Azerice Türkçe Çeviri ve Tercüme

Azerice tercüme ve Azerice çeviri

Dil ailerinin bir kolundan gelerek aynı noktalarda kesişen diller arasında tercüme hizmetleri, genelde daha fazla kullanılmakta ve kolay ulaşılmaktadır. Türk dillerinden biri olan Azerice de, diğer bir deyişle Azeri Türkçesi, bu dillerden biridir ve Türkçe tercüme sektöründe önemli bir yeri vardır. Bu yerin temel kaynaklarından olan toplumlararası ilişkilerin gücü, Azerbaycan ve Türkiye arasında yüzyıllardır kuvvetlidir. Azerice başta Azeriler olmak üzere yaklaşık 33 milyon kişi tarafından ana dil olarak konuşulmaktadır. Azerbaycan’ın yanı sıra İran’ın Azeri toplumları tarafından da konuşulur. Ayrıca Anadolu Türkçesi bazı Azeri kesimlerde benimsenmiştir. Bu da dillerin etkileşimini artırmakta, kelime benzerlikleri ortaya çıkartmakta ve kültürlerin kaynaşmasını sağlamaktadır. Batı Oğuz boylarının üye dillerinden biri olan Azerice dili, Azerice Türkçe çeviri ve tercüme hakkındaki diğer detaylar…

Azericenin Dilbilimsel Özellikleri

Türkçe ve Türkmence, hem yapısal hem de fonetik olarak Azerice ile benzerlik taşımaktadır. Öyle ki bu benzerlikler, dillerin karşılıklı anlaşılabilirlik düzeyini artırır. Örneğin Türkiye’den Azerbaycan’a giden bir kişi, Fransa’ya gitmesine oranla daha kolay anlaşabilir. Çünkü aradaki dil bariyerleri hafifler ve kültür benzerlikleri yol gösterici olur. Azerbaycan’ın dilbilimsel özellikleri incelendiğinde şunlara değinebiliriz;

  • Azerice sondan eklemeli bir dildir; bu açıdan Türkçeye benzerdir.
  • Türkçede olduğu gibi isimlerin cinsiyeti yoktur.
  • Belirli ve belirsiz artikel kullanılmaz.
  • İsimler, hallere göre çekimlenir. Yönelme hali, bulunma hali gibi.
  • Türkçe ile diğer benzerliği ise sentaktik açıdandır. Cümle dizimi özne – nesne – yüklem olarak düzenlenir.
  • Edilgen yapı ve kipler, sondan eklemeli olduğu için yükleme gelir.
  • Ses uyumu aranır. Bazı harfler bir araya gelmez.

Azerbaycan Türkiye İlişkisi ve Tarihi

Azeriler, Güney Kafkasya’da İran, Gürcistan, Ermenistan ve Rusya sınırları ile çevreli olarak yaşayan Türk milletidir. İran’da yaşayan milyonlarca Azeri vardır ve bu kişiler, Fars kökenli olmayan etnik gruplardır. Azerbaycan ve Türkiye arasında ilişki her zaman kuvvetli olmuş, iki ülke birbirini “iki devlet, tek millet” olarak adlandırmıştır. Ayrıca Türkiye, Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerdendir. O günden beri Türkiye, Azerbaycan’ın bağımsızlığını inşa etmesinde, kendi bölgelerini korumasında ve ekonomik potansiyelini genişletmesinde destek olmuştur. İki ülkenin 17 kilometrelik sınırı olsa dahi geçmişten günümüze kardeşçe ve barış içinde yaşamışlardır. Azerbaycan ve Türkiye konumları itibariyle de ticari, eğitimsel ve siyasi anlaşmalara sahiptir. 2006’da tamamlanan Bakü – Tiflis – Ceyhan boru hattı, bölgedeki en uzun petrol hatlarından biridir. Bakü’den çıkan petrol Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e uğrayarak Türkiye’nin Güneydoğu Akdeniz bölgesine ulaşır. İki ülkenin arasındaki ilişki, diğer alanlarda olduğu gibi çeviri sektörünü de etkiler.

azerice tercüme

Türkçe Azerice ve Azerice Türkçe Çeviri

Çeviri; ülke ilişkileri, dil kullanma oranı ve öğrenen kişi sayılarına bağlı olarak değişen ve gelişen bir sektördür. Çeviri yapılan iki ülke arasındaki ilişkiler ne kadar sağlamsa bu çeviri hacmini artıracaktır. Şu anda Türkiye ve Azerbaycan birbirini kardeş ülke kabul ederek tek millet sayar ve bu birçok endüstride anlaşma yapmalarını tetikler. Eğitim alanında yeni programlar oluşturulur, kardeş okullar kurulur. Bu girişimler, eğitim alanındaki Azerice tez çevirisi, vize çevirisi gibi tercüme çeşitlerinin güçlenmesini sağlar. Diğer bir yandan sağlık alanında gösterilen karşılıklı dayanışma, Azerice tıbbi çevirilerin ve genel çevirilerin ivme kazanmasını sağlar.

Azerice Çeviri ve Tercüme

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Tercüme Bürosu, çevirilerde farklı alanlardaki uzman tercümanlardan yararlanmaktadır. Ana dili Azerice olan tercümanlar ile de çalışan Okeanos, Yeminli Tercüme, hukuki tercüme gibi alanlarda anında ihtiyaçlarınıza yanıt verir. Türkçe Azerice çeviri yaparken her ne kadar iki dil birbirine benzese de dikkatli olunmalıdır. Çünkü bazı benzer kelimeler, iki dilde farklı anlamlar taşımakta ve bu da mesajın yanlış aktarılmasına sebep olmaktadır. Okeanos tercüme donanımlı Azerice tercüman sayesinde çevirinin hem pragmatik hem de dil bilgisel düzeyine özen göstererek kaliteli bir deneyim yaşamanızı sağlar.

Azerice tercüme ve çeviri fiyatları için tıklayınız…

Azerice Alfabe

Tarihleri boyunca Azeriler, birden fazla alfabe kullanmıştır. Tüm Türk dillerinin atası olan (Azerice de dahil) Eski Türkçe, runik alfabe ile yazılmaktaydı. Sovyet kurallarından önce ise Arapça alfabe kullanılmaktaydı. Fakat sonrasında Azeriler, Türkiye’de de kullanımı başlayan Latin alfabesini benimsemişlerdir. Daha sonra Sovyet baskıları nedeniyle Kiril alfabesini benimsemek zorunda kalmışlardır. Ancak 1991’de bağımsızlığını elde eden Azerbaycan, Latin alfabesine geri dönmüş ve günümüzde hala bu alfabeyi kullanmaktadır. İran’da yaşayan Azeriler ise Arap-Fars alfabelerini kullanır.

azerice çeviri

Azerice Tercüme Taleplerinizde Okeanos…

Okeanos, yazılı çeviri hizmetlerinin yanı sıra sözlü Azerice tercüme hizmeti de sağlamaktadır. Çevirilerinizin ardıl ya da simultane olması fark etmeksizin Okeanos Tercüme’ye ulaşarak çeviri saatlerini kararlaştırabilirsiniz. Azerice tercümanlarımız, proje yöneticilerimiz tarafından hazırlanan zaman çizelgeleri ve belge teslimleri ardından çevirilerinizde yer almak için hazır bulunurlar. Tercihinize göre -özellikle uzun sözlü tercümelerde- birden fazla Azerice sözlü tercümanımız aynı anda çalışır. Böylece hem kaliteli hem de dinamik zihnin ürünü çeviriler ortaya çıkar.

Okeanos Tercüme Bürosu’nun sözlü ve yazılı Azerice Türkçe çeviri ve tercüme seçeneklerinden faydalanmak için web sitemiz www.okeanostercume.com.tr, e posta adresimiz info@okeanostercume.com.tr ve telefon numaralarımız olan 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 mobil / whatsapp / telegram aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.

 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir