Osmanlıca Tercüme ve Osmanlıca Çeviri

osmanlıca tercüme ve osmanlıca çeviri

Osmanlıca, diğer adıyla Osmanlı Türkçesi, 14-20. yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda kullanılan ve geçerli olan resmi dildir. Bu dili Türkçe dillerinin bir çeşidi olarak değerlendirmek ve tarih içindeki yerini vurgulamak gerekir. Osmanlıca, Anadolu Türkçesi’ne dayanan ve özellikle yönetim, edebiyat gibi alanlarda kullanılan bir dildir. Öyle ki günümüzde dahi Osmanlı Edebiyatı, akademik çevrenin ilgisini çekmekte, bu bölümlerde Osmanlıca zorunlu ders olarak okutulmaktadır. O dönemde dahi konuşulan bir dil değil, yazılan bir dil olarak yerini alır. Bu nedenle yazılı kaynaklarda Osmanlıcaya bol bol rastlanır. Tarihi belgelerin aydınlatılması için ise Osmanlıca çeviri ve tercüme büyük önem arz eder. Çevrilen Osmanlıca belgeler arasında mektuplar, edebi eserler, resmi belgeler vb. dokümanlar vardır. İşte Osmanlıca çeviri ve tercüme detaylı bilgiler…

Osmanlıca Dilinin Kullanımı

Osmanlıca, Arapça ve Farsçadan dönemin yakın ilişkileri nedeniyle etkilenmiş bir dildir. Osmanlıca kelime haznesinin yaklaşık %80’i, bu iki dilden oluşmuştur ve yazı formu da benzerlik gösterir. Osmanlıca alfabe kullanılan bu dili, halkın anlaması son derece güçtü. Bunun nedeni ise yukarıda belirtildiği üzere Osmanlıca, bürokratik işler ve yüksek edebiyatta kullanılan yazılı bir dildi. Halkın kullandığı dil, sokak kültüründen etkilenmiş ve yerel yaşama göre biçimlenmişti. Bu nedenle de halk, daha az yabancı kelimeler (Arapça, Farsça gibi) kullanmaktaydı. Dil bilgisi yapısı da Arapça ve Farsçaya benziyordu. Bunun nedeni, Osmanlılardan önce bölgede hüküm süren Anadolu Selçuklularının Farsçayı resmi dil olarak kullanması ve bir dönem bunun devam etmesidir. Osmanlıca, son dönemlerinde bilim dili olarak kullanılan ve tarihe birçok eser kazandıran bir dildir. Modern Türkçede ise bazı kelimeler Osmanlıcadan gelmedir ve gündelik olarak kullanılır.

osmanlıca belge-1

Osmanlıca Lehçeleri ve Dönemleri

Diğer İslam dilleri gibi Farsça ve Arapçanın etkisi hissedilen Osmanlıcaya bu iki dilin ilk olarak etkisinin Osmanlıca öncesi dönemlerde yaşadıkları coğrafya nedeniyle geçtiği düşünülür. Fakat Türkler, sonradan daha batıya göç edeceklerdir. Sosyal hayatta Osmanlıcanın üç farklı lehçesi vardı. Bunlar Fasih Türkçe, Orta Türkçe ve Kaba Türkçedir. Fasih Türkçe, daha saygın kesimler tarafından titizlikle kullanılan edebiyat ve yönetim varyantıdır. Orta Türkçe, gene üst sınıfların ve ticaret ile ilgilenen kişilerin kullandığı lehçedir. Kaba Türkçe ise halkın, köylülerin ve aşağı tabakadan gelen kişilerin kullandığı varyanttır. Bu noktada dilde ayrışmalar tespit edilir. Kaba lehçesi, daha az yabancı kelime içerirken Fasih fazla içerir. Ancak bir kişi, bu üç lehçeden istediğini farklı amaçlarla özgürce kullanabilir. Osmanlıca da diğer diller gibi dönemlere ayrılmıştır. Bu dönemler; Eski Osmanlıca Türkçesi, Orta Osmanlıca Türkçesi ve Yeni Osmanlıca Türkçesidir.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun çökmesiyle Türkiye Cumhuriyeti kurulma çalışmaları başlamış ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde dil reformu hareketi gerçekleşmiştir. Dildeki Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçe eşdeğerleri bulunmuş ve Fars-Arap alfabesinden Latin alfabesine geçiş sağlanmıştır. Böylece yavaşça Osmanlıca Türkçesinden günümüz Modern Türkçesine bir geçiş süreci başlamıştır.

osmanlıca belge-3

Türkçe Osmanlıca ve Osmanlıca Türkçe Çeviri

Osmanlıca, içerisindeki yabancı kelimelerden ötürü zengin bir dildir. Bu dilin çevirisinde detaylara, kurallara ve o dönemin özelliklerine dikkat etmek gerekir. Bu nedenle Osmanlıca tercüme yapan çoğu tercüman, dönemin özellikleri üzerine bilgi sahibi ve hatta bu bölümlerde öğrenim görmüş kişilerdir. Okeanos Uluslararası Çeviri ve Tercüme ofisi de Osmanlıca tercüman kadrosunu seçerken dilde yeterlilik, kültür bilgisi ve çeviri edinci gibi hususlara dikkat eder. Osmanlıca tercümanlarımıza belgelerinizi ilettikten sonra oluşturulan zaman çizelgesi içerinde size çevirileri yönlendiririz. Osmanlıcadaki Farsça ve Arapça kelime yoğunluğu nedeniyle çevirmenlerimiz, genellikle bu dillerde de hizmet veren uzman kişilerdir. Osmanlıca akademik çeviri ve Osmanlıca belge çevirisi bu dilde en fazla talep gören ve kullanılan tercüme çeşitleridir. Bunun yanı sıra dönem ödevi, tez çevirileri, Osmanlıca Yeminli Tercüme ve daha birçok tercüme türü için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Osmanlıca çeviri fiyatları için tıklayınız…

Osmanlıca Transkripsiyon Nedir?

Osmanlıca transkripsiyon, Osmanlıca dilinde kullanılan harflerle düzenlenmiş herhangi bir belge veya metnin günümüz Türkçesinde kullanılan latin harflerine aktarılması esnasında kullanılması amacıyla türetilmiş alfabenin kullanılarak aktarılmasıdır. Bu alfabenin kullanım amacı, günümüzde kullanılmayan harflere karşılık eski harflerin yerine kullanılabilmesi için harfler oluşturmaktır. Bu alfabe (transkripsiyon alfabesi), tarihte bir çok ülkenin dilinde kullanılan alfabesinin, günümüz latin alfabesi dışında olması durumunda, uyarlama amacıyla kullanılmıştır. Bunlar genel olarak kendi özgün alfabeleridir ve bir birlerinden farklıdır.

osmanlıca belge-2

Osmanlıca Transkripsiyon Örneği

İbrahim Ağa zeki ve erbab-ı vukuftan, lisan aşina idi. Az zaman içinde mühim memuriyetlere ta’yin olunun İbrahim Ağa, Psararofça mu’ahidesinin akd olunacağı senlerde defterdar-ı şıkk-ı sani idi. Dirayet ve meziyeti Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın nazar-ı takdirini celb eylemiş bulunduğu cihetle Pasarofça mu’ahisedinin akdine taraf-ı Devlet-i Aliye’den vekil-i evvel nesb olundu. Mu’ahidesnin akdini müteakıb Rumeli Beylerbeyi payesiyle kadri a’la edilerek Viyana’ya sifaretle i’zam edildi.

Osmanlıcadan Türkçeye Çeviri Örneği

İbrahim Ağa zeki, vakıf ve bilgili şahıslardan olup yabancı dil bilen biri idi. Az zaman içinde önemli görevlere atanan İbrahim Ağa, Pasarofça anlaşmasının yapılacağı yıllarda ikinci kısım defterdardı. Kavrayışı ve meziyeti Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın takdirini kazandığı ve dikkatini çektiği için Pasarofça anlaşmasını gerçekleştirmek görevi ile Osmanlı Devleti tarafından birinci vekil olarak atandı. Anlaşmanın yapılmasının hemen ardından Rumeli Beylerbeyi rütbesiyle itibarı daha da yükseltilerek Viyana’ya elçilik heyeti ile birlikte gönderildi.

Osmanlıca Nasıl Öğrenilir?

Osmanlıca, birçok üniversitenin ve hatta bazı liselerin seçmeli ders olarak sunduğu bir dildir. Son yıllarda öğrencilerin bu dile merakı artmıştır. Bu nedenle özellikle sosyal kanallar aracılığıyla Youtube ve dil öğrenme uygulamaları başta gelmek üzere Osmanlıca başlangıç seviyesine yönelebilirsiniz. Ayrıca bu yolculukta el altında kullanabileceğiniz Osmanlıca sözlük olması önemlidir. Fakat sözlükleri kullanırken Osmanlı alfabesini kullandığınızdan emin olunuz. Osmanlıcayı, kanallar ve elinizdeki kaynaklar aracılığıyla bir müddet öğrendikten sonra İstanbul gibi illeri ziyaret ederek Osmanlı arşivlerini ve kültürel, tarihi bölgeleri gezebilirsiniz. Bu size hem kültürel donanım hem dildeki öğrenme isteğiniz için güdüleme sağlayacaktır. Osmanlıca kitaplar okumak, dilin gelişimi için önemlidir. Bu noktada e-kitaplardan faydalanabilirsiniz.

osmanlıca sözlük

Türkçe Osmanlıca ve Osmanlıca Türkçe Sözlük

Dilerseniz Osmanlıcadan Türkçeye, dilerseniz de Türkçeden Osmanlıcaya sanal klavye destekli Pamukkale Üniversitesi’nin oluşturduğu sözlüğü kullanabilirsiniz…

https://pauctle.com/osmtr/

Osmanlıca Çeviri ve Tercüme Taleplerinizde Okeanos…

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Tercüme Bürosu, Osmanlıca ve daha birçok dilde çeviri hizmeti veren ve kuruluşundan itibaren müşterilerinin güvenini kazanan bir tercüme ofisidir. Okeanos, Osmanlıca Türkçe ve Türkçe Osmanlıca dil kombinasyonlarında donanımlı Akademik düzeyde profesyonel Osmanlıca tercümanları ve editör ekibi ile iş birliği içinde projeleri tasarlanan zamanda ve formda teslim eder.

Osmanlıca çeviri hizmetlerimizden faydalanmak isteyen müşterilerimiz web sitemiz www.okeanostercume.com.tr, e posta adresimiz info@okeanostercume.com.tr ve telefon hatlarımız olan 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 MOBİL / WHATSAPP / TELEGRAM aracılığıyla bizlere ulaşabilir.

 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir