Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
İstanbul Ticaret Odası Perpa Şubesi

İstanbul Ticaret Odası Perpa Şubesi

İstanbul Sicil İşlemlerinin %70’i İstanbul Ticaret Odası Perpa şubesinde gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

İstanbul Ticaret Odası Perpa Tarafından Sağlanan Hizmetler

 • Borç Sorgulama / Borç Ödeme
 • Faaliyet Belgesi (E-İmzalı)
 • Faaliyet Belgesi (Islak İmzalı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (E-İmzalı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Islak İmzalı)
 • Dış Ticaret Belgeleri
 • Tescil Başvuru Sonucu Sorgulama
 • Vize Sorgulama

İstanbul Ticaret Odası Perpa Onaylanan ve Düzenlenen Belgeler

 • Fatura sureti onayı
 • Rayiç fiyatlarının onayı
 • Ticari ve sınai eşya numunelerinin vasıflarının onayı
 • Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporları
 • Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil durumunu gösteren onay ve şerhler
 • Sınai ve ticari mahiyette belgeler
 • Ticari kefalet onayları
 • Tahsis ve sarfiyat belgeleri
 • Kalite, yeterlilik ve numune belgeleri
 • Yerli malı belgeleri
 • Kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı
 • Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ve üye kimlikleri
 • Ticari itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak suretiyle üyelerinin gizli olmayan sicilleri hakkında yazılı ve sözlü sorulara cevap vermek
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 22. Maddesi gereği takdim edilen iş makineleri tescil belgesi
 • TIR karneleriATAA.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşei şahadetnamesi ve EAN -UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika vb belgeler
 • Mücbir sebep belgeleri
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Suretleri
 • Türk ve yabancı bayraklı gemilere verilen genel ve uluslararası sektörel hizmetler
 • Ticaret sicili hizmetleri
 • Ticari ve sınai mahiyette her türlü belge, bilgi ve hizmetler

İstanbul’un merkezi lokasyonu gereği ve iş dünyasının ve ticaretin çoğunluğunun Perpa Ticaret Merkezi ve civarında gerçekleşmesi sebebiyle en çok işlem hacmi olan Perpa İstanbul Ticaret Odası (Perpa İTO), başta şirket kuruluş işlemleri olmak üzere her gün binlerce vatandaşa hizmet sağlıyor. Perpa Ticaret Merkezi 13. Katta bulunan Perpa İTO kapsamında yürütülen işlemlerde noter, banka, tercüme bürosu, malimüşavir ve hukuk firması gibi ihtiyaç duyulan kurumlarla aynı çatı altında toplanmış olması nedeniyle büyük kolaylık sağlamaktadır.

Yabancı Şirket Kuruluşu Yeminli Tercüman ve Tercüme Taleplerinizde Okeanos…

Perpa yeminli tercüme hizmetlerimiz, İstanbul Ticaret Odası Perpa ve Perpa Ticaret Sicil Müdürlüğü işlemleri sırasında yabancı uyruklu vatandaşların tercüme ve çeviri ihtiyaçlarına geniş ve profesyonel ekibi ile birkaç dakika içinde yanıt vermektedir.

Okeanos Tercüme, uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme ve çeviri hizmeti anlayışını etik değerleri çerçevesinde sunan Perpa yeminli tercüme şirketi pasaport, şirket evrakları, yazılı ya da sözlü tercüme ve daha birçok işlemde Beyoğlu 25. Noterliği ile iş birliği içerisinde yolu Perpa Ticaret Merkezi’nden geçen binlerce vatandaşa kaliteli tercüme ve çeviri hizmeti sağlamaktadır.

okeanos yeminli tercüme hizmetleri