Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
yazılım çevirisi

Yazılım Çevirisi ve Yazılım Tercümesi

Endüstri devriminden sonra dünyada pek çok yenilik teknolojik alanda büyük yenilikler hayatımıza girmiştir. Bilimin her dalı büyük gelişmeler göstermiştir. İnsan hayatına makineler, bilgisayarlar, yazılımlar ve teknolojik pek çok ürün girmiştir. Hayatımızın her alanında hayatımızı kolaylaştıracak teknolojinin bir parçasını görmekteyiz.

Otomasyon, Otomasyon Sistemleri ve Otomasyon Çevirisi Nedir?

Teknolojinin ilk gelişim gösterdiği alanlar endüstri alanında olmuştur. Üretimi arttırmak ve insana gücüne ihtiyacı azaltmak için çalışmalarla başlamıştır. Küçük atölyelerden fabrikalara, fabrikalardan devasa tesislere geçişler olmuştur. Kasabalar kadar tesisler ve bu tesisleri çalıştıracak çok az insan gücüne ihtiyaç duyularak daha sistemli kalite kontrol safalı üretimler yapılmaktadır.

Bu denli komplike sistemlere otomasyon denilmekte. Otomasyon birçok kalite kontrol sisteminin birbirleriyle uyum içinde çalışmasıyla meydana gelir. Otomasyon endüstride yönetimde bilimsel işlerde insan aracılığı olmadan işlerin otomatik olarak yapılmasıdır.

Günümüzde endüstriyel sektörde üretim yapan firmalar ağır rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için çeşitli yöntemlere başvurur üretim koşullarının iyileştirilmesi bu yöntemlerin başında gelir. Hızlı standart güvenli ve verimli üretim yapmak günümüzde zorunlu hale gelmiştir. Bunun içinde teknolojik olanakların sonuna kadar kullanılması ve her alanda makine destekli üretim yapılması gerekmektedir. İşte otomasyonda bunu ifade eder, üretimi arttırmanın verimliliği çoğaltmanın kaynağı otomasyondur. Otomasyon ilerledikçe endüstriyel üretimde gelişmeye devam edecektir.

Otomasyon Sistemleri ise; makineler, robotik cihazlar ve teknolojik araçlar kullanılarak insan gücü ile etkileşime geçip ürün veya hizmetin daha kaliteli ve hızlı şekilde üretilmesi için oluşturulan sitemlerdir.

Aynı zamanda internetin hayatımıza girmesi ile bilginin toplumun tüm kesimleri tarafından ulaşılabilirliği artmış ve endüstri alanda da yeni teknolojilerin gelişmesine olanak sağlamıştır. Bu tanıma daha geniş bir penceren bakmamız gerekirse şayet Endüstriyel çalışma alanlarının temel bileşenleri olan mekanik, matematik, bilgisayar ve elektronik unsurların makineler ile insanlar arasında belirlenmiş olan bir görev dağılımı meydana getirmeleridir. Bunun sonucu olarak ta efektif çalışma ortamlarının meydana gelmesine olanak sağlamıştır.

Endüstriyel Otomasyon

Endüstriyel otomasyon Sistemlerini tanımlayacak olursak insanlar ve makineler arasında gerçekleşen iş dağılımı olarak ifade etmek mümkündür.

Otomasyon sistemlerinin endüstride kullanımının ilk öncüsü Ford Otomotiv Otomobil endüstrisinde ilk konveyör bant esaslı montaj hattını geliştirerek üretimini arttırmış, insan gücü ile endüstriyel teknolojiyi buluşturarak  EndüstriyelOtomasyonun Sisteminin ilk adımlarının atılmasına olanak sağlamıştır.

Endüstriyel Otomasyon Sistemlerin Amaçları ?

Endüstriyel otomasyon sistemlerinin en temel amacı mevcut rekabetin arttığı küreselleşen dünyada tercih sebebi olmak için üretim hızını arttırmak, daha kaliteli ürün imalatı sağlamak ve insan hatalarını en aza indirgeyerek üretimde mevcut fire kaybını ortadan kaldırarak ürün verimliliğini arttırmaktır. Böylelikle rekabet açısından maliyetleri en aza indirgeyip en hızlı ve en kaliteli ürün tedariği ile tercih sebebi olabilmek ve insan gücüne ihtiyacı azaltmak amaçlanmıştır.

Otomasyon Seviyeleri Nelerdir?

Bir tesisin otomasyon seviyesi insan gücünün makine gücüne oranı ile ölçülebilir. İnsan gücü makine gücünden fazla ise yarı otomasyon, makine gücü insan gücünden fazla ise tam otomasyon olarak adlandırılır. Artık günümüzde gelişen teknoloji ile ve teknoloji ihracatı ile insan gücüne ihtiyaç teknolojinin artış hızına bağlı olarak aşağı yönlü bir eğim göstermektedir. Sonuç olarak ne kadar teknoloji o kadar az insan gücü varsayımında bulunmak mümkündür.

Endüstriyel Çeviri ve Endüstriyel Tercüme

Endüstriyel Otomasyon Sistemlerinin Kullanım Alanları

Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kullanım alanlarına örnek vermek gerekirse; Beyaz eşya, otomotiv, gıda, sağlık, basın ve yayın, ambalaj, paketleme, İş makineleri, uçak, gemi ve raylı sistem gibi pek çok sektörde kullanılır. Otomasyon günlük hayatımızı kolaylaştıran pek çok yeniliği ihtiva eder. Örneğin asansör ve yürüyen merdivenler sayesinde birkaç saniye içinde yüksek katları çıkarız. Pnömatik denilen otomatik kapılar binalarda en çok tercih edilen otomasyon ürünleridir. Mobil İş makineleri ile her ortamda bile en ağır işler kolaylıkla yapılabilir. Televizyon programlarında hareketli sahne sistemleri kullanılır. Tonlarca ağırlığındaki köprüler hidrolik sistemler sayesinde açılır ve kapanır. Bu örneklerin dışında yangın döndüren, mayın arayan, zehirli ilaçlama yapan, uzaya gönderilen robotlarda birer endüstriyel otomasyon ürünüdür. Yukarıda verilen sektörel örneklerin ve makine ve teçhisatı olarak endüstriyel otomasyon çevirileri , kullanım kılavuzu çevirileri , teknik kullanım kılavuzları tercümeleri , program çevirisi , program tercümesi , teknik doküman çevirisi, teknik doküman tercümesi yapılmaktadır. Genellikle talep edilen diller İngilizce yazılım çevirisi , almanca yazılım çevirisi , Fransızca yazılım çevirisi şeklindedir.

Teknolojinin Gelişimi ve Yazılımlar

Teknolojik alanda ki gelişmeler her geçen gün hızlanarak artmakta ve dün var olan bugün güncelliğini yitirmekte artık Ülker yer altı zenginlikleri ile değil teknolojik gelişmelerde gösterdiği yeniklere göre sınıflandırılmakta. Günümüzde teknolojideki icatlarla ve kullandıkları yenilikler sayesinde Nüfusları az yüz ölçümleri küçük olan ülkeler bile artık lider ve takip edilen ülkeler olmakta.

Endüstri devriminden önce toprak sahipleri zengin sayılmakta iken artık günümüzde teknolojik alanda çalışmalar yapan buluşlar gerçekleştiren insanlar veya şirketler zengin olmakta. Buna örnek vermek gerekirse şuan dünyanın en değerli şirketleri teknoloji alanında yenlikler yapan icatlar gerçekleştiren şirketlerdir. Teknolojinin önemi arttıkça biliminde önemi artmakta ve hayatımıza yeni bilim başlıkları girmekte, bu alanda mühendislik dalları oluşturulmakta. Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,  Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,  Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, İmalat Mühendisliği gibi pek çok mühendislik dalı teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza girmiş ve bu alanda ihtisaslaşmıştır.

Teknolojinin günümüzde geldiği noktayı düşünürsek eğer her geçen gün yeni bir teknolojik ürünle teknolojide zirve hedeflenmektedir. Fakat son yapılan çalışmalar göstermiştir ki teknolojik alan da zirve, gelişmiş bir yapay zeka ile mümkün olacaktır, insan gibi davranışlar gösteren sezgisel hareket eden mantık ve duygusal anda gelişmiş bir yazılım üreterek insan görünümlü  bir makineye entegre etmekle mümkün olacaktır. İşte bu sayede teknolojide zirveye ulaşılması mümkün olabilecektir.

Yazılım Nedir?

Aslında programda denilmektedir, bilgisayarlarda tasarlanan ve belirli bir işlevi sistematik olarak yerine getirmesi için tasarlanan elektronik cihazlarda kullanılan ve bilgisayara ne yapacağını söyleyen kodlanmış komutlar dizinidir ve Yazılımlar bilgisayarın icadı ile hayatımıza girmiştir. Kısacası artık dünyamızı yazılımlar kontrol etmektedir ve her alanda yazılımı görmemiz mümkündür.

Yazılımlar bilgisayar kullanılarak geliştirilir ve bir yazılım için yine başka bir yazılıma ihtiyaç duyulur. Her elektronik bir cihazın kullanılması için bir yazılıma ihtiyaç vardır. Yazılımlar, bireylerin iş verimliğini arttırmak zaman tasarrufu sağlamak ve iletişimi kolaylaştırmak için kullanılan programlardır. Teknolojik her üründe ve her yerde yazımlarıgörmek mümkündür. Yazılımları kategorize edersek şayet 4 temel başlığa ayırmamız gerekmektedir.

İşletim sistemi yazılımları (Sistem Yazılımları)

Uygulama yazımlar,

Web yazılımları,

Mobil yazılımlar, cep telefonunun icadı ile birlikte hayatımıza girmiştir.

İşletim sistemi yazılımları (Sistem Yazılımları); Sistem yazılımı uygulama yazılımı için bir temel görevi görür. Sistem yazılımı, aygıt sürücülerini, işletim sistemlerini (OS), derleyicileri, disk biçimlendiricilerini, metin düzenleyicilerini ve bilgisayarın daha verimli çalışmasına yardımcı olan yardımcı programları içerir. Ayrıca, donanım bileşenlerini yönetmek ve temel olmayan görevlere özgü işlevleri sağlamaktan da sorumludur. Sistem yazılımı genellikle C programlama dilinde yazılır.

Sistem Yazılımlarına En İyi Örnek Microsoft Windows Serileridir…

Uygulama yazılımlar; bir işletim sistemi ile çalışan, sadece tek bir konu veya uygulama için hazırlanan çoklu kontrol sağlayan programlardır. Örneklemek gerekirse, ofis programları (metin yazma programları, Matematiksel hesaplama programları, Sunum Programları Microsoft Ofis gibi), muhasebe programları, veri tabanı programları, stok programları, hastane otomasyon programları gibi.

Uygulama yazılımların faydalarını sıralayacak olursak.

İş verimliliğini arttırır ve iş akışını hızlandırır.

Ürün stok takibini ve hammadde takibini sağlar.

Kargo takibini sağlar.

Muhasebesel ve finansal uygulamalarda takip sağlar.

Kalite kontrol uygulamalarında hataları en aza indirger.

İşletme yönetim sağlar.

Uygulama programlar her firmanın veya sektörün ihtiyacına göre hazırlanır.  Firmaların ihtiyaçlarına göre hazırlanan yazılımlara otomasyon yazılımları denir.

Sektörlerin ihtiyaçlarına göre oluşturulan  yazılımlara örnek vermek gerekirse grafik tasarım programları AdobeIndesing, mühendislik programları olan Autocad programı gibi örnekler vermek mümkündür.

Web yazılımları ; İnternet üzerinde olan ve sunucular üzerinde çalışan programlardır. Bu yazılımlar çok büyük sunucularda bulunmaktadır.

Dünyanın en büyük sunucuları ve yazılım teknoloji firmaları Amerika Birleşik Devletlerinde Kuzey Kaliforniya’daki San Francisco vadisinde yer almaktadır. Bu şirketler Dünyanın en büyük yazılım şirketleri aynı zamanda öncü firmalarıdır. Bu şirketlerin başında Google, Apple, Microsoft, Intel, Xerox gibi şirketler gelmektedir.

Bu şirketler dünyanın en değerli markasın da ilk 10 listesinin başını çeker, tam olarak anlatmak gerekirse şayet Apple bir ülke olsa idi dünyanın 16. Büyük ekonomisine sahip bir ülke olurdu.

Microsoft firması teknolojinin öncülerindendir. İlk entegre işletim sisteminin kurucusudur ve web tarayıcı programlarının ilk öncüsü de yine Microsoft firmasına ait olan İnternet Explorer’dir.

Aynı şekilde Apple firması da Microsoft gibi entegre işletim sistemi geliştiren firmalardandır, sadece işletim sistemi yazılımı değil daha pek çok teknolojik yeniliğe imza atmış ve mobil cihazların ve programlarının kurucularındandır. Apple tarafından üretilen teknolojik yenilikleri saymak gerekirse Iphone cep telefonu, Ipad tablet, Apple Watch, Ipod gibi teknolojik ürünlerle dünyada öncü olmuştur.

Google dünyanın şuan en çok kullanılan web arama motorudur ve yapay zeka çalışmalarında çok önemli adımlar atmış firmaların başını çekmektedir. Bu firmalar silion vadisinden çıkarak uluslar arası şirket pozisyonundadırlar. Dünya üzerindeki çalışan sayısı ile de çok uluslu personel sayısında sahiptir. Borsada hisseleri her geçen gün daha fazla değer kazanmakta ve teknolojiye yön veren şirketler olmaktadır. Bu şirketlerin gösterdiği teknolojik gelişmeler dünya üzerinde yazılım sektörünün de gelişmesinde lokomotif görevi üstlenmektedir.

Sadece yazılım değil eğlence ve oyun alanında ve son yılarda hayatımıza yeni giriş yapmış olan sosyal medya tabiri ile de teknolojik gelişme göstermiş pek çok dev şirket bulunmaktadır. Facebook, twitter, instagram bu firmaların ilklerindedir.

Mobil Yazılımlar

Mobil yazılımlar, Cep telefonun icadı ile iletişim artık her yerde gerçekleşmekte, artık ulaşabilirlik dünyanın her noktasında mümkün olmakta. Günümüzün teknoloji devi şirketleri tıpkı uygulama yazılımları, sistem yazılımları, işletim sistemi yazılımları gibi daha pek çok yazılımın öncüsü oldukları gibi bu yazılımlarını cep telefonlarında kullanılabilir hale getirmişlerdir.

Ülkemizde de teknoloji alanında önemli yatırımlar yapılmakta ve tıpkı silikon vadisi benzeri çalışma alanları inşa edilmiş ve birçok üniversitelerimizin ortaklaşa çalışmasıyla Teknoparklar inşa edilmiş gerek yazılım gerek biomedikal gerekse cep telefonu yazılımların da pek çok çalışmalar yapılmıştır.

Ülkemiz gelişim gösteren ülkeler kategorisindedir, ham madde, Makine donanım ithalatı gibi pek çok endüstriyel ürünle beraber yazılımı da ithal etmektedir.

İthal edilen ürün veya teknoloji kullanım dili ise üretim yapılan ülkenin dili olmakta.  Örnek vermek gerekirse fabrikada kullanılan makinenin kullanılması için bir bilgisayar kontrollü elektromekanik sisteme yani bir yazılıma ihtiyaç vardır. Makinenin yazılım dili genellikle, makinenin üretildiği ülkenin dilinde yazılmıştır. Çoğu zaman makinemin program dili anlaşılamadığı için makine verimli kullanılamaz ve arızalarda çözüm bulunması imkânsız hale gelir.

Böyle durumlarda firmalar ya ürün iadesine ya da üretici ile temasa geçip makinenin veya yazılımın kullanım dilinde değişiklik istemektedir. Üretici firmalar için artık bu durum zorunlu hale gelmiştir.

Teknoloji devi olan firmalar ürünlerini çeşitli ülke pazarlarına açmadan önce yazılımlarını pazarlarına açılacakları ülkelerin dillerine çevirmektedirler. Bunun için yazılımların içeriğinde olan metinlerin tercüme edilmesi gerekmektedir.

Her yazılım kendi dilinde kullanıldığı sürece rağbet görür ve kullanılabilirliği artar. Teknoloji devi olan firmalar yazılımçevirilerinde programın kaynak kodları arasında kalan ana metinlerde tercüme yapılmasını istemektedir. Bu noktada devreye yazılım çevirisi girmektedir.  Yazılım çevirisi sadece yazılımların kaynak kodları arasındaki metinleri değil web sayfa tercümelerini de kapsamaktadır.

Yazılım Çevirisi  ve Yazılım Tercümesi ;

Yazılım çevirisi kaynak kodlarının arasında bulunan metinlerin kaynak kodları bozmadan istenilen dile tercümesine yazılım çevirisi veya yazım tercümesi denir.

En önemli nokta kaynak kodların sıralanışında yaşanacak en ufak bir nokta veya virgül hatası bile programı işlevsiz hala getirir.  Yoğun çaba ve emek ve bilgi isteyen bir süreçtir. Yazılım tercümelerinde dikkat edilmesi gereken kodların arasındaki metnin istenilen dile çevrildikten sonra bir yazılımcı tarafından kontrol edilmesi gerekir.

Bazı yazılımlarda metinin karakter sayısında sınırlamalar olmaktadır.  Şu şekilde açıklayacak olursak kaynak kodlar arasındaki metnin uzunluğu 30 harf içermektedir. Tercümesinde de aynı sayıda harf kullanılması gerekmektedir. Yani Yazılım tercümesi nde hem kaynak kodlara hem de harf sayısı sınırlamasına dikkat edilmelidir.  Bunun içinde dile son derece hakim ve teknoloji dilini çok iyi bilen tercüman ekibiyle beraber bir yazılımcının profesyonel bir çalışma yürütmesi gerekmektedir. Yapılan bu işleme yazılım yerelleştirme denilmektedir.

Yazılım tercümesi sadece kullanılan programın veya yazılımın tercümesini kapsamaz aynı zamanda web sitesitercümesi veya web sitesi çevirisi ni de kapsamaktadır. Çünkü özüne inilirse web sayfaları da kaynak kodlardan oluşan ve internette tanıtım sayfalarıdır.

Her firma ürettiği her ürünü aynı zamanda dış pazarlara açmak ister bunun içinde başta tanıtımını ürün tanıtımı, firma tanıtımı için web sayfası düzenleme yoluna gitmiştir.  Dış pazarlarda açılımın kili noktası web sayfalarının enternasyonal dillere tercümesi gerekmektedir. Yazılımlar gibi web sayfaları da kaynak kodlardan oluşmakta ve kodlardaki en ufak bir yanlışlık web sayfasının düzgün şekilde görüntülenmesini hatta çalışmamasına sebep olur.

Web sitesi tercümesi tıpkı Yazılım Çevirisi gibi uzman bir kadro ile yapılmalıdır.

Bu alanda son derece uzman olan kadromuzla biz her türü yazılım tercümelerinizde, web sayfası çevirilerinizdeveya firmalarınız için kullanılan otomasyon sistemleri yazılımların da, makine kullanım ara yüzü yazılımlarındasizlere en direk, kesin ve doğru bir yazılım tercümesi için hizmet vermekten mutluluk duyacağımızı bilmenizi isteriz.

Okeanos Uluslar arası Çeviri ve Yeminli Tercüme olarak Yazılım tercümelerinizde,  otomasyon sistemleri yazılımı çevirilerinizde,  Web sayfası tercümelerinizde profesyonel kadromuz ile hizmet vermekten mutluluk duyarız.

okeanos yeminli tercüme hizmetleri