Tercüme veya Çeviri Nedir?

Tercüme ve çeviri kelimeleri genellikle birbiri yerine ya da aynı anlamda kullanılmaktadır. Genel itibariyle her iki ifade de bir dildeki ifadeyi başka bir dile aktarmayı