Kürtçe Çeviri

kürtçe çeviri

“Kürtçe” Türkiye, Irak, Suriye ve İran kavşağının karşılaştığı çok geniş bir alanda konuşulan Batı-İran lehçeleriyle alakalı bir demetin tamamını kapsayan dildir. Kürtlerin daha küçük grupları Ermenistan, Azerbaycan ve ayrıca Batı Avrupa’da varlık göstermektedir. Bu dili konuşanların sayısı tahmini olarak 35 milyon ila 45 milyon arasında değişiklik gösterir.İşte Kürtçe ve Kürtçe çeviri ile ilgili bilgiler…

Kürtçenin Lehçeleri

Konuşanların sayısı ve standartlaştırma kademeleri arasından büyük iki Kürt lehçesi mevcuttur. Bunlar Soranice (Merkezi lehçe) ve Kurmanci (Kuzey lehçesi)’dir. Bazı bilim insanları, örneğin Soranice ve Kurmanci lehçeleri arasındaki yapısal farkların sonucunda bunları iki Kürdi dil olabileceğinin altını çizmiştir. Ancak genel terminoloji ve konuşanların çoğunun düşüncesi temelinde bu ilişkinin bir üst kademesi olan Kürtçenin lehçeleri olarak görülmesi yönündedir.

Kürtçenin kodlanması ve standardize edilmesi tabiri üç ana eylemle tanımlanabilir. En eski ve en yerleşik olanı Irak Kürt bölgesi Süleymaniye şehrindeki Soranice ve çeşitleridir. Bu lehçedeki düz yazı örnekleri 18. yüzyıla dayanır. Irak Britanya yönetimi altındayken Arap alfabesiyle bilimsel bir yazı geliştirildi; bu alfabe üzerine geliştirilen Süleymaniye diyalektiği resmi dil olarak kullanıldı ve daha sonra Irak’ın Kürt bölgelerinde çeşitli aralıklarla tanınmış öğretim, medya ve ticaret dili olarak kullanılmıştır. Gayri resmi olarak ise İran’ın Soranice konuşan bölgelerinde kullanılmıştır.

Kürtçenin Dilsel Gelişimi

Kürtçenin standartlaştırma çabaları Hakkari ve Botan havzasında özellikle orta klasik şiir döneminde devam etmiştir. 19. yüzyıla doğru ulusalcı aydınlar ilk olarak Arap harfleriyle yazılan Cizre ve Botan’ın Türkiye Suriye sınırına yakın Kurmanci lehçesi ile bir basın aracı kurdular. 1930’larda Celadet Âli Bedirhan Türk harf inkılabından esinlenmiş ve onun bazı özelliklerini alıntılayarak bir Latin Kürt alfabesi oluşturmuştur. Dilbilgisel dış hatlarının yanında alfabe Bedirhan’ın Hawar dergisinde ve daha sonraları Roger Lescot ile beraber 1970’te yayınlanan metinde kullanılmıştır.

Standartlaşmanın bir tür hedefi olarak Hawar sistemi Türkiye ve Suriye’deki entelektüellere sadece politik bağlamda değil aynı zamanda dil olarak da hizmet etmeye devam etmiştir. Daha yakın zamanlarda aralıklı göçler ile Batı Avrupa’ya da ulaşmıştır.

kürtçe çeviri ve tercüme

Kürtçe Çeviri ve Kürtçe Tercüme

Modern tercüme çalışmaları latin ve Arap alfabe sistemlerinin gelişimiyle başlamış, son yıllarda ise Soranice çeviriler günceli yakalamakla beraber bu lehçeden Farsça, Arapça başta olmak üzere birçok farklı dile de çeviriler yapılmakta.

Kurmanci lehçesi tercüme alanında Soranice kadar bir büyük bir atılım gerçekleştirememesi her ne kadar geride kaldığı intibasını yaratsa da son yıllarda küresel iletişimin imkanları ile bu oluşan arayı kapatmaktadır.

Kürtçe ve diğer dillerde çeviri fiyat listemiz için tıklayınız

Akademik Kürtçe Çeviri

Ülkemizde Kürtçe dili eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları bulunmaktadır. Bunlar :

  • Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakülteri Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü
  • Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü
  • Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü

Ayrıca, çeşitli özel üniversitelerde de seçmeli ders ve yüksek lisans olarak eğitim verilmektedir.

Gerek bitirme tezleri, gerek yüksek lisans tezleri, gerek ise doktora tezleri, makaleler, ödevler uzman Kürtçe tercümanlarımız tarafından çevirileri yapılabilmektedir.

Kürtçe Yeminli Tercüme

Noterlerde, tapu müdürlüklerinde, ticaret ve sanayi odalarında,nikah dairelerinde, kısacası, resmi işlemler için kullanılacak veya gerekli olan, vekaletnameler, alım satım işlemleri, devir işlemleri, muvafakatnameler, nikah işlemleri, şirket kuruluşları gibi bütün evrak ve belgeleriniz için yeminli Kürtçe tercüme yapılmaktadır.

Kürtçe çeviri talepleriniz ve detaylı bilgi için info@okeanostercume.com.tr mail adresimize mail atabilir, ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ve 0553 910 31 32 numaralı mobil & Telegram & Whatsapp hattımızdan bizlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir