Osmanlıca Tercüme ve Osmanlıca Çeviri

osmanlıca tercüme ve osmanlıca çeviri

Osmanlıca Türkçe- Türkçe Osmanlıca tercüme ve çeviri hizmeti eski matbu evrakların birçoğunda, soy ağacı, doğum belgesi, tapu, diploma gibi birçok evrakta ve akademik birçok çalışmada talep edilmektedir.

Osmanlıca, diğer adıyla Osmanlı Türkçesi 13-20’inci yüzyıllar arasında Osmanlı Devleti ve egemenliği altında olan birçok ülkede kullanılmıştır. Arapça ve Farsça’dan etkilenerek var olan dil yıllar boyunca geniş coğrafyalarda varlığını sürdürmüştür. Türk dilinin ilk sözlüğü ve dil bilgisi eseri olan Divan-i Lügati’t Türk’te yazı dilleri, ağızları hakkındaki bilgiyi söz varlığı verileri ve sözlü edebi ürünleri ile yayınlamıştır.

Yirminci yüzyılın başlarından itibaren dilde sadeleşmeye gidilmesi ve öz Türkçe kelimelerin kullanılması tutumunu başlatmış ve modern Türkiye Türkçesi dönemi başlamıştır. 1928 yılında yapılan Harf Devrimi ile Latin Alfabesine geçilerek Osmanlı Türkçesi kullanımı son bulmuştur. Ülkenin resmi dili Türkçe olarak Latin Alfabesi ile devam etmiştir. Dilin resmi ve gündelik hayatta kullanımı son bulsa da eğitim alanında, akademik, edebiyat, sanat, tasavvuf ve tarih konularında bilinilirliği yüksek bir dildir.

Osmanlıca Çeviri ve Yeminli Tercüme 

Osmanlıca tercüme hizmeti, tapu, diploma, nüfus ve soy ağacı evrakları başta olmak üzere birçok matbu evrakta yaygın olarak kullanılmaktadır. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun lisans diploması sahibi kişilerin noterlik makamında noter huzurunda Türkçe Osmanlıca arasında yazılı ve sözlü çeviri yapabileceğini ispat etmesi sonrasında Osmanlıca yeminli tercüman unvanını alarak yaptığı evraklara ıslak kaşe imza yapabilmektedir.

Ayrıca, Osmanlıca Türkçe- Türkçe Osmanlıca akademik tercüme ve akademik çeviri hizmeti birçok akademik kitap, makale, şiir, gibi dosyaların bilimsel amaçla kullanılması sırasında talep edilmektedir. Osmanlıca,yayıldığı geniş topraklar sayesinde çok sayıda tarih, sanat, edebiyat, bilim, felsefe alanında eseri miras olarak bırakmıştır.

Osmanlıca’dan Türkçe’ye Çeviri ve Tercüme

Osmanlıca bugün en çok merak edilip araştırılan diller arasında yer almaktadır. Köklü bir geçmişe sahip olan Osmanlıca Arap alfabesiyle yazılmaktadır. Dil özelliklerinin Türkçe anlatım için zor olmasından kaynaklı olarak 1928 yılında harf devrimi gerçekleştirilerek Latin alfabesine geçilmiştir. Böylece Osmanlıca son bulmuştur. Ancak 1000 yıla yakın geçmişe sahip olan Osmanlıca eski eserlerde ifade edilmek istenenin anlaşılması amacıyla Osmanlıcadan Türkçeye çeviri talepleri oldukça sık rağbet görmektedir.

Özellikle diploma, tapu ve eski tarihi yapıların üzerinde yazılan yazıların Osmanlıca’dan Türkçe’ye çeviri talebi fazlasıyla mevcuttur. Bunların yanı sıra akademik alanda pek çok çalışma esnasında da Osmanlıca’dan Türkçe’ye çeviri talepleri gelmektedir. Osmanlıca bu denli merak edilip araştırılmasından dolayı çoğu bölümde zorunlu ders olarak öğretilmeye başlanmıştır. Özellikle tarih ve edebiyat ağırlıklı bölümlerde Osmanlıca veya diğer bir deyişle Osmanlı Türkçesi olmazsa olmaz derslerden biri haline gelmiştir. Bunun dışında Osmanlıcaya yönelik pek çok kurs açılmakta ve bahse konu kurslar pek çok kursiyeri ağırlamaktadır.

Osmanlıca Tercümede Tercüman Faktörü…

Osmanlıcadan Türkçeye çeviri hem tarihi bilgiye sahip hem de Osmanlıca dil özellikleri hakkında bilgi sahibi bir tercüman tarafından yapılmalıdır. Tarihi donanım gerektiren bir alan olduğu için Osmanlıcanın derin bir tarihe dayanan geçmişi düşünüldüğünde, çeviri işleminin de donanımlı kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.

Osmanlı Devletinin geçmişte sahip olduğu sınırların geniş olması tarih, sanat, edebiyat, bilim ve felsefe gibi alanlarda Osmanlıcanın yayılmasına böylece bu alanlara yönelik eserlerin tercümesine ihtiyaç duyulmasına sebebiyet vermektedir.

Okeanos Tercüme tüm Osmanlıca Türkçe- Türkçe Osmanlıca tercüme hizmetlerinde diğer dillerdeki başarısını rahatlıkla yakalamıştır. Güncel olmamasına rağmen Osmanlıca yazılı tercüme, Osmanlıca sözlü tercüme hizmeti vermektedir. Ayrıca belgeleriniz için Osmanlıca yeminli tercüme  ve Osmanlıca noter onaylı tercüme olarak profesyonel hizmet vermektedir. Etik ilkelerine bağlılığı ve değer yargıları teknik işleyişiyle uygun fiyat ve kalite  ile birleşmiştir.  Okeanos, bireysel ve kurumsal geniş müşteri kitlesine yıllardır hizmetini sürdürmektedir.

okeanos yeminli tercüme hizmetleri

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir