Boşnakça Çeviri ve Tercüme

boşnakça çeviri ve tercüme

Boşnakça günümüzde Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki çeşitli alanlardaki bireysel ve kurumsal ilişkiler doğrultusunda sıklıkla talep edilen çeviri hizmetlerden birisidir. Teknik, hukuki, akademik, tıbbi, ticari vb. birçok alanda talep görmektedir.

Boşnakça Nedir?

Sırpça-Hırvatçanın Boşnaklar tarafından kullanılan ölçünleştirilmiş değişkesidir.  Ancak son yılarda bu iki dilden biçimsel ve sözcüksel açıdan farklılık göstermeye başlamıştır. Sırpça ve Hırvatça ile birlikte Bosna Hersek’in resmi olarak kabul edilen üç dilinden birisidir. Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova’da azınlığın resmi dilidir. Resmi olarak Latin alfabesiyle yazılmasına karşın Kiril alfabesi ile de yazılabilmektedir.

Bosna Hersek
Bosna Hersek

Türkiye ile Bosna Hersek Arasındaki İlişkiler

İki ülke arasındaki ilişkiler geçmişten bugüne dostane bir biçimde mevcudiyetini sürdürmektedir. Aralarındaki diplomatik ilişkiler 29 Ağustos 1992 tarihinde tesis edilmiştir. İki ülkenin karşılıklı konsoloslukları ve elçilikleri bulunmaktadır. Tarihsel ve kültürel bağlar geçmişe dayanmaktadır. 15. Yüzyılda Osmanlı hakimiyeti altındaki Bosna Hersek’e Türkler yerleştirilmiştir. Hakimiyetin Avusturya-Macaristan’a geçmesinin ardından ülkede yaşayan Türklerin çoğunluğu yurdunu terk etmiş Türkiye’ye yerleşmiştir. Bugün Türkiye’de önemli sayıda Boşnak nüfusu bulunmaktadır.

Türkiye, Balkanlardaki kalkınma ve istikrarın ekonomik gelişme ile birlikte geliştirilmesi gerektiği düşüncesindedir. Dolayısıyla Bosna Hersek ile olan ekonomik ve ticari ilişkilerini ileri götürmeye ve geliştirmeye büyük önem vermektedir. Ülkeler arasında 3 Temmuz 2002 tarihinde imzalanıp, 1 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe giren STA (Serbest Ticaret Anlaşması) mevcuttur. Anlaşma 2 Mayıs 2019 tarihinde tekrar imzalanarak güncellenmiştir.

100 civarında Türk şirketi B-H’de faaliyet gösterirken, Türk yatırımları 145 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.  Başlıca ihracatı gerçekleştirilen ürünlerimizi mineral yakıt ve yağlar, makine, gıda vb. oluşturmaktadır. İthal ürünlerimiz ise; deri, kösele, kimyasal maddeler vb. şeklindedir.

 

Saraybosna
Saraybosna

 

ÜLKELERE GÖRE İTHALAT – Milyon Dolar – GENEL TİCARET SİSTEMİ

ÜLKE KODU

ÜLKELER

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

93

Bosna Hersek

141

186

259

278

268

239

194

203

 

ÜLKELERE GÖRE İHRACATIMIZ – Milyon Dolar – GENEL TİCARET SİSTEMİ

ÜLKE KODU

ÜLKELER

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

93

Bosna-Hersek

279

326

296

318

356

431

453

447

Kaynakça: TÜİK. Detaylı bilgi için tıklayınız

İkili ilişkiler kapsamında birçok alanda Boşnakça çeviri hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Teknik, hukuki, akademik, tıbbi alanlar başta olmak üzere çeşitli alanlarda birçok metin tercüme edilmektedir.

Bireysel ve kurumsal müşteriler, Boşnakçadan Türkçeye veya Türkçeden Boşnakçaya çeviri metinlerinde doğru, eksiksiz, terminolojik olarak tutarlı bir hizmet alma arzusundadır. Dolayısıyla çeviri işlemini gerçekleştiren tercüman tercüme işlemini gerçekleştirirken planlı, organize ve dakik bir şekilde hareket etmelidir.

Boşnakça Çeviri Nasıl Yapılır?

İki dil birbirinden yapı ve köken bakımından farklı dillerdir. Dolayısıyla tercüme işlemine büyük, hassasiyet, özen ve önem gösterilmelidir.

Öncelikle dillerin farklı sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel ve anlambilimsel özelliklere sahip olduğu göz önüne alınmalıdır. Örneğin,  ilgili diller Latin alfabesiyle yazılmasına karşın farklı harfler barındırmaktadır. Türkçedeki “ğ”, “ç”, “ü”, “ö”, “ş” ve büyük “İ” Boşnak alfabesinde bulunmamaktadır. Aynı şekilde Boşnak dilindeki č, ć, dž, đ, lj, , nj, š, ž harfleri Türk alfabesinde yer almamaktadır.

Bunun yanı sıra, Türkçe Ural-Altay dil ailesinde ve sondan eklemeli diller arasında yer almaktadır. Boşnakça ise Hint-Avrupa Dil ailesinin Baltık-Slav dilleri arasındadır ve çekimli bir dildir. İki dil arasında gerçekleştirilen çeviri işlemlerinde tercümanın öncelikle olarak bu hususları bilmesi; yani her iki dile de anadili düzeyinde hakim olması önemlidir.

İki dile de üst düzey hakim tercüman, çeviri işlemine başlamadan önce mutlaka çeviri metninin baştan aşağıya incelemelidir. Tercüme işlemi esnasında mutlaka sözlük kullanılmalıdır. Aynı zamanda terminoloji sözlüklerinden, makalelerden ve web sitelerinden yararlanmalıdır. Çeviri sürecinin tamamlanmasının ardırdan son okumasını yapmalı ve projeyi bu şekilde teslim etmelidir.

Türkçe Boşnakça Çeviri

Bu hizmet genel olarak Türkiye’de yaşayan Boşnak-Türkleri tarafından talep görmektedir. Çeşitli dokümanlarını, metinlerini ve içeriklerinin çevirilerine ihtiyaç duyarlar. Bundan dolayı bir çeviri bürosuna başvururlar.

Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki teknik, hukuki, ticari, finansal vb.  alanlardaki ilişkiler doğrultusunda da kullanım kılavuzu, katalog, broşür vb. dokümanlar tercüme edilmektedir. Bunun yanı sıra vekaletname, sözleşme, şirket evrakları, finansal tablolar vb. metinler çevrilmektedir.

Çeviri sürecinde, ilgili alanlara hakim veya söz konusu alanlarda eğitim almış kişiler yer almalıdır. Böylelikle terminolojik doğruluk sağlanmaktadır. Tercümanın iki dil bakımından da iyi düzeyde bilgisi, yazım ve imla kuralları bilgisine sahip olması aynı derecede önemlidir.

Türkçe Boşnakça Çeviri Sözlük

Tercüme esnasında sözlükten yararlanmak hem terminolojik hem de anlamsal açıdan sürece katkı sağlamaktadır. Türkçeden Boşnakçaya gerçekleştirilen çevirilerde kaynak dilde anlamı bilinmeyen sözcüğe https://www.tdk.gov.tr/ adresinden bakılıp, tam olarak ne ifade etmek istediği anlaşılmalıdır.

Aynı şekilde ters yönde gerçekleştirilen çeviri işlemlerinde http://ba.rjecnik.com  veya http://www.rjecnik.ba/ gibi adreslerden yararlanılabilir. Teknik, hukuki, tıbbi vb. terminoloji sözlüklerinden yararlanmak çeviri için ayrıca önem teşkil etmektedir.

Boşnakça Yeminli Tercüme

Resmi dairelerde veya resmi işlemlerde yeminli tercüme şart koşulmaktadır. Dolayısıyla çeşitli evraklar, dokümanlar veya belgelerin çevirisi gerçekleştirilmekte, yeminli tercüman tarafından kaşelenmekte ve imzalanmaktadır. Böylelikle resmi işlemleriniz için kullanılabilir biçime gelmektedir. İki ülke ilişkileri bağlamında ve Türkiye’deki Boşnaklar tarafından birçok belgenin yeminli tercümesi gerçekleştirilmektedir.

Doğum belgesi, nüfus kayıt örneği, kimlik, ehliyet, sözleşme, vekaletname vb. birçok belge çevrilmektedir. Akabinde genel olarak noter tarafından onaylanmaktadır. Belgelerinizi yurtdışında kullanabilmeniz adına ise kaymakamlıklar veya valiliklerinden ücretsiz olarak Apostil (tasdik şerhi) işlemi gerçekleştirilmektedir.

Boşnakça Çeviri Taleplerinizde Okeanos Kalitesi…

Her iki dile de anadil düzeyinde hakim, teknik, hukuki, akademik, tıbbi vb. terminolojilerde uzman ve deneyimli ekibimizle kaliteli Boşnakça hizmeti sağlanmaktadır. Okeanos Tercüme şirketi tüm tercüme işlemleriniz için uygun fiyat, kalite, hız ve güvenilirlik ölçütlerini bir arada müşteriyle buluşturmaktadır.

EN15038 Tercüme Hizmet Kalite Standartlarında hizmet veren bir firma olarak tüm tercüme süreçlerinizde kalite, güvenirlik ve doğruluk garanti altına alınmaktadır.

Boşnakça çeviri ve tercüme talepleriniz için hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgiye www.okeanostercume.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda info@okeanostercume.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. İlaveten, 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 numaralı hatlardan bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir