Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
çeviride termilojinin önemi

Çeviride Terminoloji ve Önemi

Terminoloji, kuşkusuz çeviri sürecinin önemli bir parçasıdır.  Her mesleki alanın kendine özgü terminolojisi bulunmaktadır ve ilgili alanlarda çeviri yapan tercümanlar bu terminolojilere hakim olmalıdır. Terminoloji bir anlamda çevirinin kodlarıdır. Terminolojinin doğru kullanılması çeviri projesin başarısını arttırmaktadır.

Terminoloji Nedir?

Oxford sözlüğüne göre; bir çalışma alanı, kuram, meslek vb. konularda kullanılan terimler bütünüdür. Terminoloji tüm çeviriler için temel yapı taşıdır. Her alan kendine özgü terminolojiye sahiptir. Finans, otomotiv, tıp, hukuk, havacılık, denizcilik, kimya, fizik, psikoloji, sosyoloji vb. birçok alanın belirli bir terminolojisi vardır. Yapılan çevirilerde bu alanların terminolojilerine uymak tercümeyi ilgili alanda doğru ve karşı tarafın anlayabileceği bir şekilde sunmaktadır. Dolayısıyla son derece önemlidir.

Çeviri Sürecinde Terminolojik Doğruluk ve Tutarlılık Nasıl Sağlanır?

Her alanın geçmişten bugüne mevcut bir terminolojiye sahip olduğundan söz etmiştik. Çeviri sürecinde söz konusu mevcut terminolojiye uymak oldukça önemlidir. Bu yüzden ilgili alanlarda uzman tercüman kadrosuyla çalışılması büyük önem arz etmektedir.

Tercümanın terminolojik doğruluk sağlanması adına mutlaka ilgili alanda derin bilgi birikimine ve deneyime sahip olması şarttır. Bunun dışında ilgili alandaki güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması ve araştırmalar yapması da terminolojik doğruluk sağlanması adına önemlidir.

Çevirmen, çeviri esnasında terminolojik tutarlılık elde etmek istiyorsa mutlaka veri tabanları (database) ve terminoloji sözlükleri ve terminoloji hafızaları (termbase) oluşturulmalıdır.  Bunu tercüman kendisi oluşturabildiği gibi çeşitli CAT (bilgisayar destekli çeviri) araçları aracılığıyla da gerçekleştirebilir. Böylelikle terminolojik tutarlılığı yakalayarak ilgili çeviri alanında başarılı sonuçlar elde edebilir.

Çeviride Terminoloji ve Önemi

Çeviride terminolojinin önemli bir unsur olduğundan söz etmiştik. Peki, nasıl bir öneme sahiptir? Bu konu üzerinde durduğumuzda karşımıza birçok neden çıkmaktadır. Öncelikle kaynak dilde ifade edilmek istenen mesajın hedef dile doğru kelimelerle aktarılması adına önemlidir.

İkinci olarak hedef dil kullanıcısının kaynak dilde ifade edilenleri doğru anlaması adına terminoloji büyük önem taşımaktadır. Şirketinizin, kurumunun veya markanızın imajı açısından terminoloji yine son derece önemlidir. Tercüme şirketleri içinse müşteri memnuniyetinin sağlanması adına büyük önem arz etmektedir.

Okeanos Tercüme ile Çeviri Projelerinizde Doğru ve Tutarlı Terminoloji

Terminolojik doğruluğun ve tutarlılığın, tercüme sürecinde sahip olduğu önem aşikardır. Okeanos Tercüme, tüm ekibine buna benimsetmiştir ve tercüme projelerinizde hangi alan olursa olsun terminolojik olarak doğru ve tutarlı tercüme hizmeti sunar.

Tamamlanan bütün projeler farklı bir tercüman tarafından ve editör kontrolünden geçirildikten sonra teslim edilmek üzere proje sonlandırılır.

Kurulduğu günden bu yana müşteri memnuniyeti odaklı hizmet sunan Okeanos, her geçen gün çalışmalarını yenilemekte ve geliştirmektedir. Avrupa Birliği’nin kabul ettiği tek çeviri hizmetleri standartı olan EN15038 Çeviri Hizmet Kalite Standartları doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiren Okeanos, tercüme sektörünün lider tercüme bürolarından birisi olarak faaliyet göstermeye devam etmektedir.