Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr

YÖK Denklik Başvurusu, Diploma ve Transkript Belgesi Çevirisi

Eğitimini yurt dışında tamamlayan kişilerin ülkelerine döndüğünde bazı belgeleri çevrilmiş şekilde sunması gerekir. Bu belgelerin çevrilmesi; iş olanaklarına başvururken diplomayı aktif olarak kullanabilme ya da lisansüstü ve doktora başvurularında transkriptlerin eşitlenmesi nedeniyle önemlidir. Yurt dışında okuyan kişilerin orada aldığı dersler ve bitirdikleri bölümler, Türkiye’deki bölümlerle örtüşmelidir. Kısacası belgelerin denkliğinin sağlanması gerekir. Yeminli tercüme, denklik belgesi çevirisi için bir koşuldur. Bu belgeler yükseköğrenim kurumları tarafından onaylanacağı için büyük bir ciddiyetle çevrilmeli ve devlet hükmünde onaylı olmalıdır. YÖK denklik belgesi tercümesi talebinde bulunan kişiler, güvenilir tercüme bürolarından destek almalıdır. Bu sayede belgelerini sorunsuz bir şekilde tanımlatabilirler. Okeanos Tercüme Bürosu; transkript, denklik belgesi ve diploma çevirisi gibi birçok alanda noter tasdikli tercüme hizmetleriyle faaliyet gösterir. YÖK denklik başvurusu, diploma ve transkript belgesi çevirisi hakkında diğer detaylar…

YÖK Denklik Belgesini Hangi Alanlarda Kullanabilirsiniz?

Denklik belgesinin kullanıldığı birden fazla durum sıralanabilir. Öncelikle öğrenimini yurt dışında tamamlayan bazı kişiler, bir süre sonra ülkesine döner. Dönüşün ardından erkek adayların asker zorunluluğu vardır. Diplomasının tercümesini yaptırarak Yüksek Öğretim Kurumları’na başvuran adayların diploma denkliği sağlaması durumunda kısa dönem er ya da yedek subay olarak görev alabilirler. Üniversitenin ardından belli bir süre için tecil işlemi de denkliği sağlanan diploma sayesinde yapılır. Ayrıca öğrenciler, yüksek lisans veya doktora gibi akademik kariyer yolculuğuna başlamadan önce hangi üniversiteye ya da ülkeye başvuracaklarsa ona göre denklik almaları gereklidir. Amerika ya da Kanada Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim Sistemi aynı olmayacağı için denkliklerin sağlanmadan başvuru yapılması ret cevabı ile sonuçlanacaktır. YÖK denklik belgesi almanın bir diğer avantajı, kamu memuru olabilmektir. Eğer Türkiye Cumhuriyeti resmi birimlerinde görev almak istiyorsanız ve yurt dışındaki bir okulda eğitiminizi tamamladıysanız diploma denkliği almanız şarttır. Aksi takdirde diplomanızın geçerliliği yoktur ve memurluğa başvuru yapamazsınız.

yök denklik başvurusu

YÖK Denklik Belgesi Nasıl Alınır?

YÖK denklik belgesi almak için bazı prosedürleri takip etmeniz gerekir. Öncelikle denklik başvurusunda kullanılmak üzere bazı belgeleri hazır bulundurmalısınız. Başvuru internet üzerinden yapılmaktadır. E devlet ya da YÖK adresinden girerek başvurunuza başlayabilirsiniz. İnternette yapılan işlemler ön başvurudur. Randevu alarak başvurularınızı yapabilir ve 15 gün içinde size verilen randevu tarih ve saatinde belgelerinizi iletebilirsiniz. İşlemler, randevusuz olarak da gerçekleştirilse dahi daha kısa süren sonuçlar için randevulu sistemden destek almanızı öneriyoruz. Denklik başvurusu belgeleri şunlardır;

  • Sisteme giriş yaptığınızda karşınıza çıkan Denklik Başvuru Formu
  • Diploma veya mezuniyet belgenizin aslı
  • Aldığınız derslerin ve notların tamamını gösteren transkript (not döküm belgesi)
  • Yurt dışında aldığınız dersler ile Türk üniversitelerine ders saydırdıysanız bunu gösteren transkript ve noter ya da Türk dış temsilciliklerinin tasdiklediği transkript tercümesi
  • Başvuru esnasında teslim edilen evrakların ve Nüfus Cüzdanının fotokopisi
  • Evrakları koymanız için dosya zarfı

Kurum, yapılan ön başvuruyu inceler. Randevu verildiğinde yukarıdaki belgeler, ilgili birime teslim edilir. Yurt dışındaki temsilciliklerle iletişime geçilir ve diplomanın geçerliliği doğrulanır. İnceleme sürecine pasaport seyahat çizelgesi de dahil edilir, yurt dışındaki üniversiteyle irtibata geçilebilir. Bütün incelemeler sonucunda kurul karar verir ve onay ya da ret cevabı ile sonuçlanır. Nihayetinde denklik belgenizi YÖK’ten temin edebilirsiniz.

YÖK Denklik Belgesini Kimler Talep Eder?

YÖK denklik belgesi alabilmeniz için örgün olarak eğitim almanız gerekmektedir. Çünkü uzaktan öğretim yoluyla alınan diplomalara YÖK denklik vermez. Ayrıca bazı mesleki alanlarda, Mühendislik, Tıp, Hukuk gibi, denklik almak için hem diplomanız incelenir hem de seviye tespit sınavına tabii olursunuz. Eğitimini yurt dışında sürdürecek erkek öğrenciler, askerlik tecili için YÖK’e başvuruda bulunmalıdır. Öğrenci konum olarak başka bir ülkede yaşıyorsa Türk Büyükelçiliği’ne mayıs ayı dışında başvuru yapabilir. YÖK denklik belgesine sahip olmak isteyen öğrencilerin mezun statüsünde bulunması gerekir. Sadece yükseköğretim düzeyinde değil, lise diplomalarında da denklik sağlanabilir. Kamu kuruluşlarında çalışmak ya da memur olmak isteyenler, yurt dışında eğitim görmek isteyenler ve daha birçok kişi, YÖK denklik belgesi talebinde bulunmaktadır.

YÖK Denklik Belgesi için Yapılması Gereken Tercümeler

Denklik belgesi; birkaç belgenin bir araya getirilmesi ile alınan kapsamlı bir kağıttır. Bu denklik alınırken YÖK’e yeminli diploma çevirisi, yeminli diploma eki çevirisi ve yeminli transkript çevirisi belgeleri noter tasdikli olarak sunulmalıdır. Bunun dışında yüksek lisans eğitimine devam edecek kişilerde tez özeti yeminli çevirisi de talep edilir. Türkçe İngilizce denklik belgesi çevirisi, günümüzde en fazla talep edilen dil çiftidir. Denklik belgesi tercüme fiyatları; belgenin uzunluğu, tez çevirisinin dahil olup olmaması, yeminli tercüme bedeli gibi değişkenlere bağlı olarak farklılaşmaktadır. Ayrıca noter tasdiki sonucunda da ödenmesi gereken bir bedel çıkar ve bu bütün dil çiftlerinde aynıdır. Okeanos Tercüme Bürosu, denklik belgesi çevirilerinde öğrencilere indirimler sağlamakta ve uygun fiyat seçenekleri ile kaliteli bir performans ürünü ortaya çıkarmaktadır.

YÖK denklik online başvurusu için tıklayınız…

diploma çevirisi

Diploma Tercümesi ve Çevirisi

Diploma, kişinin belli bir ülkedeki eğitim seviyesini gösteren ve başarılarını sunan akademik bir belgedir. İş ya da eğitim nedeniyle yurt dışına çıkan kişilerden eğitim düzeylerini ispatlamaları beklenir. Fakat diplomalar, yaşanılan ülkenin ana dilinde yazılır ve bu nedenle başka bir ülkeye gidildiğinde diploma çevirisi talep edilir. Diploma, transkript, pasaport çevirisi gibi hususi ve resmi işlemlerin yeminli tercümanlar tarafından yapılması gerekir. Yeminli tercümanlar, diploma çevirisini tamamladıktan sonra hiçbir hata ve yorumlama olmadığına dair çeviriyi onaylayarak kaşeler. Diploma, yeminli olarak çevrilmesinin ardından konsolosluk ya da ilgili birimlere sunulur. Bazı iş yerleri ya da kamu daireleri, diploma çevirisini noter onaylı ister. Okeanos Tercüme Bürosu, yeminli tercüme ve noter tasdikli diploma çevirisi hizmetleri ile birçok seçenek sunar. Diploma çevirisi hakkında diğer detaylar…

Diploma Çevirisi Nasıl Yapılır?

Türkiye’de birçok üniversite vardır. Bu üniversitelerin diplomaları bazı küçük değişikliklere sahip olsa da temelde aynı bilgileri içermektedir. Özlük bilgilerinin tanıtılmasının ardından mezun olunan bölüm ve fakülte bilgileri yer alır. Bu bilgilere bazı üniversitelerde ağırlıklı not ortalaması, yani GPA / AGNO’ya yer verilirken bazılarında verilmez. Ayrıca belgenin alındığı tarih ve diploma numarası gibi detaylar da yer alır. Üniversitelerin bir kısmı, diplomaların yanında öğrencilere onur ya da yüksek onur gibi başarı belgeleri de sunmaktadır. Bu nedenle diploma çevirisi yapılırken bu belgelerinde çevirisinin yapılıp yapılmayacağı muhakkak sorulmalıdır.

Diplomaların Türkçe yazan bölümünün altında İngilizce diploma bilgileri de yer alabilmektedir. Diploma çevirisi yapılmadan önce belge incelenmeli ve terimlerin çevirisine özen gösterilmelidir. Çevirinin yapıldığı ülkenin diploma diline uygun çevirisi yapılmalıdır. Örneğin Türkçeden Fransızcaya çevrilecek bir diploma, Fransız diplomalarına eşdeğer ve oradaki yetkililerin anlayacağı düzeyde olmalıdır. Yeminli çevirmen; diplomayı çevirir, kaşeler ve istek doğrultusunda tasdiklemek üzere notere gönderir. Noter tasdikli diploma çevirisi, Okeanos tercüme proje yöneticileri tarafından müşteriye gönderilir.

Eğitim Düzeylerine Göre Diploma Tercümesi

Diploma denildiğinde aklımıza ilk olarak üniversite diploması gelse de lise diploması ya da lisansüstü, doktora diplomaları da bu kategoriye girmektedir. Diploma türü fark etmeksizin çeviri titizlikle profesyonel çevirmenler tarafından yapılmalıdır. Okeanos Çeviri Bürosu ile diplomalarınızı kısa sürede ve güvenilir bir şekilde çevirmeyi taahhüt ediyoruz. Diploma türleri, çevirilerde bazı farklılıklar gerektirir. Yurt dışında çalışmaya gittiğinizde şirketler en son mezun olduğunuz okul türüne ait diplomanızın tercümesini görmek isterler. Lise diplomanızda öğrenim türü, öğrenim dili, ortalama gibi bilgiler yer alırken lisans diplomanızda bölümünüz ve fakülteniz yer almaktadır. Lisansüstü diplomalar ise genellikle akademik çevrede diplomanıza denklik sağlamak ve akademik geçerliliğinizi artırmak için kullanmanız gereken bir belgedir. Bu çevirilerin her biri, uzman yeminli tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu, lise diplomasından lisansüstü diploma çevirisine kadar farklı eğitim düzeylerinde profesyonel çeviri hizmeti sunar.

Noter Tasdikli Diploma Çevirisi

Master diploma çevirisi ya da akademik belge çevirisi, bu gibi belgelerin çoğu basılacağı ya da önemli birimlere teslim edileceği için noter tasdikli olarak çevrilir. Fakat noter tasdikli çevirinin diğer çevirilerden farkları nelerdir?

  • Noter tasdikli çeviri, noter huzurunda imzalanmak ya da mühürlenmek zorundadır.
  • Noter tasdikli çeviride hata payı olmaz, çeviri mutlak doğruluk suretiyle tamamlanır.
  • Kaynak metnin bilgileri, yabancı dile aynen aktarılmalıdır. Orijinal metnin dışına çıkılamaz.

Genellikle diplomalarda ya da eğitim belgelerinde kurslar ve puanlama ile ilgili bilgiler yer alır. Ancak bir ülkedeki puanlama sistemi, başka bir ülkede geçerli olmayabilir. Örneğin Türkiye ve Amerika’daki puanlama sistemi farklıdır ve Türkçeden İngilizceye bir diploma çevirisi istenir. Türk diplomasında AGNO 100’lük sisteme göre yazılmışsa bunu Amerikan sisteminde 4’lük GPA üzerinden çevirebilirsiniz. Bu gibi ayrımlara dikkat edilmeli ve hedef kültürün eğitim özellikleri göz ardı edilmemelidir.

Diploma Çevirisi Denklik Belgesi Nedir?

Başka bir ülkede akademik başarılarınızı gösteren diplomanızı sunduğunuzda iki ülke arasındaki denklik durumuna dikkat edilir. Örneğin İspanya’da İngiliz Edebiyatı üzerine alınan bir dersin Türkiye’de dengi Birleşik Krallık içinde ortaya çıkan edebi akımlar olabilir. Böyle bir durumda kendi okulunuz ve diğer okul arasında denklik sağlandığından emin olmalısınız. Ders denklikleri, genellikle Erasmus gibi yurt dışı eğitim programları sonucunda sorgulanmaktadır. Diğer bir denklik durumu ise bölümlerinizin geçerliliği ve not ortalamalarınızın eşitlenmesidir. Okeanos Tercüme, uzun yıllardır diploma ve transkript çevirisi sağlayan bir kuruluş olarak bu tür çevirilerde aklınıza takılan sorulara yanıt bulur ve tercümelerinizi pratik bir şekilde gerçekleştirir.

Diploma Çevirisi Taleplerinizde Okeanos Tercüme…

Günümüzde diploma çevirisini kullanabileceğiniz birçok alan vardır. Yurt dışında herhangi bir düzeyde okula başvuru yaptığınızda son mezun olunan okulun diploması ve diğer belgelerin yeminli tercümesi talep edilir. Ayrıca Lisansüstü eğitim seçeneği sunan birçok üniversite denklik ve diploma çevirisi olmadan başvuru kabul etmez. Çünkü alımlarını, çeviri belgede yazan kriterlere göre yapacaktır. Eğitim alternatiflerinin yanı sıra iş başvurularında diploma çevirisi olmazsa olmaz bir koşuldur. Kendi ülkenizde işe başvurduğunuzda dahi diploma istenirken başka bir ülkenin bu belgeyi kendi dilinde talep etmesi doğaldır.

Öğrenci belgeleri tercümesi detaylı bilgi için tıklayınız…

Yeminli tercüme fiyatları ve öğrenci indirimleri için tıklayınız…

transkript belgesi çevirisi

Transkript Belgesi Çevirisi

Öğrenciler, yurt dışı eğitim seçeneklerine başvurduğunda birçok belgenin o ülke dilinde çevirisi talep edilir. Bu belgelerin başında ise diploma, kabul mektubu ve transkript çevirisi gelmektedir. Her ülkenin not döküm sistemi aynı olmadığı için çevirilerde bazı sayısal dönüştürmeler yapılabilir. Bunu İngilizceden yapılan çevirilerde ağırlık ve uzunluk dönüştürmelerine benzetebiliriz. Aksi taktirde okulda puanlama sisteminiz tanınmaz ve kabul alma süreciniz zorlaşır. Transkript çevirisi yapılırken uzman çevirmenlerden destek almak son derece önemlidir. Resmi evraklardan biri olduğu için genellikle yeminli tercümanlar tarafından yapılan transkript çevirisinde bu belgeye özgü terim kullanımı gerekir. Akademik literatürün dışında yapılan günlük çeviriler, transkript ya da diploma çevirisi gibi türlerde hata oluşmasına neden olur. Profesyonel transkript çevirileriniz için Okeanos Tercüme yeminli tercümanlarını tercih ederek başvurularınızı başarıyla tamamlayabilirsiniz. Transkript çevirisine dair diğer bilgiler yazımızda…

Transkript Nedir? Transkript Nereden Alınır?

Transkript, diğer bir deyişle not döküm belgesi, üniversite hayatınız boyunca aldığınız ya da almakta olduğunuz derslerin ve bu derslere ait puanlarınızın sıralandığı kapsamlı bir kayıt belgesidir. Bu belgeyi, her üniversite vermektedir ve mezun olma şartı aranmaz. Üniversitenin 2. ya da 3. sınıfında da bu belgeyi öğrenci işlerinden talep ederek oluşturabilirsiniz. Günümüzde Türk Eğitim Sistemi, transkript oluşturma süreçlerini oldukça kısaltmıştır. Eskiden doğrudan imzalı olarak öğrenci işlerinden alınan belgeler, zamanla elektronik ortamda aynı gün içinde teslim seçeneğiyle karşımıza çıktı. Geçtiğimiz dönemde ise E-Devlet uygulamasına özellik olarak eklendi. Bu durumda E Devlet uygulamasına girerek transkript sorgulama bölümüne tıklayıp aynı anda çıktı işlemi yapabilir ya da belge görüntüleyebilirsiniz. Farklı üniversitelerin transkriptlerinin bazı bölümlerinde küçük değişiklikler olsa da temelde aynı bilgileri içerdiğini görürüz.

Transkriptin Hangi Bölümleri Çevrilmelidir?

Transkriptin ilk bölümünde öğrencinin özlük bilgileri ve öğrenci numarası yer alır. Bu kısmın altında ise hangi bölümde okuduğu, öğretim dili, tamamladığı kredi sayısı gibi detaylar vardır. Üniversitelerin çoğu, Ulusal Kredi Sistemi’ne göre diploma verdiğinden belirli kredi sayısını tamamlayan öğrenciler mezun olabilir. Eğer öğrenci mezun değilse şu ana kadar aldığı kredilerin toplamı görünür. Mezun olan öğrencilerin mezuniyet tarihi de yazar. Bu kısımların bazıları, altında İngilizce çevirisi ile sunulabilir. Fakat transkript çevirileri resmi belgeler olduğu için muhakkak yeminli tercümanlar tarafından çevrilmeli ve noter tasdikli olmalıdır.

Transkript Çevirisi Örneği (ilk kısım)

Kaynak Metin                                                       Çeviri Metin

Eğitim Birimi: Edebiyat Fakültesi                           Academic Unit: Faculty of Letters

Programı: Mütercim Tercümanlık Pr.                     Program: Translation and Interpretatiın Pr.

Akademik Derece Türü: Lisans                               Type of Academic Degree: Bachelor’s Degree

Öğretim Dili: Fransızca                                          Language of Instruction: French

Eğitim ve Öğretim Türü: Örgün Öğretim               Type of Education: Formal Education

Program Türü: Anadal                                            Program Type: Major

Öğrenim Durumu: Mezuniyet                                 Education Status: Graduation

Not Sistemi: 4’lük Not Sistemi                                Grading System: 4.0 Scale

Genel Not Ortalaması: 3.48                                    Cumulative GPA: 3.48

Transkript Terimlerinin Çevirisi ve Açılımı

İngilizcede GPA olarak tanımlanan ağırlıklı genel not ortalaması, Türkçe transkriptlerde AGNO ya da GANO olarak karşılık bulur. Bu ortalama, öğrencilerin aldığı bütün dersler ve dönemler boyunca hesaplanan en kapsamlı nottur. Bunun dışında öğrencilerin her yarı yılda o döneme özgü ortalamaları hesaplanır. Bu ortalamalara ise YANO denir. Öğrenciler başka bir ülkede öğrenim görmek istediklerinde AKTS, yani Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne göre hareket edilir. Bu sistemde notların standartlaşması sağlanmıştır. Standartlaşan notlar sayesinde öğrenimine yurt dışında devam eden bir öğrenci, denklik sağlayarak orada yeni bir öğrenime başlar ya da var olan eğitimi üzerinden başka bir programda süreli olarak öğrenim görür. Bu özel terimlerin her birinin farklı ülkelerde sabit karşılıklıları vardır. Akademik terimler arasında geçen bu kelimeleri çevirirken dikkatli olunmalıdır. Okeanos Tercüme, akademik literatüre hakim yeminli tercümanları sayesinde transkriptinizde yer alan terimleri ustalıkla çevirerek kısa sürede size teslim eder.

Transkript Harf Notları ve Başarı Puanları

Transkript alınırken Türkiye’de çoğu üniversite 4’lük sistem üzerinden puanlama yapsa da yurt dışında 100’lük sisteme göre notlandırma yapılıyorsa çevirilerde bu duruma dikkat edilmelidir. Türk transkriptlerinde derslerin yanında harf notu olarak adlandırılan ve her biri 4’lük sistemde karşılık bulan AA, BA, F gibi harfler vardır. Bu harflerin 4’lük sistemde karşılığı şu şekildedir;

Harf Notu          Başarı Notu/Puanı

AA                     4,00

BA                     3,50

BB                     3,00

BC                     2,50

CC                     2,00

DC                     1,50

DD                     1,00

FF                      0

Puanlama sistemindeki notlar, Avrupa üniversitelerinde geçerlik sağlamıyorsa YÖK denklik tablosuna göre 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürme işlemi yapılır. Burada YÖK’ün sunduğu tablodan yararlanabilirsiniz.

Transkript Nerelerde Kullanılır?

Transkript öğrencilerin başarı durumunu gösteren bir belge olduğu için ilk yılını tamamlayan öğrencilerin çoğu, burs başvurularında transkript kullanmaktadır. Birçok vakıf, başvuru koşullarının içinde web sitesinden ya da posta yoluyla transkript sunulmasını koşul olarak belirtir. Bunun dışında yurt dışında yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler, transkript çevirisi yaptırır ve çevirileri okula gönderir. Okul, başarı durumuna göre öğrenciyi kabul eder. Transkriptin kullanıldığı bir diğer işlem askerlik tecilidir. Askerlik erteleme durumlarında erkek öğrenciler transkriptlerini de teslim ederek askerlik tecil ettirebilirler. İş başvurusunda bulunan yeni mezunlar ya da staj arayışındaki öğrenciler de sık sık transkriptlerini yabancı ya da yerli firmalara göndermektedir. Yabancı firmalar, genellikle transkript tercümesi kabul eder.

YÖK Denklik Başvurusu Esnasında Sizlere Sunulan Avantajlar…

Okeanos Tercüme Bürosu; yurt dışı eğitim, iş, staj başvurusu ve daha birçok alanda diploma ve transkript tercümelerinizi titizlikle yaparak noter tasdik işlemini gerçekleştirir. Uygun fiyat avantajlarımız ve öğrenci indirimleriniz sayesinde yıllardır eğitime destek olarak çeviri projelerinizi başarıyla tamamlıyoruz. Çeviri, deşifre, yerelleştirme ve diğer hizmetlerimizden faydalanmak için bizlere ulaşabilirsiniz; web sitemiz www.okeanostercume.com.tr, e posta adresimiz info@okeanostercume.com.tr ve telefon hatlarımız 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 Whatsapp ve Telegram.

YÖK Denklik Başvurusu, Diploma ve Transkript Belgesi Çeviri