Azerice Türkçe Çeviri ve Tercüme

Azerice tercüme ve Azerice çeviri

Dil ailelerinin aynı noktalarında kesişen dil kombinasyonları arasında tercüme hizmetleri, genelde daha fazla kullanılmakta ve kolay ulaşılmaktadır. Türk dillerinden biri olan Azerice de- diğer bir deyişle Azeri Türkçesi- bu dillerden biridir. Bu nedenle Azerice Türkçe tercüme sektörü hızla gelişmiştir.Azerbaycan Türkiye arasındaki siyasi ve manevi ilişkiler yüzyıllardır kuvvetlidir. Bu yoğun temaslar ise her sektör gibi çeviride de yeni bir kapı aralamakta ve daha fazla alanda Azerice Türkçe çeviriler yapılmasını sağlamaktadır. Azerice başta Azeriler olmak üzere yaklaşık 33 milyon kişi tarafından ana dil olarak konuşulmaktadır. Azeri dili, Azerbaycan’ın yanı sıra İran’ın Azeri toplumları tarafından da konuşulur. Ayrıca Anadolu Türkçesi, bazı Azeri kesimlerde benimsenmiştir. Bu da dillerin etkileşimini artırmakta, kelime benzerlikleri ortaya çıkartmakta ve kültürlerin kaynaşmasını sağlamaktadır. Batı Oğuz boylarının üye dillerinden biri olan Azerice ve Azerice Türkçe çeviri tercüme hakkındaki diğer detaylar…

Azerice Kelimeler Türkçe ile Benzer midir?

Türkçe ve Türkmence, hem yapısal hem de fonetik olarak Azerice ile benzerlik taşımaktadır. Öyle ki bu benzerlikler, dillerin karşılıklı anlaşılabilirlik düzeyini artırır. Örneğin Türkiye’den Azerbaycan’a giden bir kişi, Fransa’ya gitmesine oranla daha kolay anlaşabilir. Çünkü aradaki dil bariyerleri hafifler ve kültür benzerlikleri yol gösterici olur. Azerice Türkçe kelimeler arasında o kadar çok benzerlik vardır ki dili bilmeyen birisi bile az çok ne denilmek istediğini anlayabilir. Ancak Azerice çeviri, profesyonel bürolar tarafından yapılması gereken detaylı bir işlemdir. Bu noktada Okeanos Çeviri Bürosu, Azerice Türkçe dil çiftinde çalışan uzman tercümanları ile nitelikli bir çeviri süreci sunar.  Azerice cümleler konusunun bazı kuralları;

  • Azerice sondan eklemeli bir dildir; bu açıdan Türkçeye benzerdir.
  • Türkçe gibi isimlerin cinsiyeti yoktur.
  • Belirli ve belirsiz artikel kullanılmaz.
  • İsimler, hallere göre çekimlenir. Yönelme hali, bulunma hali gibi.
  • Türkçe ile diğer benzerliği ise sentaktik açıdandır. Cümle dizimi özne – nesne – yüklem olarak düzenlenir.
  • Edilgen yapı ve kipler, sondan eklemeli olduğu için yükleme gelir.
  • Ses uyumu aranır. Bazı harfler bir araya gelmez.

Azerbaycan Türkiye İlişkisi 

Azeriler, Güney Kafkasya’da İran, Gürcistan, Ermenistan ve Rusya sınırları ile çevreli olarak yaşayan Türk milletidir. İran’da yaşayan milyonlarca Azeri vardır ve bu kişiler, Fars kökenli olmayan etnik gruplardır. Azerbaycan Türkiye arasındaki ilişki her zaman kuvvetli olmuş, iki ülke birbirini “iki devlet, tek millet” olarak adlandırmıştır. Ayrıca Türkiye, Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerdendir. O günden beri Türkiye, Azerbaycan’ın bağımsızlığını inşa etmesinde, kendi bölgelerini korumasında ve ekonomik potansiyelini genişletmesinde destek olmuştur. İki ülkenin 17 kilometrelik sınırı olsa dahi geçmişten günümüze kardeşçe ve barış içinde yaşamışlardır. Azerbaycan ve Türkiye konumları itibariyle de ticari, eğitimsel ve siyasi anlaşmalara sahiptir. 2006’da tamamlanan Bakü – Tiflis – Ceyhan boru hattı, bölgedeki en uzun petrol hatlarından biridir. Bakü’den çıkan petrol Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e uğrayarak Türkiye’nin Güneydoğu Akdeniz bölgesine ulaşır.

