Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
yabancı sermayeli şirket kuruluşu ve tescili

Türkiye’de Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu ve Sicil Tasdiki

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi kuruluşları sırasında ihtiyaç duyulan tüm şirket kuruluşu tercüme ve çeviri işlemlerinde yılların deneyimi ile hizmet vermektedir.

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu ve Sicil Tasdiki

Türkiye her zaman yabancı sermayeli yatırımcı için fırsatlar ülkesi olmuştur. Özellikle son yıllarda artan yabancı uyruklu vatandaş sayısı ve bunun ile birlikte gerçekleşen yatırımlar kapsamında gerçekleşen yabancı sermayeli şirket kuruluşu işlemleri eskisine nazaran daha kolay gerçekleştirilmektedir.

Esas Sözleşme Hazırlanması ve Noter Süreci

Şirket kuruluşu işlemlerinin ilk basamağı olan esas sözleşme hazırlanmalı ve MERSİS sistemine kayıt yapılmasının ardından sisteme yüklenmelidir. Edinilen MERSİS takip numarası sonrasında Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere muhafaza edilir. Şirket kuruluş işlemleri sırasında edinilen her dokuman ve belgeler ayrıca muhafaza edilmelidir.

Daha öncesinde noterlik makamında tasdik edilmesi gereken ve bu nedenle zaman ve maddi kayıplara neden olan esas sözleşme artık Ticaret Sicil Müdürlüklerinde tasdik edilmektedir. MERSİS sisteminden alınan takip numarası ile Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gidilir ve sicil memuru önünde tasdik ve imza yapılır. Esas sözleşmenin tasdik yapılmasının ardından imzaya yetkili kişi adına imza beyannamesi ya da tescil talepnamesi alınır.

Tescil talepnamesi alınırken noterlik makamına ya da Ticaret Sicil Müdürlüğü yetkilisine MERSİS takip numarası, Esas sözleşme ve şirket yetkililerinin kimliklerini ibraz etmelerini gerekmektedir.

Şirket yetkilileri arasında yabancı yabancı uyruklu kişilerin bulunması durumunda yabancı uyruklu yetkilinin güncel pasaportu ve noter onaylı pasaport tercümesini ibraz etmesi gerekir.

İlaveten

Ticaret odası veya sanayi odalarında yapılacak olan kuruluş ve tescil işlemleri esnasında eşlik edemeyecek olan yabancılar için gerekli olan tercüme işlemi vardır. Noterliklerde imza beyanı ve işlemleri vekaleten takibi ve tamamlanması için muhasebeci veya kuruluş vekaletnamelerinin düzenlenmelerinde de yeminli tercüme ihtiyacı olmaktadır. Bu durumda konu olan yabancı dil, ana dili veya bildiğini ispat edebileceği ikinci bir dilde yeminli tercüman sözlü yeminli tercümeyi gerçekleştirerek işlemleri tamamlar.

Vergi Dairesinde Yapılacaklar

Şirket merkez adresinin bulunduğu Vergi Dairesinden şirket tüzel kişiliği adına potansiyel vergi numarası alınır. Ayrıca şirket yetkililerinden yabancı uyruklu olan gerçek kişiler için de esas sözleşme ve dilekçe ile potansiyel vergi numarası talebinde bulunulur.

Şirket Kuruluşu Sermaye Blokajı

Şirket kuruluş işlemleri sırasında sermayenin ¼’ü şirket tüzel kişiliği adına açılan banka hesabına sermaye blokajı olarak yatırılır. Bu işlemleri yaptırmak için esas sözleşme ve potansiyel vergi numarası gereklidir.

Bu işlemin ardından rekabet kurumu harcı olarak adı geçen ve ana sermayenin 4/10.000’ü kadar para Halk Bankası’na yatırılır. Tüm bu ödeme işlemleri sonrası bankadan alınan blokaj yazısı ve dekontlar Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.

Şirket Tescili ve İlanı

Şirket tescil ve ilan işlemleri Ticaret Sicil Müdürlüklerinde gerçekleştirilmektedir. Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuru sırasında yapılan tüm işlemler sonrasında elde edilen aşağıdaki evraklar ibraz edilmelidir.

 • Şirket kuruluş dilekçesi
 • Şirket kuruluş bildirim formu
 • Tasdikli Esas Sözleşme
 • Şirket unvanı altında şirket yetkililerinin imza beyannamesi
 • Rekabet Kurumu harcının yatırıldığını gösterir dekont
 • Sermaye blokaj mektubu ve dekontu
 • Ticaret Odası kayıt beyannamesi
 • Şirket yetkililerinin fotoğrafı
 • Şirket ortakları arasında yabancı uyruklu gerçek ya da tüzel kişilik mevcut ise gerçek kişinin güncel pasaportu ve noter onaylı pasaport tercümesi, tüzel kişilik ise faaliyet belgesi orijinali ve noter onaylı faaliyet belgesi tercümesi
 •  Şirket ortakları ve yetkililerinin kimlik fotokopileri

Tüm bu evrakların teslimi ve tescil ve ilan başvurusu sonrasında notere gidilerek noterlik makamında yasal defter tasdiki yapılır ve bu işlem sırasında Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınan sicil tasdik ve tescil işlemine dair belge notere iletilir.

Aynı zamanda Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınan belge ve esas sözleşme ile noterde şirket yetkilileri imza sirküleri hazırlatabilir.

Vergi Dairesi İşlemleri

Aşağıdaki belgelerin ibrazı ve talep dilekçesi ile birlikte şirketin merkezinin bağlı bulunduğu vergi dairesine yoklama ve şirket açılışı için başvuruda bulunulur. Başvurunun birkaç gün sonrasında vergi dairesi memuru şirket merkez adresine gelerek yoklama tutanağı hazırlar.

 • İşe başlama bildirim formu
 • İmza sirküleri
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 • Ortakların ve imza yetkililerinin kimlik ve ikamet belgeleri
 • Şirket merkezine ait tapu ya da kira kontratı
 • Esas Sözleşme

Yoklama sonrasında internet vergi dairesinden vergi levhası çıkarılır ve Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınan yazı ile birlikte bankaya gidilerek sermaye blokajı kaldırılır.

Tüm bu işlemlerin ardından şirket faaliyete geçer ve faaliyeti ardından fatura düzenleyebilir.

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu ve Sicil Tasdiki İşlemlerinizde Okeanos…

Yabancı sermayeli ya da yabancı ortaklı şirket kuruluş işlemleri sırasında edinilen yabancı menşeili çok sayıda evrakın şirket kuruluş tercüme ve çeviri işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca yabancı uyruklu şirket yetkililerinin işlemleri sırasında beraberlerinde yeminli sözlü tercüman bulundurma zorunluluğu vardır. Yeminli sözlü tercüman şirket yetkilisi ile görevliler arasında geçen diyaloğu ya da ellerindeki belgeleri yeminli sözlü tercüme ve çeviri yaparak yabancı yetkiliye aktarır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi kurulduğu günden bu yana lokasyon avantajı dahilinde Perpa Ticaret Merkezi çatısı altında bulunan Perpa Ticaret Odası ve Perpa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Perpa şirket kuruluşu sırasında yeminli sözlü tercüme ve yeminli şirket evrakları tercüme hizmetini yıllardır yürütmektedir.

Edindiği bilgi ve deneyimin yanı sıra terminolojik hakimiyet sayesinde müşterilerin anında ve kaliteli hizmet sunan Okeanos Tercüme şirketi bu konuda sektör lideri olarak faaliyet göstermektedir.

İlk günden bu yana etik değerlerine ve ilkelerine bağlı olarak hizmet veren Okeanos Tercüme şirketi müşterilerine uygun fiyat, hız ve kaliteli tercümeyi bir arada sunabilmektedir.

Noterlikler ile Perpa Ticaret Merkezi sınırları içerisinde gerçekleştirilen şirket kuruluşu tercüme ve şirket kuruluşu çeviri işlemlerinde noter yeminli pasaport tercümesi dahil bir yeminli tercüme bürosundan aranılandan çok daha fazlasını sunabilmektedir.

Geniş yeminli tercüman ve editör kadrosu ve teknolojik donanımı ile uluslararası kalitede hizmet sağlayan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi kalitesini sahip olduğu EN 15038 Tercüme Hizmeti Kalite Standardı ile belgelendirmektedir.

okeanos yeminli tercüme hizmetleri