Farsça Çeviri

Farsça çeviri ve tercüme, Farsça, İ.Ö. 550-330 yılları arasında İran’ da hüküm sürmekte olan Parsa halkının konuştuğu dilden gelmektedir.

Bir zamanlar Pers İmparatorluğunun resmi dili olan Farsça, o dönemde imparatorluk sınırları içerisinde çok geniş bir bölgede konuşulmuş, öyle ki Hindistan’da mahkemelerde resmi dil statüsündeyken, 18. yüzyılda İngilizler tarafından yasaklamıştır.

Farsçanın günümüzde yayıldığı alanlara bakacak olursak, Farsça ve lehçeleri; İran, Afganistan ve Tacikistan‘da resmi dil statüsündedir. Özbekistan’da ve Basra Körfezi ülkelerinde de konuşulan Farsça Hint-Avrupa Dil Ailesinin bir kolu olan Hint-İran dillerinin İran öbeğine bağlıdır

Farsçaya Farsi (Parsi) ya da Acemce de denir. Çok eskilere dayanan tarihi ve bin yıllık yazılı eserleriyle İran’ın köklü ve sağlam kültürünü komşu ülkelere kadar tanıtmıştır.

Farsça Çeviri ve Tercüme Talepleriniz İçin Doğru Çözüm…

İran kültürünün bu denli yayılmış olması, İran’ın siyasi arenada uluslararası anlamda her daim söz sahibi olması Farsça tercüme ve Farsça çeviri talebini arttırmıştır. Farsça tercüme ve Farsça çeviri hizmeti talepleri o kadar çarpıcı bir şekilde artmıştır ki, yaygın uluslararası ihtiyaçları karşılamak için pek çok şirket ya da kuruluş Farsça tercüman arayışı içerisine girmiştir.

Katalog, broşür, ISO ve TSE belgesi, teknik şartnameler, kullanım kılavuzları vb. dokümanların çevirisine İran ile Türkiye arasında gerçekleşen ticari, ekonomik, teknolojik alışverişler anlamında ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu teknik belgelerin çeviri işlemi esnasında terminolojik bütünlüğün sağlanması kilit noktadır.

İran ile Türkiye arasında gerçekleşen yasal düzenlemeler bağlamında vekaletname, şirket sözleşmesi, şirket tüzüğü, taahhütname, vergi evrakları, tapu, şirket sunumları, vb. evrakların Farsçadan Türkçeye tercüme, Türkçeden Farsçaya tercümesine yönelik talep oluşmaktadır. Her iki ülkenin de hukuk sistemine ve hukuk terminolojisine sahip bir çevirmen veya tercüman, tercümenin kalitesini arttıracaktır.

İran’dan Türkiye’ye tıbbi hizmetlerden yararlanmak üzere pek çok insan gelmektedir. Bu durum hasta dosyalarının, tahlil sonuçlarının, reçetelerin, sağlık raporlarının çevrilmesi gereksinimi demektir. Tıbbi çeviri yaparken terminolojiye hakimiyet ve ilgili ülkenin bağlamına uyum sağlama çok önemlidir.

Farsça zengin bir dildir ve doğru, kaliteli ve profesyonel çeviri elde etmek için önemli bir uzmanlık gerektirir.

Acil Farsça Çeviri

Acil Farsça çeviri hem yazılı olarak hem de sözlü olarak oldukça fazla talep edilen hizmetlerden birisidir.

Ticaret odalarında gerçekleştirilen yabancı ortaklı şirket kuruluş işlemleri esnasında, yabancı uyruklu kişilerin noterliklerde gerçekleştirdiği işlemler esnasında, tapuda gerçekleştirdikleri gayrimenkul alım satım sürecinde, nikah işlemleri için, ithalat – ihracat işlemlerinde ve adliyelerde davaya konu olma süreçlerinde acil Farsça çeviriye ihtiyaç duyulmaktadır.

Diploma, transkript, nüfus kayıt örneği, sözleşme, ihale, doğum belgesi, boşanma belgesi, bekarlık belgesi, vekaletname gibi evrakların çevirisi söz konusu olduğunda da acil Farsça tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Acil Farsça tercüme işlemi alanında uzman, Farsçanın barındırdığı ahenkli ve edebi dile hakim, deneyimli Farsça tercüman kadrosu aracılığıyla gerçekleştirildiğinde başarıya ulaşmaktadır. Bundan dolayı acil Farsça tercüme hizmeti için profesyonel tercüman kadrosuna sahip bir tercüme bürosuyla çalışmak büyük önem arz etmektedir.

Acil Farsça tercüme hizmeti veren bir tercüme bürosunun acil tercüme hizmetinin yanı sıra bu hizmeti kaliteli ve uygun fiyatlara sağlaması müşterilerinin memnuniyet düzeyini en üst düzeyde tutacaktır.

Farsça Tercüme Bürosu

Farsça tercüme bürosu seçiminde müşteriler için dikkate alınan belli başlı faktörler bulunmaktadır. Buna göre:

 • Çeviri teklifinin hızlı bir şekilde müşteriye sağlanması,
 • Uygun Türkçe Farsça çeviri fiyatı sunulması,
 • Çeviri sürecinin hızlı ilerlemesi,
 • Sağlanan Türkçe Farsça çeviri hizmetinin kaliteli olması,
 • Çeviri işlemi gerçekleştirilen belgenin teslimatının zamanında sağlanması

Gibi ölçütler bir müşterinin seçeceği Farsça tercüme bürosu için ön kriterlerdendir. Müşteri Türkçe Farsça çeviri hizmeti almaya başladığı Farsça tercüme bürosundan zaman içinde belirli talep, ihtiyaç ve beklentilerde bulunmaktadır. Bunlar:

 • Türkçe Farsça çeviri işleminin teknik, hukuki, tıbbi, ticari, akademik, edebi, finansal vb. alanlarda yeterli bilgiye ve terminolojiye sahip Farsça tercüman kadrosu aracılığıyla sağlanması,
 • Türkçe Farsça çeviri sürecinde dil bilgisi, yazım ve imla kurallarına dikkat edilmesi,
 • Teknoloji ve bilimsel gelişmelerle uyumlu bir dil kullanılması,

Gibi talep ve ihtiyaçlar müşteri tarafından beklenebilmektedir.

Farsça yeminli tercüme bürosu da bahsi geçen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda kendini her geçen gün yenilemeli ve geliştirmelidir.

Okeanos Tercüme şirketi kaliteli çeviri hizmeti arayışı içerisinde olan müşterilerine profesyonel bir Farsça tercüme bürosu olarak alanında uzman ve deneyimli Farsça tercüman kadrosuyla uygun fiyatlara kaliteli ve güvenilir hizmeti sağlamaktadır.

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutan Okeanos Tercüme şirketi müşterilerinin talep, beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına her geçen gün kendini yenilemekte ve geliştirmektedir.

Farsça Yeminli Tercüme

Türkiye’yi Afganistan, İran, Tacikistan gibi Farsçanın anadil olduğu ve Farsçanın sık konuşulduğu ülkelerden eğitim, siyasi sebepler, dini sebepler, seyahat, iş gibi sebeplerden dolayı pek çok vatandaş ziyaret etmektedir. Karşılıklı etkileşim ve iletişimin arttığı atmosferde Farsça yeminli tercüme, Farsça yeminli tercüman talebine gereksinim duyulmaktadır.

Farsça aynı zamanda ticari konumu yüksek bir dildir. Türkiye ile İran’ın içinde bulunduğu ticari faaliyetler, ihracat ve ithalat işlemleri Farsça yeminli tercüme hizmetine olan talebi arttırmaktadır.

Faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, kapasite raporu, SGK hizmet dökümü, bilanço, poliçe, ticari yazışmalar, vergi levhası, yetki belgesi gibi ticari evrakların, şirket sözleşmesi, şirket tüzüğü, genelge, mahkeme tutanakları, vekaletname gibi hukuki evrakların Farsça yeminli tercümesine sıkça ihtiyaç duyulmaktadır.

Pek çok sebepten dolayı pek çok belge için talep edilen Farsça yeminli tercüme işlemi deneyim sahibi, çeviri işlemini gerçekleştirdiği alanda bilgili ve donanımlı Farsça yeminli tercüman kadrosu aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.

Farsça yeminli tercüme sürecinden beklenen belli başlı ölçütler bulunmaktadır. Buna göre

 • Teklif sürecinde uygun Farsça tercüme fiyatlarının sağlanması,
 • Değerlendirme sürecinde mutlaka belirli bir uzmanlık alanına (teknik, tıbbi, akademik, hukuki, ticari vb.) sahip Farsça yeminli tercümanın seçilmesi,
 • Çeviri sürecinde Farsça yeminli tercümanın hem Farsça hem de Türkçeye anadili düzeyinde hakim olması,
 • Çevirisi gerçekleştirilen evrakların kontrollerinin sağlanması

tercüme sürecini hızlandırmaktadır.

Okeanos Tercüme şirketi tekliften teslimat sürecine kadar EN 15038 Kalite Standartları doğrultusunda verdiği Farsça yeminli tercüme hizmetiyle müşterilerinin beklenti içerisinde olduğu kaliteli hizmet anlayışını karşılamaktadır.

