Dava Dilekçesi Tercümesi

Dava dilekçesi tercümesine Türkiye’de yazılan bir dava dilekçesinin yurtdışında tanınırlığı ya da yurtdışında yazılan bir dava dilekçesinin Türkiye’de tanınırlığı için ihtiyaç duyulmaktadır.

Dava Dilekçesi Nedir?

Mahkeme tarafından bir davanın görülmesi için davacı tarafından davalıya ilişkin bilgilerin ve dava konusunun bildirildiği belgedir.

Dava Dilekçesinde Neler Bulunmalıdır?

  • Dava açılan mahkeme adı,
  • Davacı ve davalıya ilişkin kimlik bilgileri,
  • Tarafların yasal temsilcilerine ilişkin bilgiler,
  • Davanın konusu,
  • Dava konusu ve malvarlığı hakları ile ilgili davalarda dair dava konusu değeri,
  • Davayı açma sebebi,
  • Dava sonucunda elde edilmek istenen sonuç, beklenti, talep,
  • Yasal dayanaklar,
  • Deliller,
  • Daha önce kesinleşmiş olan mahkeme kararları örnekleri

Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Gereksiz ayrıntılara yer vermeden, dava açma nedeninin ve dava açık ve öz bir şekilde belirterek yazıldığı takdirde dilekçeniz davanı için en önemli aracınız olacaktır.

Dilekçenizi maddeler halinde yazmanız, ekler ve delilleri listeler halinde belirtmeniz de dilekçenizi açık ve net hale getirecek unsurlardan birisidir.

Davacının dava açacağı davalının yabancı uyruklu olması ya da dava dilekçesinin yurtdışındaki mahkemelerde tanınırlığının sağlanması için dava dilekçesi tercümesi gerekmektedir.

Dava dilekçeleri verilecek ülkeye göre yeminli tercüme ya da noter onaylı tercüme gerektirmektedir. Bu bağlamda hukuki tercüme bağlamında ele alınan dava dilekçesi tercümesi hukuki terminolojiye hakim, ülke hukuk sistemlerine ilişkin bilgi sahibi, hukuki tercüme deneyimi bulunan ve dilbilgisi, yazım ve imla kurallarına büyük hassasiyet ve dikkat gösteren tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi hukuki terminoloji bilgisi yüksek, hukuki alanda ve hukuki tercüme bağlamında deneyim sahibi yeminli tercüman kadrosuyla dava dilekçesi tercümesi talepleri için yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme hizmeti vermektedir.

okeanos yeminli tercüme hizmetleri

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir