Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
gürcüce çeviri

Gürcüce Çeviri ve Tercüme

Gürcüce, geçmişten günümüze var olan en eski dillerden biridir. Gürcüce alfabesi, yapısal özellikleri ve günlük kullanımları ile kendine has, eşsiz bir dildir. Gürcücenin ilk olarak ne zaman kullanılmaya başlandığı ya da alfabesinin nasıl ortaya çıktığı tam olarak bilinmemektedir. Bu konu üzerine birbirinden çeşitli tarihi kaynaklar ve akademik araştırmalar vardır. Kartvel dil ailesinin en yaygın konuşulan dilidir ve bu dil ailesinde köprü dil konumundadır. Yani İngilizcenin dünya dillerini bağladığı gibi Gürcüce de kendi dil ailesindeki çeşitli diller arasında bir köprüdür. Bu dil ailesindeki diller, çoğunlukla Kafkasya’da konuşulmaktadır. Gürcistan’ın resmi dilidir ve nüfusun %87,6’sı tarafından konuşulur. Günümüzde yaklaşık 4 milyon aktif konuşana sahip olan Gürcüce’nin yanı sıra, Türkçe Gürcüce çeviri ve tercüme hakkında detaylar…

Neden Birçok Gürcüce Lehçe Vardır?

Gürcücenin bazıları tehlike altında olsa da birçok lehçesi vardır. Bu lehçeler, aynı ortamda konuşulduğunda konuşmacılar genelde karşıdaki kişiyi anlayabilir. Lehçelerin bu kadar fazla olmasının nedeni ise ülkenin dağlık yapısı ve bu dağlık bölgelerde oluşan ayrılmış topluluklardır. Bunu Karadeniz’deki lehçelere benzetebiliriz. Temelde benzer görünse de bölgelerin kendine özgü kullanım biçimleri ve fonetik yapıları vardır. Gürcüce lehçelerinin bazıları, çok az kişi tarafından konuşulduğundan tehlike altındadır ve zaman içinde yok olabilir. Gürcüce lehçeleri; Adzhar (Acharian), Ferejdan, Gurian, Imeretian, Imerxev Kartlian, Ingilo, Kaxetian (Kakhetian), Meskhur-Javakhuri, Moxev (Mokhev), Mtiul, PshavRacha-Lexchxum (Lechkhum), Tush, Xevsur (Kheysur), Moxev (Mokhev), Pshav ve Mtiul’dur.

gürcüce

Gürcüce Dilinin Asırlar Boyunca Değişimi  

Gürcüce, Güney Kafkas dillerinden gelen milattan önce 1000 yılında ortaya çıkan köklü bir dildir. Günümüz Gürcistan ülkesinde o dönemde İberya Krallığı hüküm sürmekteydi. Romalı dilbilimci Marcus Cornelius Fronto bu dili, “anlaşılamayan bir dil” olarak tanımlamıştır. 4. yüzyılın ortalarında Gürcüceyi yazılı bir dil formuna çeviren olay Hristiyanlığın yayılmasıdır. Eski Arami dillerinin yerini yeni ulusal bir dil olan Gürcüce almıştır. Şu an bulabildiğimiz en eski Gürcüce yazılar, 5. yüzyıla aittir ve Eski Gürcüce dilinde yazılmıştır. Zamanla eski Gürcüce değişmiş, Orta çağ Gürcücesi (Nuskhuri) belirmiştir. Bu dönemin sonlanması ile de Modern Gürcücenin (Mkhedruli) temelleri atılmıştır. Gürcistan’da hala Modern Gürcüce kullanılmakta ve çeviriler bu dilden yapılmaktadır. Modern Gürcücenin doğuşu, 1629’da Roma dilinde yazılmış bir kitabın Gürcüce olarak çevrilmesi ve basılması olayıyla anılır.

Gürcüstan’ın Diğer Ülkelerle İlişkisi Gürcüceyi Nasıl Etkilemiştir?

Eski Gürcü yazınının Yunan alfabesinden kaynağını aldığı düşünülmektedir. Bunun nedeni ise harflerin sırası ve bazı karakterlerin şekilleridir. Fakat genel olarak iki alfabe oldukça farklıdır. Gürcistan tarih boyunca Avrupa ülkeleri ile sıkı ilişkilerde bulunan bir devlet olmuştur. Müşterek geçmişleri neticesinde Arapçadan, Türkçeden ve Farsçadan birçok kelime almıştır. Örneğin Türkçedeki halk, Gürcücede “khalkhi”dir. Çay ise “Chai”dır. Fakat Yunan ve Latin kültürleri ile temasları neticesinde bu dillerden de aldığı özellikler vardır. Rusça, coğrafi konumu itibariyle Gürcüceyi etkileyen bir diğer dildir. Gürcüce, Türkçe gibi sondan eklemeli bir dildir ki bu iki dili de konuşanlar için bir kolaylıktır. Sentaktik yapısı, Rusça ve Ermeniceye benzeyen Gürcücenin yapısal özelliklerinin çoğunlukla Hint Avrupa dil ailesindeki dillere benzediği görülür.

Gürcistan ve Türkiye İlişkileri

Sınır komşumuz olan Gürcistan ile Türkiye arasında 2011 yılında imzalanan protokol ile her iki ülke vatandaşları diğer ülkede 90 gün boyunca vizesiz kalabilmektedir. Ayrıca Türkiye vatandaşları Gürcistan’a pasaporta ihtiyaç duymadan sadece kimlik kartları ile giriş yapabilmektedir. Bu durum iki ülke arasındaki trafiği büyük ölçüde artırmıştır.

Gürcistan’da Türkiye sermayeli 27 firma faaliyet göstermekte ve şirket sermayesi 1 milyon ABD Doları’nın üstündedir ve toplamda 500 Türk firması faaliyet göstermektedir. Ülkemizde ise Gürcistan sermayeli toplam 254 firma faaliyet göstermektedir. Türk müteahhitlik firmaları bugüne değin Gürcistan’da 197 projeye imza atmıştır. Türk firmalarının başlıca faaliyet alanları; enerji santrali, turistik tesis, konut, karayolu inşası gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır.

Gürcistan ile 2019 ve 2020 yılları Dış Ticaret Rakamlarımız

T.C Ticaret Bakanlığı 29.01.2021 güncel verilerine göre Gürcistan ile özellikle ihracatta dış ticaret hacmimizi ger geçen yıl geliştirmekte ve büyütmekteyiz. Sınır komşumuz olması ve lojistik anlamında ülkemiz için Gürcistan önemli bir pazar olma konumunu korumaktadır.

İşte Gürcistan ile Dış Ticaret Rakamlarımız

Gürcistan’a Yapılan İhracat :

2019 yılı : 1.578.000.000 USD

2020 yılı : 1.455.000.000 USD

Gürcistan’dan Yapılan İthalat :

2019 yılı : 272.000.000 USD

2020 yılı : 349.000.000 USD

Kaynak T.C Ticaret Bakanlığı sitesi

Gürcistan Sınır Kapılarımız :

  • Aktaş Sınır Kapısı ( Ardahan )
  • Türkgözü Sınır Kapısı ( Ardahan )
  • Sarp Sınır Kapısı ( Artvin)
  • Kars Tren Garı Geçici Tren Yolu Sınır Kapısı ( Kars )

Gürcistan Sarp Sınır kapısından Yıllık Giriş Çıkış Sayıları :

2019 yılı : 6.800.000 kişi

2020 yılı (pandemi tedbirleri sebebiyle uzun süre kapalı kalmıştır) : 1.800.000 kişi

gürcüce çeviri

Gürcüce Çeviri ve Tercüme

Gürcistan ile her gün gelişen dış ticaret hacmimize bağlı olarak yapılan ihracat işlemleri için kullanılan belge ve dokümanların çevirilerinin yanı sıra ihracatı yapılan ürünlerin kullanım, kurulum ve bakım kılavuzları, kalite belgeleri ve diğer bütün teknik dokümanlar, tanıtım ve pazarlama dokümanları, web siteleri gibi pek çok konuda çeviri gerçekleştirilmektedir.

Özellikle Gürcistan’ın sınır kapısı olması sebebiyle bölge halkının ve iş insanlarının günlük seyahatleri, Gürcistan’da yapılacak olan resmi işlemler, ticari olarak veya menkul olarak alım satım için gereken pek çok resmi belge ve evrağın çevirileri de günlük olarak gerçekleştirilmektedir.

türkçe gürcüce çeviri

Gürcüce Türkçe ve Türkçe Gürcüce Çeviri

Günümüzde gelişen ilişkiler neticesinde ister kişisel olsun, isterse de kurumsal özellikle hukuk alanında çeviri ihtiyacı olmaktadır. Ticarette, alım – satım sonrası veya bireysel sorunların çözümünde veya boşanmalarda pek çok hukuki evrak, mahkeme talepnameler ve karar metinleri de Türkçe Gürcüce çeviri ve tercüme işlemleri yapılmaktadır.

Hukuk tüm ilişkilerin temel taşı ve en eski bilim dallarından biridir. Her iki ülkenin hukuki yapısı arasındaki benzerlik ve farklılıkları tespit etmeli ve bu konuda terminolojik çalışmalar yapılmalı. Hukuki tercüman alanında uzman deneyimli ve hukuk terminolojisine hakim kişiler olmalıdır.

Gürcüce çeviri fiyatları için tıklayınız…

Gürcüce Yeminli Tercüme

Gürcistan ve Türkiye’de ilk 90 gün vizesiz kalmak mümkün. Sonrası için hangi amaçla o ülkedeyseniz ona uygun vize başvurusunda bulunmalısınız. İş, evlilik, eğitim, ikamet, çalışma, seyahat amacıyla bu ülkelerde bulunan vatandaşlar pasaport, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı, diploma, transkript, evlilik cüzdanı, mahkeme evrakları, sertifika gibi evrakların Türkçe Gürcüce çeviri işlemleri yapılmaktadır. Özellikle ülkemize ikamet etmek için ve yüksek öğrenim için gelen Gürcü vatandaşların evrak ve belgelerinin çevirisi için Gürcüce Türkçe çeviri talep ve işlemleri de gerçekleştirilmektedir. Bütün bu resmi belge ve evraklarda Gürcüce yeminli tercüme ve Gürcüce noter onaylı tercüme yapılmaktadır..

Gürcüce Çeviri Taleplerinizde Hızlı, Uygun Fiyatlı ve Güvenilir Hizmet…

Gürcücenin dışında özellikle batı kısımlarda Mengrelce, Lazca ve Svanca konuşulan Gürcistan’ın farklı lehçelerini bilmek, Gürcüce tercümanlar için son derece önemlidir. Okeanos Tercüme Gürcüce tercümanları; Gürcistan kültürüne hakim, üst düzey dil yeterliliğine sahip ve çeviri edinci gelişmiş çevirmenlerdir. Gürcüce çevirmenlerimiz, belgelerinizi teslim aldığı anda metni analiz ederek çeviri yöntemlerini belirler ve tercüme işlemini tamamlar. Taleplerinize göre makine çevirisi, yeminli tercüme hizmetleri de sunan çevirmenlerimiz, yüksek teknolojik alt yapıdan faydalanmaktadır. Gürcüce çeviriler tamamlandığı gibi editörlere iletilir ve talep doğrultusunda son okuması sağlanır. Sürecin son adımında, proje yöneticisine gönderilen çeviri metin müşteriye teslim edilir ve memnuniyet sağlanır. Okeanos Tercüme; Gürcüce, Ermenice, Makedonca, Boşnakça ve daha birçok dilde çeşitli illere çeviri hizmeti sağlamaktadır.

Profesyonel dil bilimciler, mütercimler ve editörleri ile birlikte sizlere hızlı, uygun fiyatlı, güvenilir ve kurumsal hizmetler sunmaya devam etmekteyiz…

Vermiş olduğumuz hizmetlerimizde, EN 15038 Kalite Hizmet Standartları eşliğinde çeviri hizmetleri prosesinin her evresinde hizmet standartlarına uygunluğunu sağlamaktadır.

“Gizlilik İlkeleri”ne bağlı kalarak yürüttüğü çalışmalarını kurumsal müşterilerinin talepleri doğrultusunda “Gizlilik Sözleşmesi” düzenlenmektedir.

Gürcüce çeviri talepleriniz için bizlere dilerseniz info@okeanostercume.com.tr mail adresimizden, Dilerseniz de 0212 221 45 21 veya 0553 910 3132 numaralı mobil / whatsapp / telegram hatlarımızdan ulaşabilirsiniz…