Yeminli Tercüman Hizmeti – Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Yeminli Tercüman Hizmeti

Eğer dil sizler için de tutkuysa ve bunu iş hayatınızda da ortaya koymak istiyorsanız tercüme sektörü ilk aklınıza gelenlerden biridir. Tercümanlık hizmetlerinden biri de yeminli tercümanlık hizmetidir.

Tercüme sektörüne giren ya da girmek isteyen çok sayıda tercümanın aklındaki ilk soru yeminli tercüman nasıl olunur? Yeminli tercüman olmak için ne yapmak gerekir?

Yeminli Tercüman Olmak İçin;

  • Tercümanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerek
  • Sabıka kaydının bulunmaması
  • En az iki dilde yazılı ve sözlü çeviri yapabiliyor olmak
  • Dil bildiğini lisans diploması ya da transkript ya da dengi bir belge ile ispat edebiliyor olmak
  • Başvuruda bulunulan noterlik makamının bağlı bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet ettiğini gösterir ikmetgah

Türkiye’de yeminli tercüman olmak için Türkçe dışında bir yabancı dile anadil olarak sahip olmak, Türkiye’deki üniversitelerin dil edebiyat, mütercim tercümanlık gibi ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Türkiye ya da yurt dışında bir uzmanlık alanını yeminli tercüme yapmak istediğiniz dilde en az lisans eğitimi almış olmanız gerekir.

Bu şartları sağlayabilen tercümanlar noterlik makamına giderek başvuruda bulunur ve noter huzurunda yemin ederek yemin zabıtı alır ve noter yeminli tercüman unvanına sahip olur.

Yeminli tercümanlar bu işlemleri bireysel gerçekleştirebileceği gibi bir tercüme şirketi aracılığıyla da gerçekleştirebilir ve tercüme şirketine kayıtlı yeminli tercüman olarak görev yaparlar.

Yeminli tercüman; tercüme ve çeviri işlemini gerçekleştirdiği evrakların çıktısını alıp ıslak imza ve kaşe yapılarak tercüme evrakının resmi belge statüsüne ulaşmasını sağlar. Kamu kurum ve kuruluşlarında tercih sebebidir.

Şirket kuruluşu, sicil tasdiki, tapu işlemleri, noterlik işlemleri ve daha birçok konuda resmi kurumlarda yazılı ve sözlü yeminli tercümanlık hizmeti talep edilir.

Tercüme ve çeviri dökümanları soft copy olarak, yeminli tercüme olarak ya da noter onaylı tercüme olarak düzenlenmektedir.

Noter Onaylı Tercüme ve Yeminli Tercüme Ne İşe Yarar?

Yeminli tercüme ve yeminli çeviri şlemi gerçekleştirilen evraklar tercüman imzası ve kaşesi taşıyarak resmiyet kazanır. Bu bağlamda yapılan tercüme işleminin orijinale uygun olduğu ve doğruluğu tasdik edilir. Bu noktada yapılacak işlemin yasal sorumluluğu yeminli tercümana aittir.

Yeminli tercüme ve yeminli çeviri işlemi çoğunlukla kamu kurumları, üniversite, noterlik makamları, banka ve konsolosluklar ve nikah dairelerinden talep edilir.

Yurt dışında kullanılacak ya da yurt dışından getirilen ve Türkiye’de resmi makamlarda kullanılacak evrakların yeminli tercüme ve yeminli çeviri işlemleri yapılmalıdır.

Tercüme ve çeviri evraklarının tasdik işlemleri birey ya da ibraz edilecek kurum talebi sonrasında düzenlenir. Bazı kurumlar yeminli tercüme ve yeminli çeviri onayı ile birlikte noter onaylı tercüme ve noter onaylı çeviri tasdiki talep ederler.

Noter onaylı tercüme ve noter onaylı çeviri şlemi ise; yeminli tercümanın imza ve kaşe yaptığı evrakı noterlik makamına götürerek noter tasdiki yapılmasıdır.

NOTERLİK KANUNU YÖNETMELİĞİ

Noterlik Kanunu Yönetmeliği, noterlik hizmetinde kullanılacak tercümanların kaydı, yemini ile ilgili düzenlemede bulunmaktadır. Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıdaki gibidir:

Madde 96- Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi denir.

Noterin, çevirmeyi yapanın o dili veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasını veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla ve hiçbir tereddüde yer kalmayacak şekilde kanaat getirmesi gerekir.

Noterlik Kanununun 75. maddesinin son fıkrası gereğince noter tercümana Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre and içirir. Bunun bir tutanakla belgelendirilmesi zorunludur. Bu tutanakta tercümanın adı, soyadı, doğum tarihi, iş adresi, ev adresi, tahsil derecesi, hangi dil veya dilleri, hangi yazıyı bildiği, noterin çevirenin bu dil ve dilleri veya yazıyı bildiğine ne suretle kanı sahibi olduğu, yemin biçimi ve tutanağın tarihini gösterir. Tutanağın altı noter ve tercüman tarafından imzalanır.

Kendisine çevirme yaptırılan kimselerin yemin tutanakları noterlik dairesinde özel bir kartonda saklanır. Noter, kartonunda yemin tutanağı bulunmayan bir kimseye çevirme yaptıramaz.

Noter tarafından ilgilisinden alınan çevirme ücretleri noterlik dairesinin gelirlerinden olup, yevmiye defterine gelir olarak kaydedilir. Noterin çevirene ödediği parada dairenin giderlerindendir.

Çevirme ücreti hesaplanırken, çevrilmesi istenilen yazının sayfaları değil, çevirme yapıldıktan sonra noter tarafından yazdırılan değerli kağıdın sayfa sayısı esas tutulacaktır.

Çevirme işleminin, ilgilinin bulunduğu yer noterliğinde yaptırılması mümkün bulunmayan hallerde, o noterlik aracılığı ile başka bir yer noterliğinde çevirme yaptırılabilir. Bu takdirde, ilgiliden ayrıca, aracılık ücreti de tahsil olunur.

Çeviri İşlemi

Madde 103- Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirme halinde, noter tarafından metnin altına bir şerh verilir.

Bu şerhin, noter yeminli tercüman kullanmışsa, tercümanın kimliğini ve adresini ihtiva etmesi ve altının, noter tarafından tarih yazılıp imzalanarak mühürlenmesi gereklidir.

Çevirmenin başka yerde yaptırılması

c – Yabancı dilde yazılı kağıttan örnek

Örneği istenen kağıt yabancı dilde yazılmış ise, evvela bu kağıt usulünce tercüme olunur. Sonra, yabancı dildeki kağıdın örneği çıkartılıp gerekli şerh verilmek suretiyle onaylanır. Ayrıca, gerek ilgilisine verilen, gerekse dairede saklanan nüshalara tercüme edilmiş nüshaların birer adedi de eklenir.

Madde 104- İlgilinin bulunduğu yerde noterlikçe çevirme yaptırılamazsa, o noterlik aracılığı ile başka yerdeki noterlikte çevirme yaptırılabilir.

Noterin, çeviriyi yapan tercümanın her iki çeviri dilini veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasına veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla ve mahal vermeyecek şekilde kanaat getirmesi gerekir. :

Noterlik Kanununun 75. Maddesinin son fıkrası gereğince noter tercümana Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre ant içirir. Bunun bir tutanakla belgelendirilmesi zorunludur. Bu tutanakta tercümanın adı, soyadı, doğum tarihi, iş adresi, ev adresi, tahsil derecesi, hangi dil veya dilleri, hangi yazıyı bildiği, noterin çevirenin bu dil ve dilleri veya yazıyı bildiğine ne suretle kanı sahibi olduğu, yemin biçimi ve tutanağın tarihini gösterir. Tunanağın altı noter ve tercüman tarafından imzalanır.

Kendisine çeviri yaptırılan tercümanların yemin tutanakları, noterlik dairesinde özel bir klasörde saklanır. Noter, klasöründe yemin tutanağı bulunmayan bir tercümana çeviri yaptıramaz.

Yapılan mevzuat taraması sonucu çevirmenlik mesleğinin standartları, çalışma koşulları, ücretleri ve hakları ile mesleğin örgütlenmesiyle ilgili ülkemizde yasal bir düzenlemenin olmadığı görülmektedir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi geniş yeminli tercüman kadrosu ile bugün sektörün ööncü firmaları arasında yer almaktadır.

Tercüman, yeminli tercümanadli bilirkişi kariyer planlamalarında ve sektörel deneyim kazanmaları ve istihdamları kapsamında gerekli çalışmaları büyük titizlikle yürütmektedir.

okeanos yeminli tercüme hizmetleri

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir