Fransızca Tercüme ve Fransızca Çeviri

fransızca tercüme ve çeviri

Fransa ile Türkiye arasındaki yıllardan beri gelen ticari, ekonomik, turistik, akademik, hukuki ve siyasal ilişkiler doğrultusunda Fransızca tercüme ve Fransızca çeviri işlemi gerçekleştirilmektedir.

Fransızca Tercüme ve Çeviri Hizmetleri

Globalleşen dünyada artık çok uluslu işlemler bireysel ya da kurumsal olarak çok daha yoğun olarak yaşanmakta buna bağlı olarak da tercüme işlemi talebi çok farklı alanlarda farklı profiller tarafından tercih edilmektedir. İster siyasi ve hukuki içeriğe sahip ciddi metinler olsun isterse de şahsi ve özel metinler olsun bütün tercüme işlemlerinin gayet titizce ve özenle ifa edilmesi gerekir. Aksi takdirde bu işlem alelade bir vaziyet ile yapıldığı zaman istenilen başarı gerçekleşmemekte ve kaynak metin ile tercüme metni arasında büyük farklar ortaya çıkmaktadır.

Fransızca, günümüzde toplumlar tarafından ana dil düzeyinde veya 2. dil olarak yoğun kullanılan, ticaretde, eğitim ve öğretimde, akademik çalışmalarda, tıpta, edebiyatta, savunma sanayide, endüstride, bilimde ve teknolojide de kullanılırlığı yüksek bir dil olması sebebiyle sıkça tercüme talebi olan zor dillerden biridir. Ayrıca, Fransızca diplomaside de yoğun olarak kullanılmaktadır. Fransızca, Birleşmiş Milletlerin altı resmi dilinden biri ve BM Sekreterliğinin yalnızca iki çalışma dilinden biridir, Avrupa Birliği’nin yirmi resmi ve üç çalışma dilinden biridir, NATO, Uluslararası Olimpiyat Avrupa Konseyi Komitesi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Amerikan Devletleri Örgütü (İspanyolca, Portekizce ve İngilizce yanında), Avrupa Uzay Ajansı’nın on sekiz resmi dilinden biridir. Dünya Ticaret Örgütü ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması ülkelerindeki üç resmi dilin en az kullanılanıdır. Aynı zamanda, Kızılhaç (İngilizce, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Arapça ve Rusça’nın yanı sıra) gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlarda kullanılan bir dildir.

Fransızca Tercümede Önemli Bilgi…

Fransızca tercüme işlemi ifa eden kişilerin yeterli donanıma sahip olması ve Fransızca tercüme alanında deneyime sahip olması gerekmektedir. Fransızca tercüme alanının teknik unsurları, Fransızcaya münhasır birtakım deyiş ve söz kalıpları ile birlikte yazım imla ve noktalama unsurlarının çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Çünkü metin içerisinde yer alan kalıplar gözden kaçmamalı ve bilhassa belirtilen ve dikkat çekilmek istenen noktalar göz ardı edilmemelidir. Aksi bir durumda hedef metin ile kaynak metin arasında büyük fark olacaktır. Bu noktada Fransızca tercüme işlemini icra edecek olan tercümanın paragraf bazlı sonrasında cümle ve sonrasında ise kelime bazlı kontrol işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Kontrol işlemi sayesinde gözden kaçan hatalar görülecek ve doğru bir şekilde düzeltilecektir.

Özellikle hukuk alanında da önemli olan Fransızca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yanı sıra, uluslararası ve bölgesel mahkemelerin, mahkemelerin ve ihtilaf-uzlaştırma organlarının Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi, Afrika İnsan ve Halk Hakları Mahkemesi, Adalet Divanı ve Uluslararası Adalet Mahkemesi’nin resmi dillerinden biridir.

Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü’nün verilerine göre dünya üzerinde turizm olarak çok ziyaret edilen ülke konumundaki Fransa, aynı zamanda Avrupa Ekonomik Topluluğu içerisinde en çok nitelikli tarım ürünleri üreten ve dünya üzerinde 4.sırada olan ülke konumundadır.

Ekonomik olarak değerlendirildiğinde Fransa ekonomisi, 2 Trilyon Dolara yakın satın alma gücü ve 500 Milyar Dolara yakın ihracat rakamları ile dünya üzerinde güçlü bir ekonomiye sahip olan Fransa, başlıca ürün, hammadde ve malzeme olarak, makine ve aksamları, plastik ürünler, uçak, askeri malzeme ve silah, kimyasallar, demir çelik, tıbbi ilaç ve medikal malzeme ihracatı yapmaktadır. En büyük pazarları olarak Avrupa ülkelerinin yanı sıra, Amerika, Kanada ve Afrika ülkelerini sayabiliriz.

Fransa Avrupa içerisinde Almanya’dan sonra en çok Türk’ün yerleşik olarak yaşadığı 2. Ülke konumundadır.

Fransızca Tercüme, Fransızca Çeviri ve Fransızca Yeminli Tercüme Talepleri

Yoğunlukla, ticari belge ve dokümanları, sözleşmeler, şartnameler, kullanım kılavuzları, mahkeme dosyaları, medikal ve tıbbi metinler, web siteleri, broşür ve katalog gibi tanıtım ve pazarlama metinleri, hukuki metinler gibi pek çok doküman ve evrak için olmaktadır.

Okeanos Tercüme olarak, Fransızca tercüme, Fransızca çeviri ve Fransızca yeminli tercüme alanında da profesyonel mütercim tercüman ve dil uzmanlarının yanı sıra yeminli tercümelerde de yeminli tercüman ekibi ile uluslararası kalite standartları çerçevesinde hizmet vermektedir. Teknolojiye ayak uyduran yenilikçi yapısı ile birlikte yılların deneyimini projelerinde bir araya getiren Okeanos Tercüme, müşterilerine Fransızca yeminli tercüme projelerinde bilgi birikimini ve teknolojik altyapısı sayesinde başarılı, güvenilir ve kısa sürede teslimat ile çözümler sunmaktadır…
Aranılan Fransızca tercüme ve Fransızca yeminli tercüme kalitesini tüm tercüme projelerinde ortaya koyan Okeanos, geniş müşteri portföyünde yurt içi ve yurt dışında hizmetlerine devam etmektedir.

Fransızca

Hint Avrupa Dil ailesinin Romen dilleri arasında yer alan Fransızca başta Fransa olmak üzere birçok ülkede resmi dildir.

Avrupa’da Monako, Belçika, İsviçre ve Lüksemburg’un belli bölgelerinde resmi dil statüsündedir. Amerika kıtasında Kanada’nın resmi dillerinden birisidir. Haiti’nin de resmi diller arasında yer almaktadır. Afrika kıtasında da birçok ülkede resmi dil kabul edilmektedir. Bu ülkeler arasında Benin, Burkino Faso, Burundi, Cibuti, Çad, Kongo DC, Ekvator Ginesi, Fildişi Kıyısı, Gabon, Gine yer almaktadır. Ayrıca Kamerun, Komorlar, Kongo Cumhuriyeti, Madagaskar, Mali, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, Senegal, Şeysal Adaları, Togo bulunmaktadır.

Cezayir, Fas, Moritanya, Tunus gibi ülkelerde ise resmi dil olmayıp idari dilde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Fransa ve Türkiye İlişkileri

Fransa ve Türkiye ilişkileri beş asra dayanan köklü ilişkilerdir. Türkiye için önemli bir ticari ve ekonomik ortak olan Fransa’da yaklaşık 800 bin Türk vatandaşı yaşamaktadır.

Türkiye ve Fransa ilişkilerinin temelini Kurtuluş Savaşı yıllarında imza edilen Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) oluşturmaktadır.

Fransa ile 2018 yılında 12,4 milyar Euro olarak gerçekleşen ticaret hacmi, 2019 yılı itibariyle 14 milyar Euro’ya yükselmiştir. Fransa, Türkiye’nin 2019 yılında en çok ticaret yaptığı ülkelerden birisidir.

Fransa’ya ihracatı gerçekleştirilen ürünler arasında hazır giyim, elektrikli ev aletleri, genel kullanıma yönelik makine ve cihazlar vb. bulunmaktadır. İthal kalemlerini ise uçak ve uzay endüstri ürünleri, temel kimyasal, azotlu, plastik kauçuk ürünler oluşturmaktadır.

Türkiye’de yaklaşık 1524 Fransız sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. Merkez Bankası verileri 2002-2018 döneminde Fransa sermeyeli şirketlerden Türkiye’ye yapılan yatırımın toplam 7 milyar 274 milyon dolar olduğunu göstermektedir.

Türk sermayeli şirketlerin Fransa’ya gerçekleştirdiği doğrudan yatırımların toplamı ise 235 milyon dolar olarak hesap edilmiştir.

2019 yılında Türkiye’yi ziyaret eden Fransız turist sayısı 875.957’dir.

Fransızca Tercüme ve Fransızca Çeviri 

Fransızca tercüme hizmetine ortam hazırlayan birçok etmen bulunmaktadır. Türkiye’nin Fransa ile olan turizm ve ticaret başta olmak üzere ilişkilerinin güçlü olmasının bunda etkisi büyüktür. Türkiye’deki şirketlerle ortaklıkları bulunan birçok halihazırda Fransız firma bulunmaktadır. Aynı şekilde Fransa’daki şirketlerle ortaklık ve işbirliği içerisinde bulunan birçok Türk firma bulunmaktadır.

Fransa’daki birçok firmanın Türkiye’de distribütörü bulunmaktadır. Anadili Fransızca olan Afrika ülkelerinden Türkiye’ye yapılmış olan göçler mevcuttur. Fransa’ya eğitim amaçlı seyahat etmek isteyen birçok öğrenci bulunmaktadır. Türkiye’de şirket kurmak isteyen birçok Fransız iş insanın bulunması da yine Fransızca çeviri hizmetine ortam hazırlamaktadır. Çeşitli nedenlere dayalı olarak birçok terminolojide Fransızca tercüme hizmeti sağlanmaktadır.

Fransızca Hukuki Çeviri

İki ülke arasındaki ilişkilerin temeli hukuka dayanmaktadır. Hukuki ilişkiler kapsamında sözleşme, anlaşma, mahkeme kararları, dava dilekçeleri, toplantı tutanakları vb. evraklar Fransızca hukuki tercüme edilmektedir. Fransızca hukuki tercüme işlemi hukuk alanında ileri derecede bilgi ve deneyim sahibi tercümanlarca sağlanmalıdır.

Fransızca Ticari Çeviri

Faaliyet belgesi, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, gümrük, nakliye ve taşımacılık evrakları, sigortacılık evrakları için Fransızca ticari tercüme hizmeti sunulmaktadır. Ticaret hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, son gelişmeleri takip ederek bilgileri güncel tutmak bu noktada önemlidir.

Fransızca Teknik Çeviri

İthalatı ve ihracatı gerçekleştirilen ürünlerin çeşitli evrakları Fransızca teknik tercüme edilmektedir. CE belgesi, AT uygunluk beyanı, AB uygunluk beyanı, yetki belgesi, kullanım kılavuzu, broşür, katalog bu kapsamda tercüme edilmektedir. Teknik terminolojiye hakimiyet teknik tercümede oldukça önemlidir.

Fransızca Tıbbi Çeviri

Sağlık hizmetlerinde önde gelen ülkelerden birisi de Fransa’dır. Bu nedenle Fransa’ya sıklıkla sağlık turizmi gerçekleştirilmektedir. Tıbbi raporlar, ameliyat raporları, epikriz raporları, MRI sonucu, tahlil sonucu bu kapsamda Fransızca tıbbi tercüme edilmektedir. Tıp alanında tecrübe sahibi olunması e tıbbi terminolojiye hakim olunması tıbbi tercümede büyük önem taşımaktadır.

Fransızca Akademik Çeviri

Tez, ödev, makale, araştırma, rapor, ders kitabı vb. içerikler akademik kariyerine Fransa’da devam etmek isteyen kişilerce sıklıkla tercüme ettirilmektedir. Bu tür dokümanlar çevrilerek kişi çalışmalarını Fransa’da tanıtma fırsatı yakalamaktadır.

İster araştırmanızın ve projenizin yayını için olsun, isterseniz projelerinizi yürütmeniz için gerekli kaynak metinlerinizin tercümesi konusunda olsun, Türkçe’den Fransızca’ya ve Fransızca’dan Türkçe’ye, her iki çalışma dilini de profesyonel olarak kullanabilen, akademik metinlerde deneyime sahip, yazarın hedeflediği mesajı ve detayı aktarabilecek yetenekte, dilin her türlü becerisine hakim tercümanlardan hizmet almanız sizlere yüksek kaliteli tercüme almanızı sağlamaktadır.

Bu sayede, doktora veya yüksek lisans tezlerinizi, ödevlerinizi veya araştırmalarınızı güvenilir şekilde bizlere ve ekibimize teslim ederek arzu ettiğiniz sonuçları elde edebilirsiniz…

İlaveten, Fransızca akademik tercüme hizmetimizin içerisinde bulunan ve sizlere tarafınızdan yazılmış tez ve ödev projelerinizde de katkı sağlayacak olan Fransızca redaksiyon hizmetimiz için metinlerinizi bizlere gönderebilirisiniz.

Fransızca Yeminli Tercüme

İlgili terminolojilerdeki söz konusu metinler ve belgeler resmi bir kuruma ibraz edilecekse Fransızca yeminli tercümesi gereklidir. Bu kapsamda Fransızca yeminli tercümanlar aracılığıyla tercümesi gerçekleştirilen evraklar imzalanmakta ve kaşelenmektedir. Böylelikle söz konusu belge ya da evrak resmiyet kazanmakta ve ilgili resmi kuruma ibraz edilebilir biçime gelmektedir.

Diploma, transkript, aile cüzdanı, sabıka kaydı, nüfus kayıt örneği, ticari faturalar, vekaletname vb. belgeler için Fransızca yeminli tercüme gerçekleştirilmektedir. Söz konusu belgeler tercüme edildikten sonra kontrolör ve editör tarafından tekrardan gözden geçirilmektedir. Böylelikle olası hatalar önlenebilmektedir.

Fransızca Yeminli Tercüman

Fransızca bildiğine dair belgesini notere ibraz ederek noter huzurunda yemin eden tercümanların elde ettikleri unvandır. Fransızca tercümanlar, yeminli tercüman unvanı altında tercümesini gerçekleştirdiği evrakı kaşe ve imzalarıyla resmi statüye getirebilmektedir.

Aynı zamanda resmi kurumlarda gerçekleştirilen işlemlerde sözlü tercüme hizmeti sağlayabilmektedir. Ticaret odaları, noterler, nikah daireleri, hastanelerde Fransızca yeminli tercüman unvanıyla Fransızca sözlü tercüme hizmeti verilebilmektedir.

Fransızca Tercüme Fiyatları

Yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme durumları hariç olmak üzere Fransızca tercüme fiyatları karakter sayısı üzerinden belirlenmektedir. Yeminli tercüman kaşe ve imzasının bulunduğu belgelerde belge ve sayfa sayısı üzerinden fiyat belirleme gerçekleştirilmektedir.

Fransızca sözlü tercüme fiyatlarında gerçekleştirilen işlemin sayısı ve süresi belirleyici kriterdir. Müşteriler için Fransızca tercüme fiyatlarında uygun ve indirimli fiyatlar üzerinden sağlanan teklifler tercüme bürosu tercihinde önemlidir.

Fransızca Tercüme Bürosu

Fransızca tercüme bürosu tüm Fransızca tercüme süreçlerinde müşterilerin en büyük destekçisidir. Uygun Fransızca tercüme fiyatları ile kaliteli, güvenilir ve hızlı Fransızca çeviri sağlanması müşteri için tercüme bürosu tercihinde önemli bir kriterdir.

Acil Fransızca Tercüme Taleplerinizde Hızlı ve Kaliteli Çözüm

Her geçen gün bir yerlere koşturmakla geçerken bu maraton içinde ortaya çıkan Fransızca acil tercüme projelerinde ihtiyacınız olan kaliteyi talep edilen zamanda sağlamak Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi ile mümkün. Fransızca acil tercüme projelerinde gereken sürede teslimatı gerçekleştirmek için kaliteden ödün vermek yerine eş zamanlı çalışmalar yürüten firmamızda çoklu kalite kontrol süreçleri yürütülmektedir.

Bu sayede tercüme yüksek yüzde ile gerçekleşmek sureti ile neticelenmektedir. Tercümenin başarısını etkileyen bir diğer faktör ise hedef dilin iyi bilinmesi hususudur. Çünkü orijinal metin tercüman tarafından ne kadar iyi anlaşılırsa anlaşılsın tercüme edilecek hedef dil iyi bilinmediği takdirde doğru bir şekilde aktarım yapılamayacaktır. Hem kaynak hem de hedef dilde anadil düzeyinde dil becerisine sahip geniş tercüme kadrosuna sahip Okeanos Tercüme, İstanbul Şişli Perpa Ticaret Merkezi’nde hizmet vermektedir. Sizler de Fransızca acil tercüme işlemleriniz için bizlere başvurabilir aklınıza takılan her noktada destek isteyebilirsiniz. Alanında uzman ve liyakat sahibi tercümanlarımız ve müşteri memnuniyeti üzerine inşa edilen hizmet anlayışımız ile tüm tercüme işlemlerinizde sizlerin yanındayız.

Biz Nasıl Çalışırız?

Tercümesi yapılacak metninizi bize iletmenizi takiben satış departmanımız çok net olarak anlaşılır, ücret detayı ve teslimat süresini göre bileceğiniz teklifimizi size kısa sürede ulaştırmaktadır.

Teklifimizi kabul etmeniz halinde projelendirme birimimiz, metninizin içeriği, dil yönü ve beklentileriniz doğrultusunda dosyanızı projelendirerek işlemlerinizi başlatır.

Projenize atanan Proje Yöneticisi tarafından, projenize metninizin konusuna uygun mesleki ve tercüme deneyimine sahip konusunda uzman tercüman atanır, tercümenizi takiben kontrollerini yapması için farklı bir tercüman atanır. Tercihen tercümana kıyasla mütercim olması göz önünde bulundurularak tamamlanan tercümenizin tercüme açısından kontrolleri sağlanır. Son olarak da metninizin dil bilgisi gibi kontrolü gibi çeviri kriterlerinin kontrolü ve projenin tamamlanması öncesi son kontrollerini yapmak üzere editörlerimizden bir arkadaşımız görevlendirilir. Bütün bu süreçler şirket bünyemizde kullanılan proje yönetimi yazılımımız üzerinden itina ile takip edilir ve arzu etmeniz halinde isterseniz direk müşteri temsilcilerimize, isterseniz direk Proje Yöneticimize ulaşabilir veya müşteri erişim bilgilerinizi temin etmeniz ile proje sistemimiz üzerinden müşteri hesabınızı kullanarak süreçleri online olarak da takip edebilirsiniz.

Projeniz son olarak editör arkadaşımızın raporu ile birlikte Proje Yöneticimiz tarafından muhasebe işlemleri için muhasebeye bilgileri raporlanarak faturanızın ve diğer işlemlerinizin tamamlanması için iletilir.

En son olarak yine satış departmanımıza projeniz tamamlanmış olarak gelir ve tarafınıza iletilir.

Teslimatı gerçekleştirilen bütün projelerimizde, teslimatı takiben, Müşteri İlişkileri Yöneticimiz ve çalışan arkadaşlarımıza proje ve detayları iletilir. Bütün teslimatlar sonrası ilk 30 gün içerisinde müşteri memnuniyeti ölçülür, talep ve şikayetleri sorulur.

Son olarak da, Müşteri İlişkileri Departmanımız bütün projelerin ardından aylık olarak yönetime proje teslimatı sonrası temin edilen bilgileri şirket yönetimimize raporlanarak sunum yapar.

Sonuç olarak da, şirket yönetimiz de bütün planlamalarını ve yönetim stratejilerini sizlerin menuniyetine, talep, beğeni ve şikayetlerinize bağlı olarak düzenleyerek kendileri ve bütün alt departman ve çalışanlarımız tarafından uygulanmasını sağlar.

Proje Yöneticiniz, projeniz için özel bir ekip oluşturmak üzere konuyla ilgili uzmanlığa sahip profesyonel, yerli, ülke içi Fransızca çevirmen lerden oluşan bir ekip seçecektir. Bu, yerelleştirilmiş metindeki tutarlılığı koruyarak çalışmayı mümkün olan en yüksek standartta tamamlamamıza izin verecektir.

Fransızca Tercüme ve Çeviri Taleplerinizde Okeanos Farkı…

Fransızca çeviri ve tercüme ihtiyaçlarınız için Okeanos Tercüme şirketimizi tercih edebilirsiniz. Fransızca çeviri ihtiyaçlarınızda en yüksek kalitede, zamanında ve uygun bir bütçeyle çözüm üretebilirsiniz. Buna ek olarak, Okeanos Tercüme, EN 15038 kalite belgeli en büyük dil hizmet sağlayıcısıdır ve tüm Fransızca tercüme ve çeviri projeleriniz daima kalite ve doğruluk için en yüksek standartları karşılayacaktır.

Okeanos Tercüme, Fransızca tercüme ve Fransızca çeviri süreçlerinizde alanında uzman ve tecrübe sahibi Fransızca tercümanlar eşliğinde hizmet vermektedir. Tercümesi sağlanan tüm belgeler editör ve kontrolörler aracılığıyla ikinci kez gözden geçirilmektedir. Böylelikle olası hataların önüne geçilmektedir.

Fransızca tercüme ve çeviri hizmetleri hakkında info@okeanostercume.com.tr veya www.okeanostercume.com.tr adreslerinden bilgi alabilirsiniz. 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 numaralı hatlarımız aracılığıyla da bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir