Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
afganca çeviri ve afganca tercüme

Türkçe Afganca Çeviri

Türkçe Afganca çeviri, son yıllarda göç nedeniyle Türkiye’de yerleşik yaşayan Afgan mültecilerin sayısı oldukça artmıştır. Afganistan’da birden çok dil konuşulmaktadır. Lehçe olarak ayrımlar görülse de Afgan halkın çoğu Dari konuşmakta ve ana dil Afganca olarak bu lehçe kabul edilmektedir. Yerleşik olarak yaşayan Afganların günlük hayatta ve resmi işlemlerinde Türkçe ve Afganca arasında çeviriye sıklıkla başvurulmaktadır. Türkçe Afganca çeviri işlemleri de genellikle Dari dilinde gerçekleştirilmektedir. Afganca Türkçe çeviri istatistikleri incelendiğinde başta resmî belgeler ve Yeminli Afganca tercüme gelmek üzere farklı alanlardaki çevirilere ulaşılır. Afganca çeviri hakkındaki diğer detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Afganca

Afganistan’da konuşulan yaklaşık 40 ila 50 arasında dil vardır. Dari ve Pashto, bu diller içinde resmi olanlar ve en fazla konuşulanlardır. Halkın %77’si Dari konuşurken %48’i Pastho konuşmaktadır. Dari ya da Farsi, Farsçada resmi olarak konuşulan lehçedir ve çoğu zaman lingua franca olarak bir köprü dil konumunda kullanılır. Bu iki resmi dili, %11 oranla Özbekçe, %6 oranla İngilizce, Türkmence, Nuristanca ve birkaç dil daha takip eder. Yayın, eğitim ve politikada Dari ve Pastho dilleri tercih edilmektedir. Yaklaşık olarak 35-40 milyon kişinin Afgancanın farklı lehçeleriyle konuştuğu bilinmektedir. Günümüzde Afganistan’daki siyasi durumlar nedeniyle yapılan toplu göçler, Afganca Türkçe çeviri sektörünün uzun süreli bir artış yaşayacağını gösterir.

Dari ve Pastho Dilleri

Dari ve Pastho, Arap alfabesi kullanılarak yazılan Afganistan’ın resmi dilleridir. Halkın birçoğu bu dillerde eğitim alır, iletişim kurar ve resmi işlemlerini halleder. Fakat Afganistan’daki Özbek, Tacik gibi Türk dilleri konuşan halklara kendi dillerinde eğitim alma hakkı da tanınmaktadır.

Dari

Dari halk arasında üç isimle bilinmektedir. Bu isimler; Afganca – Farsça, Doğu Farsi ve Doğu Farsçadır. Dil, Hint Avrupa dil ailesinin Hint – İran kollarına bağlıdır. Afganistan’da yaklaşık 8 milyon kişi tarafından konuşulur. Ayrıca İran’da da Darinin birçok lehçesi yaklaşık 15.000 kişi tarafından konuşulmaktadır. Dari lehçelerinden bazıları; Herati, Kabuli, Kerman, Khorasani, Farsiwan ve Yazıdır. Bu lehçelerde konuşan kişiler birbirini anlayabilir. Radyo dili ve edebiyat ürünleri, standart bir Dari diline dayanır. Resmi olarak kullanılan Dari, İran’da kullanılan standart Batı Farsçasına benzemektedir. Resmi olmayan Dari ise Tacikistan’da konuşulan Tacikçeye benzerdir.

pashto

Pastho

Pasthuda, Dari ve Farsiden farklı olarak bu dili konuşanlar, diğerleri ile tam olarak anlaşılabilirlik sağlayamazlar. Fakat Dari ve Pastho aynı alfabeyi, ortak kelimeleri, coğrafyayı ve kültürü paylaşır. İki dilin de alfabesinde 28 harf ortaktır; fakat Dari kendi alfabesine 4 harf, Pastho ise 12 harf daha eklemiştir. Aynı coğrafyada konuşuldukları için bu dilleri konuşanlar, sık sık diğer dile maruz kalırlar ve birbirleri aralarında ikinci dil olarak konuşulma oranları yüksektir. Çocuklara eğitim kendi ana dillerinde verilmektedir ve 4. sınıfa ulaşan çocuklara Afganca (https://www.britannica.com/place/Afghanistan/Languages) Pasthu ya da Dari ikinci dil olarak öğretilmeye başlatılır.

türkçe afganca çeviri

Afganistan Kültürü ve Afganca Türkçe Çeviri

Yüzyıllar boyunca Afganistan, birçok imparatorluğun ve kültürün kesişim noktası olmuştur. Burada yaşayan yerel kişiler, Yunanistan’dan Hindistan’a birçok kültürden etkilenmiştir. Antik dönemlerde bu bölgede yaşayan insanlar, zerdüştlük inancındaydı. Arap istilasından önce ise Afganistan’da Budizm ve Hinduizm inançları yaygındı. Arap hakimiyeti sonucunda Afgan halkı İslam dinine katılmıştır. Günümüzde Dari konuşan Afganlar Sünni’dir; fakat Şii mezhebinden olanlar da vardır. Afganistan’da yaşayan bazı etnik gruplar, hala Nevruz ya da mezarlara mum koymak gibi zerdüştlük geleneklerini gerçekleştirmektedir. Çiftçilik, hayvan yetiştiriciliği Afganistan’daki yaygın iş kollarıdır. Günümüzde yaşanan siyasi olaylar nedeniyle Afgan vatandaşlarının birçoğu ülkesini terk ederek Avrupa ve Amerika gibi ülkelere yerleşmektedir. Özellikle göç idareleri, hükumet konakları gibi resmi binalarda Afganca Türkçe çeviri hacmi gittikçe artmaktadır. Genellikle yeminli Afganca tercümanlar tarafından yapılan çevirilerin titizlikle ve profesyonel bir tutumda yapılması şarttır. Okeanos Tercüme deneyimli Afganca çevirmenleri, uzun yıllardır Afganca Türkçe dil kombinasyonlarında çeviri yaparak müşteri memnuniyetinde sektörde üst konumlarda yer almaktadır.

afganca çeviri

Afganca Çeviri Taleplerinizde Okeanos Tercüme…

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Tercüme ofisi, Perpa Ticaret Merkezi’nde bulunan ofisi ve geniş tercüman ağı sayesinde tercümelerinizi en kısa sürede tamamlayarak güvenilir bir şekilde sizlere teslim eder. Yerelleştirmeden yaratıcı tercümeye sunduğumuz hizmetler çevirinin ötesinde modern çağın gereklerini taşıyan prensiplerimizle örtüşmektedir. Bugün 50’den fazla dilde ve onlarca kişilik ekibiyle yoluna devam eden büromuz, Türkçe Afganca çeviri sektöründe de müşterilerine kalite kontrolden geçmiş ve Avrupa standartlarında çeviri ürünler göndermeyi ilke edinir. Yeminli Afganca Tercüme ve Tıbbi, Hukuki Afganca Tercüme gibi özel alan çevirilerimizin yanı sıra güncel, genel Afganca çevirilerde de hizmet vermekteyiz.

Afganca Yeminli Tercüme

Afganca Türkçe çevirilerin birçoğu, göç idaresi ve dış işlerinin nezdinde gerçekleşen resmi evraklardır. Resmi evrakların çevirisi yapılırken herhangi bir sorun olmaması adına yeminli Afganca tercüme tercih edilir. Yeminli Afganca tercüman, çevirisini tamamladıktan sonra belgenin doğruluğunu teyit eden bir imza ya da mühür vurur. Bu şekilde daha sonradan ortaya çıkabilecek pürüzlerin önüne geçilir. Yeminli Afganca tercüme yaptırmak için profesyonel bir tercüman ekibi ile çalışmak şarttır. Okeanos Tercüme Bürosu; mahkeme çevirisi, kira sözleşmesi çevirisi ve diğer anlaşmaların çevirilerinin de aralarında bulunduğu geniş bir resmi evrak tercüme yelpazesine sahiptir. Afganca redaktörlerimiz, çeviriler tamamlandıktan sonra ikinci bir bakış olarak kontrol sağlar. Böylece hata payı ortadan kalkar.

Afganca Tercüme Fiyatları

Afganca, dil çeşitliliğinden dolayı çevirmeni az bulunan bir dildir. Çünkü Afganistan’da 40-50 kadar resmi ve resmi olmayan dil konuşulurken ana dil Afganca bazı yerel halklar tarafından anlaşılmaz. Bu nedenle Afganca tercüme ücretleri de diğer dillere göre yüksek tarifelerden fiyatlandırılır. Afganca çeviri büroları ve tercümanları kendi tarifelerini belirlese de ortalama aynı tutarlar ile karşılaşırsınız. Afganca Türkçe tercüme fiyatları hakkında detaylı bilgi alarak uygun fiyat avantajlarımızı yakalamak için sitemizde yer alan “Tercüme fiyat listesi” bölümüne göz atabilirsiniz. Çeviri sektöründe ortaya koyduğumuz müşteri dostu fiyatlandırmalar, kaliteli bir tercüme hizmeti sunmanın yanı sıra ekonomik bir seçenek olarak da karşınıza çıkıyor. Okeanos ile yola çıkın, fırsatları yakalayın.

Afganca çeviri fiyatları için tıklayınız…

Afganca çeviri fırsatlarından ve uygun fiyat seçeneklerinden faydalanmak istiyorsanız web sitemiz www.okeanostercume.com.tr’i ziyaret edebilir, dilerseniz e posta adresimiz info@okeanostercume.com.tr’e dosyanızı iletebilirsiniz. Dilerseniz de, telefon numaralarımız 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.