Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
bilanço tercümesi ve bilanço çevirisi

Bilanço Tercümesi ve Bilanço Çevirisi

Firmalar mali tablolarını yabancı ortaklarına sunmak amacıyla bilanço tercümesi ve bilanço çevirisi hizmetine ihtiyaç duymaktadır.

Bilanço Nedir?

Bir firmanın belirli bir zaman diliminde sahip olduğu varlıklar ve bu varlıklar aracılığıyla sağladığı kaynakları gösteren mali tablolar bilanço olarak adlandırılmaktadır.

Bilançonun İçeriğinde Neler Bulunmaktadır?

Bilançolar dört ana başlıktan oluşmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

  • Bilanço başlığı,
  • Aktif taraf,
  • Pasif taraf,
  • Bilanço dipnotları

Bilançonun başlığında firma adı veya unvanı, bilanço sözcüğü ve bilanço tarihi yer almakta, Aktif tarafında işletmenin mevcutları ve alacakları yer almakta, pasif tarafında ise sermayesi borçları yer almaktadır.

Bilançonun aktif tarafında bulunan varlıklar paraya dönüşme hızları doğrultusunda en çok likit değerine sahip olandan en az likit değerine sahip olana doğru, pasif tarafında bulunan kaynaklar ise en kısa vadeliden en uzun vadeliğe kaynağa doğru sıralanmaktadır.

Firmanın mali kayıtlarına ilişkin özet niteliğinde olan bilançolar firmalar tarafından yabancı ortaklarına sunuldukları takdirde bilanço tercümesi ve bilanço çevirisi hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Finansal çeviri bağlamında ele alınan bilanço tercümesi ve bilanço çevirisi mutlaka finansal terminolojiye hakim, muhasebe, ekonomi ve piyasa hakkında bilgi sahibi tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.

Bilanço tercümesi ve bilanço çevirisinde dikkat edilecek diğer bir husus rakamların tam ve eksiksiz olarak girilmesidir. Finansal çevirilerde yapılan en ufak bir rakam hatası bile ciddi sorunlara sebep olabilmektedir. Bu bağlamda bilanço tercümesi ve bilanço çevirisi bağlamında alanında uzman bir tercüme bürosu ile çalışmak işlemleri daha kolay hale getirecektir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi finansal terminolojiye hakim, finansal çeviri bağlamında tecrübe sahibi tercüman kadrosuyla kaliteli ve güvenilir bilanço tercümesi ve bilanço çevirisi hizmeti sağlamaktadır.

okeanos yeminli tercüme hizmetleri