Yeminli Tercüme

Resmi kurumlar tarafından çeşitli sebeplerden dolayı pek çok evrakın yeminli tercümesi talep edilmektedir. Vatandaşlık işlemleri, çalışma ya da oturma izni almak, eğitim, sağlık

Acil İngilizce Tercüme

Bireysel ya da kurumsal müşteriler belirli sebeplerden dolayı acil İngilizce tercüme hizmetine ihtiyaç duymaktadır. Ticaret odalarında gerçekleştirilen yabancı ortaklı şirket kuruluş

İtalyanca Yeminli Tercüme

Vize, vatandaşlık, eğitim, sağlık, ikamet, çalışma, iş kurma gibi sebeplere bağlı olarak resmi kurumlar tarafından kimi belgelerin İtalyanca yeminli tercümesi talep edilmektedir

Ukraynaca Tercüme

Pek çok konuda stratejik ortaklıkları bulunan Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin daha sağlam temellere atılması adına Ukraynaca tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır