Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
araç satış işlemleri ve sözlü yeminli tercüme

Araç Satış İşlemleri ve Yabancılar İçin Sözlü Yeminli Tercüme

Özellikle yabancı uyruklu vatandaşlara noterden araç satış işlemleri nasıl yapılır? sorusunun cevabı aşağıda yer almaktadır.

2010 yılında düzenlenen Karayolları Trafik Kanunları gereğince araç satış ve devir işlemleri noterlik makamlarında gerçekleştirilmektedir.

Araç Satış İşlemleri ve Yabancılar İçin Sözlü Yeminli Tercüme

Noterden Araç Satış İşlemleri Öncesi Yapılması Gerekenler

Araç satış işlemleri sırasında noter öncesi yapılması gereken bazı işlemler mevcut olup yapılmaması durumunda araç satış ya da araç devir işlemi noterlik tarafından onaylanmayacaktır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Cezası Sorgulama

Satışı yapılmak istenen aracın ödenmemiş trafik cezası ya da vergi borcunun bulunması araç satış işlemlerinin gerçekleşmemesi anlamına gelir. Tüm devir işlemlerisırasında noterlik makamındaki görevliler tarafından aracın borcunun bulunup bulunmadığı sistem üzerinden kontrol edilmektedir.

Eğer araca dair borç tespit edilir ise araç sahibinin bu borcu Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet vergi dairesi üzerinden ya da elektronik ortamda hizmet sağlayan banka ve vergi daireleri sistemleri üzerinden hızlıca gerçekleştirilebilir.

Aracın Muayenesinin Sorgulanması

Muayenesi yapılmamış olan araçların noterde araç satış işlemleri gerçekleştirilmez. Bir aracın satış işlemi yapılması sonrasında aracın tüm yasal hak ve yükümlülükleri alıcıya transfer olacağı için satış işlemi öncesi aracın muayenesinin yapılması gerekmektedir.

Zorunlu Trafik Sigortası Sorgulama

Bir aracın trafikte aktif kullanılması için yasal olarak trafik sigortası yapılması zorunludur. Bu sebeple noterde araç satış işlemi sırasında bir aracın muayenesi yok ise satışı gerçekleşir. Ancak aracı satın alan kişinin aracı trafiğe çıkarması yasaktır. Ayrıca trafik sigortası bulunan araçların noterde araç satış işlemi sonrasında sigortası 10 gün daha geçerli olacaktır. Yeni araç sahibinin bu 10 günlük süre zarfında aracın trafik sigortasını yaptırması gerekmektedir.

Adres Kaydı Sorgulama

Noterde araç satış işlemleri yapılırken araç satış sözleşmesi yazılması ve tescil belgesinin postalanması için tarafların adresleri Nüfus Müdürlüğü’nün Adres Kayıt sistemi üzerinden alınır. Bu sebeple tarafların adres bilgilerinin sistem üzerinde kayıtlı olması gerekir.

Noterde Araç Satışı İçin Hazırlanması Gereken Evraklar

Tescil belgesi (ruhsat), eğer ruhsat yok ise tescile ilişkin geçici belge, trafik belgesi, TC kimlik numarası, geçerli pasaport ya da kimlik, yabancı uyruklu vatandaşlar için noter onaylı pasaport tercümesi, satış vekaleten gerçekleşiyor ise vekaletname, şirket adına gerçekleşecek ise vergi numarası hazırlanmalıdır.

Hazırlanan belgeler noterlik makamında noter görevlileri tarafından kontrol edilir. Ayrıca araç sicil bilgileri de sistem üzerinden kontrol edilerek aracın satışına dair aksi bir durum bulunmaması halinde satış gerçekleşebilir.

Gerekli belge ve bilgilerin kontrolü sonrasında araç satış sözleşmesi noter yetkililerince düzenlenir. Sözleşme, alıcı, satıcı ve noterlikte birer adet bulunması sebebiyle üç nüsha olarak hazırlanmaktadır.

Yabancı uyruklu vatandaşlara noterde araç satış işlemi sırasında yabancı uyruklu vatandaşların yanı sıra bir adet yeminli tercümanın tarafların yanında bulunması ve sözleşmeyi yabancı uyruklu vatandaşa araç satış işlemi sırasında tercüme ya da çeviri işlemi yapılır.

Herhangi bir engel olmaması durumunda noterde aracın satış işlemi yapılır. Satış işlemi sonrasında sicile yeni sicil işlemi başvurusu gerektiğinden satışın hemen ardından tescil yapılması gerekmez.

Noterde Araç Satış İşleminin Gerçekleşmeme Nedenleri

MTV Borcunu ödeyin

Araç üzerinde haciz varsa kaldırılmalı

Araç muayenesi kontrol edilmeli

HGS-OGS borcu sorgulanır

Tescile Uygun Tescil Belgesi olmaması

Ayrıca satış işlemleri ücretleri ve ücret hesaplamaları konusunda işlemler sırasında noterlik memurları tarafından bilgilendirme yapılmaktadır.

Noterden Araç Satış İşlemleri ve Yabancılar İçin Sözlü Yeminli Tercüme

Tüm bu işlemler sırasında yabancı uyruklu vatandaşların satış işlemleri sırasında yanlarında yeminli tercüman bulundurmaları gerekmektedir.

Yeminli tercüman, noterlik makamında düzenlenecek araç satış işlemindetaraflar arasında iletişimi sağlar.

Ayrıca yabancı uyruklu vatandaşın noter onaylı pasaport tercüme ve çeviri işlemi yapılmalıdır.

Okeanos Tercüme şirketi tüm araç satış işlemleri tercüme ve çeviri işlemini yıllardır profesyonel bağlamda yürütmektedir.

Perpa Ticaret Merkezi’nde merkez ofisi bulunan Okeanos Tercüme şirketi bünyesinde bulunan geniş yeminli tercüman kadrosu sayesinde noterde satış ve devir işlemleri başta olmak üzere tüm yazılı ve sözlü çeviri hizmeti sağlanır.

okeanos yeminli tercüme hizmetleri