Blog

Yazılım Çevirisi ve Yazılım Tercümesi

Otomasyon, otomasyon sistemleri ve otomasyon tercümesi nedir? Endüstri devriminden sonra dünyada pek çok yenilik teknolojik alanda büyük yenilikler hayatımıza girmiştir. Bilimin her dalı büyük gelişmeler göstermiştir. İnsan hayatına makineler, bilgisayarlar, yazılımlar ve teknolojik pek çok ürün girmiştir. Hayatımızın her alanında hayatımızı kolaylaştıracak teknolojinin bir parçasını görmekteyiz. Teknolojinin ilk gelişim gösterdiği alanlar endüstri alanında olmuştur. Üretimi arttırmak ve insana gücüne ihtiyacı azaltmak...

Acil İngilizce Tercüme

Bireysel ya da kurumsal müşteriler belirli sebeplerden dolayı acil İngilizce tercüme hizmetine ihtiyaç duymaktadır. Ticaret odalarında gerçekleştirilen yabancı ortaklı şirket kuruluş işlemleri için İngilizce çeviri hizmeti talep edilmektedir. Kuruluş işlemleri için alınan randevu saatlerinin kaçırılmaması adına kuruluş işlemini gerçekleştirecek kişiler çalıştıkları tercüme bürosundan acil İngilizce tercüme talebinde bulunmaktadır. Randevu sistemiyle çalışan diğer bir kurum olan noterliklerde yabancı uyruklu kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemler için noterliğe bağlı...

Akademik Tercüme ve Akademik Çeviri

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme ve uzman ekibi tarafından yapılan tüm tercüme ve çeviri hizmetlerinde olduğu gibi akademik tercüme ve akademik çeviri hizmetinde de profesyonel çözümler sunmaktadır. Akademik hayatı boyunca öğrenciler, akademisyenler, araştırma görevlileri ve tüm bilim insanları tez, ödev, makale, kitap, dergi, röportaj, anket gibi dosyaların akademik tercüme ve akademik çeviri ihtiyaçları oluşmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora sırasında tüm akademisyenlerin dosyalarının...

İTO Randevu

İstanbul Ticaret Odası’nda gerçekleştirilecek işlemler için ito randevu ticaret odasının kendi web sitesi üzerinden kolaylıkla oluşturulmaktadır. İstanbul Ticaret Odası; İstanbul’da faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin kayıt ve bilgilerinin tutulduğu, ticari işlemlerin düzenlendiği ve işletme sicil kaydının tutulduğu kurumdur. İTO Randevu Nasıl Alınır? Randevu.ito.org web sitesine giriş yaptıktan sonra sol üst köşede bulunan ito randevu al butonuna...

Acil Tercüme ve Acil Çeviri

Acil Tercüme, projelerinizin tercüme bürosunun öngördüğü teslim tarihinde değil, sizin talep ettiğiniz teslim tarihinde teslim edilmesi için gerekli planlamaların yapılmasıdır. Acil Tercüme, projelerinizin tercüme bürosunun öngördüğü teslim tarihinde değil, sizin talep ettiğiniz teslim tarihinde teslim edilmesi için gerekli planlamaların yapılmasıdır. Acil Tercüme ve acil çeviriye özellikle dış ticaret sektöründe ihtiyaç duyulmaktadır. Acil tercüme ve acil çeviri taleplerinizde belirttiğiniz teslim...

Yeminli Tercüme ve Yeminli Çeviri

Yeminli Tercüman Nedir? Noterlik makamında noter huzurunda çevirisini yaptığı dilleri bildiğine dair yemin beyanında bulunan tercümana yeminli tercüman denir. Tercüman yemin ettikten sonra yemin zaptı bulunur.  Yeminli Tercüman Olmaya Dair Mevzuat:  Çevirme işlemleri: Noterlik Kanunu Yönetmeliği, noterlik hizmetinde kullanılacak tercümanların kaydı, yemini ile ilgili düzenlemede bulunmaktadır. Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıdaki gibidir: Madde 96- Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka...

Yabancı Dil Çevrimi

Çeşitli sebeplerden dolayı uluslar arası gerçekleştirilen işlemlerin hepsinde uzman tercüman, editör ve kontrolörler tarafından yabancı dil çevrimi yapılmaktadır. Yabancı dil çevrimi yapılırken dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunmakta ve dil bilmenin yeterli olmadığı uzmanlık gerektiren bir alandır. Örneğin türkçeden ingilizceye çeviri işlemi yapılması gereken akademik bir makalenin terminolojisi, konusu, hedef dili, kaynak dili, kullanım ya da yayın alanı, dosya formatı...

Ticari Tercüme ve Ticari Çeviri

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Şirketi olarak Ticari tercüme ve Ticari Çeviri de profesyonel ve müşteri odaklı hizmet sunuyoruz. Ticaret, bir kar sağlamak amacıyla bir ürün ya da hizmetin arz talep döngüsü doğrultusunda üreticiden tüketiciye ulaştırılmasıdır. Ticari tercüme ise, ticari sektörlere yönelik her türlü dokümanın kaynak dilden hedef dile aktarılması işlemidir. Ticari sektörlerden bazıları; bankacılık sektörü, finans sektörü, sigortacılık ve...

Tıbbi Çeviri ve Tıbbi Tercüme

Globalleşen Dünya’da Tıbbi Tercüme ve Tıbbi Çeviri kullanım alanı eskiye oranla çok daha fazla yaygınlaşmıştır. Günümüzde teknoloji, iletişim ve ulaşımındaki gelişmeler ve sağladığı kolaylıklar, internet aracığıyla araştırma ve bilgiye erişim,  dünyanın her neresinde olursa olsun insanların sağlık problemi sorunlarının çözümünde araştırmalar yapabilmelerine olanak sağlamış ve bu konuda problemlerinin ve sorunlarının çözümünde daha gelişmiş ülkelerden hizmet ve tedavi talep...

Tercüme veya Çeviri Nedir?

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi tercüme ve çeviri alanında yıllardır derin bilgi birikimi ve deneyimler sayesinde uygun fiyat, kalite ve hız kriterlerini bir arada sunabilmektedir. Tercüme ve çeviri kelimeleri genellikle birbiri yerine ya da aynı anlamda kullanılmaktadır. Genel itibariyle her iki ifade de bir dildeki ifadeyi başka bir dile aktarmayı tanımlaması sebebiyle ortak kullanılsa de aslında iki kelime de birbirinden farklıdır. Tercüme;...