Türkçe Çince Çeviri

türkçe çince çeviri

Konu diller olduğunda listenin yegane birincisi olan Çince, günümüzde yaklaşık 1,3 milyar kişi tarafından ana dil olarak konuşulmaktadır. Konuşulma oranı ile dikkat çeken bu dilin en belirgin özelliği ise öğrenilmesinin bir hayli zor olmasıdır. Çince, Sinophone denilen çeşitli ülkelerin Çincenin farklı lehçelerini kullandığı geniş bir topluluk tarafından konuşulmaktadır. Bu ülkelerin içinde Tayvan, Hong Kong, Makau ve diğer çeşitli ülkeler vardır. Buna ek olarak Çince, bazı ülkelerde ana dil olmasa da resmi dil ya da eğitim dili olarak geçer ve yaygın olarak kullanılır. İşte Çince, Türkçe Çince çeviri ve tercüme ile ilgili dikkatinizi çekecek bilgiler…

Çince Dili ve Özellikleri

Çin-Tibet dil ailesinden gelen Çince, dünya nüfusunun yaklaşık %16’sının ana dilidir. Çincenin Mandarin, Jin, Wu, Gan gibi farklı diyalektleri olduğu için bu lehçelerde konuşan kişiler birbirini anlamakta zorluk çekerler, hatta anlamazlar. Ancak Çince konuşanların çoğu, (yaklaşık %66’sı) Mandarin diyalekti ile konuşur. Bilinen en eski Çin yazılarının tarihi, milattan önce 1250’lere dayanmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti’nde kullanılan standart dil, Mandarin’in Pekin lehçesidir. Bu standart dil, Birleşmiş Milletler’in de 6 resmi dilinden biridir. Çince yazılırken karakterlerden meydana gelen logogramlar kullanılır. 1950’lerden beri basitleştirilmiş Çince karakterler kullanılmaya başlanmıştır. Tarih boyunca Çince birçok değişikliğe tanık olmuş; Eski Çince, Orta çağ Çincesi gibi dönemlerden geçmiştir. Çin İmparatorluğu’nun gücü sayesinde de dil hızlıca yayılmış, günümüzde en fazla konuşulan dil olarak yerini almıştır.

Çince’nin Lehçeleri ve Çince’nin Kullanımı

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’de 1 milyar 500 milyona yakın Çinli yaşamaktadır. Bu denli kalabalık bir nüfusa sahip olması ve çok köklü bir dile sahip olmaları sebebiyle Çince gelişim sürecinde birkaç lehçeden oluşmaktadır. Bu lehçelerin en bilineni ve resmi işlemlerde kullanılanı Mandarin lehçesidir.

Mandarin: Çin’de en çok konuşulan lehçelerinin ilk sırasını almaktadır. Yaklaşık 850 milyon kişi tarafından konuşularak Çin’in en büyük bölümünü oluşturmaktadır.

Wur: Mandarin lehçesinden sonra en çok konuşulan lehçe olma özelliğine sahiptir. Yaklaşık 90 milyon kişi tarafından konuşulan Wur lehçesi, Shangay ve civarında daha çok konuşulmaktadır.

Yue (Kantonca): Bu lehçe en çok konuşulan üçüncü lehçedir. Yaklaşık 70 milyon Çinli tarafından konuşulmaktadır.

Jin: 45 milyon kişi tarafından konuşulan bu lehçe, Çin’in özerk bölgesi olan Guangxi Zhuang’da konuşulmaktadır.

Xiang: Bu lehçe de yaklaşık 36 milyon kişi tarafından konuşulmakta ve Hubei ile Hunan eyalatlerinde konuşulmaktadır.

Hakka: Hakka lehçesi yaklaşık 35 milyon kişi tarafından daha çok Guangdong şehrinde konuşulmaktadır.

Gan: Gan lehçesi de yaklaşık 33 milyon kişi tarafından ve daha çok  Jiangxi şehrinde konuşulur.

Pinghua: Çin’in en az konuşulan lehçelerinden biridir. Yaklaşık 3 milyon kişi tarafından özerk bölgesi olan Guangxi Zhuang’de konuşulur.

1956 yılı sonrasında Çince’de sadeleştirilmiş karakterler kullanılmaktadır. Bu karşılık günümüzde Tayvan, Hong Kong ve Macau’da Geleneksel Çince kullanılmaktadır.

Çince Çin Tibet dilleri ailesinin koluna dahildir ve Birleşmiş Milletler’in de resmi dilidir. Aynı zamanda Tayvan, Singapur ve Burma’nın da resmi dilidir. Çince, Vietnamca, Korece ve Japonca dillerinin üzerinde yoğun etki göstermiş, Latin alfabesiyle yazılmasına rağmen Vietnamca sözlüğünün yüzde 60’ını Çince oluşturmaktadır.

Çince Alfabe ve Harfler

Yukarıda da bahsedildiği üzere Çince de karakterler, yani logogram kullanılmaktadır. Bu nedenle Türkçe ya da İngilizcedeki gibi harfler bir araya gelerek kelimeleri oluşturmaz, sembollerin kendileri bir hece değerindedir. Bazen bir sembol, bir kelimeye karşılık gelse de genellikle 2-3 sembolden bir kelime oluşmaktadır. Dünyanın en eski dillerinden olan Çincenin bu nedenle belirli bir alfabesi yoktur ve harflerle yazılmaz. Dolayısıyla Çince öğrenmek zordur. Fakat 1958 yılında Çince karakterler, Latin alfabesine uyarlanmış ve öğrenenler için kolaylık sağlanmıştır. Çincede kaç karakter olduğu tam olarak söylenemez. Ancak bir gazeteyi okuyabilmek için 2,000 sembol bilmek gerekirken eğitim almış Çinli bir kişi yaklaşık 8,000 sembol bilmektedir.

çince karakterler
çince karakterler

Çince Yazı Sistemi

Çince yazı sistemi, karakterlerin adeta hayali bir kare içerisine alınması ile genellikle keskin şeritler kullanılarak meydana getirilir. Şu an özellikle de resmi evraklarda hedef kişi ya da olaya bakılmaksızın Standart Mandarin Çincesi kullanılır. Diğer diyalektler daha az kullanılsa da teknolojik gelişmelerin etkisi ve internet kullanımının artması ile Kantonca, sosyal platformlarda yaygınlaşmaya başlamıştır. 20. yüzyıla kadar Çincenin yazılı bir fonetik sistemi yoktu. İlk olarak Hintli çevirmenler, Sanskritçe gibi diller ile Çincenin yabancı bir dil olarak fonetik modellerini tanımlamaya başlamışlardı. 15. yüzyılda ise bazı batılı misyonerler nedeniyle Çince yazı sistemine birkaç Latin karakter dahil oldu ve bunlardan bazıları günümüz Çincesinde de bulunmaktadır.

Çince Nasıl Öğrenilir?

Çince, belirli harflere sahip olan ve sıra sıra öğrenilecek bir dil olmadığı için öncelikle sembolleri öğrenerek işe başlamalısınız. İlk 20 sembolü öğrendikten sonra bu sembollerin sık sık farklı kelimelerde karşınıza çıktığını fark edeceksiniz. Hatta bazılarının sesletimi dahi aynıdır. Semboller, hece ya da kelimeleri ifade ettiğinden iki hece yan yana geldiğinde az çok anlamını tahmin etmeye başlarsınız. Örneğin, Çincede 一 (Yī): bir, tek anlamına gelmektedir. 共 (Gòng) ise ortak, genel, müşterek gibi anlamlara gelir. İkisi birleştiğinde 一共 (Yī Gòng) olur ve beraber, birlikte anlamına gelir. Yani yan yana gelen kelimelerin az çok ürün kelimeye katkısı vardır ve çalışmalar yaptıkça bu ipuçlarını fark edebilirsiniz. Çince öğrenmek, oldukça emek isteyen bir süreçtir. Çünkü hem alfabe hem kelime çeşitliliği nedeniyle fazlaca çalışma gerektirir. Bunun dışında yardımcı kitaplardan destek alabilir, kelime çalışmaları yapabilir, diziler ve filmleri takip ederek sosyokültürel olarak dile yakınlaşabilirsiniz. Dövüş filmi severler için Jackie Chan filmleri ilk sıraya yazılabilir!

Çince Klavye

Aynı Slav dilleri gibi Çincenin de kendine özgü çevrimiçi ve aygıt olarak klavyesi vardır. Her ne kadar Çincenin alfabe olmadığından bahsetsek de Latin harflerine uyarlanmış heceleri sayesinde Çince alfabe de basitleştirilmiş olarak kullanılabilmektedir. Özellikle çevirilerde, yazışmalarda kullanılması gereken Çince harfleri ancak kendi alfabesi ile yazabiliriz. İnternet üzerinde Çince klavye sağlayan birçok çevrimiçi site vardır ve bu karakterlere Latin harfleri de eşlik eder. Örneğin, Çince Online Klavye

çince klavye

Çince Mütercim Tercümanlık

Ticari pazarlar içinde önemli bir konumda bulunan Çin’in etkisi ile her geçen gün daha da değerlenen Çinceye ülkemizde de ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat bu talebe karşın dilin zorlukları ve coğrafi olarak uzaklığı nedeniyle henüz yeterli konuşana ulaşılamamıştır. Ancak Çinceyi yaygınlaştırmak için çalışmalar yapılmakta, üniversitelerde Çince Mütercim Tercümanlık bölümleri kurulmaktadır. Bu bölümün öncülerinden olan Okan Üniversitesi, tam burslu ve indirimli seçenekler ile öğrencilerine global dünyanın Asya ayağında bir kapı açmaktadır.

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puan Sıralama Ücret
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çince Mütercim ve Tercümanlık (Burslu Çin.) DİL 5 459,6943 4.518
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çince Mütercim ve Tercümanlık (%50 İnd. Çin.) DİL 30 Dolmadı ₺35.37

çince yeminli tercüman

Çince Yeminli Tercüman

Mütercim tercümanlık bölümü dışında Çince yeminli tercüman olmak istiyorsanız diğer dillerde olduğu gibi iyi seviyede Çince bilmeniz ve bunu ispatlayabilmeniz gerekmektedir. En azından HSK 6 sınavı geçilmeli, yaklaşık 230 puan alınmalı ve bu da belgelenmelidir. Bazı noterler, HSK belgelerini tanımamaktadır; bu nedenle Mütercim Tercümanlık, Sinoloji gibi bölümler okuyarak diplomanızı sunmak daha kesin bir yoldur. Notere kimliğinizi ve belgenizi götürmelisiniz. Noterden onay aldıktan sonra Çince Yeminli Tercüman zaptını alabilirsiniz.

Türkçe Çince ve Çince Türkçe Çeviri

Geçmişte güçlü bir imparatorluk olmasının yanı sıra günümüzde de hem teknoloji devi olan hem de küresel piyasayı şekillendiren Çin, milenyum çağının gözde ülkelerinden biri olarak ortaya çıkar. Bu kadar yoğun ticaret hacminin ise her sektöre etkisi olduğu gibi çeviri sektörü için de ayrı bir yeri vardır. Dünyanın her yerinde Çince tercümeler yapılmakta, zaman zaman ise İngilizce köprü dil olarak kullanılmaktadır. Türkiye için de bu durum geçerlidir. Çince-Türkçe ve Türkçe-Çince çeviri piyasası her gün genişlemektedir ve politik, ticari, ekonomik, tıbbi birçok alanda Çin ile anlaşmalara varılmaktadır. 2020 yılında ortaya çıkan Korona salgını dahi bunun en belirgin örneklerinden biridir. İki ülke arasında gerçekleşen tıbbi (maske, dezenfektan, eldiven gibi) araç gereç ticareti çeviri sektörüne de bu doğrultuda yön vermiştir. Ancak, Çince en eski dillerden biri olduğu için geçmişin aydınlatılmasında da önemli rol oynar. Bu sebepten dolayı, eski yazıların Çince dilinden diğer dillere çevirileri yapılır.

Çince Tercüme Fiyatları

Okeanos Tercüme, Çince-Türkçe dil çifti için 2021 çeviri fiyatları 1000 karakter üzerinden 60 TL+KDV’dir. Toplu çevirilerde indirim imkanları sağlanmaktadır. Yeminli tercüme talebine göre fiyatlarda değişiklik olmakta ve minimum karakter sayısına göre çeviri yapılmaktadır. Öğrencilere uyguladığı indirimler ile Okeanos tercüme hizmetinizdedir.

Çince çeviri fiyatları için tıklayınız…

okeanos tercüme

Çince Tercüme Bürosu Arayışınızda Okeanos…

Çin ülkemizin en çok dış ticaret yaptığı ülkelerden olması sebebiyle günlük olarak Çince çeviri talepleri oldukça fazladır. Bu talepler ister teknik bir kullanım kılavuzunun tercümesi olsun, isterseniz hukuki bir metin olsun isterseniz de ticari bir belge olsun fark etmez. Tercümesini talep etmiş olduğunuz belge veya metninizi mümkün olan kısa sürede güvenilir ve doğru olarak tercümesini yaptırabilmeyi istersiniz. Bu talebinizi en güvenilir olarak karşılayacak olan Çince tercüme bürosu nu tercih edersiniz. Tercih kriterlerinizden bazıları, tercümenizin doğru ve güvenilir olması, münkün olan kısa sürede teslimat ve uygun fiyat teklifi sunulmasıdır. Bütün bu kriterlerinizi yerine getiren büro işleminizi tamamlayarak teslim edecektir.

Okeanos Tercüme, örgün olarak çalışan Çince tercüman kadrosu ile sizlere güvenilir, hızlı ve uygun fiyatlı tercüme hizmeti vermektedir. Bugüne kadar pek çok projede, gerek Çince sözlü çeviri, gerek Çince yeminli tercüme gerek ise Çince çeviri ve tercüme hizmeti vermemizden dolayı deneyimlerimizi müşterilerimiz ile paylaşarak sunmaktayız. Çince makine montaj sözlü tercümesiÇince nikah tercümesi, Çince tapu alım ve satım tercümeleri, Çince noter yeminli tercüme ve sayısız Çince çeviri ve tercüme projeleri tamamlamış ve halen devam etmekteyiz. Aradığınız Çince tercüme bürosu için her türlü çeviri ve tercüme projenizi gönül rahatlığı ile bizlere emanet edebilirsiniz…

EN15038 Kalite Standartlarında Çince Tercüme…

Okeanos Tercüme, 2013 yılından günümüze kadar Avrupa Birliği’nin kabul ettiği tek tercüme standartı olan EN 15038 Tercüme Hizmet ve Kalite Standartları belgesine sahiptir. Uluslar arası pek çok sektöründe lider kuruluşa hizmet veren Okeanos, bütün hizmetlerini bu standartları gereğini yerine getirerek hizmet vermektedir. Kaliteden ödün vermeksizin uygun fiyata, güvenilir ve hızlı hizmeti üreten Okeanos, sizlerin talep etmiş olduğu tercüme projelerinizin sorumluluğu ve bilinci ile yıllardır hizmet vermektedir.

Çeviri piyasasında kaliteli ve güvenilir çevirileri ile müşteri memnuniyeti kazanan Okeanos Tercüme, Çince- Türkçe/Türkçe- Çince çevirilerinde de uzman çeviri kadrosu sayesinde fark yaratıyor. Acil tercüme, pasaport, kimlik, yeminli tercüme gibi hizmetler için info@okeanostercume.com.tr mail adresimizden, ya da 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 numaralı MOBİL / WHATSAPP / TELEGRAM hattımız aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir