Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
İsveççe tercüme, İsveççe çeviri

Türkçe İsveççe Çeviri

Türkçe İsveççe çeviri, Hint Avrupa dil ailesinin Doğu İskandinav grubuna ait olan İsveççe, çoğunlukla İsveç halkı tarafından konuşulmaktadır. Fakat dilin azınlık bir grup tarafından olsa da Finlandiya, Norveç, Kanada, Amerika ve Estonya’da da konuşulduğu görülür. Son yıllardaki hesaplamalara göre İsveççenin yaklaşık 14 milyon aktif konuşanı vardır. Bu kişilerin büyük çoğunluğu İsveççeyi ana dil olarak öğrenirken küçük bir kısmı yabancı ya da ikinci dil olarak öğrenmektedir. İsveççe, diğer İskandinav dilleri ile benzer özelliklere sahiptir. Bu dillerin başında Norveççe ve Danca gelir. Bu benzerliğin sebebi, şu an Norveç, İsveç ve Danimarka’nın bulunduğu bölgelerde zamanında Vikinglerin bulunması ve üç dilin ortak köklerden doğmasıdır. Orta çağ Norveççesi, zamanla farklı dillere ayrışmıştır. Özellikle Avrupa’da İsveççe çeviri oranı yüksektir. İsveççe Türkçe ve Türkçe İsveççe çeviri hakkında diğer detaylar…

İsveç Dili

İskandinav dilleri grubunun bir üyesi olan İsveççe, diğer İskandinav dillere benzer yönlere sahiptir. İsveççe, İsveç’in resmi dili olmak ile birlikte, İsveç ve bazı İsveç kökenli insanların yaşadıkları yerlerde konuşulur.
İsveççe, güncel İsveç dilinin birçok farklı lehçeleri bulunur. Bu lehçeler genel olarak güncel İsveç dilini kapsar. İsveççe, Latince alfabesi ile yazılmakta ve okunmaktadır. İsveççe dilinde, belirleyici ekler, zaman ekleri ve belirli durumlar için kullanılan belirleyici olmayan ekler bulunmaktadır.
İsveççe, genellikle okunması ve öğrenilmesi kolay bir dil olarak kabul edilmektedir, ancak bu dil İskandinav dilleri arasında en zor olarak kabul edilir. İsveççe dilinin grameri ve kelime hazinesi, diğer İskandinav dillere göre farklı olmak ile birlikte, öğrenmek için çalışma gerektirir.

İsveççe Dilinin Dilbilgisi Yapısı Nasıldır?

İsveççe dilinin dilbilgisi yapısı, diğer İskandinav dilleri arasında en kompleks olanlardan birisidir. İsveççe dilinde, belirleyici ekler, zaman ekleri ve belirli durumlar için kullanılan belirleyici olmayan diğer ekler bulunur. İsveççe dilinde, kelime sıralaması önemli olması ile birlikte kelime sıralamasının değişmesi, cümlenin anlamını değiştirebilir.
İsveççe dilinde, cümlenin anlamını belirlemek için zaman ekleri kullanılır. İsveççe dilinde, geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanlar bulunmakta ve zaman ekleri cümlenin yapısına göre değişir. İsveççe dilinde, belirleyici ekler, isimlerin belirli durumlarda hangi şekilde kullanılacağını belirler.
İsveççe dilinde, belirleyici olmayan ekler de bulunmakta ve belirli durumlar için kullanılır. Belirleyici olmayan ekler, cümlenin anlamını belirlemek için kullanılır. Bu durum cümlenin yapısına göre değişir.
İsveççe dilinde, birçok farklı şekilde sorular sorabilirsiniz ve bu sorular, cümlenin yapısına göre değişmektedir. İsveççe dilinde, yüklemler ve edatlar da cümlenin anlamını belirlemek için kullanılır.
Genel olarak, İsveççe dilinin dilbilgisi yapısı, diğer İskandinav dillerine göre farklı olmak ile birlikte öğrenmek için çalışmak gerekir. Ancak, İsveççe dilinin dilbilgisi yapısını ve kelime hazinesini iyi öğrendiğinizde, İsveççe dilini rahatça konuşabilecek ve yazabilecek seviyeye gelmiş olursunuz.

İsveççe Dilinin Diğer İskandinav Dilleri İle Benzer Yönleri Nelerdir?

İsveççe, İskandinav dilleri olan Norveççe, Danca ve Fince gibi dillere benzerliklere sahiptir. Bunları kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Köken: İsveççe, diğer İskandinav diller gibi, Cermen ailesinden bir dildir. Bu dillerin hepsi de aynı dil ailesinden gelmektedir.
 • Alfabe: İsveççe, diğer İskandinav diller gibi Latin alfabesi ile kullanır.
 • Sözcük Yapısı: İsveççe, diğer İskandinav diller gibi, büyük ölçüde birlikte çalışan kelime parçalarına dayanmakta olup, bu kelime parçalarının birleştirilmesi ile yeni kelime oluşturulmaktadır.
 • Dilbilgisi: İsveççe, diğer İskandinav dilleri gibi, belirleyici ekler, zaman ekleri, belirli durumlar için kullanılan belirleyici olmayan diğer ekler ve soru ekleri gibi dilbilgisi yapılarına sahiptir.
 • Sesler: İsveççe, diğer İskandinav dillerindeki gibi, açık ve kapalı sesli harfleri kullanılmakta ve sesli harfler arasındaki farklılaşma, kelime anlamını belirleyen oldukça önemli bir faktördür.

Bu benzerlikler, İskandinav dillerini öğrenmek isteyen kişiler için avantaj sağlamakta ve bir İskandinav dilini iyi öğrendikten sonra, diğer dilleri de kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

isveççe

İsveççe Nasıl Öğrenilir?

İsveççe öğrenmek için aşağıdaki belirtmiş olduğumuz adımları deneyerek kendinizi geliştirebilirsiniz:
1. İlgi: İsveççeyi öğrenmek istemelisiniz. İlginiz olmayan bir dili öğrenmeniz oldukça zordur.
2. Dil Okulu: İsveççeyi profesyonel olarak öğrenmek isterseniz, dil okulu tercihi yapabilirsiniz. Dil okullarında öğretilen dersler, uygulamalar, ödevler ve pratikler İsveççeyi öğrenmenizi kolaylaştırır.
3. Kitap, CD, DVD benzeri materyaller: İsveççeyi evde öğrenmek istiyorsanız, İsveççe dili öğrenme kitapları, CD’ler, DVD’ler ve diğer materyaller kullanabilirsiniz.
4. Konuşma Pratikleri: İsveççeyi iyi öğrenmek için, her fırsatta İsveççe konuşarak pratik yapmalısınız. Civarınızda İsveççe konuşan kişiler varsa konuşma fırsatı yaratın veya İsveççe öğrenme uygulamalarını kullanın.
5. İsveççe Dilinde Film, Müzik ve Kitap: İsveççeyi öğrenmek için mutlaka, İsveççe filmler, müzikler ve kitaplar izleyin veya okuyun. Bu, İsveççeyi daha iyi anlamanızı ve pratik yapmanızı kolaylaştırır.
Bu adımları uygulayarak İsveççeyi öğrenmeniz daha kolay olacaktır. Ancak, İsveççeyi öğrenmek biraz zaman alacağını da unutmayınız.

İsveççe, Lehçeleri ve Yapısal Özellikleri

İsveççe (bknz…), temelde üç lehçeye ayrılır. Bu lehçeler Kuzey İsveççesi (Norrland), Doğu İsveççesi (Finlandiya ve Estonya İsveççesi) ve Svea Gutniska’dır. Standart lehçe Stockholm, Gothenborg, Lund, Uppsala ve Helsinki’de konuşulan Svea’dır. Yapı bakımından incelediğimizde bu lehçeler arasında sesli harflerin kullanımında bazı telaffuz farklılıkları vardır. İsveççede 9 kısa 9 uzun sesli harf vardır ve bu uzunluklar kelimenin anlamını değiştirebilir. Sessiz harflerin kullanımı ise görece daha basittir. Dil bilgisine yapısına baktığımızda Modern İsveççenin orta çağ İsveççesine göre daha kolay yapısal özellikler taşıdığını söyleyebiliriz. Cümle diziminde Özne – Yüklem – Nesne olarak sınıflansa da soruları Yüklem – Özne – Nesne olarak sormanız gerekir. Bu da Cermen grubunun bir parçası olmasını açıklar. Sözvarlığının birçoğunu orta çağ Norveççesinden almıştır. Ayrıca İngilizce ve Almancadan geçen kelimeler de vardır. Dini ve bilimsel kelimelerinin çoğu ise diğer dillere benzer şekilde Yunanca ve Latinceden gelmektedir. Dile yeni kabul edilen sözcüklerin çoğu bileşik sözcük olduğunda bu kelimeler son derece uzundur.

isveççe türkçe, türkçe isveççe çeviri

Doğru İsveççe Çeviri Nasıl Yapılır?

Doğru, aynı zamanda kaliteli ve istenilen düzeyde İsveççe çeviri yapabilmek için özellikle çok iyi bir dil bilgisi gerekmektedir. İsveççe dilbilgisi hakkında iyi bir bilgiye sahip olmalısınız. Dilbilgisinin yanı sıra, oldukça geniş kelime hazinesi bilmeniz gerekmektedir. Çeviri projesine başlamadan önce metni çok iyi incelemeli ve yararlanacağınız kaynakçaları araştırmalısınız. Bunun için yapmanız gereken ilk iş metni çok iyi okuyun ve anlayın. Daha sonra çeviri projesini kafanızda tasarlayın. Unutmayın ki,  İsveççe dilinin kullanımı ve ifade tarzı oldukça önemlidir. İsveççe çevirilerinizi doğrulamak için güncel ve güvenilir referans materyaller kullanın. İsveççe çeviri projesi tamamlandıktan sonra, tekrar okuyun ve gerektiğinde düzeltmeler yapın. İlaveten, bir başka İsveççe bilen kişi tarafından çeviri kontrol edilmesi, çevirinin doğruluğunu ve kalitesini artırabilir.

İsveççe Çevirmen Nasıl Olunur?

İsveççe çevirmen olmak için yapmanız gerekenler:

 • Güçlü bir dil eğitimi: Eğer Türkçe ana diliniz ve İsveççe hedef diliniz ise, gerek Türkçe gerek ise İsveççe hakkında iyi bir eğitim alın.
 • Bol bol pratik yapın: İsveççe okuyun, izleyin ve konuşun. İsveççeyi aktif olarak kullanarak dil becerilerinizi, bilginizi ve kelime haznenizi genişletin.
 • Kendinize mutlaka bir uzmanlık alanı seçin: İsveççe çevirmenliği yaparken bir uzmanlık alanı seçmeniz başarınızı daha çok arttıracaktır. Örneğin, teknik, hukuki, tıbbi, medikal veya finansal çeviriler gibi.
 • İş deneyimi kazanın: İsveççe çevirileri yaparak iş deneyimi kazanmalısınız. Bu, çeviri bilgi ve becerilerinizi geliştirmenize ve İsveççe dil bilginizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.
 • Sertifika alarak bilgi ve becerilerinizi belgelendirin: İsveççe çevirmenliği için kurs veya sertifika programlarını tamamlayarak belge alın.
 • İletişim ağı oluşturun: İsveççe çevirmenliği yaparken diğer çevirmenlerle ve müşterilerle iletişim kurun. Bu, sizin çeviri bilgi ve becerilerinizi, aynı zaman da İsveççe dil bilginizi tanıtmanıza yardımcı olacaktır.

Unutmamalısınız ki, başarılı bir İsveççe çevirmen olabilmek için sürekli çalışma ve gelişmeye ihtiyacınız olacaktır.

İsveççe Türkçe ve Türkçe İsveççe Çeviri 

İsveççeden Türkçeye ya da Türkçeden İsveççeye çeviri yaparken önümüze çıkan birçok metin türü vardır. Bu metinler; İsveççe tıbbi belge, kullanma kılavuzu, kısa öykü, hukuki anlaşma ve daha birçok türde olabilir. Bu nedenle çeviri yapan İsveççe tercümanların uzmanlık alanları ve alanlarındaki deneyimleri önem arz eder. İsveççe hukuki çeviri yapan bir tercümanın o alanda en azından 2-3 yıl deneyimi olması ve hukuki bilgi birikimine sahip olması gerekir. Okeanos Tercüme, İsveççe tercümanlarını seçerken birden fazla kriteri göz önünde bulundurarak sağlam ve dinamik bir kadro oluşturmaya dikkat eder. İsveççe Türkçe olarak İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilk maddesinin çevirisi:

Kaynak Metin

Artikel 1.
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap.

Çeviri Metin

Madde 1
Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

isveç

İsveçce Çeviri Taleplerinizde Okeanos…

Okeanos Tercüme, yazılı İsveççe tercüme seçeneklerinin yanı sıra yüz yüze ya da online olarak sözlü tercüme fırsatları da sunmaktadır. İsveççe tercümanlarımız, ana dil düzeyinde veya ana dile yakın profesyonel çeviri yaparken simultane ve ardıl olarak sözlü tercüme hizmeti de vermektedir. Sözlü tercümanlarımıza ulaşmak için 7/24 açık olan iletişim kanallarımızdan faydalanabilirsiniz. Zoom, Google Meeting gibi uygulamalar üzerinden çevrimiçi ya da tercümenin yapılacağı mekanda yüz yüze olarak kaliteli İsveççe sözlü tercüme alternatiflerimiz mevcuttur. İsveççe tercüme ücretleri, yazılı ve sözlü tercümede farklılık gösterir. Bunun nedeni, yazılı çeviride 1000 karakter üzerinden hesaplamalar yapılırken sözlü çeviride saat ya da gün üzerinden ücret belirlenir. Tercüme fiyatlarımızı öğrenmek için telefon kanallarımızı ya da e posta adreslerimizi kullanabilirsiniz.

Çeviri fiyatları için tıklayınız…

İsveççe çeviri teklif talepleriniz için, internet sitemiz www.okeanostercume.com.tr ziyaret edebilir ve “ŞİMDİ TEKLİF ALIN” linkimizdeki formu doldurarak dosyanızı iletebilir ve teklif isteyebilirsiniz. Dilerseniz de, info@okeanostercume.com.tr mail adresimize dosyanızı iletebilirsiniz. Ayrıca, 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı mobil / whatsapp / telegram hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.