Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
akreditif kuralları nelerdir?

Akreditif Kuralları Nelerdir?

Özellikle son yıllarda hızla gelişmiş olan teknoloji ve iletişim imkanları sayesinde globalleşmeye yönelik adımlar büyük önem kazanmış ve uluslararası ticarete iştirak büyük önemde artış göstermiştir. Ancak yurtiçi ticaret ile kıyaslandığında lokasyon, ülkelerin yasaları, iş yapış biçimleri, kültür farklılıkları ve kambiyo rejimleri dolayısıyla uluslararası ticaret daha büyük risk arz etmektedir.

Akreditif Kuralları Nelerdir?

Tarafların birbirini tam tanımıyor olması alıcı ve satıcı her iki taraf için de büyük kaygı kaynağıdır. Bu kaynağı ortadan kaldırmanın ya da daha güvenli kılmanın yollarından biri bankaların güven ve itibar sağlamasıdır. Akreditif ise belirli kurallar çerçevesinde teknikler dahilinde uygulanan bir ödeme sistemidir. Akreditif ödeme sistemi derin bir bilgi birikimi gerektirmektedir.

Uluslararası ticarette önem arz eden akreditifli işlemler UCP tarafınca uygulanan özel sözleşmelerdir. Buna bağlı olarak tüm dünyada aynı şekilde kullanılmaktadır.

Özellikle son yıllarda ülkelerin ihracatçıya dış ticaret konusunda ihracat destekleri konusunda her geçen gün artış gösteren uygulamaları da mevcuttur.

UCP 600 ve Akreditif

UCP’nin Uygulanması

Akreditiflere ilişkin Bir örnek Usuller ve Uygulama, 2007 Revizyonu, 600 sayılı ICC Yayını (UCP), akreditif metni akreditifin bu kurallara dahil olduğunu ve net olarak belirtildiğinde herhangi bir akreditife uygulanabilen kurallardır. Akreditifin tüm tarafları açısından bağlayıcı olan bu kurallar ancak değiştirilmedikleri ya da uygulama dışı bırakılmadıkları sürece işe yaramaktadır.

Akreditif kuralları, herhangi bir ülkenin müdahil olmaksızın uygulamaya aldığı, ticari bir örgütlenme olan ICC’nin ( International Chamber Of Commerce )inisiyatif kullanarak almış ve oluşturmuş olduğu ve günümüzde uluslararası kapsamda düzenlenmiş kurallara verilebilecek en iyi örnektir.

İlk olarak 1933 tarihinde yayınlanmış olan akreditif kuralları 1951, 1962, 1974, 1983, 1993 ve 2007 tarihlerinde güncellenmiştir.

2016 yılı itibari ile kullanımda olan ve 2007 tarihli revize hali ile mevcut olan UCP 600’dür.

Akreditif kurallarının yorumlanması ile ilgili sıkıntıların varlığını tespit eden ICC 2002 yılında örneklerle açıklanmış akreditif kuralları kitapçığı çıkarmıştır.

ISBP (International Standard Banking Practices) açılımıyla yayınlanan kitapçık UCP 500 kuralları kapsamında yayınlanmıştır.

Akreditifi kurallarının 2007 yılında revize edilmesinin ardından ICC yayınladığı ISBP kitapçığını güncelleyerek ISBP 2007 versiyonunu yayınlamıştır.

2013 yılında herhangi bir revizyon söz konusu olmamasına rağmen tekrar bir kitapçık düzenlenmiş ve ISBP 2013 ya da diğer adıyla ISBP 745 olarak tekrar yayınlanmıştır.

İngilizce kullanımı Uniform Customs and Practice for Documentary Credits olarak kullanılan ve Türkçe’de ICC’nin Akreditiflere İlişkin Bir örnek Usuller ve Uygulama Kuralları olarak kullanılmaktadır. Akreditifi kurallarıICC’nin Bankacılık Komisyonu tarafınca yayına sunulmaktadır.

Akreditif Kuralları’nın revizyon tarihleri;

  • 1993 Revision: Uniform Customs and Practice for Commercial Documentary Credits
  • 1951 Revision: Uniform Customs and Practice for Commercial Documentary Credits
  • 1961 Revision: Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
  • 1974 Revision: Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
  • 1983 Revision: Uniform Customs and Practice for Commercial Documentary Credits (UCP 400)
  • 1993 Revision: Uniform Customs and Practice for Commercial Documentary Credits (UCP 500
  • 2007 Revision: Uniform Customs and Practice for Commercial Documentary Credits (UCP 600)

Son olarak akreditif metinlerinde UCP Latest Version olarak da geçen 2016 yılı itibari ile kullanımda olan UCP 600 güncel ve geçerli versiyondur.

Bir Akreditifin Hangi Kurala Bağlı Olarak Açıldığını Nasıl Anlarız?

Akreditif metninin hangi kurala göre açıldığını bulmak için akreditif metnine bakmak gerekmektedir. Akreditif kuralları kendiliğinden yürürlüğe giremeyeceğinden mutlaka akreditif metninde hangi kurala göre düzenlendiğinin bilgisi verilir.

Günümüzde ise akreditif metinleri bankalar arası güvenliği sağlayan SWIFT sistemi üzerinden SWIFT mesajı olarak açılmaktadır.

Akreditif açılımında kullanılan SWIFT mesajı ise MT700’dür. MT700’ün 40E maddesinde akreditifin hangi kurala göre açıldığı belirtilmektedir.

İthalat ve ihracat işlemlerinde ise genellikle UCP Latest Version mesajı girilmektedir.

ISBP (International Standars Banking Practices) Ne Demek?

Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması olarak Türkçe’ye uyarlanan halidir. ISBP’nin yayınlanma amacı UCP kapsamında yapılan tanımlamaların daha detaylı ve doğru olarak gerçekleştirilmesidir. Bankalar akreditif kapsamında talep edilen belgelere bağlı olarak ödemenin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine karar verirler.

UCP ile birlikte ele alınması gereken ve bankalara UCP kapsamında evrakların nasıl incelenmesi gerektiğini detaylı anlatan kitapçıktır.

URR Nedir?

URR, İngilzice Uniform Rules for Bank to Bank Reimbursements under Documentry Credits olan ve akreditifli işlemlerde bankalar arası rambursmanları düzenleyen kurallardır.

Güncel versiyonu URR 725’tir. Eğer bir MT700 SWIFT mesajı 40Emaddesinde UCPURR Latest Version olarak açılmışsa bu akreditif hem UCP 600 hem de  URR 725 tabii olacaktır.

UCP, ISBP ve URR Haricinde, Bankaların Evrak İncelemesinde Başvurdukları Başka Kaynaklar Var Mıdır?

UCP, ISBP ve URR dışında, bankaların akreditif evraklarını incelerken dikkate alabilecekleri tek kaynak ICC Options’dur.

ICC Options, farklı zamanlamalarda ICC Bankacılık Komisyonu tarafından yönetilen sorulara verilen yanıtlardır.

Bir konuda farklı zamanlarda farklı yanıtlar yayınlanmış ise en son yanıt dikkate alınmalıdır. Önceki kararlar yok hükmünde sayılır dikkate alınmazlar. Eğer son bankacılık kararı ile ilgili ISBP ravize edilmiş ise revize ISBP dikkate alınır bankacılık kararı yok sayılır.

Dış Ticaret Evrakları Tercümesi ve Çevirisi Taleplerinizde Okeanos…

Dış ticarette alıcı ve satıcı tarafın en büyük endişe kaynaklarından biri olan dil sorununa bağlı yaşanan iletişim aksaklıklarını ortadan kaldırmak amacıyla Okeanos Tercüme şirketi yıllardır global çerçevede sektörün nabzını tutmaktadır. Buna bağlı olarak dış ticaret tercüme alanında dünya markası olma yolunda başarılı adımlar atan Okeanos Tercüme tüm dış ticaret evrakları tercüme ve çeviri işlemlerinde ithalat ihracat belgeleri yeminli tercüme ve yeminli çeviri hizmeti sunmaktadır.

Uluslararası ticaretin zorlu süreci ve hassas zamanlaması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan Okeanos Tercüme tüm ticari tercüme ve ticari çeviri işlemlerinde uluslararası kalitede hizmet vermekte ve bu anlamda EN 15038 Hizmet Kalite Standartları kapsamında işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Dış ticaret alanında uzman ve deneyimli geniş bir kadroya sahip olan Okeanos müşteri odaklı yaklaşımları sayesinde anlık, kaliteli ve firma bazlı çözümler sunmaktadır.

Uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme hizmeti kriterlerini etik değerleri çerçevesinde yürütmeyi kurulduğu ilk günden bu yana sürdürmüştür

okeanos yeminli tercüme hizmetleri