Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
arnavutça tercüme ve arnavutça çeviri

Arnavutça Türkçe Çeviri

Arnavutça Türkçe çeviriShqip, diğer adıyla Arnavutça, Arnavutluk’un resmi dili olarak konuşulan ve Türkçe çevirisi zamanla artan bir dildir. Kökleri tam olarak saptanamayan Arnavutçanın özellikle komşu ülke dilleri ile benzerlikler taşıdığı gözlemlenir. Türkiye’de de küçük topluluklar tarafından konuşulan Arnavutça, birçok alanda çeviri faaliyetinde kullanılmaktadır. Türkçe Arnavutça çevirilerde yoğun olarak hukuki tercüme kullanılsa da turistik belge çevirilerine de sık sık ihtiyaç duyulur. Balkan ülkelerinden biri olan Arnavutluk, Türkiye’de Trakya ile yakınlığından ötürü turizm açısından gelişmiştir. Bunun yanı sıra bazı transit yolların da üzerinde bulunan Arnavutluk, ticari projeler için Arnavutça Türkçe çeviri ihtiyacı duyar. Arnavutça çeviri ve tercüme hakkında bilgiler…

arnavutça

Arnavutça Lehçeler: Gheg ve Tosk

Arnavutçada halkın çoğu tarafından kullanılan iki lehçe vardır ve bu lehçeler, dilbilimsel farklılıklara sahiptir. Gheg, ülkenin kuzey kesiminde konuşulurken Tosk güney kesiminde konuşulur. İki lehçe karşılıklı konuşulduğunda taraflar birbirini anlayabilir. Fakat hala birçok yönden farklıdırlar ve başka tarih çizgilerinin yolcuları olarak ortaya çıkmıştırlar.

15 yüzyıldan beri Gheg, Arnavutçanın edebiyat, eğitim ve elit çevresi tarafından kullanılan saygın ve başta gelen lehçesiydi. Ancak bu durum 20. yüzyılda komünistler gücü ele geçirdiğinde değişti. Tosk lehçesini desteklediler. Bu durumun sebebi, Tosk işçi sınıfının kullandığı lehçeydi ve elitizm boyunduruğundaki kesimler tarafından kullanılmıyordu. Yapılan eylemin doğruluğu tartışmaya açıkken Tosk’un yıllar içinde hükümet politikaları neticesinde ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Fakat Gheg, aynı şekilde varlığını korumuştur. Günümüzde iki lehçe de toplum tarafından kullanılmaktadır. Telaffuz ve cümle yapısı açısından ayrışsalar dahi iki lehçenin birbiri arasında anlaşılabilirliği yüksektir.

Arnavutça Alfabe

Arnavutça lehçeler incelendiğinde gözlemlenen farklılık, Arnavutça alfabe için de geçerlidir. Kullanılan lehçeye göre değişen alfabe, Latin ve Yunan alfabesi olarak ikiye ayrılmaktadır. Gheg ve Tosk olarak ikiye ayrılan lehçelerde Ortodokslar Yunan alfabesi olan Tosk lehçesine uyarlı yazarken Katolik Gheg halkı Latin alfabesini kullanır. Alfabe konusunda tarihte çok fazla münakaşa yaşayan Arnavutlar, dönem dönem kullandıkları alfabeyi değiştirmiştir. Bunun nedeni çoğunlukla dini kökenli olup karşıt dinlerin ortak bir alfabe kararı alamamasıdır. Müslüman halk Osmanlı-Arap alfabesi isterken Hristiyan halk Yunan ve Latin harfleri arasında kalmıştır. Şu anda kullanılan standart alfabe ise Latin harflerini destekleyen Başkim kökeninden gelmektedir.

21. Yüzyılda Arnavutça Çeviri ve Arnavutça Tercümanlar

Lehçeler arasındaki farklılıklar, Arnavutça tercümanların dikkat etmesi gereken ayrımlardır. Tosk lehçesi, yaklaşık 3 milyon kişi tarafından konuşulurken Gheg 3,47 milyon kişi tarafından konuşulur. Fakat Arnavutçanın standart lehçesi Tosk’tur. 15. yüzyıldan beri Arnavutça, birden fazla alfabe ile yazılmıştır. Tosk lehçesi, Yunan alfabesi ile yazılırken Gheg Latin alfabesi ile yazılmıştır. Sonrasında ikisi de Arap alfabesinin Türk versiyonuna geçmiştir. Fakat 1909’da Latin alfabesi kullanımı standartlaşmıştır. Bu noktada Arnavutça Türkçe çeviriler daha hızlı ve kolay yapılmaktadır. Türkçe ile benzerlikleri bulunan dil, aynı zamanda Türk kültürlerinden de etkilenmiştir. Türkçe Arnavutça benzeyen bazı kelimeler; pencere> penxhere, börek> byrek, haydi> hajde’dir. Türkiye Arnavutluk ilişkileri yıllardır kuvvetlidir ve ortak birçok projeye imza atılır. Bu projeler arttıkça çeviri ihtiyacı da artarak sektör canlılık kazanır. Arnavutça çevirmenler; tercüme bürosu, devlet kurumları ve uzaktan çalışma olanaklarıyla mesleklerinde faaliyet gösterirler. Arnavutça yeminli tercümanlar ise mahkemelerde bilirkişi tercüman olarak ya da bürolara bağlı çalışabilir.

Arnavutça Tercüme ve Çeviri Hizmetlerimiz

Tüm Arnavutça çeviri işlemleri alanında uzman ve deneyimli tercüme ekibi tarafından yürütülmektedir. Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu birçok terminolojide Arnavutça çeviri hizmetimiz bulunmaktadır.

arnavutça türkçe çeviri

Türkçe Arnavutça Çeviri

Bireysel ve kurumsal Arnavutça Türkçe çeviri taleplerinde birçok alanda hizmet verilmektedir. Sözleşme metinleri, vekaletnameler, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği, kimlik ve ehliyet gibi belgeler çevrilmektedir. Ayrıca bilanço, mali tablolar, finansal dokümanlar, bankacılık belgeler, sigortacılık dokümanları ve dış ticaret evrakları tercüme edilmektedir. Diploma, transkript, tez, ödev, özgeçmiş vb. için de Arnavutça Türkçe çeviri hizmeti verilmektedir. Türkçe Arnavutça işlemini gerçekleştiren tercümanlarımız her iki dile de anadili düzeyinde hakim kişilerden oluşmaktadır.

Arnavutça Türkçe çeviri hizmetine olduğu kadar Türkçe Arnavutça çeviri hizmetine de rağbet bulunmaktadır. Basın ilanı, şirket bülteni, tadil tasarısı, işletme belgesi, vergi levhası vb. ticari dokümanlar için  Arnavutça Türkçe hizmeti verilir. Aynı zamanda kullanım kılavuzu, katalog, broşür, ürün içeriği vb. teknik metinler tercüme edilmektedir. Türkçe Arnavutça (en.wikipedia.org)çeviri işlemi gerçekleştirilen diğer belgeler ise tıbbi raporlar, ilaç prospektüsleri, doktor ve hastane web siteleri vb.dir. Okeanos Tercüme, Türkçe Arnavutça çeviri ve Arnavutça Türkçe çeviri talebinde bulunan tüm müşterileri için profesyonel çözümler sunmaktadır. Böylelikle müşteri memnuniyetini her daim üst düzeyde tutar.

Arnavutça Çeviri Örneği

Kaynak Metin 1 (TOSK)

Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë në dinjitet dhe në të drejta. Ata kanë arsye dhe ndërgjegje dhe duhet të sillen ndaj njëri tjetrit me frymë vëllazërimi.

Kaynak Metin 2 (GHEG)

Zhdo njeri kan le t’lir mê njãjit dinjitêt edhê dreta. Ata jan të pajisun mê mênjê edhê vet-dijê edhê duhën të veprôjn ka njãni-tjetrin mê nji shpirt vllâznimit.

Çeviri Metin

Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Arnavutça Yeminli Tercüme

Arnavutça Türkçe çeviri ve Türkçe Arnavutça çeviri işlemi gerçekleştirilen tüm resmi belgeler için Arnavutça yeminli tercüme işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Arnavutça çeviri işlemi gerçekleştirilen belge gerekli kontrol ve düzenlemelerin ardından Arnavutça yeminli tercüman tarafından imzalanmakta ve kaşelenmektedir.

Eğer söz konusu evrak için noter tasdiki şartı aranıyorsa Arnavutça noter onaylı tercüme hizmetimiz de bulunmaktadır. Böylelikle ilgili evrakınız noter tasdikine uygun biçimde düzenlenmektedir. Tüm Arnavutça yeminli tercümanlarımız, resmi belge çevirisi işleminin gerektirmiş olduğu ciddiyetle çalışmalarını gerçekleştirirler. Böylelikle Arnavutça yeminli tercüme evraklarınızda kaliteli, tam ve doğru çeviri hizmeti sağlanmış olur.

arnavutça çeviri

Arnavutça Çeviri Fiyatları

Arnavutça çeviri fiyatları karakter sayısı temel alınarak belirlenir. Matbu evraklarınız için belge temelli değerlendirme gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla belgeniz veya metniniz için fiyat teklifi verebilmemiz adına mutlaka bize iletmeniz gerekmektedir. Okeanos Tercüme, tüm çeviri fiyatlarında olduğu üzere Arnavutça (http://www.albanianlanguage.net/)çeviri fiyatlarında da uygun ve indirimli teklif vermektedir.

Çeviri ücretleri, dil çiftlerine göre farklılık göstermenin yanı sıra uzunluk, çeviri türü gibi etmenlerden de etkilenir. Bu koşullar göz önüne alındığında sabit bir Arnavutça çeviri ücreti belirtilemez. Fakat bürolar genellikle fiyat listesi bölümünde 1000 karakter üzerinden yazılı tercüme ücretlerini paylaşırlar. Bu ücretlere bakarak dosyanızın uzunluğuna göre ortalama bir tutar hesaplayabilirsiniz. Çevirinin özel alan çevirisi olması, Yeminli Arnavutça çeviri talebi ya da acil Arnavutça çeviri talebi gibi istekler ise standart ücretleri değiştirir. Bu noktada Okeanos Uluslararası Çeviri ve Tercüme Bürosu, profesyonel Arnavutça tercümanları ve uygun fiyat politikası ile Avrupa standartlarında hizmet vermektedir.

Arnavutça çeviri fiyatları için tıklayınız…

Arnavutça Çeviri Bürosu

Okeanos Tercüme; hukuk, tıp, iktisat, yeminli, genel, akademik ve daha birçok alanda Arnavutça tercüme hizmeti vermektedir. Yazılı çeviri fırsatlarının yanı sıra sözlü Arnavutça tercümanlarımı da titizlikle seçiyoruz. Yıllardır çeviri sektörünün en güvenilir tercüme bürolarından biri olarak her gün yenileniyor ve hizmetlerimizi genişletiyoruz.

Alım satım, gayrimenkul, taşımacılık, turizm, medeni işlemler derken aklınıza gelebilecek her çeşit hukuki anlaşmalarda ve süreçlerde yeminli tercüme hizmetine başvurulur. Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu da Arnavutça yeminli tercüme hizmetlerinde kalite ve güvenirlik ilkeleri ile çalışmaktadır. Arnavutça yeminli tercümanlarımız; dilin lehçeleri hakkında bilgili, özel alanda uzmanlık edinmiş ve uzun yıllardır çeviri tecrübesi bulunan kişilerdir. Belgelerinizi tercüme büromuza teslim ettikten sonra Arnavutça Türkçe çeviri işlemi yapılır ve yeminli tercüman tarafından onaylanır. Onaylanan belgeler üst kurumlara verilmek üzere anında sizlere teslim edilir. Yeminli tercüme alanında pratik çözümler sunan Okeanos, Arnavutçanın da içinde bulunduğu geniş bir dil skalasında yeminli tercüme hizmeti vermektedir. Profesyonel Arnavutça tercümanlarımız ile iletişime geçmek için Yeminli Tercüme bölümümüze göz atmayı unutmayın.

Arnavutça çeviri hizmetlerimiz hakkında www. okeanostercume.com.tr veya info@okeanostercume.com.tr adreslerinden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca 0212 221 45 21 kurumsal hatlarımızdan veya 0553 910 31 32 numaralı GSM & WHATSAPP & TELEGRAM hatlarımızdan müşteri temsilcilerimize ulaşabilirsiniz.