Boşnakça Tercüme ve Boşnakça Çeviri

Boşnakça, Bosna Hersek’in resmi dillerinden biridir ve ülke nüfusunun yarısından fazlasını Boşnaklar oluşturur. Latin alfabesi ile yazılan Boşnakça özellikle son yıllarda Sırpça ve Hırvatça dilleri ile arasındaki farklılıklar artmıştır. Slav Dillerinin Hint Avrupa Dil ailesindendir. Bölgede 1990 yılı sonrasında Yugoslavya’nın bölünmesiyle bir etnik ayrımlaşma meydana gelmeye başlamıştır. Geçen süreç sonrasında Boşnakça gelişimini tamamlamış, dilbilimsel ve siyasi açıdan standart bir dil halini almıştır.

2003 yılında imzalanan “Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında Türkiye ürünlerine uygulanan gümrük vergisi kaldırılmıştır.

Bosna Hersek ve Türkiye arasında belirli dönemlerde organizasyon ve fuarlar düzenlenmektedir. Bu kapsamda Bu sayede iki ülke arasında var olan ticari ilişkiler ve network giderek gelişme göstermektedir. Tedarikçi, üretici ve hizmet veren bir araya gelerek yeni iş ortaklıkları oluşmakta, yeni bağlantılar kurulmaktadır.

Bosna Hersek’in Türkiye’den ithal ettiği bazı ürünler; mineral yakıt ve yağlar, makine, gıda, kara taşıtları, tekstil, plastik ve Bosna Hersek’in Türkiye’ye ihraç ettiği bazı ürünler; deri, kösele, kimyasal maddeler, ahşaptır.

Bosna Hersek’te yaklaşık 9000’den fazla Türk yaşamaktadır. Ayrıca Bosna Hersek’te Saraybosna, Folnista ve Mostar olmak üzere üç ayrı Yunus Emre Türk Kültür Merkezi faaliyet göstermektedir.

Boşnakça Ticari Tercüme ve Boşnakça Ticari Çeviri

Bosna Hersek Türkiye Cumhuriyeti arasında her geçen gün iyileştirilen ve geliştirilen ticari faaliyetler sırasında şube açma, şirket kuruluşu, franchasing, ortaklık gibi işlemler sırasında ve ithalat ihracat sırasında tüm ticari evrakların Boşnakça Ticari Tercüme ve Boşnakça Ticari Çeviri işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ticaretin her geçen gün hız kazanması, hızlı ve kaliteli Boşnakça Ticari Tercüme ve Boşnakça Ticari Çeviri ihtiyacını artırmaktadır. Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme, müşteri odaklı yaklaşımı ile müşterilerinin faaliyetlerini ve ihtiyaçlarını ön planda tutmakta, kuruma özel hizmetler geliştirmektedir.

Boşnakça Hukuki Tercüme ve Boşnakça Hukuki Çeviri

Bosna Hersek Türkiye arasındaki tüm siyasi, ticari, akademik, bireysel, kurumsal ilişkilerin temeli hukuki kural, yasa ve yaptırımlara dayandırılmaktadır. Bu anlamda anlaşma, sözleşme, genelge, tüzük, yasa maddeleri gibi hukuk terminlojisine hakim dosyaların Boşnakça Hukuki Tercüme ve Boşnakça Hukuki Çeviri işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Boşnakça hukuki tercüme ve Boşnakça hukuki çeviri dosyaları büyük oranla Boşnakça yeminli tercüme ve Boşnakça yeminli çeviri halinde talep edilmektedir. Boşnakça tercüme ve Boşnakça noter onaylı tercüme dosyaları noterlik makamında noter huzurunda yemin etmesi sonrasında Boşnakça yeminli tercüman sıfatı alması ile çeviri yapmaktadır.

Boşnakça Finansal Tercüme ve Boşnakça Finansal Çeviri

Özellikle ticari faaliyet gösteren firmaların kaşıdaki ülke resmi makamlarına finansal belge ibrazı sırasında Boşnakça finansal tercüme ve Boşnakça finansal çeviri yapılır. Boşnakça finansal tercüme ve Boşnakça finansal çeviri sırasında termioloji ve terimler kadar rakamların ve finansal grafiklerin doğru aktarımı da çok önemlidir. Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme tüm çeviri projelerinde olduğu gibi Boşnakça finansal tercüme ve Boşnakça finansal çeviri dosyalarında tercüman, editör ve kontrolörden oluşan bir ekip tarafından tercüme, kontrol ve düzenleme işlemleri gerçekleştirilerek iletilmektedir.

Boşnakça Tıbbi Tercüme ve Boşnakça Tıbbi Çeviri

Tıbbi raporlar, ameliyat raporları, epikriz, anamnez, konsültasyon, web sitesi, hasta evraklarının Boşnakça Tıbbi Tercüme ve Boşnakça Tıbbi Çeviri işlemleri gerçekleştirilmektedir. Boşnakça Tıbbi Tercüme ve Boşnakça Tıbbi Çeviri tıp eğitimi almış, saha deneyimi olan, terminolojiye teori ve pratikte hakim tercüman, editör, kontrolör tarafından tercüme ve edit işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Boşnakça Akademik Tercüme ve Boşnakça Akademik Çeviri

Ortak tarihe ve kültüre hakim olunmasının büyük öölçüde katkısının bulunması ve dil farklılığının az olması dolayısıyla öğreniminin kolay olması sebebiyle her iki ülke vatandaşları tarafından eğitim amacıyla tercih edilmesi yüksek orandadır. Boşnakça Akademik Tercüme ve Boşnakça Akademik Çeviri projeleri tez, ödev, makale, araştırma gibi türlerde fizik, matematik, sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi alanlara göre ayrılarak terminolojiye hakim uzman ve eğitim almış kişiler tarafından çevirisi yapılmaktadır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme tüm ekibine etik değerlerini, hız, kalite ve uygun fiyatlı tercüme hizmetini benimsetmiştir. EN 15038 kalite standartları çerçevesinde tüm tercüme projelerini yürütmektedir.

okeanos yeminli tercüme hizmetleri

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir