Yeminli Tercüman Hizmeti – Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

yeminli tercüman hizmeti, yeminli tercüman nasıl olunur?

İster bireysel olsun isterseniz de kurumsal, eğitim – öğretim, ticari faaliyetlerde, alım ve satım işlemlerinde, kısacası yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceğiniz resmi bütün işlemlerimiz için yeminli tercüman ve çeviri işlemlerine ihtiyacınız olabilmektedir.

Yeminli Tercüman Hizmeti

Eğer dil sizler için de tutkuysa ve bunu iş hayatınızda da ortaya koymak istiyorsanız tercüme sektörü ilk aklınıza gelenlerden biridir. Tercümanlık hizmetlerinden biri de yeminli tercümanlık hizmetidir.

Tercüme sektörüne giren veya girmek isteyen birçok tercümanın aklındaki ilk soru “yeminli tercüman nasıl olunur?” şeklindedir.

Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Yeminli tercüman olmak için tercümanın belli başlı kriterleri karşılıyor olması gerekmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Sabıka kaydına sahip olmamak
  • En az iki dilde yazılı ve sözlü çeviri yapabiliyor olmak
  • Dil bildiğini lisans diploması ya da transkript ya da dengi bir belge ile ispat edebiliyor olmak
  • Başvuruda bulunulan noterlik makamının bağlı bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet etmek

Söz konusu kriterleri sağlayabilen tercümanlar noterlik makamına giderek dil bildiğine dair diploma, transkript ve dengi bir belge ile başvuruda bulunurlar. Noter huzurunda yemin ederek yemin zabıtı alır ve noter yeminli tercüman unvanına sahip olurlar.

Yeminli tercümanlar bu işlemleri bireysel gerçekleştirebileceği gibi bir tercüme şirketi aracılığıyla da gerçekleştirebilmektedir.

Yeminli Tercümanın Görevleri Nelerdir?

Yeminli tercüman, çevirisini gerçekleştirdiği evrakların çıktısını alıp ıslak imza ve kaşe yaparak tercüme evrakının resmi belge statüsüne ulaşmasını sağlar. Böylelikle söz konusu evrak kamu ve kuruluşlarda kullanabilir duruma gelmektedir.

Şirket kuruluşu, sicil tasdiki, tapu işlemleri, noterlik işlemleri ve daha birçok konuda resmi kurumlarda yeminli tercüman hizmeti talep edilmektedir. Yeminli tercümanlar söz konusu talepler doğrultusunda yazılı ve sözlü tercüme hizmeti vermektedir.

Noter Onaylı Tercüme ve Yeminli Tercüme Neden Gereklidir?

Yeminli tercüme işlemi gerçekleştirilen evraklar tercüman imzası ve kaşesi taşıyarak resmiyet kazanmaktadır. Bu bağlamda yapılan tercüme işleminin orijinale uygun olduğu ve doğruluğu tasdik edilir. Bu noktada yapılacak işlemin yasal sorumluluğu yeminli tercümana aittir.

Yeminli tercüme ve yeminli çeviri işlemi çoğunlukla kamu kurumları, üniversite, noterlik makamları, banka ve konsolosluklar ve nikah dairelerinden talep edilir.

Yurt dışında kullanılacak ya da yurt dışından getirilen ve Türkiye’de resmi makamlarda kullanılacak evrakların yeminli tercüme  işlemleri yapılmalıdır.

Tercüme ve çeviri evraklarının tasdik işlemleri birey ya da ibraz edilecek kurum talebi sonrasında düzenlenir. Bazı kurumlar yeminli tercüme ve yeminli çeviri onayı ile birlikte noter onaylı tercüme ve noter onaylı çeviri tasdiki talep ederler.

Noter onaylı tercüme  işlemi ise; yeminli tercümanın imza ve kaşe yaptığı evrakın noterlik makamına götürülerek noter tasdikinin yaptırılmasıdır.

Yeminli Tercümanlık ve Noter Onaylı Tercüme Hususuna İlişkin Noterlik Kanunu

Noterlik Kanunu Yönetmeliği, noterlik hizmetinde kullanılacak tercümanların kaydı, yemini ile ilgili düzenlemede bulunmaktadır. Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıdaki gibidir:

Madde 96- Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi denir.

Noterin, çevirmeyi yapanın o dili veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasını veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla ve hiçbir tereddüde yer kalmayacak şekilde kanaat getirmesi gerekir.

Noterlik Kanununun 75. maddesinin son fıkrası gereğince noter tercümana Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre ant içirir. Bunun bir tutanakla belgelendirilmesi zorunludur. Bu tutanakta tercümanın adı, soyadı, doğum tarihi, iş adresi, ev adresi, tahsil derecesi, hangi dil veya dilleri, hangi yazıyı bildiği, noterin çevirenin bu dil ve dilleri veya yazıyı bildiğine ne suretle kanı sahibi olduğu, yemin biçimi ve tutanağın tarihini gösterir. Tutanağın altı noter ve tercüman tarafından imzalanır.

Kendisine çevirme yaptırılan kimselerin yemin tutanakları noterlik dairesinde özel bir kartonda saklanır. Noter, kartonunda yemin tutanağı bulunmayan bir kimseye çevirme yaptıramaz.

Noter tarafından ilgilisinden alınan çevirme ücretleri noterlik dairesinin gelirlerinden olup, yevmiye defterine gelir olarak kaydedilir. Noterin çevirene ödediği parada dairenin giderlerindendir.

Çevirme ücreti hesaplanırken, çevrilmesi istenilen yazının sayfaları değil, çevirme yapıldıktan sonra noter tarafından yazdırılan değerli kağıdın sayfa sayısı esas tutulacaktır.

Çevirme işleminin, ilgilinin bulunduğu yer noterliğinde yaptırılması mümkün bulunmayan hallerde, o noterlik aracılığı ile başka bir yer noterliğinde çevirme yaptırılabilir. Bu takdirde, ilgiliden ayrıca, aracılık ücreti de tahsil olunur.

Çeviri İşlemi

Madde 103- Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirme halinde, noter tarafından metnin altına bir şerh verilir.

Bu şerhin, noter yeminli tercüman kullanmışsa, tercümanın kimliğini ve adresini ihtiva etmesi ve altının, noter tarafından tarih yazılıp imzalanarak mühürlenmesi gereklidir.

Çevirinin Başka Yerde Yaptırılması

c – Yabancı dilde yazılı kağıttan örnek

Örneği istenen kağıt yabancı dilde yazılmış ise, evvela bu kağıt usulünce tercüme olunur. Sonra, yabancı dildeki kağıdın örneği çıkartılıp gerekli şerh verilmek suretiyle onaylanır. Ayrıca, gerek ilgilisine verilen, gerekse dairede saklanan nüshalara tercüme edilmiş nüshaların birer adedi de eklenir.

Madde 104- İlgilinin bulunduğu yerde noterlikçe çevirme yaptırılamazsa, o noterlik aracılığı ile başka yerdeki noterlikte çevirme yaptırılabilir.

Noterin, çeviriyi yapan tercümanın her iki çeviri dilini veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasına veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla ve mahal vermeyecek şekilde kanaat getirmesi gerekir.

Yapılan mevzuat taraması sonucu çevirmenlik mesleğinin standartları, çalışma koşulları, ücretleri ve hakları ile mesleğin örgütlenmesiyle ilgili ülkemizde yasal bir düzenlemenin olmadığı görülmektedir.

Okeanos Tercüme’de Yeminli Tercümanlık

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi geniş yeminli tercüman kadrosu ile bugün sektörün öncü firmaları arasında yer almaktadır.

Tercümanyeminli tercüman, adli bilirkişi kariyer planlamalarında ve sektörel deneyim kazanmaları ve istihdamları kapsamında gerekli çalışmaları büyük titizlikle yürütmektedir.

Okeanos Tercüme’de yeminli tercüman adaylarında üniversitelerin ilgili yabancı dil bölümlerin mezun olması şartı aranmaktadır. Mutlaka bir uzmanlık alanına sahip olmaları da önemlidir.  Uzman olunan dilleri her iki yönde de akıcı ve etkili kullanmaları da bir diğer kriterdir.

Kurulduğu günden bu yana profesyonel yeminli tercüman kadrosu eşliğinde yoluna devam eden Okeanos, iş hacmine bağlı olarak kadrosunu genişletebilmektedir.

Yeminli tercüman hizmetleri hakkında www.okeanostercume.com.tr veya info@okeanostercume.com.tr adreslerinden bilgi alabilirsiniz. 0553 910 31 32 veya 0212 221 45 21 numaralı hatlardan kurumsal müşteri temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir