Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
adliyede tercümanlık ücretleri

Adliyede Tercümanlık Ücretleri

Tercümanlar, işleri gereği birçok alanda çalışarak yaptıkları işlere göre değişen bir bütçe ile ödeme alırlar. Bir çevirmen iktisat, tıp ve hukuk çevirisi gibi farklı alanlarda uzmanlaşarak çeviriler yapabilir. Mahkeme tercümanları, yani adli tercümanlar da hukuk alanında uzmanlaşmış ve en az bir yabancı dilde yetkinlik kazanmış kişilerdir. Adli tercümanlar; yabancıların aile, borç ve ceza gibi alanlardaki davalarında Bilirkişi sıfatıyla görev alarak hakim ile sanık arasındaki iletişimi muntazam şekilde gerçekleştirme görevindedirler. Adliye tercümanı olmak için ise yerine getirmeniz gereken bazı yükümlülükler vardır. Her sene gerekli belgelere sahip olduğunuz sürece adli çevirmenlik başvuruları başlığı altında takip ettiğiniz ilanlara müracaat edebilirsiniz. İşte adliyede tercümanlık ücretleri ve detayları…

Adli Yeminli Tercümanlık Meslek Tanımı ve Görevleri

Adli Yeminli Tercüman, Adalet Komisyonu önünde yemin ederek tercüman olmaya hak kazanan ve mahkemelerde Bilirkişi olarak değerlendirilen kişilerdir. Adli tercümanların devam eden mahkemelerde birçok görevi vardır. Mahkemelerin ertelenmesi durumunda bir sonraki duruşmada da genellikle aynı adli tercümanlar tercih edilir. Adli tercümanların görevlerinden bazıları; tarafların Türkçe bilmemesi durumunda hakim ile taraflar arasında iletişim kesintisi sağlanmaması için eş zamanlı çeviri yapmak, yabancı dilde yazılmış hukuki belgeleri (iddianame gibi) Türkçeye çevirmek, davalı ya da davacıların kendini ifade etmede zorlanarak (ikinci dilleri Türkçe olabilir) çevirmen talep etmesi, Tapu Kadastro dairelerinde mal alım satım işlemlerinde yabancılar ile görevliler arası iletişimi sağlamaktır.

adli yeminli tercüman nasıl olunur

Nasıl Adli Yeminli Tercüman Olunur?

Adli Yeminli Tercüman olmak için öncesinde yeminli tercüman başvurusu yapmalısınız. Bunun içinse ihtiyacınız olan bazı belgeler ve sahip olmanız gereken nitelikler vardır. Eğer bunları sağlıyorsanız yemin zaptınızı alarak sonrasında adli tercümanlık için başvuru yapabilirsiniz.

Yeminli Tercüman Olmak için Sahip Olmanız Gereken Nitelikler;

 • Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olmanız,
 • Fiil ehliyetine sahip olmanız (reşit olmak, ayırt etme gücüne sahip olmak gibi),
 • Yüz kızartıcı suçlar (rüşvet, hırsızlık, sahtecilik gibi) ve Terör suçlarından hükümlü ya da hüküm ertelenmiş olmamanız,
 • En az ilkokul mezunu olmanız,
 • Başvuru yaptığınız komisyonun il sınırlarında yaşamanız ya da çalışmanız,
 • Memuriyetten veya meslekten disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış olmamanız ve başka komisyon listesinde bulunmamanızdır.

Bu nitelikleri sağladığınız sürece Yeminli Tercüman olmak için herhangi bir engeliniz bulunmamaktadır. Belgelerinizi toplayarak il sınırlarınız içindeki komisyona başvuruda bulunabilirsiniz.

Adli Yeminli Tercüman Olmak için Hangi Belgeler Gereklidir?

Adli yeminli tercümanların başvuru yaparken teslim etmesi gereken bazı belgeler vardır. Bu belgeler;

 • Yabancı dil bildiğini gösteren diploma, sertifika, ruhsatname ya da YDS sınavında en az 80 puan aldığını gösteren belge (her başvurulan dil için ayrı ayrı olmalıdır),
 • Lise, Lisans, Yüksek Lisans gibi son mezun olunan okuldan alınmış diploma belgesi,
 • Nüfus kayıt örneği (Adres kayıt sistemi, e-devlet e-imzalı),
 • Güncel 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır),
 • Tercüman Bilirkişi başvuru forma (Banka ve IBAN bilgilerini içermelidir),
 • Memuriyetten ve çalıştığı işlerden disiplin nedeniyle çıkarılmadığını gösterir belge ve ikametgah.

adli tercümanlık

Adli Yeminli Tercümanlık Başvurusu

Mahkeme çevirmenliği yapmak isteyen kişiler, Adli Yeminli Tercüman olmak için Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyonu’na başvuru yapmalıdır. Adalet komisyonları, her yıl Ekim-Kasım ayları gibi tercüman başvuru ilanlarını, tarihlerini yayınlarlar. İl adliyelerinin ilanlarını http://www.ilan.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. Adalet komisyonları tarafından genellikle 15-31 Ekim’de başvurular alınır, 30 Kasım’a kadar başvuruların değerlendirmesi yapılır ve aralık ayı içinde yemin edilir. Bilirkişi tercüman olarak bağlı bulunduğunuz komisyonlarda görev süreniz 1 yıldır. Her yıl yeniden başvuru yapmanız gerekir. Bu başvurular neticesinde her yıl yeniden Adli Yeminli tercüman listesi oluşur. O sene içerisindeki Bilirkişi unvanınız ile Türkiye’nin her bölgesinde Adli Yeminli tercümanlık yapabilirsiniz.

Adli bilirkişi tercümanlık mevzuatı için tıklayınız

Adli Tercümanlık Başvuru İlanı Örneği

T.C.
OSMANİYE
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI: 2020/487 Karar

KONU: 2021 Yılı Tercüman Bilirkişi İlanı (Örnek)

İ L Â N
04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 202. maddesine dayanılarak 28578 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 1. ve 2. Maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunun 202. maddesi gereğince soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının, kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının, Türkçeye çevrilmesi için oluşturulacak Osmaniye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek 2021 yılı tercüman bilirkişi listesine başvurmak için başvuru tarihi, istenen belgeler ve kabul şartları aşağıda belirtilmiştir.

*Her sene eylül ekim aylarında bütün illerde bulunan adliyelerde bu ilanın benzerleri yayınlanmaktadır.

Adliyede Tercümanlık Ücreti

Adli tercüman ücretleri; mahkemenin uzunluğu, türü ve hakim kararına göre değişkenlik göstermektedir. 2021 yılı bu ücretler, duruşma bittikten sonra hakim kararıyla belirlenir. Yargıtay, Danıştay gibi mahkemeler türü nedeniyle daha zor olduğu için ücretler daha yüksekten hesaplanır.

okeanos tercüme

Adli Yeminli Tercüman ve Bilir Kişi Talepleriniz İçin Okeanos…

Çeviri ve tercüme talepleriniz ve detaylı bilgi için info@okeanostercume.com.tr mail adresimize mail atabilir, ya da 0212 221 45 21 numaralı sabit veya 0553 910 31 32 Mobil / Whatsapp / Telegram hattımızdan bizleri arayarak ulaşabilirsiniz…