Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
Akreditif Nedir? Akreditif Tercümesi ve Akreditif Çevirisi Nedir? Nasıl Yapılır?

Akreditif Nedir? Akreditif Tercümesi ve Akreditif Çevirisi Nedir? Nasıl Yapılır?

Akreditif Nedir? Akreditif Tercümesi ve Akreditif Çevirisi Nedir? Nasıl Yapılır? Uluslar arası ticarette ödeme şekilleri, akreditif çeşitleri, Incoterms, akreditif teyit masrafları kim tarafından ödenir? Detayları makalemizde bulabilirsiniz…

Akreditif Nedir? 

Bir finans kuruluşunun ticaret yapmak isteyen lehtara, talep edilen evrakları düzenleyip iletmesi şartı ile taahhüt edilen tutarın ödenmesini teyit amaçlı düzenlenen belgeye akreditif denilmektedir. Diğer bir deyişle şartlı banka kredisidir. Özel bir finansman tekniği olan akreditif;

 • Vesikalı kredi (Documantery credit)
 • Kredi mektubu (Letter of Credit, L/C)
 • Vesikalı Kredi Mektubu (Documantery Letter of Credit)
 • Ticari Kredi Mektubu (Commercial Letter of Credit)

Gibi farklı şekillerde anılmakta ve mal mukabili bedelin ödenmesi alanında geliştirilmiştir. Akreditif yöntemi özellikle büyük çapta ya da tarafların birbirini tanımadığı uluslararası ticarette farklı ülkelerde konumlanmış olan alıcı ve satıcının kendilerini amir banka ve ihbar bankası aracılığıyla güvence altına almasıdır.

Uluslararası ticarette birbirinden farklı ödeme türleri bulunmaktadır.

 1. Peşin (Cash in Advance- Advance payment- Prepayment- Down payment)
 2. Mal Mukabili (Cash against goods-T/T Telegraphic transfer- Open account- Cash on delivery COD)
 3. Vesaik Mukabili (Cash against documents CAD – Documents against payment- Documents against acceptance- Documentary collection-
 4. Akreditifli (Letter of Credit)
 5. Kabul Kredili (acceptence credit)
 6. Karşılıklı ticaret (Conter trade)
 7. Banka Ödeme Yükümlülüğü (Bank payment obligation)

Akreditif dış ticarette oldukça sık kullanılan bir yöntemdir. Akreditif nedir, şartlı bir deme sistemidir ve uygun vesaik ibrazına bağlıdır.

Akreditifi açtıran ithalatçı yani alıcı taraftır. İthalatçı mal alımı sırasında ithalatçı ile bir sözleşme yapar ve ödeme şekli akreditifli olarak belirtilir. Taraflar arasında yapılan satış sözleşmesi amir banka ve lehtar bankaları ilgilendirmemektedir. İthalatçı yani alıcı tarafın bankasına amir banka ve ithalatçı tarafın bankasına lehtar banka denilmektedir.

Akreditifli ödeme sistemi Milletler arası Ticaret Odası tarafından yayınlanan UCP 600 (600 sayılı broşür) baz alınarak gerçekleştirilmektedir. UCP 600 akreditifli ödeme sistemini kullanmak isteyen taraflar için sistemin nasıl işleyeceğini açıklayan bir rehberdir.

Akreditif Çeşitleri

Rotatif Akreditif (Revolving Letter of Credit)

Rotatif akreditif (revolving letter of credit) ya da yenilenebilen akreditif olarak da kullanılmakta olup sürekli aynı malın aynı taraflar arasında yapılan ticareti söz konusudur.

Yenilenebilen akreditifler, uzun yıllardır sürekli aynı taraflar arasında gerçekleşen ticaret kapsamında ve akreditifte yer alan malın yüklemesi konusunda hem ithalatçı hem de ihracatçının belirli bir tecrübeye sahip olduğu durumlarda geçerlidir.

