EN 15038 Çeviri Hizmetleri Kalite Standartları ve İş Süreçleri

EN 15038 Çeviri Hizmet kalite standartları

EN 15038 , aynı sektördeki şirketlerin eşit ve sabit bir kalite sistemlerinin olması açısından kalite belgeleri ve sertifika süreçleri geliştirilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

EN 15038 ÇEVİRİ HİZMETLERİ KALİTE STANDARTLARI NEDİR?

EN 15038 , hizmet sunan ve hizmeti alacak olan kurum ve kuruluşların ortak bir kalite anlamında buluşmalarını sağlayan, hizmet üretiminde beklentileri karşılayacak düzeyde ve kaliteli çıktıların oluşumunu gerçekleştiren, hizmet alan tarafta hizmet kalite düzeyinin belirginleştirerek beklentilerinin oluşmasını ve çıktılarına olacak güvenin teminini sağlamaktadır.

EN 15038 yürürlüğe girmeden önce tercüme büroları ve tercüme ofisleri ISO 9001:2000 kalite sertifikası için başvuruda bulunuyorlardı. CEN bünyesinde 2006 yılında resmen EN 15038 (Translation Services Service Standards) olarak yürürlüğe girmiştir. EN 15038 günümüzde AVRUPA BİRLİĞİ’nin kabul ettiği ve uyguladığı tek standarttır.

EN 15038 BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLUR?

İlk aşamada, tercüme şirketi nin bu sistemin temini ve uygulamalarında kararlı olması, bu sistem ve uygulamaları, belgelendirme süreçlerini, hizmet içi eğitimleri, denetlemeler, eksiklerin veya sistemin şirket bünyesinde yaşanabilecek aksaklıklarının tespiti, çözümlerinin üretilmesi, şirket bünyesinde veya freelance çalışan kişilerin sistemi benimseyerek uygulamalarını sağlayabilmek ve sonuçları, kısacası bütün bir şirketin ve çalışanlarının sistemi benimsemesi gerektiği konuları da dahil, bütün bu süreçleri dikkate alarak,  belgelendirme firmasının tespitinin yapılması ve görüşmelere başlanılması gerekmektedir. Belgelendirme firmasının belirlenmesi firmanın uluslar arası geçerliliği, deneyimleri ve referansları dikkate alınması gerekmektedir. İlk görüşmeleri takiben belgelendirme kuruluşundan temin edilen formlar eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurularak tekrar geri teslimi yapılır. Belgelendirme firmasının yapacağı ilk değerlendirmeden sonra başvuru projelendirilerek süreç başlatılmış olur.

Süreç içerisinde Tercüme Bürosu ve tercüme ofisi belgelendirme sırasında hazırlanan bütün dokümanları belgelendirme kuruluşu denetçilerine açık hale getirir.

Belgelendirme kuruluşu tarafından iki farklı denetim ve uygulamalar gerçekleştirilir:

Birinci denetim aşamasında belgelendirme kuruluşu denetimi kalite sistemi kuruluşu sırasında hazırlanan belgeler üzerinden denetim sağlayacaktır. Dökümanların kalite sistemine uygun olup olmadığını, gereklilikleri yerine getirip getirmediği incelenir Eksikler veya hatalar varsa tercüme bürosundan eksikliklerin giderilmesi talep edilir.

İkinci denetim aşamasında belgelendirme kuruluşu tercüme bürosu içinde bir denetim gerçekleştirir. Bu denetim sürecinde belgelendirmeler ve faaliyetler iş üzerinde gerçekleştirilecektir. Sonrasında denetçi bir rapor hazırlayıp sunacaktır.

Bütün bu denetimler öncesi ve sonrası tercüme şirketi bünyesinde hizmet içi eğitimler ile süreçler ve sistem anlatılarak tanıtılır. Uygulamalar, raporlandırmalar ve sonuçları anlatılarak personele veya uygulayıcılara sistemin benimsenmesi sağlanılır.

Belgelendirme kuruluşu bu rapor sonucunda uygun görürse EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi hazırlayıp firmaya takdim eder.

Sistemin kurulmasını takiben yıllarda yıllık olarak uzman denetçiler tarafından sistem denetlenir, yeterliliği görülmesi halinde belgelendirmenin devamlılığına, eksik görülmesi halinde  problemlerin çözümü için süre verilmesi, çözümü halinde belgelendirmeye devam edilmesi veya çözülmemesi durumunda belgelendirmenin durdurulmasına karar verilir. Her üç yılda bir sefer de belgelendirme gelecek üç yıl için yeniden yapılır. Bu sayede sistem korunmuş ve uygulananırlığı ölçümlenmiş olur.

EN 15038: 2006 SERTİFİKA STANDARDININ TERCÜME BÜROSUNA KAZANDIRDIKLARI:

Hizmet kalitesini standardize etmek ve sertifikalandırmak adına genel anlamda ISO 9001 gibi her sektöre uyan sertifika programları bulunsa da EN 15038:2006 Tercüme Sektörüne dair sektör bazlı  yapılan sertifikalandırmadır.

EN 15038:2006 Tercüme Hizmetleri ve Hizmet Gereklilikleri Standardı

 • Tercümede yeterlilik
 • Teknik kaynakların yeterliliği
 • Proje yönetim prosesi
 • Müşteri ilişkileri
 • İnsan Kaynakları
 • Kalite yönetimi hakkındaki temel kavramlarda kılavuz bilgiler verilir
 • EN 15038:2006 standardı, müşteriye çeviri kalitesi ve hizmet seviyesi ile ilgili yeterliliği hakkında bilgi vermektedir.
 • Ve sonuç olarak müşteri memnuniyeti

Yasal düzenlemeler bağımsız kuruluşlar tarafından ölçümlendirilmekte ve kalite standartları referans alınarak değerlendirilmektedir.

EN 15038:2006 Tercüme hizmet üreticisi açısından ne kadar önemli ise müşteri tarafında da o ölçüde önemlidir.

Tercüme hizmeti standardı 3 temel unsura ayrılmaktadır:

 • Genel Kurallar
 • Müşteri-Tercüme hizmet üreticisi ilişkisi
 • Tercüme prosesinde yöntemler

GENEL KURALLAR:

EN 15038:2006 standardında Genel Kurallar; İnsan Kaynakları, Teknik Kaynaklar, Kalite Yönetim Sistemi ve Proje Yönetimi olarak ayrılmaktadır

İnsan Kaynakları:

İnsan Kaynakları çeviri sürecinde çalışan tercümanın yeterliliğini aşağıdaki 5 bölümde ele alır:

Çeviri yetkinliği

Tercüman, çeviride gramer yeterliliğini, terminolojik bütünlüğü, ifade şeklini, kullanım alanlarını ve müşteri beklentilerini göz önünde bulundurarak çeviri yapmalıdır.

Kaynak ve Hedef Dilde Dilbilimi Yeterliliği

Tercüman, kaynak dili ve ifade biçimini iyi analiz edip çözümleyebilmeli ve bunu hedef dile taşıyabilecek gramer bilgisine ve yetkinliğe sahip olmalıdır.

Araştırma Yeterliliği ve Bilgi Edinme Gücü

Tercüman tercüme ettiği konuda bilgi sahibi olmalı ve daha fazla ve güncel bilgiyi edinebilmek için araştırmaya yatkın olmalıdır.

Kültürel Yeterlilik

Tercüman, tercüme yaptığı hedef dili ve kaynak dili kullanan kültürler hakkında bilgi sahibi olmalı ve değer sistemlerini bilmelidir

Teknik Yeterlilik

Tercüman, tercüme yaparken farklı teknik programlar ve ekipman kullanımana yatkın olmalıdır

Editörlerin yukarıdaki yetkinliklere sahip olduğu öngörülmektedir

Denetmenlerin ise yine yukarıda yer alan yetkinlikler konusunda uzman olduğu öngörülmektedir

KALİTE SİSTEMİ

Tercüme Bürosu ve tercüme ofisi kendine has bir Kalite Yönetim Sistemine hakim olmalıdır. Kalite Yönetim Sisiteminde hedeflerin belirlenmiş olması ve proje kalitesini denetleyebilen bir sistem olmalıdır. Sistemin EN 15038 standartları içerisinde uygulanabilirliği esastır.

PROJE YÖNETİMİ

Tercüme Bürosu ve tercüme ofisi tarafından hazırlanan çalışma prosedürün müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yapılmasıdır.

MÜŞTERİ-TERCÜME HİZMET ÜRETİCİSİ İLİŞKİSİ

Müşteri tarafından iletilen projenin geçtiği tüm aşamaların neler olduğu ele alınmaktadır.

Tercüme Hizmeti Aşamaları

Bu bölümde tercüme hizmetlerinin EN 15038 Tercüme hizmetleri kalite standartları içerisinde nasıl yürütüldüğü anlatılır:

• Proje teklifi sonrası projenin kabul edilmesi, proje şartlarının gözden geçirilmesi ve siparişi alınan dosya veya dosyaların projelendirilmesi,

• Projeye atanacak tercümanın belirlenmesi,

• Projeye atanacak editör ve denetmenin belirlenmesi,

• Projeye dair direktiflerin ilgili kişi ve departmanlara iletilmesi,

• Projenin muhasebeleştirilmesi (müşteri kartının oluşturulması ve diğer detaylar…),

• Terminolojik bütünlüğün oluşturulması ve sağlanması ve bunun için sözlük desteği alınması ve araştırma yapılması,

• Proje sürecinin zamanlama çalışmasının yapılması,

• Projenin başlatılması,

• Müşteriye bilgi verilmesi ve müşteri ve diğer taraflarla iletişim içinde olunması,

• Müşteriye proje teslim tarihi ve teslim şekli ile ilgili gerekli bilginin verilmesi,

• Projenin takibi,

• Tercümenin tamamlanması,

• İlk değerlendirme,

• Kontrol için kontrolöre (denetmene) projenin iletilmesi,

• Kontrolörden gelen projenin editörler tarafından son kontrol, dil bütünlüğü, gramer ve diğer konulardan tekrar değerlendirilmesi ve kontrolü

• Projenin teslimattan önce gelen kaynak metne sadık kalınarak sayfa düzeni ve dosya formatının oluşturulması için mizanpaja teslimatı

• Projenin teslimatı öncesi muhasebe işlemleri için muhasebe departmanına bilgi verilmesi,

• Projenin teslimatı,

• Teslimatı takiben müşteri talep ve soruları için görüşme,

• Teslimatı takiben ilk 30 gün içerisinde memnuniyet araştırmasının yapılması,

EN 15038 belgesi tercüme hizmetini sunan tarafın hizmet kalitesinin ve hizmeti alacak olan tarafın da memnuniyetinin garantisidir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Şirketi ve EN 15038

Okeanos Uluslar arası Çeviri ve Yeminli Tercüme 2013 yılından günümüze kadar müşterilerine EN 15038 Tercüme Kalite Standartları ile hizmet vermektedir. Okeanos, EN15038 gereği bütün iş proseslerini uygulamaktadır. Şirketimizin belgelendirme, denetleme, yeterlilik, kontrol ve takipleri BUREAU VERİTAS tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. 

okeanos yeminli tercüme hizmetleri

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir