Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
eski yunan alfabesi türkçe çeviri

Eski Yunan Alfabesi Türkçe Çeviri

Eski Yunanca, günümüz Yunancasının kaynağını oluşturmuş ve dönemler boyunca gelişme göstermiş bir dildir. Homer’ın da dili olan Eski Yunanca, tarihe ışık tutan ve geçmiş dönem edebiyatı, dini metinlerini gün yüzüne çıkaran bir dil olma özelliği gösterir. Eski Yunanlıların yaşadığı bölgelerde filizlenen dil, milattan önce 1500-300’ler arasında konuşulmuştur. Eski Yunancanın birçok lehçesi vardır. Bu lehçelerin dahi farklı kollara ayrıldığı incelemeler sonucu ortaya çıkmıştır. Bazı lehçeler, sadece edebiyat dilinde kullanılırken bazıları yazı dilinde kullanılmıştır. Yazı dilinde kullanılan Eski Yunanca lehçeleri, standart dile yakın olma özelliği gösterir. Eski Yunanca, sadece Yunan eserleri ve tarihi için değil; diğer milletlerin tarihleri için de çevrilmesi gereken bir dildir. Bu nedenle Eski Yunan Alfabesi Türkçe çeviri, özellikle akademik çevrede yoğun olarak kullanılır. Tarihi Yunan dili ile ilgili diğer bilgiler…

Eski Yunanca Dili Yapısal Özellikleri

Eski Yunanca, fonetik olarak incelendiğinde her dönemde ve lehçede değişen özellikler gösterir. Atinalılar döneminde 7 sesli harf vardır. Bunlar açık – kapalı, uzun – kısa gibi özelliklerine göre alt gruplara ayrılır. Sessiz harfler ise genellikle duraklamalara göre zenginleşir. Dilin ritminde aksan kullanımının bir etkisi yoktur. Hem düz yazıda hem de şiirde ritim, uzun ve kısa hecelerin dağılımına göre şekillenir.

Morfoloji -yani şekilbilgisi- açısından incelediğimizde her kelime ya da fiilin anlamlı bir kökten meydana geldiği ve farklı dil bilgisi yapılarıyla değiştiği görülür. İsimler; feminen, maskülen ya da nötr olarak ayrılır. Zaman olarak da şimdiki zaman, geniş zaman, perfekt zaman ve gelecek zaman kullanılmıştır. Eski Yunanca sözdizimi kuralları esnektir. Belirli artikel, sonraki zamanlarda ortaya çıkmıştır. Uzun ve karmaşık cümleler kurmaya elverişli bir dildir. Hint Avrupa dil ailesine ait olduğu için ödünç alınmış kelimeler sıklıktadır. Zamanla bu kelimeler ve deyimler de Modern Yunancaya taşınmıştır.

eski yunanca

Eski Yunancanın Önemi

Eski Yunanca, Latince eşliğinde tarihin tozlu sayfalarında dolaşmış köklü bir dildir. Şu an ana dil olarak Eski Yunanca ya da Latince konuşan yoktur. Fakat iki dil, birçok dili etkilediği için izlerini her zaman taşımaktadır. Atina lehçesi, diğer lehçeler arasında en duru biçimdir.  Çünkü Akdeniz denizi etrafında ve döneminde Yunanlılar çok güçlü konumlarda bulunmuşlardır. Büyük İskender gibi imparatorlar Asya’ya ulaşmayı da başarmıştır. Ayrıca Roma dünyasında Eski Yunanca, ikinci dil olarak öğretilmeye başlanmıştır. Günümüzde aynı durum “dünya dili” dediğimiz İngilizce için geçerlidir. Bu iki açıklamayı karşılaştırarak Eski Yunancanın geçmişte son derece güçlü bir dil olduğunu söyleyebiliriz. Homer gibi saygıdeğer Eski Yunan şairleri ise bu dilde çağdaş edebiyat için incelenmeye değer eserler bırakmıştır. Dönemin en ünlü eseri ise İlyada ve Odysseia’dır. Şiirlerin yanı sıra Eski Yunan oyunları, hala oynanan ve incelenen yapıtlar arasındadır.

Eski Yunan Alfabesi Türkçe Çeviri

Birçok araştırmacı Eski Yunan alfabesinin milattan önce 750’lerde ortaya çıktığını düşünmektedir. Bu ihtiyaç toplumda süregelen işlerin, alışverişlerin kayıt altına alınması, anlaşmaların düzenli olması gibi gerekliliklerden ortaya çıkmıştır. Bunu yapmak için sözel dillerinde kullandıkları sesleri yazılı olarak aktarmanın yolunu bulmuşlardır. Eski Yunan alfabesi, hala kullanılan Yunan alfabesine benzemektedir. Eski Yunanlar alfabe oluştururken Mezopotamya dahil olmak üzere diğer topluluklardan etkilenmiştir.

Okeanos Tercüme Eski Yunanca Çeviri

Günümüzde bazı üniversitelerde Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümleri bulunur. Bu bölümlerden öğrencilerin Eski Yunan eserlerini incelemeleri, dilden çeviri yapmaları gereklidir. Özellikle Tarih ve Edebiyat alanında çalışma yapan akademisyenler de Eski Yunanca yapıtlarından en fazla faydalanan kişilerdir. Bunun nedeni tarihçiler, dönemin koşullarını gözlemlerken edebiyatçılar ise modern ve eski edebiyat arasında bir köprü oluşturur. Kişiler, Eski Yunanca Türkçe çevirilere dönem ödevleri, tezleri ve araştırmalarda ihtiyaç duyarlar.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Tercüme bürosu, kadrosundaki dinamik ve deneyimli Eski Yunanca çevirmenleri sayesinde birçok araştırmacıya ve öğrenciye Türkçe Eski Yunanca çevirilerinde destek sağlamaktadır. Uygun fiyat avantajları ve kısa sürede teslim seçenekleri ile Okeanos Tercüme, her gün daha fazla dilde ve daha geniş bir kadroyla hizmet vermeye devam ediyor.

Yeminli tercüme fiyat listemize ulaşabilmek için tıklayınız

Eski Yunan Alfabesi Türkçe çeviri talepleriniz için iletişime geçebilirsiniz; web sitemiz www.okeanostercume.com.tr, e posta adresimiz info@okeanostercume.com.tr ve telefon hatlarımız 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 (Mobil – Whatsapp – Telegram) aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz…