Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
lehçe, lehçe çeviri, lehçe tercüme

Lehçe Türkçe Çeviri ve Tercüme

Lehçe türkçe çeviri ve tercüme günlük hayatımızda yer almaya başlayan günümüz çeviri taleplerinin başında gelmektedir. Özellikle artan ticari hacim ve yurt dışı öğrenci işlemleri ile birlikte bunu ifade edebilmemiz mümkündür. Lehçe, Polonya’da ana dil olarak konuşulmasının yanı sıra komşu ülkelerde de yayılmış bir dildir. Özellikle Almanya ve Çek Cumhuriyeti dolaylarındaki ülkelerde Lehçe çeviri hacminin yüksek olduğu görülür. Bu ülkelerde Lehçe dilini aktif kullanan sayısı fazla olduğu için çeviri oranları da artmıştır. Latin alfabesi ile yazılan dillerden biri olarak Türkçe Lehçe çeviri sektörü de ilerlemiştir. İki dilin ortak olarak Latin alfabesi kullanması çeviri kolaylığı sağlasa bile Lehçeye özgü kullanılan harfler, çevirinin profesyonellere bırakılmasını zorunlu kılar. Okeanos Tercüme bürosu tecrübeli Lehçe tercümanları ile Türkçe Lehçe çeviri işlemlerinizi kısa sürede tamamlar. Lehçe çeviri ve tercümeye dair diğer bilgiler…

Hint Avrupa dil ailesinin tamamen farklı bir kolundan, Slav dillerinden gelen Lehçe; dünya etrafında yaklaşık 55 milyon kişinin ana dili olduğu düşünülen Lehçe, Polonya’nın yanı sıra Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile Belarus’un batı kesimlerinde de konuşulur. Bu dile yakın diller arasında Çekçe, Slovakça ve Sırpça yer alır. Özel karakterler oluşturulan bir Latin alfabesi ile yazılır. Bu durumda diğer dillerin Latin alfabelerine göre eklemeler ve çıkarmalar olduğu söylenebilir. Fonetik olarak zengindir ve 10 sesli 35 sessiz harf barındırır. Diğer Slav dillerinden ayırt edici özelliklerinden biri, geniz seslerinin hala dilde korunmasıdır. Son yıllarda birçok sektörde Lehçe Türkçe çeviri artmış ve profesyonel çeviri bürolarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu noktada Uzman Lehçe çevirmen kadrosu ile hizmet veren Okeanos Tercüme ve Lehçe çeviri hakkındaki diğer detaylar yazımızda…

Lehçe Dili ve Kökleri

Lehçe, Batı Slav grubuna ait bir dildir. İlk Slav kabileler yurtlarını bırakıp Odra ve Dnieper nehirlerine vardıklarında neredeyse Avrupa’nın her bölgesine yayıldılar. Balkan Yarımadası’nın da dahil olduğu bu bölgelerde üç çeşit Slav dili ortaya çıktı. Bu diller batı, güney ve doğu dilleri olarak ayrılmıştır. Batı dilleri içinde yer alan Lehçeye Çekçe ve Slovakça da eşlik eder. Fakat bu diller, birbiri arasında tamamen anlaşılabilir değildir. Lehçe, 10. yüzyılda ortaya çıkmıştır ve Polonya devletinin kurulmasında büyük bir tetikleyici görevi sürmüştür. Polonya hükümdarı 1. Mieszko, Vistula ve Odra’daki kabileleri kültürel ve dilsel olarak yakınlaştırmaya çalışmıştır. Hristiyanlığın yayılması ile ise Latin alfabesi kabul edilmiştir. Bu sayede Lehçe, sadece konuşma dili olarak kullanılmaktan çıkarak yazılabilen bir dil olma statüsü de kazanmıştır. İlk yazılar ise genellikle rahipler tarafından yazılmıştır. Yazılı ilk metinler, Latince duaların ve vaazların çevirileridir. Güçlü kelimeler seçilerek yazılan bu metinlerin ardından ilk toplumsal metinler 13. yüzyılda çıkmıştır.

lehçe

Lehçe Diyalektleri

Lehçenin en fazla kullanılan 5 diyalekti vardır. Bu diyalektler Silesia, Malopolska, Mazovia, Wielkopolska ve Kashubia’dır. Her Slav kabilesinin kendi yerel dillerini konuşması, koruması ve bunlara özler katması zamanla dilde lehçelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu süreç, kentsel hayatın dışında yer alan kırsal bölgelerde gerçekleşmiş ve genel farklılıklar bu yerlerde görülmüştür. Çünkü ülkelerin çoğunda kentsel hayatın olduğu bölgelerde standart dil tercih edilmektedir. Bunu İstanbul Türkçesi gibi düşünebiliriz. Her diyalektin karakteristik fonetik özellikleri ve yapı değişimleri vardır. Bunlar da standart Lehçenin sözvarlığından, sentaksından, telaffuzundan ve morfolojisinden farklıdır.

Lehçe Hakkında Bilgiler

Lehçe ile ilgili ilginç bir durumla 1954’ten sonra yeni ve karışık diyalektlerin ortaya çıkması nedeniyle karşılaşıyoruz. Bu durum savaş döneminden sonra yaşanan göçlerden kaynaklanmaktadır. Lehçe; İngilizce, Almanca, Fransızca, Latince ve Rusçadan çok fazla kelime almıştır. Bu etkileşimin birçok kaynağı olmuştur. Fransızcadan alınan kelimeler genellikle kültür kaynaşması yoluyla geçmiştir. Almanca ve Rusçadan alınan kelimeler tarihsel süreçlerin sonunda Latinceden geçen kelimeler ise Hristiyanlığın kabulü, yani dini temaslar yoluyla gerçekleşmiştir. Fransızca için en etkili dönem 18. yüzyıldır. Bu dönemde eğitimli ve dünya genelinde önde gelen birisi olmak için Fransızca bilmek şarttır. Günümüz lingua francası İngilizcenin yerini Fransızca alıyordu ve Lehçe ile de etkileşimi olmuştu denebilir.

Türkçe Lehçe ve Lehçe Türkçe Çeviri

Türkiye ve Polonya arasındaki mevcut ilişkiler kapsamında Lehçe (bilgi için…)hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Eğitim alanında tez, ödev, araştırma, makale vb. belgeler Lehçe çeviri edilmektedir.  Ticari ilişkiler doğrultusunda gümrük, nakliye ve taşımacılık evrakları, sigortacılık ve diğer dış ticaret evrakları için Lehçe ticari tercüme hizmeti sağlanmaktadır.

Hukuki ilişkiler doğrultusunda sözleşme, anlaşma, toplantı tutanakları, mahkeme kararları vb. çevrilmektedir. Tıbbi dokümanların Lehçe çevirisi gerçekleştirilmektedir.

Lehçe tercüme evraklarının resmi kurumlara ibraz edilmesi gerektiği durumlarda Lehçe yeminli tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Diploma, transkript, sicil gazetesi, vergi levhası, doğum belgesi, sabıka kaydı vb. çevrilmektedir.

Yeminli tercüme işlemi, Lehçe bildiğine dair belgesini notere ibraz eden ve noter huzurunda yemin eden Lehçe yeminli tercümanlarca sağlanır. Lehçe yeminli tercümanın kaşe ve imzası tercüme belgesine resmiyet kazandırmaktadır. Böylelikle belge ilgili resmi kuruma sunulabilir biçime gelmektedir.

Lehçe yeminli tercüman kaşe ve imzasının yetersiz olduğu durumlarda Lehçe noter onaylı tercüme hizmeti sunulmaktadır. Buna göre tercümesi gerçekleştirilen belge noter tasdikine uygun bir biçimde hazırlanmaktadır.

Lehçe Çeviri Fiyatları

Tercüme fiyatları karakter sayısı üzerinden belirlenmektedir. Yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme söz konusu ise belge bazlı değerlendirme yapılabilmektedir. Sayfa sayısı da bu noktada önemli bir kriterdir. Sözlü tercüme fiyatlarında ise işlem sayısı, süresi, niteliği vb. hesaba katılmaktadır.

Lehçe çeviri fiyatları için tıklayınız…

lehçe çeviri, lehçe tercüme

Lehçe Çeviri

Almanya ile yakın ilişkileri nedeniyle sadece Polonya’da değil; etraf ülkelerde de yaygın olarak konuşulan Lehçe dili, Avrupa ticari alışveriş döngüsünün önemli bir parçasıdır. Günümüzde Polonya’da açılmış birçok start up ve yenilikçi girişimler vardır. Bu küçük çaplı şirketlerin birçoğu ise yurt dışı ticaretine yönelmekte ve özellikle Türkiye gibi stratejik konumu güçlü ülkeler ile anlaşmalar yapmaktadır. Bu gibi oluşumlar Lehçe Türkçe çeviri ihtiyacını artırırken turistik olarak da bir cazibe merkezidir. Yurt dışı öğrenim almak isteyen öğrencilerin popüler ülkelerinden biri olan Polonya, Türkiye seyahatlerinde vize talep eder. Lehçe tercüme edilmiş belgeler ise Polonya seyahatinde alınan vizelerin anahtarıdır. Özellikle vize tercümesi gibi resmi evraklarda deneyimli Lehçe tercümanlar ile çalışmak, vize alım sürecini hızlandırarak rahatlatır.

Turizm, ticaret ve daha sayılabilecek birçok sektörde yaygın olarak kullanılan Lehçe Türkçe Tercüme, profesyonel bürolar tarafından yönetildiğinde sorunsuz ve kaliteli bir şekilde sonuçlanmaktadır. Okeanos Tercüme Bürosu olarak bünyemizde çalışan ve çeşitli alanlarda uzmanlığı bulunan Lehçe tercümanlar; hukuki, ticari, medikal ve daha birçok alanda çeviri hizmeti sağlamaktadır. Hukuki Lehçe çeviriler arasında mahkeme çevirileri, ehliyet çevirisi, ikametgâh çevirisi gibi belgeler bulunurken medikal Lehçe çeviriler arasında tıbbi doküman çevirisi, tıbbi makale çevirisi gibi türler yer almaktadır. Türkiye’de yaşamını sürdüren Polonyalı vatandaşlar için de birçok resmî belge çevirisi sunan büromuz, 7/24 müşteri destek hattı sayesinde sorularınızı anında yanıtlar. Nitelikli Lehçe tercüme sürecinde Okeanos yanınızda…

Lehçe Türkçe ve Türkçe Lehçe Çeviri Taleplerinizde Okeanos…

Lehçe, profesyonel Lehçe tercümanları tarafından yeminli ya da normal tercüme hizmeti altında sunulan bir seçenektir. Türkçe Lehçe çeviri ihtiyaçlarınızda tek yapmanız gereken Okeanos Tercüme iletişim kanallarını kullanarak bizimle iletişime geçmektedir. Yeminli Lehçe tercüme hizmeti verirken belgelerinizi teslim alır, tercümanlarımıza iletir, kaşeletir ve tekrar size göndeririz. Bu noktada çeviri sürecinin her adımını planlayan ve kontrol eden proje yöneticileri sizinle dilediğiniz zaman irtibata geçer ve çeviri basamakları hakkında bilgi verir. Terim gerekliliklerine uymaya özen göstererek biçem kılavuzlarında belirtilen hiçbir kuralı atlamadan %100 güvenirlik ile belgelerinizin tercümesini yaparız.

Okeanos Tercüme, tercüme sektörünün lider tercüme bürolarından birisi olarak EN15038 Tercüme Hizmetleri Kalite Standartlarında hizmet vermektedir. Bu noktada çeviri hizmetlerinde kalite, güvenilirlik ve profesyonel çeviri anlayışının garantisini sağlamaktadır.

Rekabetçi fiyat politikamız ve donanımlı kadromuz sayesinde ön plana çıkan tercüme bürolarından biri olarak çalışmaktayız. Siz de Okeanos Çeviri Bürosu Lehçe Türkçe tercüme fırsatlarımıza göz atmak istiyorsanız web sitemiz www.okeanostercume.com.tr, e posta adresimiz info@okeanostercume.com.tr ve telefon numaralarımız 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 (mobil & whatsapp & telegram) aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.