Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
Dil Morfolojisi

Dil Morfolojisi Nedir?

İnsanlar iletişim kurmak için bazı araçlara ihtiyaç duyarlar. Bunlardan en önemlisi de dildir. Kendisine has maddeleri olan ve ancak bu maddeler çerçevesinde gelişen canlı bir varlıktır. Ne zaman ortaya çıktığı bilinmemektedir. Dil aynı zamanda genel kültür aracıdır.

 Dil Nedir?

Dil ile yapılmış diğer tanımlar şöyledir: Zeynep Korkmaz: Seslerden örülü çok gelişmiş bir sistemdir. Tahsin Banguoğlu: İnsanların düşüncelerini anlatmak için kullandıkları sesli işaretler mekanizmasıdır.

 Dilin Özellikleri

Dil gelişmiş bir sistemdir. Ses, biçim, söz dizimi, anlam gibi kuralları olan, alt sistemlere ayrılan bir bütüncül sistemdir. Nedensizlik ilkesine bağlıdır. Gösteren ile gösterilen arasında bir ilişki olmak zorunda değildir. Dilin temeli sestir. Önce ses sonra yazı şeklinde karşımıza çıkar.

 

Toplumun ihtiyaçlarına cevap verir. Canlı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle sürekli değişim ve gelişim içindedir. Diller arsında benzerlikler olabilir. Bu durum diller arasındaki kültürel etkileşimden doğan kelime alışverişinden kaynaklanmaktadır.

 Dil Morfolojisi Nedir?

Morfoloji, dilbiliminde, kelimelerin yapısını, kimliğini inceleyen bilim dalıdır. Biçimbilim modern dilbiliminin bir alt dalıdır. Bir dilin anlam taşıyan en küçük parçalarını inceler. Dildeki biçim birimleri yani kök ve ekleri inceler Aynı zamanda sözcüklerin yapısını, yapım eklerini, sözcüklerin türetilmesini, sözcüklerin sınıflandırılmasını inceler. Morfem, anlam taşıyıcı birimlerdir. Biçim bilgisi şu konular üzerinde durmaktadır:

 

-Dil bilgisi kategorilerinin incelenmesi,

-Yeni türetilen sözcüklerin araştırılması,

-Çekim kurallarının belirlenmesi ve incelenmesi,

-Kelimelerin birleşebilme ilkelerinin araştırılması,

-Söz yapımı kurallarının belirlenmesi.

 Biçimbirim Nedir?

Yapı ve ses açısından anlamlı veya kullanışlı daha küçük birimlere ayrılamayan ögelere biçimbirim denir. Biçimbirimler, biçim bilgisinin araştırma konusu olmuştur. Biçimbirimler kullanışlarına göre iki şekilde adlandırılır: Bağımlı biçimbirimler ve bağımsız biçimbirimler.

 

Bağımsız biçimbirim; cümlede tek başına bulunabilen, başka bir sözcüğe ihtiyaç duymayan biçimbirimlere bağımsız biçimbirim denir. Bazı kaynaklarda sözlüksel biçimbirim olarak da isimlendirilir.

 

Bağımlı biçimbirim; ancak bağımsız bir biçimbirimle ortaya çıkabilen biçimbirimlerdir. Bağımlı biçimbirimler, dil bilgisel biçimbirim olarak da adlandırılır.

Bağımsız biçimbirimler; ev, el, kim, fakat

Bağımlı biçimbirimler; -de, -dir, -imiz, mu, -ım

 

Biçimbirimler kullanımda, alt biçimbirimler olarak ortaya çıkarlar. Alt biçimbirimler birden fazla biçimcikten oluşurlar.