Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
rumca tercüme_rumca çeviri

Rumca Tercüme ve Rumca Çeviri

Rumca, şu anda Yunanistan topraklarında konuşulan Yunanca ile aynı dil olsa da geçmişteki Yunan halkı oluşmadan önce Anadolu’daki Rumların konuştuğu dildi. Bu nedenle günümüzde konuşulan Yunanca ile birebir aynı olduğu söylenemez. Çünkü hem yapısal hem de sesletim olarak farklılıkları vardır. Osmanlı Dönemi’nde yaşayan Rumlar, etnik kimliklerini ve Ortodoks Hristiyan dinini yaşatarak Rumca konuşmaktaydı. Çoğunlukla Doğu Trakya Bölgesi ve Anadolu’nun çeşitli bölümlerinde yaşan Rum halkı, Helenistik Dönem öncesinde bu bölgelerde Rumca konuşmuştur. Ayrıca Osmanlı’nın egemen olduğu Balkanlarda ve Ermenistan’da da Rumlar yaşamaktaydı. Dili benimseyen milletler arasında Pontus Rum Krallığı, Bizans İmparatorluğu ve Trabzon Rum İmparatorluğu vardı. Bu dönemde ticari ve siyasi ilişkilerin gelişmesi için Osmanlıca- Rumca çeviri ve Rumca tercüme de yapılmaktaydı. Rumca çeviri ve tarihi bilgileri hakkında detaylar…

Osmanlı Devleti’nde Yaşayan Rum Milletler ve Rumca

Osmanlı Devleti’nde birçok gayrimüslim bir arada ve etnik kültürlerini yaşatarak özgür bir hayat sürmekteydi. Fakat bazı durumlarda ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorlardı ki o dönemde birçok millet azınlıklara bu şekilde davranmıştır. Hristiyan ve Yahudiler, Müslümanlara denk görülmüyordu. Yani mahkemede bir Müslümanın ifadesine bir Hristiyan’a göre daha fazla güveniliyordu. Ancak Küçük Kaynarca gibi anlaşmalarla azınlıklar da yeni haklar talep ettiler ve Müslümanlarla eşit davranılmaya başlandılar. 19. yüzyıla gelindiğinde Büyük Britanya, Fransa ve Rusya üç büyük devleti Osmanlı’nın artan Hristiyan nüfusuna dikkat çekerek azınlık hakları konusunda yeni taleplerde bulundu. 1876’da çıkarılan Kanuni Esasi, inanç özgürlüğü ve yasalar önünde tüm vatandaşlara eşitlik hakkı getirdi. Hristiyan halkın çoğunu Rumlar oluşturuyordu; bu nedenle günlük halk dilinin arasında Rumca konuşan birçok kişi vardı. Bu kişiler Osmanlı Devleti’nde yerleşik olarak yaşadıkları için sık sık ticaret, evlilik gibi konularda çeviri ihtiyacı doğuyordu. Bu sayede Osmanlı Devleti’nde ülke içinde en fazla çeviri yapılan dillerden biri Rumcaydı.

1923 Yılındaki Nüfus Mübadelesinin Rumcaya Etkisi

Zorunlu nüfus mübadelesinin üzerinden yıllar geçmiş olsa da hala etkileri hissedilmektedir. 30 Ocak 1923 Lozan Barış Anlaşması’nda karar verilen uzlaşım üzerine Yunanistan’daki Türkler Türkiye’ye, Türkiye’deki Rumlar ise Yunanistan’a göç ettirilmiştir. Zorunlu nüfus mübadelesini Yunanistan Hükümeti talep etmiştir. Göç 1929’da sona ermiştir; fakat hala uluslararası siyaset için önemli bir olaydır. Anadolu’dan Yunanistan’a giden Rumların dilleri de zamanla Modern Yunancanın ortaya çıkması ile gelişmiştir ve bu dile artık Rumca değil, Yunanca denmektedir. Osmanlının Rumca üzerinde etkisi büyüktür. Çünkü çok kültürlü bir yapının beşiğinde bulunan Osmanlı hem farklı milletleri her yönden etkilemiş hem de etkilenmiştir. Örneğin günümüzde Yunanca kullanılan birçok kelimenin Türkçe kelimelere benzediğini görmekteyiz. Karpuz> Karpuzi olurken Bakkal >Bakkalis olmuştur. Aynı topraklar içinde bir dönem de olsa yaşayan milletlerin dillerinin etkileşim sağlaması kaçınılmazdır.

rumca türkçe çeviri

Rumca Türkçe Çeviri Hangi Alanlarda Kullanılmaktadır?

Rumca, dünya üzerindeki en eski yazılı dillerden biridir. Hint Avrupa dil ailesinin bir üyesi olan Rumca, yıllar boyunca kendi etnik kökenlerini Fars ve Türk toplumlarının içinde yaşatmaya çalışmıştır. Bu nedenle dilleri de zaman içinde çok az değişmiştir. Günümüzde Rumca çeviriler, genellikle akademisyenler ve bu alanda araştırma yapan kişiler tarafından talep edilmektedir. Bunun başlıca nedenleri, tarihi olaylara ışık tutmak ve dönemin edebi, siyasi yanlarını bu eski ve köklü dil aracılığıyla incelemektir. Okeanos Tercüme, akademik Rumca tercümanları başta gelmek üzere birçok sektöre Rumca çeviri olanağı sunarak kaliteli bir hizmeti taahhüt eder. Çevirilerimizde dönemin özelliklerini göz önünde bulundurarak kültürel ögelerin kaynaşmasına önem vermekteyiz. Bu sayede dilin yapısal özellikleri dışında pragmatik ve sosyolinguistik özelliklerini de ön plana çıkarmaktayız.

Rumca Çeviri ve Tercüme Taleplerinizde Okeanos…

Rumca Türkçe ya da Türkçe Rumca çeviri alternatiflerini değerlendirmek isteyen müşterilerimize Okeanos Tercüme Bürosu olarak uygun fiyat olanakları ve güvenilir bir hizmet vaat ediyoruz. Siz de Rumca çevirilerinizde Okeanos Tercüme ile çalışmak için web sitemiz www.okeanostercume.com.tr,  dilerseniz de e posta adresimiz info@okeanostercume.com.tr ve telefon numaralarımız 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.