Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
boşnakça çeviri ve tercüme

Boşnakça Türkçe Çeviri ve Tercüme

Hint Avrupa dil ailesinin Güney Slav diller grubunda yer alan Boşnakça, Bosna Hersek’in 3 resmi dilinden biridir. Bosna Hersek’in diğer resmi dilleri ise Sırpça ve Hırvatçadır. Yugoslavya’nın dağılmasıyla birlikte Sırpların, Hırvatların, Boşnakların ve Karadağlıların resmi dili olan Sırp Hırvatçası, karşılıklı anlaşılabilirliği bulunan 3 dile bölünmüştür. Görünüşte farklı diller olsa da ortak bir fonetik sistem, dil bilgisi ve kelime haznesi paylaşırlar. Yapılan son hesaplamalara göre yaklaşık 3 milyon kişi tarafından konuşulan Boşnakçanın çeviri piyasasındaki dil çiftleri de genelde Slav dilleridir. Standart Boşnakçaya henüz uzmanlar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle karar verilmemiştir. Bunun nedeni ise Sırpça ve Hırvatça ile çok benzer olmasıdır. Fakat Boşnakçanın da lehçeleri vardır ve Türkçe Boşnakça çeviri yaparken aradaki farklara dikkat eden uzman tercümanlardan yararlanmak gerekir. Okeaonos Tercüme Boşnakça çeviri ve tercüme, Boşnakça tercüman detayları…

Bosna Hersek
Bosna Hersek

Türkiye ile Bosna Hersek Arasındaki İlişkiler

İki ülke arasındaki ilişkiler geçmişten bugüne dostane bir biçimde mevcudiyetini sürdürmektedir. Aralarındaki diplomatik ilişkiler 29 Ağustos 1992 tarihinde tesis edilmiştir. İki ülkenin karşılıklı konsoloslukları ve elçilikleri bulunmaktadır. Tarihsel ve kültürel bağlar geçmişe dayanmaktadır. 15. Yüzyılda Osmanlı hakimiyeti altındaki Bosna Hersek’e Türkler yerleştirilmiştir. Hakimiyetin Avusturya-Macaristan’a geçmesinin ardından ülkede yaşayan Türklerin çoğunluğu yurdunu terk etmiş Türkiye’ye yerleşmiştir. Bugün Türkiye’de önemli sayıda Boşnak nüfusu bulunmaktadır.

Türkiye, Balkanlardaki kalkınma ve istikrarın ekonomik gelişme ile birlikte geliştirilmesi gerektiği düşüncesindedir. Dolayısıyla Bosna Hersek ile olan ekonomik ve ticari ilişkilerini ileri götürmeye ve geliştirmeye büyük önem vermektedir. Ülkeler arasında 3 Temmuz 2002 tarihinde imzalanıp, 1 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe giren STA (Serbest Ticaret Anlaşması) mevcuttur. Anlaşma 2 Mayıs 2019 tarihinde tekrar imzalanarak güncellenmiştir.

100 civarında Türk şirketi B-H’de faaliyet gösterirken, Türk yatırımları 145 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.  Başlıca ihracatı gerçekleştirilen ürünlerimizi mineral yakıt ve yağlar, makine, gıda vb. oluşturmaktadır. İthal ürünlerimiz ise; deri, kösele, kimyasal maddeler vb. şeklindedir.

 

Saraybosna
Saraybosna

 

ÜLKELERE GÖRE İTHALAT – Milyon Dolar – GENEL TİCARET SİSTEMİ

ÜLKE KODU

ÜLKELER

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

93

Bosna Hersek

141

186

259

278

268

239

194

203

 

ÜLKELERE GÖRE İHRACATIMIZ – Milyon Dolar – GENEL TİCARET SİSTEMİ

ÜLKE KODU

ÜLKELER

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

93

Bosna-Hersek

279

326

296

318

356

431

453

447

Kaynakça: TÜİK. Detaylı bilgi için tıklayınız

İkili ilişkiler kapsamında birçok alanda Boşnakça çeviri hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Teknik, hukuki, akademik, tıbbi alanlar başta olmak üzere çeşitli alanlarda birçok metin tercüme edilmektedir.

Bireysel ve kurumsal müşteriler, Boşnakçadan Türkçeye veya Türkçeden Boşnakçaya çeviri metinlerinde doğru, eksiksiz, terminolojik olarak tutarlı bir hizmet alma arzusundadır. Dolayısıyla çeviri işlemini gerçekleştiren tercüman tercüme işlemini gerçekleştirirken planlı, organize ve dakik bir şekilde hareket etmelidir.

Boşnakçanın Gelişimi

1990’dan beri Boşnakça, büyük ölçüde gelişen ve yayılan bir dil olmuştur. 20. yüzyılın edebi geleneklerini İslam ve Doğu dünyası kaynaklı aldığı kelimeler ile birleştirmiştir. Sırp Hırvat sözvarlığına Arapça, Farsça ve Türkçeden kelimeler dahil olmuş, Doğu kültürleri ile bağları dilin ayrı konumlanmasını sağlamıştır. 1994’te ise Bosna Hersek’in resmi dili olarak kabul edilmiştir. İlk Boşnakça Türkçe sözlük Muhammed Hevaji Uskufi tarafından 1631’de çıkarılmıştır. Osmanlı Dönemi’nde ise Boşnaklar Arap alfabesi kullanmıştır. Görüldüğü üzere hem Osmanlı hem de Türkiye döneminde Boşnakça Türkçe daima bağ içinde kalarak çeviriler yapılan iki dil olmuştur. Boşnakça soldan sağa yazılır.

Boşnakça Lehçeleri ve Yapısal Özellikleri

Boşnakçanın temelde lehçeleri 3’e ayrılır. Bu lehçeler: Shtokavian, Chakavian ve Kajkavian’dır. Lehçeler arasındaki farklar, ilk ünsüzlerin telaffuzuna dayanır. Fakat bu lehçelerin de çeşitleri vardır. Örneğin Shtokavian, kendi içinde gene 3’e ayrılır. Bosna’da“Ijekavian” kullanılır ve tam karar verilmese de Standart Boşnakça kabul edilir. Bu farklılıkların telaffuz düzeyinde olduğu ise kolaylıkla ayırt edilebilir.

Boşnakçayı yapısal olarak incelediğimizde 5 sesli harf, 25 sessiz harf bulunduğunu görürüz. Diğer Slav dilleri gibi Boşnakçada da bolca ünsüz kümesi ile karşılaşılır. Bunlardan bazıları sesli bazıları sessizdir. Bu duruma ise son ünsüz karar verir. Eğer son ünsüz sesli ise küme tamamen sesli okunur. Boşnakça kelimeler; cinsiyete, sayıya ve hal eklerine göre ayrılır. Bu üçünün sondaki tek ekte buluştuğunu görürüz. İsimler feminen, maskülen ya da nötr olabilir. Bulunma, ayrılma gibi hal ekleri alırlar. Sıfat – isim uyumu aranır. Türkçedeki gibi artikeller (tanımlık) yoktur. Fiillere iki zaman kipi gelir. Bunlar geçmiş ve geçmiş olmayandır. Şimdiki zaman ve geniş zaman, aynı son ekle biter. Fiiller, etken ya da edilgen olabilir. Sentaktik olarak ise Özne – Yüklem – Nesne şeklinde dizilir. Yani Türkçeden çeviri yapacak kişilerin Uzman Boşnakça çevirmen olması gerekir.

boşnakça tercüme_boşnakça çeviri

Türkçe Boşnakça Çeviri ve Tercüme

Bu hizmet genel olarak Türkiye’de yaşayan Boşnak-Türkleri tarafından talep görmektedir. Çeşitli dokümanlarını, metinlerini ve içeriklerinin çevirilerine ihtiyaç duyarlar. Bundan dolayı bir çeviri bürosuna başvururlar.

Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki teknik, hukuki, ticari, finansal vb.  alanlardaki ilişkiler doğrultusunda da kullanım kılavuzu, katalog, broşür vb. dokümanlar tercüme edilmektedir. Bunun yanı sıra vekaletname, sözleşme, şirket evrakları, finansal tablolar vb. metinler çevrilmektedir.

Çeviri sürecinde, ilgili alanlara hakim veya söz konusu alanlarda eğitim almış kişiler yer almalıdır. Böylelikle terminolojik doğruluk sağlanmaktadır. Tercümanın iki dil bakımından da iyi düzeyde bilgisi, yazım ve imla kuralları bilgisine sahip olması aynı derecede önemlidir.

Boşnakça sözvarlığını incelediğimizde diğer dillerden en fazla bu noktada ayrıldığını görürüz. Sırpça, Rusça ve Batı Avrupa dillerinden kelimeler alırken Hırvatça,temel düzey Slav kelime hazinesini korumayı başarmıştır. Boşnakça ise bu açıdan Hırvatçaya benzerdir. Ancak Boşnakçaya Arapça, Türkçe ve Farsçadan da kelimeler geçmiştir. Bunun nedeni ise Boşnakların İslam ile ilişkisi ve dolayısıyla bu ülkelerle temaslarıdır. Boşnakça alfabesi, komşu ülkelere göre değişiklik göstermiştir. Bugün Bosna Hersek’te yaşayan Boşnak ve Hırvatlar Latin alfabesini tercih ederken Bosnalı Sırplar Kiril alfabesini tercih etmektedir. Boşnakça Türkçe tercümanlar, çevirilerinde bu farklara önem vererek bilgi kaybı yaşamamak adına temkinli olmalıdır.

Boşnakça Türkçe Tercüme ve Çeviri Sözlük

Tercüme esnasında sözlükten yararlanmak hem terminolojik hem de anlamsal açıdan sürece katkı sağlamaktadır. Türkçeden Boşnakçaya gerçekleştirilen çevirilerde kaynak dilde anlamı bilinmeyen sözcüğe https://www.tdk.gov.tr/ adresinden bakılıp, tam olarak ne ifade etmek istediği anlaşılmalıdır.

Aynı şekilde ters yönde gerçekleştirilen çeviri işlemlerinde http://ba.rjecnik.com  veya http://www.rjecnik.ba/ gibi adreslerden yararlanılabilir. Teknik, hukuki, tıbbi vb. terminoloji sözlüklerinden yararlanmak çeviri için ayrıca önem teşkil etmektedir.

Boşnakça Çeviri Nasıl Yapılır?

İki dil birbirinden yapı ve köken bakımından farklı dillerdir. Dolayısıyla tercüme işlemine büyük, hassasiyet, özen ve önem gösterilmelidir.

Öncelikle dillerin farklı sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel ve anlambilimsel özelliklere sahip olduğu göz önüne alınmalıdır. Örneğin,  ilgili diller Latin alfabesiyle yazılmasına karşın farklı harfler barındırmaktadır. Türkçedeki “ğ”, “ç”, “ü”, “ö”, “ş” ve büyük “İ” Boşnak alfabesinde bulunmamaktadır. Aynı şekilde Boşnak dilindeki č, ć, dž, đ, lj, , nj, š, ž harfleri Türk alfabesinde yer almamaktadır.

Bunun yanı sıra, Türkçe Ural-Altay dil ailesinde ve sondan eklemeli diller arasında yer almaktadır. Boşnakça ise Hint-Avrupa Dil ailesinin Baltık-Slav dilleri arasındadır ve çekimli bir dildir. İki dil arasında gerçekleştirilen çeviri işlemlerinde tercümanın öncelikle olarak bu hususları bilmesi; yani her iki dile de anadili düzeyinde hakim olması önemlidir.

İki dile de üst düzey hakim tercüman, çeviri işlemine başlamadan önce mutlaka çeviri metninin baştan aşağıya incelemelidir. Tercüme işlemi esnasında mutlaka sözlük kullanılmalıdır. Aynı zamanda terminoloji sözlüklerinden, makalelerden ve web sitelerinden yararlanmalıdır. Çeviri sürecinin tamamlanmasının ardırdan son okumasını yapmalı ve projeyi bu şekilde teslim etmelidir.

Boşnakça Çeviri Örneği

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden alınmış Boşnakça Türkçe çeviri örneği aşağıda verilmiştir.

Kaynak metin

Članak 1
Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i trebaju jedno prema drugome postupati u duhu bratstva.

Çeviri metin

Madde 1
Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Boşnakça Yeminli Tercüme

Resmi dairelerde veya resmi işlemlerde yeminli tercüme şart koşulmaktadır. Dolayısıyla çeşitli evraklar, dokümanlar veya belgelerin çevirisi gerçekleştirilmekte, yeminli tercüman tarafından kaşelenmekte ve imzalanmaktadır. Böylelikle resmi işlemleriniz için kullanılabilir biçime gelmektedir. İki ülke ilişkileri bağlamında ve Türkiye’deki Boşnaklar tarafından birçok belgenin yeminli tercümesi gerçekleştirilmektedir.

Doğum belgesi, nüfus kayıt örneği, kimlik, ehliyet, sözleşme, vekaletname vb. birçok belge çevrilmektedir. Akabinde genel olarak noter tarafından onaylanmaktadır. Belgelerinizi yurtdışında kullanabilmeniz adına ise kaymakamlıklar veya valiliklerinden ücretsiz olarak Apostil (tasdik şerhi) işlemi gerçekleştirilmektedir.

Boşnakça Çeviri ve Tercüme Taleplerinizde Okeanos Kalitesi…

Her iki dile de anadil düzeyinde hakim, teknik, hukuki, akademik, tıbbi vb. terminolojilerde uzman ve deneyimli ekibimizle kaliteli Boşnakça hizmeti sağlanmaktadır. Okeanos Tercüme şirketi tüm tercüme işlemleriniz için uygun fiyat, kalite, hız ve güvenilirlik ölçütlerini bir arada müşteriyle buluşturmaktadır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Tercüme Ofisi, Boşnakça tercüme alanında da güvenilir ekibi sayesinde doğruluk, akıcılık ve dakiklik ilkelerini temel alarak nitelikli çeviriler üretiyor. Uzman Boşnakça çevirmen kadromuz, kaynak metinlerinizi aldıktan sonra titizlikle çeviri işlemine başlıyor ve kontrol ediyor. Kontrollerini tamamladıktan sonra profesyonel editör ekibimize gönderilen metinler onaylanarak proje yöneticilerimiz aracılığı ile sizlere iletiliyor. Çeviri projelerine başlamadan ya da bittikten sonra aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz iletişim kanallarımız 7/24 hizmet sağlıyor.

EN15038 Tercüme Hizmet Kalite Standartlarında hizmet veren bir firma olarak tüm tercüme süreçlerinizde kalite, güvenirlik ve doğruluk garanti altına alınmaktadır.

Boşnakça çeviri ve tercüme talepleriniz için hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgiye www.okeanostercume.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda info@okeanostercume.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. İlaveten, 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 numaralı hatlardan bizlere ulaşabilirsiniz.