Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
dava dilekçesi tercümesi ve çevirisi

Dava Dilekçesi Tercümesi

Dava dilekçesi tercümesi, Türkiye’de yazılan bir dava dilekçesinin yurtdışında tanınırlığı ya da yurt dışında yazılan bir dava dilekçesinin Türkiye’de tanınırlığı için ihtiyaç duyulmaktadır.

Dava Dilekçesi Tercümesi ve Çevirisi

Dava Dilekçesi Nedir?

Mahkeme tarafından bir davanın görülmesi için davacı tarafından davalıya ilişkin bilgilerin ve dava konusunun bildirildiği belgedir.

Dava Dilekçesinde Neler Bulunmalıdır?

  • Dava açılan mahkeme adı,
  • Davacı ve davalıya ilişkin kimlik bilgileri,
  • Tarafların yasal temsilcilerine ilişkin bilgiler,
  • Davanın konusu,
  • Dava konusu ve malvarlığı hakları ile ilgili davalarda dair dava konusu değeri,
  • Davayı açma sebebi,
  • Dava sonucunda elde edilmek istenen sonuç, beklenti, talep,
  • Yasal dayanaklar,
  • Deliller,
  • Daha önce kesinleşmiş olan mahkeme kararları örnekleri

Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Gereksiz ayrıntılara yer vermeden, dava açma nedeninin ve dava açık ve öz bir şekilde belirterek yazıldığı takdirde dilekçeniz davanı için en önemli aracınız olacaktır.

Dilekçenizi maddeler halinde yazmanız, ekler ve delilleri listeler halinde belirtmeniz de dilekçenizi açık ve net hale getirecek unsurlardan birisidir.

Davacının dava açacağı davalının yabancı uyruklu olması ya da dava dilekçesinin yurtdışındaki mahkemelerde tanınırlığının sağlanması için dava dilekçesi tercümesi gerekmektedir.

Dava Dilekçesi Çevirisi ve Tercümesinde Önemli Not: 

Dava dilekçeleri verilecek ülkeye göre yeminli tercüme ya da noter onaylı tercüme gerektirmektedir. Bu bağlamda hukuki tercüme bağlamında ele alınan dava dilekçesi çevirisi hukuki terminolojiye hakim, ülke hukuk sistemlerine ilişkin bilgi sahibi, hukuki tercüme deneyimi bulunan ve dilbilgisi, yazım ve imla kurallarına büyük hassasiyet ve dikkat gösteren tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.

Hukuki Metinleriniz ve Dava Dilekçesi Çevirisi Taleplerinizde Okeanos…

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi hukuki terminoloji bilgisi yüksek, hukuki alanda ve hukuki çeviri bağlamında deneyim sahibi yeminli tercüman kadrosuyla hukuki metinleriniz ve dava dilekçesi tercümesi talepleri için yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme hizmeti vermektedir.

Bütün tercüme ve çeviri projelerinde olduğu gibi, hukuki metinleriniz ile birlikte dava dilekçesi tercümesi ve çevirisi projelerinde de EN15038 Tercüme Hizmetleri Kalite Standartları ve iş prosesleri uygulanmaktadır.

okeanos yeminli tercüme hizmetleri