Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
tercüme ve çeviri nedir?

Tercüme veya Çeviri Nedir?

Kaynak dilde (source language) yazılı veya sözlü olarak ifade edilenlerin hedef dile  (target language) aktarılması tercüme veya çeviri olarak adlandırılmaktadır. Tercüme veya çeviri yazılı ve sözlü olarak gerçekleştirilebilmektedir. Aynı zamanda yeminli, noter onaylı ve daha birçok şekilde gerçekleştirilebilir.

Tercüme veya Çeviri Nedir?

Tercüme veya Çevirinin Temel Öğeleri Nelerdir?

Terminoloji; tercümesi yapılacak dokümanın konusunun ait olduğu uzmanlık alanında kullanılan terimler bütünüdür. Yani tercümesini gerçekleştireceğiniz belge ilgili uzmanlık alanında kullanılan terimlerle uyumluluk ve tutarlılık göstermelidir. Aksi takdirde yapacağınız işlem düz bir tercüme veya çeviri işlemi yapmak olacaktır. Örnek verecek olursak sözleşme, toplantı tutanakları gibi içerikler hukuk alanında hukuki terminolojiye uygun çevrilmelidir. Aynı şekilde kullanım kılavuzu, katalog gibi içerikler konusunun ait olduğu uzmanlık alanının teknik terminolojisine uyumlu olarak çevrilmelidir.

Karakter sayısı; boşluklu veya boşluksuz olmak üzere metin içerisindeki karakterlerin sayısıdır. Tercüme sektöründe genellikle boşluksuz karakter sayısı esas alınmaktadır. Karakter sayısı, word dosyalarında sözcük sayımı kısmından boşluksuz karakter sayısına ulaşmanız mümkündür. Buna göre birim fiyat boşluksuz 1000 karakter üzerinden belirlenir.

Sözcük sayısı; Küresel ortamlarda gerçekleştirilen projelerde veya Avrupa’da yazılı tercüme fiyatının belirlenmesinde esas alınır. Buna göre birim fiyat 1 sözcük üzerinden belirlenir.

Sayfa sayısı; dosyanın kimi durumlarda karakter sayısı dikkate alınmaksızın kaç sayfa olduğu üzerinden değerlendirme yapılmasıdır. Buna göre birim fiyat 1 sayfa üzerinden belirlenir.

Teslim tarihi; Tercüme veya çeviri dosyası için fiyat teklifinin yanı sıra teslimat tarihi de müşteriye sunulmaktadır.

Yazılı Tercüme veya Yazılı Çeviri Nedir?

Yazılı bir metnin, içeriğin, belgenin veya dokümanın diğer bir dile yazılı olarak aktarılması işlemidir. Dosyalar müşteriye soft copy veya hard copy olarak teslim edilebilmektedir. Yazılı tercüme projeleri için karakter sayısı üzerinden fiyat belirlenmektedir. Dosyanın boyutu, terminolojisi ve sayfa sayısı gibi ölçütler üzerinden de teslimat tarihi verilmektedir.

Müşterinin, tercüme bürosunun vermiş olduğu fiyat ve zaman bilgisini kabul etmesi sonucunda projeye başlanmaktadır. Dosyalar terminolojisine göre ayrılarak uygun tercümana atanmaktadır.

Yazılı Tercüme Türleri Nelerdir?

Teknik tercüme, tıbbi tercüme, akademik tercüme, hukuki tercüme, finansal tercüme, ticari tercüme genel yazılı tercüme türleridir. Aynı zamanda web site tercümesi, kitap tercümesi yazılı tercüme alt başlığında ele alınmaktadır.

Teknik Tercüme ve Çeviri

Teknik tercüme ve teknik çeviri elektrik-elektronik, otomotiv, makine, inşaat, bilişim vb. teknik sektöre dair teknik içeriklerin tercümesidir. Bakım, kullanım, kurulum ve onarım kılavuzları, katalog, broşür, CE belgesi, ISO ve TSE belgesi vb. teknik içerik tercüme edilir. Teknik tercüme ve çeviri işleminde belki de en önemli kriter teknik terminolojidir. Teknik tercüme işlemi gerçekleştirilirken uzman ve deneyimli tercüman ekibinin atanması teknik açıdan doğru ve güvenilir sonuçlar vermektedir.

Tıbbi Tercüme ve Çeviri

Sağlık turizminin gelişmesi ile birlikte tıbbi tercüme  ve çeviri hizmetine olan talep de tavan yapmıştır. Ameliyat raporu, epikriz raporu, laboratuar sonuçları, radyoloji raporları, hasta onam formu vb. çevrilmektedir. Tıp eğitimi almış, tıbbi alanda uzun yıllara dayanan deneyimi bulunan tercümanlarla tam ve doğru tıbbi çeviri ve tercüme hizmeti verilmektedir.

Akademik Tercüme ve Çeviri

Genel olarak öğrenciler ve akademisyenler olmak üzere akademik alanda yoluna devam eden kişilerce başvurulan yazılı tercüme ve çeviri türüdür.

Tez, tez özeti, makale, araştırma, rapor, sunum vb. akademik terminolojiye sahip içerikler tercüme edilmektedir. Sosyoloji, psikoloji, dilbilim, mimarlık, biyoloji, uzay bilimleri vb. birçok alanda uzman tercüman ekibi akademik tercüme projesine atanmaktadır.

Hukuki Tercüme ve Çeviri

Global anlamda gerçekleşen tüm işlemler ve mevcut ilişkiler hukuki temeller üzerine kurulmaktadır. Vize, vatandaşlık, ikamet ve çalışma izni başvuruları, evlilik, seyahat, eğitim işlemleri, mahkeme, şirketler arası ilişkiler vb. hukuki tercüme gerektirmektedir. Sözleşme, vekaletname, mahkeme kararları, şirket tüzüğü, yönetmelikler, tapu vb. evrakların hukuki tercüme ve hukuki çevirisi gerçekleştirilir.

Finansal Tercüme ve Çeviri

Uluslararası girişimler, ortaklık ve yatırımlar, şirket kuruluşları vb., işlemler finansal tercüme ve finansal çeviri gerektirmektedir. Mali tablolar, gelir tablosu, bilanço, finansal raporlar vb. finansal tercüme edilmektedir. Finansal tercüme işlemi gerçekleştirildikten sonra mutlaka ikinci kez geçirilmesi gerekir. Böylelikle rakam, oran ve tarih hatalarının önüne geçilmektedir.

Ticari Tercüme ve Çeviri

Ticari sözleşmeler, ticari yazışmalar, ticari faturalar, A.TR dolaşım belgesi, gümrük beyannamesi, faaliyet belgesi vb. ticari tercüme ve çeviri kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ticari tercüme, ticari terminolojiye hakim kişilerce tercüme edilmelidir.

Web Site Tercümesi ve Çevirisi

Küresel pazarda bir yerlere ulaşabilmek, ürünlerinizi ve hizmetlerini tanıtabilmek adına web site çevirisine ihtiyaç duyarsınız.  Web site türleri e-ticaret sitesi, business web sitesi, medya web sitesi, kuruluş web sitesi, eğitici web siteleri, bireysel siteler vb. olarak sınıflandırılabilir. Bu noktada teknik, tıbbi, medya vb. alanlarda web site çevirisi gerçekleştirilmektedir. Akabinde ilgili hedef kültüre uygun olarak yerelleştirme işlemi gerçekleştirilmelidir.

Kitap Tercümesi ve Kitap Çevirisi

Her iki dilde de kelime oyunlarının yapıldığı, edebi tercüme kategorisinde ele alınmaktadır. Kitap çevirisi moto mot yapılan bir çeviri türü değildir. Yaratıcılık, her iki kültüre ve edebiyata hakimiyet gerektirmektedir.

Yeminli Tercüme

Resmi belgeler ve resmi işlemler için kullanılan tercüme veya çeviri türüdür. Pasaport, kimlik, doğum belgesi, sabıka kaydı, sözleşme, SGK hizmet dökümü, tıbbi rapor vb. yeminli tercüme edilmektedir.

Yazılı ve sözlü tercüme yapabileceğini ilgili belgesiyle kanıtlayabilen tercümanlar noter huzurunda yemin ederek yeminli tercüman unvanı elde ederler. Yeminli tercüman unvanı altında tercümesi gerçekleştirilen belgeler kaşelenmekte ve imzalanmaktadır.

Yeminli tercüman kaşe ve imzası tercümesi edilen belgeye resmiyet kazandırmaktadır. Kişi vatandaşlık, vize, çalışma ve ikamet izni gibi süreçlerde yeminli tercümesini yaptırdığı belgeyle ilgili resmi kuruma başvurmaktadır. Ayrıca ihaleye katılan şirketler, dış ticaret yapan şirketleri bankacılık işlemleri evrakların yeminli tercümesi ile işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Dolayısıyla belgelerin çevirisinde ufak bir hatadan dahi kaçınılmalıdır.

Noter Onaylı Tercüme

Kimi durumlarda yeminli tercüme yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla noter onaylı tercümeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hususta tercümesi gerçekleştirilen belgeler noter tasdikine uygun bir şekilde hazırlanmaktadır. Noter tasdiki yapılan belgelerin geri dönüşü bulunmamaktadır. Dolayısıyla tüm detaylar tekrar tekrar kontrol edilmelidir.

Sözlü Tercüme

Ticaret odaları, noterler, tapu ve nikah daireleri vb. resmi kurumlarda yeminli sözlü tercüme işlemi gerçekleştirilmektedir. İş toplantıları, konferanslar, fuarlar, seminerler vb. organizasyonlarda sözlü tercüme hizmeti verilmektedir. Sözlü tercüme ve çeviri türleri simultane, ardıl, fısıltı, refakat, stenografi vb. şekilde sınıflandırılmaktadır.

Tercüme Bürosu

Tüm tercüme ve çeviri işlemleri profesyonel bir tercüme bürosu aracılığıyla gerçekleştirildiği takdirde başarı oranı yükselmektedir. Okeanos Tercüme, tercüme sektöründe lider bir tercüme bürosu olarak faaliyet göstermektedir. Tüm tercüme ve çeviri süreçlerini EN15038 Hizmet Kalite Standartlarında yürütmektedir. Böylelikle tüm tercüme ve çeviri projeleriniz tam ve doğru tercüme edilmektedir. Kaliteli ve güvenilir bir şekilde sizlere teslim edilmektedir.

Tercüme ve çeviri hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için www.okeanostercume.com.tr veya info@okeanostercume.com.tr adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 numaralı hatlardan kurumsal müşteri temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.