Azerice Çeviri İhtiyaçları

İki ülkenin arasındaki ilişki, diğer alanlarda olduğu gibi çeviri sektörünü de etkiler. Son yıllarda ortak çabayla gerçekleşen bu projeler, önce bürokratik çeviriler için sonrasında ekonomik çeviriler için katkı sağlamıştır. Azeri turistler ülkemizi sık sık ziyaret ederken Azerbaycan yolculuğuna çıkacak olan Türk turistler Azerice belge çevirisi ihtiyacı duyabilir. Örneğin eğitim amaçlı Azerbaycan ziyareti yapan bir vatandaşımız Azerice Türkçe öğrenci belgesi ve transkript çevirisi gibi dokümanlarını uzman çeviri bürolarına teslim etmelidir. Okeanos Tercüme Bürosu; vize belgesi, öğrenci evrakları, resmi yazışmalar ve daha birçok alanda Azerice Türkçe çeviri hizmetleri sunar.

azerice tercüme

Türkçe Azerice ve Azerice Türkçe Çeviri

Çeviri; ülke ilişkileri, dil kullanma oranı ve öğrenen kişi sayılarına bağlı olarak değişen ve gelişen bir sektördür. Çeviri yapılan iki ülke arasındaki ilişkiler ne kadar sağlamsa bu çeviri hacmini artıracaktır. Şu anda Türkiye ve Azerbaycan birbirini kardeş ülke kabul ederek tek millet sayar ve bu birçok endüstride anlaşma yapmalarını tetikler. Eğitim alanında yeni programlar oluşturulur, kardeş okullar kurulur. Bu girişimler, eğitim alanındaki Azerice tez çevirisi, Azerice vize çevirisi gibi tercüme çeşitlerinin güçlenmesini sağlar. Diğer bir yandan sağlık alanında gösterilen karşılıklı dayanışma, Azerice medikal çeviri ve genel çevirilerin ivme kazanmasına yardımcı olur..

İngilizce Azerice Ceviri ve Tercüme

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Tercüme Bürosu, Azerice çeviride farklı alanlardaki uzman Azerice tercümanlardan yararlanmaktadır. Ana dili Azerice olan tercümanlar ile çalışan Okeanos, Azerice Yeminli Tercüme, Azerice hukuki tercüme gibi alanlarda anında ihtiyaçlarınıza yanıt verir. Türkçe Azerice çeviri yaparken her ne kadar iki dil birbirine benzese de dikkatli olunmalıdır. Çünkü bazı benzer kelimeler, iki dilde farklı anlamlar taşımakta ve bu da mesajın yanlış aktarılmasına sebep olmaktadır. Okeanos tercüme donanımlı Azerice çevirmenleri sayesinde çevirinin hem pragmatik hem de dil bilgisel düzeyine özen göstererek kaliteli bir deneyim yaşamanızı sağlar.

İngilizce Azerice ve Azerice İngilizce çeviri taleplerinde de ekibimiz gereken profesyonel hizmeti vermektedir. Her iki dile de hakim tercümanlarımız ile ihtiyacınız olan çevilere ulaşabilmektesiniz…

Resmi yeminli Azerice işlemlerinde, yeminli tercümanlar, diğer tercüme çeşitlerinden farklı olarak çevrilen belgelere resmi kaşelerini basarak çevirinin onaylama işlemini gerçekleştirirler. Bu süreçte çevirmenin aldığı sorumluluk, belgede hiçbir çeviri hatası bulunmadığı taahhüt eder. Başta resmi kurumların talebi doğrultusunda gerçekleşen Azerice Türkçe yeminli çeviriler, bireysel olarak da istenebilir. Bazı resmi kurumlarda yeminli tercüme yerine Noter Onaylı Azerice Tercüme koşulu sunulur. Bu durumda müşterilerimiz Okeanos Tercüme Bürosu’na online olarak ya da birebir olarak belgelerini teslim eder. Büromuz Azerice yeminli tercüman atamasını yaptıktan sonra belgenin çeviri yapılır ve kontrol edilir. Kontrolü tamamlanan metne yeminli tercüman kaşesi vurulur ve noterlerimize gönderilir. Noter onayı sağlandıktan sonra belge anında müşterimize teslim edilir.

Azerice tercüme ve çeviri fiyatları için tıklayınız…

Azerice Hukuki Çeviri ve Azerice Medikal Çeviri

Azerice özel alan çevirilerinde terim listeleleri hazırlanmalı ve alan uzmanı tercümanlarla işbirliği yapılmalıdır. Bunun nedeni teknik çeviriler, belirli bir bilgi birikimi gerektirir ve tecrübe eksikliği çeviri sürecinde uzama, hatalı çeviri, eksik çeviri gibi sorunlar doğurabilir. Okeanos Uluslararası Çeviri ve Tercüme Bürosu olarak teknik çevirmenlerimize seçerken belirlediğimiz deneyim ve dil yeterliliği kriterleri yıllardır çeviri yaptığımız dil çevirilerinde maksimum başarıya ulaşmamızı sağlamıştır. Azerice medikal çeviri ve hukuk çevirisi yaparken de profesyonel teknik çevirmenlerimiz ve nitelikli redaktörlerimiz ile ortak kararlarla hareket ederiz. Çevirilerin tutarlılığını sağlamak adına kapsamlı bir terim havuzu hazırlar, biçem kılavuzlarındaki maddelerin uyulmasına özen gösteririz.

Azerice Alfabe Değişti mi?

Tarih boyunca Azeriler, birden fazla alfabe kullanmıştır. Tüm Türk dillerinin atası olan (Azerice de dahil) Eski Türkçe, runik alfabe ile yazılmaktaydı. Sovyet kurallarından önce ise Arapça alfabe kullanılmaktaydı. Fakat sonrasında Azeriler, Türkiye’de de kullanımı başlayan Latin alfabesini benimsemişlerdir. Daha sonra Sovyet baskıları nedeniyle Kiril alfabesi kullanmak zorunda kalmışlardır. Ancak 1991’de bağımsızlığını elde eden Azerbaycan, Latin alfabesi kullanımına geri dönmüş ve günümüzde hala Latin alfabesi kullanmaktadır. İran’da yaşayan Azeriler ise Arap Fars alfabesi kullanır.

azerice çeviri

Azerice Tercüme Taleplerinizde Okeanos…

Okeanos Çeviri Bürosu, yazılı çeviri hizmetlerinin yanı sıra sözlü Azerice Türkçe tercüme hizmeti de sağlamaktadır. Çevirilerinizin ardıl ya da simultane olması fark etmeksizin Okeanos Tercüme Bürosu’na ulaşarak çeviri saatlerini kararlaştırabilirsiniz. Azerice tercümanlarımız, proje yöneticilerimiz tarafından hazırlanan zaman çizelgeleri ve belge teslimleri ardından çevirilerinizde yer almak için hazır bulunurlar. Tercihinize göre -özellikle uzun sözlü tercümelerde- birden fazla Azerice sözlü tercümanımız aynı anda çalışır. Böylece hem kaliteli hem de dinamik zihnin ürünü çeviriler ortaya çıkar.

Okeanos Tercüme Bürosu’nun sözlü ve yazılı Azerice çeviri seçeneklerinden faydalanmak için web sitemiz www.okeanostercume.com.tr, e posta adresimiz info@okeanostercume.com.tr ve telefon numaralarımız olan 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 mobil / whatsapp / telegram aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.

 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir