Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
ibranice çeviri ve tercüme

İbranice Çeviri ve Tercüme

İbranice çeviri, Eski ve eşsiz dillerden biri olan İbranice, yüzyıllar boyunca kullanıldıktan sonra 150 yılı aşkın sürenin ardından modern bir dil olarak dirilmiştir. Bugün İsrail bölgesinde konuşulan İbranice, yazılı Tevrat’ın dili olduğu için hala milyonlarca insanın ilgisini çekmektedir. Günümüzde modern İbranice, çoğunlukla Yahudiler tarafından konuşulmaktadır. Bu dili konuşabilen yaklaşık olarak 15 milyon kişidir. İbranicenin akademik dünyadaki önemi ve dini ilimlerdeki yeri, Türkçe İbranice çeviri çalışmalarını güçlendirmektedir. Milattan önce 587’ye kadar İbranice, Kudüs’te konuşulan ve edebi alanda kullanılan bir dildi. Bu dönemde sonra dilin yoğun olarak dini metinlerde kullanıldığını ve günlük konuşma ya da edebi dilden uzaklaştığını görürüz. İbranice, tarihin tozlu sayfalarında kalmış bilgileri açığa çıkarmak için son derece önemli bir dildir.

Bir dinin yayılmasında kullanılan diller, her zaman bu dinin mensupları ve diğer kişiler tarafından incelenmiştir. Bu nedenle Arapça, İbranice gibi dillerin yayılması ve topluluklar tarafından benimsenmesi, diğer dillere göre daha kolay olmuştur. Tevrat’ın dili İbranice, zaman içinde Arapça kadar yaygın olarak konuşulmasa da günümüzde  İsrail’in resmi dilidir. Birçok araştırmanın konusu olan bu dil, dini tarihin incelenmesi ve köklerine dair bilgi edinmek açısından da son derece önemlidir. Bir dönem Latince gibi yok olmaya yüz tutan İbranice, yapılan çalışmalar ve konuşanların artması ile varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Türkçe İbranice çeviri genellikle akademik alanda yapılsa da vize işlemleri ya da hukuki durumlar oluştuğunda da uzman İbranice tercüme bürosu ile anlaşmak gerekir. İbranice çeviri hakkında daha fazla bilgi için yazımızın devamını okuyabilirsiniz…

Eski İbranice ve Modern İbranice

Sami dillerinden biri olan İbranice, İncil Eski Ahit’in dilidir. Hz. Musa Dönemi’nde 3300 yıl önce yazıldığı inanılan Tevrat’ın dilidir. Ancak milattan önce 586’da Yahudiler Babil halkı tarafından yenilince dil de ölü diller arasına girmeye başlamıştır. Öyle ki tarihte yankı uyandıran iki önemli ölü dil vardır. Bunlardan biri bilme ışık tutan Latince, diğeri ise eski dini metinlerin tercümelerinde kullanılan İbranicedir. Latince zamanla modern dillere geri dönemese de İbranice modern haliyle İsrail’de konuşulmaktadır. Yahudilerin mağlubiyeti üzerine İbranicenin yerini konuşma dilinde Aramice almıştır. Fakat dinde, eğitimde ve edebiyatta İbranice daima yerini korumuştur. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Modern İbranice, bir konuşma dili olarak geri dönmüştür. Arapça, Rusça, Yidce (Yahudi Almancası) ve İsrail’e göç eden Yahudiler tarafından konuşulan diğer dillerin yerine geçmiştir.

İbranice Lehçeler Arasındaki Farklar Nelerdir?

İbranicenin bilinen iki adet lehçesi vardır. Bu lehçelerden birisi Avrupalaşmış İbraniceyken diğeri Doğu İbranice lehçesidir. Bu iki lehçenin özellikleri incelenirken bariz farklılıklar görülür. Avrupalaşmış İbranice, Polonya ve Doğu Avrupa Yahudileri tarafından konuşulur. Yani Avrupa’da yeşeren bir lehçe olduğu için diğer dillerden de etkilenmiştir. Özellikçe Alman İbranicesinden etkilenmiştir. Günümüzde İsrail’de yaşayan genç Yahudi halk tarafından benimsenen popüler bir lehçedir.

Doğu İbranice lehçesi, Sefarad Yahudileri tarafından konuşulur. Sefarad Yahudileri, 15. yüzyıla kadar İspanya ve Portekiz’de yaşayan Musevilerdir. Sefarad kelimesi ise İbranicede “İspanya” demektir. Bu Yahudiler 15. yüzyılın sonlarına kadar İspanya ve Portekiz’de yaşamıştır; fakat o dönem Yahudilere yapılan işkenceler ve toplu ihraçlar nedeniyle Orta Doğu’ya göç etmişlerdir. Bu nedenle Doğu İbranicesi, büyük ölçüde Arapçadan etkilenmiştir ve bu dilden birçok kelime almıştır. İbranice Dil Akademisi standart bir form oluşturmaya çalışsa da İsrail halkı, Modern bir İbranice oluşturmuş ve kullanmaya devam etmektedir.

ibranice harfler

İbranice Dili ve Kısa Kısa Bilgiler

  • İbranice kutsal bir dil olarak kabul edilir. Bu nedenle birçok üst düzey Ortodoks kişi, dili sadece dualarda kullanır.
  • İbranice, konuşma dili olarak bir dönem ölü dil kabul edilse de yazı dilinde daima kullanılmıştır.
  • İsrail’den sonra Amerika en fazla İbranice konuşan popülasyona sahiptir. Amerika’da yaklaşık 250 bin İbranice konuşan kişi vardır.
  • İbranicede yazılar sağdan sola, rakamlar ise soldan sağa yazılır.
  • İbranice yeni kelimelere karar veren bir kurum vardır ve bu kurum İbranice Dil Akademisidir. Türkiye’deki Türk Dil Kurumu olarak düşünülebilir. Fakat bu kurumun kararları nadiren geçerlilik kazanır. Örneğin shokoladai, çikolatacı demektir ama; kimse bu kelimeyi kullanmamaktadır.
  • Arapçadaki birçok kelime İbranicede argo kelime olarak kullanılmaktadır.

Türkiye İsrail İlişkileri

Günümüzde, ülkemiz ve İsrail arasında her geçen gün gelişen dış ticaret hacmi ve işbirlikleri ile birlikte, İsrail’in dünya ticaretinde de gelişmesi, İbranice çeviri talepleri aynı şekilde arttırmaktadır.

Türkiye 1949 yılı Mart ayında İsrail’i tanımasından itibariyle ikili ilişkiler başlamış ve günümüze kadar gelmiştir. Türkiye, çoğunluğunun Müslüman nüfusuna sahip İsrail’i resmi olarak tanıyan ilk ülke olmuştur.

İki ülke arasında bir çok askeri, stratejik ve diplomatik, ticari iş birliği anlaşmaları vardır.

Her iki ülke arasında gelişen ticaret hacmi her sene katlayarak gelişmektedir. T.C  Dış Ticaret Bakanlığı 2020 yılı dış ticaret güncel verilerinde de yer alan, Türkiye ve İsrail arasında gelişen dış ticaret hacmi ithalatta 1.496.000.000 USD ve ihracatımız da 4.701.000.000 USD seviyelerine ulaşmıştır. Bugün ülkemiz ile İsrail arasında gelişen dış ticaret hacmimiz en fazla ticaret yaptığımız ülkeler arasındaki yerini geliştirmektedir.

ÜLKELERE GÖRE İTHALAT – Milyon Dolar – GENEL TİCARET SİSTEMİ
ÜLKE KODU ÜLKELER 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
624 İsrail 2.705 3.063 1.913 1.425 1.663 2.001 1.601 1.496
ÜLKELERE GÖRE İHRACATIMIZ – Milyon Dolar – GENEL TİCARET SİSTEMİ
ÜLKE KODU ÜLKELER 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   2020
624 İsrail 2.810 3.063 2.807 3.055 3.505 4.023 4.464   4.701

Kaynakça T.C Dış Ticaret Bakanlığı 29.01.2021 Detaylı bilgi için tıklayınız…

İsrail’e ihraç edilen ürünlerimiz: Otomobil ve motosiklet gibi kara taşıtları, traktörler, bisiklet parçaları ve aksesuarları, demir, çelik, elektrikli cihazlar, plastik ve mamulleri gibi ürünleri ihraç etmektedir.

İsrail’den ithal ettiğimiz ürünler: Mineral yakıt ve yağlardan üretilen ürünler, plastik ve mamulleri,  makine ve teçhizatları, mekanik cihaz – aksam ve parçaları gibi ürünleri ithal etmektedir.

İbranice Çeviri ve Dilin Konumu

İbranice, tarihi açıdan oldukça önemli bir dildir. Akademik çevrede hem edebiyat hem de teolojik olarak yapılan incelemelerin kaynağıdır. Farklı ülkelerdeki birçok akademisyen, bu dili öğrenerek araştırmalarına, bilimsel çalışmalarına yanıt aramaktadır. Türkiye’de de özellikle akademik çevrede rağbet gören bir dildir. Türkçe İbranice çevirilerin çoğunluğu; tez çevirisi, akademik çeviri gibi türler üzerine yoğunlaşır. Öğrencilerden akademisyenlere İbranice Türkçe çeviri talep eden birçok kişi bulunur. Okeanos Tercüme, Uzman İbranice çevirmen kadrosu, deneyimli proje yöneticileri sayesinde İbranice çevirileri kısa sürede tamamlayarak uygun fiyat seçenekleri ile müşterilerine teslim eder. Dini metinlerin yanı sıra eski İbranice dilinde yazılmış hukuki metinlerin tercümesine de başvurulur. Bu noktada Okeanos Tercüme, hukuk alanında uzmanlık bilgisine sahip İbranice tercümanları tarafından yazılı tercüme avantajları sunar.

ibranice, ibranice çeviri

İbranice Çeviri ve Tercüme Hizmetleri

Türkiye ve İsrail arasında gerçekleştirilen tüm işlemlerde İbranice çeviri ihtiyacı bulunmaktadır.

Bu talepler genel olarak, teknik, tıp, hukuki, ticari, finansal ve genel olarak pazarlama – tanıtım belge ve metinleridir.

İbranice (bilgi için tıklayınız…), ilk olarak dikkat çeken özelliği sağdan sola doğru yazılımı ve buna bağlı olarak sayfa düzeninin de bu şekilde düzenlenmesidir.  Çeviri işleminde rakamlar, tablolar, grafikler bu şekilde dikkate alınarak titizlikle düzenlenir.

Vize işlemleri, vatandaşlık işlemleri, oturum izinleri, eğitim, evlilik, şirket kuruluşu ya da ortaklık işlemleri gibi bireysel ya da kurumsal çeşitli evrakların çevirisi yapılmaktadır.

İbranice Türkçe ve Türkçe İbranice  Çeviri 

Özellikle İsrail’den ithal edilen ürünlerin kullanım kılavuzu, el kitapçıkları, broşür ve manueller, kataloglarının teknik çevirisi yapılmaktadır. Çeviri işleminde, konuya hakim bu konuda eğitim almış, mühendis, teknikerler tarafından çevrilip edit edilmekte olup, terminolojinin doğru kullanılması ve terminolojik bütünlük büyük önem taşımaktadır. Projelerde cümleler kısa ve anlaşılır olmalı. Uzun ve ağdalı cümlelerden kaçınılmalı, öncesinde gerekirse teminolojik sözlük çıkarılmalıdır.

İsrail Türkiye arasında yaşanan tüm ticari, eğitim, siyasi ilişkilerin hepsi hukuki temellere dayanmaktadır. Hukuki çeviri, her iki ülkenin hukuk sistemine hakim, hukuk alanında eğitim almış deneyimli uzman tercüman ve editörler tarafından çevrilmelidir. Aynı zamanda, hukuk sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları bilmesi ve sistemlere uygun terminoloji kullanması gerekmektedir. Firmalar, kamu kurumları, devletler arasında sözleşme, anlaşma, vekaletname, yasa maddeleri, tüzük, genelge gibi hukuki terminolojiye hakim dokümanların çevirileri de yapılmaktadır.

Eğitim, çalışma izni, ikamet, göç ve evlilik işlemleri veya şirket kurmak amacıyla kullanılacak karşılıklı her iki dilde de olan imza sirküleri, doğum belgesi, ölüm belgesi, diploma, şirket kuruluş evrakları, transkript, nüfus kayıt örneği gibi belgelerin de çevirileri, müşteri talebi doğrultusunda yeminli tercüman onaylı ya da noter onaylı olarak hazırlanmaktadır.

Şirketlerin şube açarken, ortaklık veya anlaşma yaparken, ya da yeni bir şirket kurarken finansal dokümanların finansal evraklarının çevirisine ihtiyaç duyulmaktadır. Banka ekstreleri, finansal tablolar, bilançolar, faaliyet raporları gibi finansal evrakların çevirisi yapılırken terimlerin doğru kullanımı ve rakamların doğru aktarımı büyük önem taşımaktadır.

İbranice çeviri fiyatları için tıklayınız…

İbranice Çeviri

İngilizce İbranice Çeviri

Gerek yurt içi gerek ise yurt dışından çevirisi için çeşitli belge ve metinlerin İngilizce olan orijinal dillerinden İbraniceye çevirileri de talep edilmektedir. Özellikle ülkemizde diğer ülkelere göre çeviri fiyatlarının çok daha hesaplı olması sebebiyle yabancı firma ve şahıslar tarafından tercih edilmektedir. Kullanım kılavuzları, sözleşmeler, tıbbi raporlar, internet siteleri, pazarlama ve tanıtım metinlerinin çevirileri yapılmaktadır. Benzer belge ve metinler yurt dışından bayilik, temsilcilik veya distribütörlüğü olan firmalar için de İngilizce orijinal dilinden çevirisi yapılmaktadır.

İbranice Cümle Çeviri ve İbranice Çeviri Programı

İbranice dilinde elinize ulaşmış belge ve metinlerinizin içerikleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için internetten ulaşabileceğiniz Google, Yandex ve Bing gibi makine çevirisi yapan sitelerinden İbranice cümle çeviri yaparak fikir sahibi olabilirsiniz. Ancak, unutmamanız gerekir ki makine çevirileri mota mot, yani kelime tabanlı çeviri yapması sebebiyle metnin geneline uygulanamaz. Uygulanması halinde bu çeviri size itibar, zaman, ekonomik ve hukuksal zararlar verebilmektedir. Örneğin, makine çevirisinden elde edeceğiniz bir sözleşme metnine imza atmanız halinde veya bir mahkeme kararını makine çevirisi ile değerlendirmeniz halinde geri dönüşü neredeyse mümkün olmayacak kayıplar söz konusu olabilir. Bu sebepten bu çeviri türünü sadece belge ve metnin ne içerikte olduğu hakkında bilgi sahibi olmak için cümle çeviri olarak kullanabilirsiniz. Bu amaç ile yaygın olarak kullanılabilen Google’dan faydalabilirsiniz…

İbranice Çeviri

İbranice Kelimeler : Türkçe Anlamları, İngilizceleri ve Okunuşları

TÜRKÇE mahkeme kararı
İNGİLİZCE court decision
İBRANİCE החלטת בית המשפט
TELAFUZU ahlatat bit hamişpat
TÜRKÇE doğum belgesi
İNGİLİZCE birth certificate
İBRANİCE תעודת לידה
TELAFUZU teudat lida
TÜRKÇE evlilik belgesi
İNGİLİZCE marriage certificate
İBRANİCE תעודת נישואין
TELAFUZU teudat nisuhin
TÜRKÇE bekarlık belgesi
İNGİLİZCE certificate of celibacy
İBRANİCE רווקות
TELAFUZU revakut
TÜRKÇE ehliyet
İNGİLİZCE driving license
İBRANİCE רישיון
TELAFUZU rişayon
TÜRKÇE sabıka kaydı
İNGİLİZCE criminal record
İBRANİCE עבר פלילי
TELAFUZU avar plili
TÜRKÇE diploma
İNGİLİZCE diploma
İBRANİCE תעודה
TELAFUZU teuda
TÜRKÇE öğrenci belgesi
İNGİLİZCE student certificate
İBRANİCE תעודת תלמיד
TELAFUZU teudat talmid
TÜRKÇE nüfus kayıt belgesi
İNGİLİZCE identity register copy
İBRANİCE רישום אוכלוסין
TELAFUZU rişum uhlusin
TÜRKÇE sözleşme
İNGİLİZCE agreement/contract
İBRANİCE חוזה
TELAFUZU hoze

İbranice Cümleler : Türkçe Anlamları, İngilizceleri ve Okunuşları

TÜRKÇE isminiz nedir ?
İNGİLİZCE what is your name?
İBRANİCE מה השם שלך
TELAFUZU ma aşem şelaha
TÜRKÇE şehir merkezine nasıl gidebilirim ?
İNGİLİZCE how can/could I go to the city centre?
İBRANİCE איך אני יכול ללכת לעיר המרכזית
TELAFUZU eh ani yehola lalehet lhir amerkazit
TÜRKÇE nasılsınız ?
İNGİLİZCE how are you?
İBRANİCE מה שלומך
TELAFUZU ma şlomeh
TÜRKÇE nerede konaklayabilirim ?
İNGİLİZCE where can/could I stay?
İBRANİCE איפה אני יכול ללון
TELAFUZU eyfo ani yahol lalun
TÜRKÇE en iyi restauranta nasıl gidebilirim ?
İNGİLİZCE how can/could I go to the best restaurant in the city?
İBRANİCE איך אני יכול ללכת למסעדה הכי טובה
TELAFUZU eh ani yehola lalehet lemisada ahi tova
TÜRKÇE nerede alışveriş yapabilirim ?
İNGİLİZCE where can/could I shop?
İBRANİCE איפה אני יכול לעשות קניות
TELAFUZU eyfo ani yahol lahsot kniyot
TÜRKÇE nerede döviz bozdurabilirim ?
İNGİLİZCE where can/could I exchange currency?
İBRANİCE איפה אני יכול להמיר
TELAFUZU eyfo ani yahol lamir
TÜRKÇE Türk konsolosluğuna nasıl gidebilirim ?
İNGİLİZCE how can/could I go to Turkish Consulate?
İBRANİCE איך אני יכול ללכת לקונסוליה הטורקית
TELAFUZU eh ani yahol lalehet lakonsolya haturkit
TÜRKÇE bildiğiniz güzel cafe nerededir ?
İNGİLİZCE do you know a good cafe? if yes, where is it?
İBRANİCE איפה יש בית קפה נחמד שאתה יודע
TELAFUZU eyfo yeş bit kafe nehmad şe ata yodea
TÜRKÇE İsrail mobil telefon hattı almak istiyorum nereden alabilirim ?
İNGİLİZCE I want to buy a subscriber identity module card in Israel, where can/could I buy?
İBRANİCE אני רוצה לקנות סים ישראלי מאיפה אני יכול לקנות
TELAFUZU ani rotza liknot sim israeli meyfo ani yehola liknot

İbranice Tercüme Bürosu

Eski diller arasında yer alan İbranice, bugün yaklaşık 10 milyon kişinin resmi dilidir. Diğer diller düşünüldüğünde bu sayı görece olarak azdır. Bu nedenle İbranice dilinde çeviri yapan kişi sayısının da fazla olmadığı açıktır. Ancak profesyonel İbranice tercüme büroları tarafından kaliteli ve güvenilir bir çeviri hizmeti almak mümkündür. Okeanos Tercüme Bürosu, nitelikli İbranice tercümanlar ile çalışmakta ve birçok alanda Türkçe İbranice tercüme hizmeti vermektedir. Dini belge çevirisi, İbranice akademik belge çevirisi, hukuki çeviri ve daha birçok alanda seçenekler sunan büromuz, cazip fiyat seçenekleri ile de ön plana çıkmaktadır. Akademik çalışmalarınızda İbranice çeviri ve terminolojisi alanında uzman çevirmenlerimiz, hızlı çeviri avantajları sayesinde acil tercüme ihtiyaçlarınıza anında dönüt vermektedir.

İbranice Tercüman

Geçmişte edebi ve dini metinlerin yazımında kullanılan İbranice dilinde çeviri yaparken tarih bilgisinden yararlanılır. Bunun başlıca nedeni, bir dönem sadece yazı dilinde ve belirli metin türünde kullanılması ve yeni çeviri alanlarında yeterli terminoloji sağlanamamasıdır. Yahudiler tarafından yoğun olarak kullanılan bu dilin dış dünyadaki konuşan sayısının azlığı ve kapalı olması, çeviri sürecini etkilemektedir. Zamanla oluşan İbranice lehçeleri de dili zorlaştıran bir diğer etmendir. Bu gibi maddeler bir araya getirildiğinde kalifiye İbranice tercüman bulmak oldukça güçtür. Ancak Okeanos Tercüme Bürosu, İbranice çeviri çözümleri ve geniş tercüman kadrosu sayesinde hukuki tercüme, yeminli İbranice tercüme ve daha birçok konuda çeviri hizmeti sunuyor. Siz de profesyonel Türkçe İbranice çeviri fırsatlarımızdan yararlanın ve bu köklü dilin gizemlerini bizlerle keşfedin.

İbranice Yeminli Tercüme

Resmi işlemlerde kullanılacak olan, her iki dil yönünde de belgelerinizin tercümelerini yeminli tercümanlarımız aracılığıyla gerçekleştirerek resmileştirmekteyiz. Belgelerinizi dilerseniz yeminli tercüman kaşe ve imzalı, dilerseniz de noter onaylı olarak teslim etmekteyiz. Türkçe belgelerinizin yurt dışında kullanılabilmesi için, yapılan çevirilerin öncelikle noter onayları yapılması, sonra bir diğer işlem olan Valilik ve kaymakamlıklar tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen Apostil onaylarının yapılması gerekmektedir. Belgenizin veya metninizin içeriğine bağlı olarak da, Apostil onayından sonra konsolosluk onayı da gerekebilmektedir.

İbranice Çeviri Taleplerinizde Okeanos Farkı…

Anadil düzeyinde dil bilgisine sahip, terminolojik alanda uzman ve donanımlı bir ekip ile birlikte İbranice çeviri hizmeti sunan Okeanos Tercüme şirketi , uygun fiyat, hız ve kalite kriterlerini bir arada sunmaktadır.

Okeanos, 2013 yılından yapılan denetlemeler neticesinde, Avrupa Birliği’nin kabul ettiği tek çeviri standartı belgesi olan, EN 15038 Çeviri Hizmetleri Kalite ve Standartları Belgesi’ne hak kazanmış ve günümüze kadar bütün hizmetlerinde bu belgenin gereği olan prosesleri uygulamaya devam etmektedir. Bu belge sayesinde, çevirisi yapılacak her bir metin yeterlilik şartlarına uygun olarak profesyonel çevirmenler tarafından çevirisi yapılmakta ve yine profesyonel editörlerimiz ile kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Bütün çeviri ve diğer süreçler sayesinde tamamlanan projeler doğru ve güvenilir olmaktadır.

Okeanos Tercüme, İbranice çevirmenleri ile Türkçeden İbraniceye ve İbraniceden Türkçeye çeviri yaparak acil tercüme, yeminli tercüme gibi farklı çeviri türlerinde hizmet sunmaktadır. İbranice ya da Türkçe teslim ettiğiniz belgeler, çevrilmek üzere tercümanlarımıza iletilir ve özenle tercümesi yapılır. Tercüme süresinde görüşlerinizi ya da sorularınızı bize iletişim kanallarımız ile anında iletebilirsiniz.

İbranice çeviri hizmetlerimizden faydalanmak için web sitemizi ziyaret edebilir veya info@okeanostercume.com.tr  mail adresimize iletinizi gönderebilirsiniz. Dilerseniz de 0212 221 45 21 numaralı sabit kurumsal hattımız veya 0553 910 31 32 numaralı mobil & Whatsapp & Telegram hattımız ile kurumsal müşteri temsilcilerimize ulaşabilirsiniz.