Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
Ortak Dil Nedir

Ortak Dil Nedir?

Herhangi bir ülkede konuşulmakta olan ağız ve lehçelerin bütününde en yaygın şekilde kullanılmakta olan dil olmaktadır. Genel anlamda ülkelerdeki idari, siyasi, kültürel ve ekonomik anlamda baskın kabul edilen bölgenin konuşma dili üzerine tanımlanmıştır.

Toplum tarafından geçerli bir dil olarak kabul edilen ortak dil, ülke içerisinde hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edilen konuşmanın anlaşma üzerine olan temelini oluşturmaktadır. İnsanlar arasında ortak olarak kullanılan yazı ve edebi bir dil olarak da kullanılmaktadır.

 Ortak Dil Nasıl Oluşmuştur?

Beşeri bir varlık olan insan tarih boyunca kendini ifade edebilmek için bir çaba içerisinde olmuştur. Bu çaba içerisinde birçok bölgede birçok varlık ile iletişimde bulunmuş, her bir iletişimden ise birçok kültür, tarih, anane, ahlaki kurallar gibi edinimler sağlamıştır. Bu sayede bu edinimlerle bütünsel bir etkileşim içerisine girmiş, iletişim kurmanın ortak bir yolunu keşfetmiştir. Birçok topluluk tarafından kabul görmüş, belli standartlara göre şekillenmiş ortak bir dil olarak isimlendirilmiş bu iletişim sayesinde insanlar birbirleri ile daha rahat ve anlaşılır bir iletişim kurmuşlardır.

 Ortak Dil Özellikleri Nelerdir?

 

Sosyal bir olgudur.

 

Canlı ve gelişen bir varlıktır.

 

Kitlelerce kabul edilmiştir.

 

Yaygın kullanım alanı bulunmaktadır.

 

Herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmaktadır.

 

Kültürün göstergesi olmalıdır.

 

Tanıtıcı ve belirleyici olmalıdır.

 

Ortak seslerden oluşan bir anlaşma şekli olmalıdır.

Ortak Dil Sorunsalı?

 

Genel olarak kavram yazı dili olarak benimsenmiş olsa da aynı zamanda kültür dili olarak da bilinmektedir. Gerek anlaşmayı sağlama gerekse de karşılıklı alışveriş içerisinde olmayı gerektirmektedir. Günümüze kadar geçirmiş olduğu evrimler ile son halini almıştır. Ancak kavram bölgesel ya da ülkesel olarak karşılık bulsa da uluslararası anlamda pek karşılık bulamamıştır.

Uluslararası anlamda anlaşmayı ve kültür alışverişini sağlamayı tek ve ortak bir dil ile sağlamak mümkün olmamıştır. İngilizce dili bu anlamda yakın bir ilişkide olmasına rağmen tüm dünya tarafından ve tam olarak kabul edilememiştir. Hala dünya genelinde İngilizce konuşmayı bilmeyen ve hatta varlığından dahi haberi olmayan bölgeler, kabileler ve dahi yerel halkların olduğu düşünüldüğünde genel kültür taşıyan ortak bir anlaşma dilinin olmaması buna temel oluşturmaktadır.