Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
slovakya, slovakça çeviri

Slovakça Türkçe Çeviri

Slovakya Cumhuriyeti’nin resmi dili olan Slovakçayı, ana dil olarak konuşan yaklaşık 5,5 milyon kişi vardır. Slovakya’nın yanı sıra Amerika, Çek Cumhuriyeti başta gelmek üzere Macaristan, Romanya, Sırbistan gibi ülkelerde de küçük topluluklar tarafından Slovakça konuşulur. Slovakça, “Slav dillerinin Esperanto’su” olarak bilinmektedir. Çünkü Slav dilleri içinde en kapsamlı dil olduğu düşünülmektedir. Latin alfabesi kullanılarak yazılan dil, Çek-Slovak dil grubunun Batı Slav dillerine aittir. Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden biri de olan Slovakça, Çekçe ve Lehçeye son derece benzemektedir. Bu dilleri konuşan kişiler, birbirini belli bir düzeye kadar çevirmen kullanmadan anlayabilmektedir. Slovakça, Slovakya ülkesinin basın, bürokrasi, eğitim ve günlük dili olarak kullanılmaktadır. Slovakça lehçeleri, bölgesel olarak özellikle dağlık kısımlarda görülmektedir. Slovakça Türkçe çeviri hakkında diğer bilgiler…

slovakça

Slovakça Dilinin Tarihi

Slovakça belgeler, ilk olarak 15. yüzyılda ortaya çıksa da çoğu kişi 19. Yüzyılda Slovakçanın kendine özgü dilinin oluştuğunu savunmaktadır. Slovak edebiyatı, Slovakya’nın Çekoslovakya’ya dahil olduğu 1918-1938 yılları arasında son derece gelişmiştir. Fakat bu Çekçenin baskınlığından değil, dilin kendi özelliklerinden kaynaklanmıştır. 1993’te Çekoslovakya’nın dağılmasıyla Slovakya özgürlüğünü kazanmış ve Çekçe – Slovakça dilleri birbirinden ayrılmıştır. İki dil, hala birbirine son derece benzemektedir. Fakat Slovakçanın bazı karakteristik özellikleri Güney Slav dillerini andırmaktadır.

Dilbilimsel, tarihi ve arkeolojik kanıtlar Slovakçanın Carpathians, Danube ve Kuzey Moravya’da ortaya çıkan ilk Slav dillerinden olduğunu göstermektedir. Slovakların ataları, bu bölgelere güneydoğudan 6. yüzyıl civarlarında geldiler. Büyük Moravyan etnik grubunun dili günümüz Slovakçasının temelleri olarak düşünülebilir. 10-12. yüzyıllarda hızlıca gelişen dil, 13-15. yüzyılda sabit bir dil olarak kullanılmaya başlanmıştır. 16-18. yüzyılda Çekçe, Slovakya’daki eğitimde edebi dil olarak kullanılmaktaydı. 18. yüzyılın sonlarında ise artık Slovakça da kendi edebi dilini kullanmaya başladı. Anton Bernolák, dili Batı Slovakçaya göre kodlasa da dönemin sosyal ve ekonomik koşulları bu duruma el vermedi. Ľudovít Štúr ise yeni bir öneriyle geldi ve bazı revizeler neticesinde bugün kullanılan Slovakçanın temelleri oluştu.

Slovakça Lehçeleri

Slovakçanın lehçeleri, genellikle dağlık bölgelerin olduğu kısımlarda ayrışmıştır. Fakat lehçeleri farklı olan kişiler, rahatça anlaşabilir. Slovakçanın 3 büyük lehçesi vardır ve bu lehçeler; standart Slovakça olarak kullanılan Merkezi Slovakça, Moravyan lehçesi ve Polonya sınırlarında karşımıza çıkan Lehçe lehçeleridir.

slovakça klavye

Slovakça Çeviri ve Tarihi

Slovakça çeviri sektörü, özellikle Çekoslovakya’nın dağılması ve Slovakçanın ayrı bir dil olarak işlem görmesinden sonra gittikçe artmıştır. Slovakya’da çeviri üzerine araştırma yapan birçok çeviribilimci ve dilbilimci vardır. Anton Popovič, František Miko, Ján Vilikovský bu kişilerden sadece birkaçıdır. 1989’daki Kadife Devrimi, çevirinin yeni çıkan pazarlara uyum sağlaması ve ekonomik koşullarla yüzleşmesi açısından bir dönüm noktası yaşamıştır. Bu dönemden sonra Slovakya’da çeviri enstitüleri kurulmuş ve öğrenciler bu alanda da eğitim almaya başlamıştır.

Her sene mezunları artan çeviri bölümleri günümüzde kontenjanını artırmakta ve çağdaş çeviri kuramları, metotları üzerine çalışmalar yapmaktadır. Slovakya çeviride köklü bir tarih ve geleneğe sahiptir. Günümüzde dünyanın birçok yerinde Slovakça çeviriye ihtiyaç duyulmakta ve profesyonel Slovakça tercümanlar tercih edilmektedir. Türkiye Slovakya, uzun yıllardır dostluk ilişkilerini sürdüren ve birçok sektörde birlikte çalışan iki ülkedir. Bu nedenle ülkemizde de Türkçeden Slovakçaya ve Slovakçadan Türkçeye sık sık çeviri yapılmaktadır.

slovakça çeviri

Slovakça Çeviri Örneği

Kaynak Metin

Všetci ľudia sa rodia slobodní a sebe rovní, čo sa týka ich dostôjnosti a práv. Sú obdarení rozumom a majú navzájom jednať v bratskom duchu.

Çeviri Metin

Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

slovakça türkçe çeviri

Slovakça Türkçe ve Türkçe Slovakça Çeviri Taleplerinizde Okeanos Tercüme …

Avrupa Birliği resmi dillerinden biri olan Slovakça, ülkemizde de çeviri sektöründe yaygın olarak kullanılan bir dildir. Ayrıca Türkiye, Çekoslovakya dağıldığında Slovakya’yı tanıyan ilk ülkelerden olduğundan iki ülke arasında dostluklar uzun seneler devam etmiştir. İki ülkenin NATO üyeliği, birçok uluslararası projeye, seminere, toplantıya birlikte katılmalarına ve Slovakça Türkçe çeviri endüstrisini sağlamlaştırmaya yarar sağlar. Başlıca ihraçlarımız arasında binek otomobiller, tekstil ürünleri, kablolar bulunurken bu ihraçlarda ticari ve hukuki Slovakça çeviri önem arz etmektedir. Okeanos Tercüme Uzman Slovakça çevirmenleri, bireylere ve şirketlere nitelikli tercüme hizmeti sunarak kısa sürede çeviri işlemlerini tamamlarlar. Çevirmenlerimiz aldıkları projelere başlamadan önce proje yöneticilerimiz tarafından hazırlanan planlar sayesinde çeviride aksaklık yaşanması söz konusu değildir. Yeminli Slovakça tercüman kadromuz sayesinde resmi işlemlerinizde de Okeanos sizinledir.

Slovakça çeviri fiyatları için tıklayınız…

Okeanos Tercüme Bürosu Slovakça Türkçe çeviri fırsatlarından yararlanmak için web sitemiz www.okeanostercume.com.tr ziyaret edebilir ve e posta adresimiz info@okeanostercume.com.tr dosyanızı gönderbilirsiniz. Dilerseniz de, telefon numaralarımız 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.