İhracatçı ve ithalatçı taraflar her yükleme sırasında ayrı bir akreditif açtırmak yerine yenilenebilen akreditif sistemini kullanarak ekstra ödemelerden kurtulurlar.

Yenilenebilir Akreditif Nedir? Avantajları Nelerdir?

Yenilenme Şekli

Süreye Bağlı Yenileme: Bu akreditif türü belirli bir miktar paranın akreditifin süresi bitinceye kadar akreditif lehtarı tarafınca belirli aralıklarla çekilmesine olanak verecek şekilde düzenlenir. Kümülatif ve kümülatif olmayan akreditif olarak iki türden oluşabilmektedir. Kümülatif akreditifte; belirli periyotlarla kullanıma sunulan bakiye kullanılmadığı dönemde bir sonraki dönem kullanılabilecek şekilde devrederken kümülatif olmayan akreditifte ise kullanılmayan payın devir hakkı yoktur ve ancak kendi periyodu içinde kullanılması gerekir.

Miktara Bağlı Yenileme: Bu yenileme türü miktara bağlı gerçekleşmektedir. Akreditif miktar üzerinden yenilemeye uygun olarak açılır ve akreditif süresince lehtar çektiği miktar kadar çekme hakkına sahiptir. Bu akreditifte gerekli tedbirler sağlanmadığında amir banka için açık uçlu bir süreç olacak ve sorun yaşanmasına sebep olabilecektir. Her bir çekimde izin verilen maksimum tutar ve akreditif vadesi boyunca toplam maksimum tutar akreditif metninde açıkça belirtilmelidir.

Yenilemenin Otomatik Olup Olmaması

Yenilenebilir akreditif açılış metninde yenileme işleminin otomatik gerçekleşip gerçekleşmeyeceği açık olarak belirtilmeli ve bu durumda amir bankadan ayrıca onay alınmasına gerek duyulmaz ve amir banka toplam çekim tutarı üzerinden mesuliyet taşır. Eğer amir bankanın onay vermesi gerekiyorsa amir bankanın sorumlu olduğu tutar her bir çekimde izin verilen maksimum tutar kadar olacaktır.

Yenilemenin Kümülatif Olup Olmaması

Yenileme işleminin kümülatif olması durumunda bir dönemde çekilmeyen bakiye bir sonraki döneme aktarılabilecektir. Eğer yenileme durumu kümülatif değil ise kullanılmayan bakiye bir sonraki döneme devretmez.

Stand By Akreditif Nedir? (Stand By Letter Of Credit)

Stand by akreditf ya da teminat akreditifi olarak da kullanılmaktadır. Bu tür akreditifler daha çok garanti gösterme amacıyla kullanılıp, amirin sözleşme kapsamındaki sorumluluklarını lehtara karşı yerine getirmemesi durumunda akreditifin ödeneceği konusunda bir teminat mektubu görevi yapar.

Back To Back Akreditif

Birbirinden bağımsız iki farklı akreditifin birinde lehtar olan tarafın diğerinde amir olması birinde amir olan tarafın diğerinde lehtar olması şeklinde düzenlenir.

Kabili Rücu (Dönülebilir) (Revocable Letter of Credit)

Dönülebilir akreditif, amir bankanın lehtara haber vermeksizin istediği zaman değişiklik ya da iptal işlemi yapabildiği akreditif türüdür.

Gayri Kabili Rücu (Dönülemez) Akreditif (Irrevocable Letter of Credit)

Bu işlemde her iki tarafın da bilgi ve onayı olmaksızın akreditif üzerinde herhangi bir değişiklik ya da iptal söz konusu değildir.

Kırmızı Şartlı Akreditif (Red Clause Letter of Credit)

Bu akreditif türünde malların sevki ve vesaiklerin tesliminden önce lehtarın bir miktar ödeme edinmesi hakkı tanınması söz konusudur.

Yeşil Şartlı Akreditif (Green Clouse Letter of Credit)

Kırmızı şartlı akreditiften farkı; malların depolandığı ve mal mülkiyetinin bankaya devredildiğini gösteren ambar teslim makbuzlarının bankaya teslim edildiğini belirterek akreditif tutarının tamamı ya da bir kısmı çekilmesi amacıyla garanti kapsamına alınabilir.

Akreditif Nasıl İşler?

Amir bankasına başvuruda bulunur ve akreditif açtırmak istediğini beyan eder. Akreditifin gerçekleşmesi adına bankaya ibraz edilmesi gereken üç evrak bulunmaktadır. Amir tarafından titizlikle hazırlanması gereken bu üç evrak bankalar tarafından titizlikle kontrol edilmektedir. Akreditifin sağıklı oluşması açısından tarafların net ve açık olarak taleplerini birbirine iletmeleri ile mümkündür.

Talimat mektubu

Akreditif Açtırma Teklifnamesi

Proforma Fatura

 1. İhracatçı ve ithalatçı aralarında bir satış sözleşmesi imzalar.
 2. İthalatçı bu sözleşmeye istinaden amir bankaya başvuruda bulunarak akreditif açtırır.
 3. İthalatçı tarafın amir bankası ihracatçı tarafın ülkesinde bulunan lehtar bir bankaya ihracatçıya ihbar edilmesi üzerine akreditifi iletir.
 4. İhracatçının ülkesindeki banka akreditifi ihracatçıya ihbar eder.
 5. Lehtar banka ihbar ettiği akreditifin gerçekliğini kontrol eder. Eğer akreditifi ihbar etmeyi tercih etmez ise bu konuyu amir bankaya bildirir.
 6. Lehtar bankanın ihracatçıya herhangi bir ödeme yapma taahhütü ve yükümlülüğü yoktur.
 7. Akreditif ihbarı ulaşan ihracatçı malın gümrük ve sevkiyatını sözleşmede ve akreditifte yer aldığı şekilde gerçekleştirir.
 8. İhracatçı malın uygun şekilde sevk edildiğine dair belgeleri bankaya iletir.
 9. Belgeler uygun ise lehtar banka amir bankaya belgelerin ve sevkiyatın uygun olduğunu ve ödemenin gerçekleşebileceğini beyan eder.
 10. Belgeleri kontrol ettikten sonra uygun bulan amir banka ithalatçıdan parayı alır ve lehtar bankaya iletir.
 11. Son olarak lehtar banka amir bankadan aldığı parayı ihracatçıya transfer eder.

Akreditifli Ödemelerde Incoterms

Incoterms 2010 Teslim Şekilleri

Hali hazırda Dünya genelinde geçerli olan ve Incoterms olarak adlandırılmakta olan uluslararası teslim şekilleri ICC (International Chamber of Commerce) (Milletler arası Ticaret Odası MTO) tarafından hazırlanmaktadır.

Incoterms 2010, ICC tarafınca hazırlanmakta ve ticari terimlerin en son ve en güncel versiyonudur. Incoterms 2010 kapsamında toplam 11 çeşit teslim şekli bulunmaktadır. Bunlardan 4 tanesi deniz taşımacılığı ile ilgili olup kalan 7 tanesi tüm taşıma yöntemlerinde kullanılmaktadır.

Ex Works Teslim Şekli: EXW Incoterms 2010

İhracatçının iş yerinde teslim anlamına gelen ve tüm masraflar ve risklerin ithalatçıya ait olması üzerine malların, ihracatçının depo ya da fabrikasında teslim edilmesidir.

FCA Free Carrier – Taşıyıcıya Teslim

Malların ithalatçı tarafından belirlenen taşıyıcıya teslim edilmesidir. Teslimat ihracatçının ülkesinde ve belirlenen yerde yapılır.

CPT Carriage Paid To – Taşıma Ücreti Ödenmiş Teslim

Belirlenen sevkiyat aracına dair navlunun ihracatçı tarafınca ancak sigorta ve diğer masrafların ithalatçıya ait olduğu teslimat şeklidir.

CIP Carriage and Insurance Paid To – Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Teslimat

İthalatçının ülkesinde belirlenen noktaya kadar olan taşıma ve sigorta ücretinin ihracatçı tarafından ödendiği teslimat şeklidir.

DAT Delivered at Terminal – Terminalde Teslim

Tüm taşıma, sigorta ve diğer masrafların, risklerin ihracatçıya ait olduğu ve ithalatçının ülkesinde belirlenen terminalde teslimat yapılmasıdır.

DAP Delivered at Place – Belirlenen Yerde Teslim

Malların ithalatçının ülkesinde belirlenen adreste teslim edilmesi ve vergiler dışında kalan tüm masrafların ihracatçıya ait olduğu teslim şeklidir.

DDP Delivered Duty Paid – Gümrük Vergileri Ödenmiş Halde Teslim

İhracatçı tarafınca gümrük vergileri dahil tüm masrafların ödenmiş olduğu ve ithalatçının ülkesinde belirtilen adreste gerçekleştirilen teslimat.

FAS Free Alongside Ship- Gemi Yanında Teslim

Malların belirlenen deniz aracına yüklenmek üzere rıhtım veya yükleme alanında yapılan teslimattır.

FOB Free On Board – Gemide Teslim

Taşıma ve sigortanın ithalatçıya ait olduğu ve belirlenen deniz aracına yüklenerek gerçekleştirilen teslimat şeklidir.

CFR Cost and Freight- Navlun Ödenmiş Teslimat

Malların belirlenen deniz aracına ait navlunun ihracatçı tarafından ödendiği ve sigorta ve diğer masrafların ithalatçıya ait olduğu teslimat şeklidir.

Cost, Insurance and Freight- Masraflar, Navlun ve Sigorta Ödenmiş Teslim

Yükleme masrafı, taşıma, ve sigorta masraflarının ithalatçının ülkesinde belirtilen adrese kadar olan noktaya dair tüm ödemelerin gerçekleştirildiği teslimat şeklidir.

Akreditif Teyit Masrafları / Tutarı Ne Kadardır? Masraflar Kimin Tarafından Ödenir?

İhracatçıların ödemelerini garantiye almak adına kullanılan bir mekanizma olan teyit işlemi akreditifli ödeme sistemlerinde sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Afrika, Güney Afrika ve Asya ülkeleri ile yapılan akreditifli ödeme sistemi kapsamında teyitli akreditif açılması istenmektedir.

Akreditif teyit masrafları, akreditif yapılan bankaya, akreditif vadesi gibi değişkenlere bağlı olarak belirlenmektedir.

Yurt içindeki bankalarda teyit işlemi amir bankadan ödeme geldikten sonra gerçekleşmesi ve detaylı evrak incelemesi sonrası gerçekleşmekte olduğu için yüksek komisyon oranları ile çalışmamaktadırlar.

Yurt dışındaki bankalarda ise komisyon oranı Türkiye’ye nazaran biraz daha yüksek tutulmaktadır.

Akreditif masraflarının rutinde amir banka tarafınca ödenmesi söz konusu iken teyit masrafları genellikle ihracatçılar tarafından ödenmektedir. Teyit komisyonları da buna dahildir ve teyit masrafları bilgileri akreditiflerin 71B Charges maddesinde yer almaktadır.

Teyitli Akreditif Nedir? Avantajları Nelerdir?

Teyitli akreditif, ihracatçı firmayı korumaya yönelik bir sistem olup kısaca amir banka tarafından verilen ödeme yükümlülüğüne ilave geri dönülmez ödeme yükümlülüğünün (irrevocable payment guarantee) ikinci bir bankanın daha bu mesuliyeti üstlenmesi olarak düşünülebilir. Teyit bankaları genellikle akreditif lehtarı ile aynı ülkededir ancak Afrika gibi ülkelerde açılan akreditiflerde teyit bankası ABD ya da gelişmiş Avrupa ülkelerindedir.

Teyitli akreditifin en büyük avantajı amir bankaya olan güvensizliğin teyit yoluyla ortadan kaldırılmasıdır.

Dış ticaret sırasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlık durumlarında muhatap alınarak hukuki boyutlarda işlem yapılacak olan bankanın gelişmiş bir Avrupa ülkesi bankası olması gelişmemiş ve prosedürün ne şekilde işleyeceğinden emin olunamayan bir Afrika ülkesine nazaran avantajlı bir tercih olacağından genellikle bir Avrupa ülkesi tercih edilir.

Teyit bankaları akreditif metinlerini çok sıkı ve detaylı bir şekilde inceler ve kendilerine ibraz edilen evraklara 5 iş günü içerisinde cevap vermek zorundadırlar.

Akreditif ve Dış Ticarette Tercüme ve Çeviri Hizmeti

Globalleşen dünyada artık Pazar da rekabet de ortaklık ve ticarette uluslararası çerçevede gerçekleşmektedir. Uluslararası Ticaret Odası, Gümrük Müşavirlikleri ve bunun gibi birçok oluşum kapsamında ve mevzuatlar kapsamında taraflar çeşitli kriterlerde güvence altına alınarak gerçekleştirilmektedir.

Ancak dış ticaretin gerçekleşmesi sırasında hemen her safhada dış ticaret tercüme ve ithalat ihracat tercüme ve çeviri işlemlerine ihtiyaç duyulur. Dış ticaretin ilk aşamasından tarafların transferleri gerçekleştirmesine kadar geçen birçok aşamada çok sayıda ticari belgelerin tercüme ve çeviri işlemleri talep edilmektedir. Gümrük evrakları, konşimentolar, proforma faturalar ve çok daha fazlası yeminli tercüme ve yeminli çeviri olarak gerçekleştirilmektedir.

Akreditif tercüme ve çeviri hizmeti bu konuda büyük önem taşımakta ve terminolojiye hakim tercümanlar tarafından yapılması gerekmektedir.

Dış Ticaret Alanında Gerçekleştirilen Tercüme İşlemleri

 1. Uygulamalı Dış Ticaret
 2. Gümrük Uzmanlığı
 3. Uluslararası Pazarlama
 4. İhracat Müşteri Temsilciliği
 5. Dış Ticarette Yönetim
 6. Uygulamalı İhracat
 7. Uygulamalı İthalat
 8. Dış Ticarette Lojistik Ve Sigorta İşlemleri
 9. Uluslararası Ticarette Hak Arama Yöntemleri
 10. Tahkim Ve Anlaşmazlıklar ile ilgili tercümeler
 11. Dış Ticarette Risk Yönetimi
 12. Dış Ticaret Muhasebesi

Dış ticaret tercüme ve dış ticaret çeviri işlemleri gümrük müşavirliği, ihracatçılar birliği, bankalar gibi birçok resmi kuruma ibraz edilmesi nedeniyle çok kısa süreli olarak acil ticari tercüme ya da yeminli ithalat ihracat tercümesi olarak talep edilmektedir.

Akreditif işlemleri evrakları, gümrük evrakları, banka dokümanları, satış sözleşmesi tercüme ve çeviri işlemleri gerçekleştirilirken uluslararası ticaret konusunda uzman ve deneyimli terminolojiye hakim tercümanlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi dış ticaret mevzuatı konusunda bilgi, bu alanda eğitim almış ve ticari tercüme ve finansal tercüme ve çeviri alanında uzman tercüman, editör ve denetmen kadrosu ile kalite, uygun fiyat ve hızı bir arada sunarak gerçekleştirmektedir.

Dış ticaret sürecinde sürenin taraflar için ehemmiyetinin farkında ve bilincinde olan Okeanos Tercüme şirketi gümrükte tercüme işlemi nedeniyle bekleyen evrakların en kısa zamanda gümrük evrakları tercüme ve çeviri işlemlerini en kısa zamanda alanında uzman kişilerle gerçekleştirerek gerekli onayları sağlayarak müşterilerine teslim eder.

okeanos yeminli tercüme hizmetleri