Teknik, hukuki, tıbbi, ticari, akademik, edebi, finansal ve buna benzer pek çok terminolojide uygun Farsça tercüme fiyatlarıyla sağladığı Farsça yeminli tercüme hizmetiyle tercüme sektörünün lider firmaları arasında yer almaktadır.

Türkçe Farsça Tercüme

Türkçe Farsça tercüme, Farsça sözlü tercüme ve Farsça tercüman taleplerine günümüzde oldukça sık rastlanmaktadır.

Türkçe Farsça tercüme ihtiyacına zemin hazırlayan etmenler arasında Türkiye’nin İran’dan ve Afganistan’dan çeşitli sebeplere dayalı olarak göç alması ve bunun sonucu olarak Afgan ve İran vatandaşlarının Türkiye’de ikamet etme, çalışma, eğitim görme, sağlık hizmetlerinden faydalanma, evlenme, bankacılık işlemleri gibi sebeplerden dolayı belgelerinin tercümesine ihtiyaç duyması bulunmaktadır.

 • Diploma,
 • Transkript,
 • Evlilik cüzdanı,
 • Bekarlık belgesi,
 • Boşanma belgesi,
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Kimlik,
 • Ehliyet,
 • Sağlık raporu,
 • Doğum belgesi,
 • Vekaletname,
 • Muvafakatname,

gibi belgeler Türkçe Farsça tercümesi en çok talep edilen belgeler arasında bulunmaktadır.

Türkiye’nin İran ile olan ticari ilişkileri bağlamında gerçekleştirdiği ihracat ve ithalat işlemleri gibi süreçler bağlamında da Türkçe Farsça tercüme hizmetine fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır.

 • Sözleşmeler,
 • Teknik şartnameler,
 • İdari şartnameler,
 • Sertifikalar,
 • Gümrük beyannamesi,
 • Ticari faturalar,
 • Kalite sertifikası,
 • AT Karnesi,
 • Dolaşım belgeleri

gibi içeriklerin bu bağlamda Türkçe Farsça tercümesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Şirket kurma ve tescil işlemleri esnasında ortaklardan birisi İran veya Afgan uyruklu ise Farsça sözlü tercüme hizmetini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda yabancı ortaklı şirket kuruluş işlemleri esnasında Farsça sözlü tercüme hizmeti sağlaması adına Farsça tercümanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Farsça sözlü tercüme hizmetini gerçekleştirecek Farsça tercümanın herhangi bir noterlikte yemin zaptı bulunması, Türk vatandaşı olması zorunlu olup hem Farsçayı hem de Türkçeyi akıcı ve anlaşılır bir şekilde konuşması Farsça sözlü tercüme süreci için oldukça önemlidir.

Farsça Türkçe Tercüme

Türkiye ve arasındaki ticari, siyasi, ekonomik vb. ilişkiler bağlamında pek çok işlem ve pek çok sebepten dolayı Farsça Türkçe tercüme ve Türkçe Farsça tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ticari, hukuki, tıbbi, teknik vb. pek çok terminolojide ihtiyaç duyulan Farsça Türkçe tercüme ve Türkçe Farsça tercüme hizmeti için alanında uzman bir Farsça tercüme bürosu ile çalışılması hizmet kalitesini artırmaktadır. Farsça Türkçe tercüme hizmeti sağlayan bir Farsça tercüme bürosu müşteri memnuniyet düzeyini yukarılarda tutmak adına birtakım çalışmalarda bulunmalıdır. Buna göre;

 • Bünyesinde hem Farsçaya hem de Türkçeye anadili düzeyinde hakim olan Farsça tercümanlar bulundurmalı,
 • Uygun Farsça tercüme fiyatları ve zamanında teslimat anlayışıyla kaliteli ve güvenilir Farsça Türkçe tercüme ve Türkçe Farsça tercüme hizmeti sağlamalı,
 • Hizmet kalitesini geliştirmek üzere çalışmalarını yenilemeli ve geliştirmeli,
 • Çözüm odaklı ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalar gerçekleştirmelidir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi profesyonel ve deneyimli Farsça tercüman kadrosuyla müşterilerinin ihtiyaç duyduğu kalitede Farsça Türkçe tercüme ve Türkçe Farsça tercüme hizmeti sağlayan bir Farsça tercüme bürosu olarak faaliyet göstermektedir.

Farsça İngilizce Tercüme

Farsça İngilizce tercüme bugün hukuki, tıbbi, teknik, ticari, edebi, finansal vb. pek çok alanda talep edilmektedir. İran’ın petrol ve doğal gaz rezervine sahip olması diğer ülkelere doğal gaz ihracatında bulunmasına olanak sağlayarak ülkeler arası iletişimin gerçekleşmesine sebebiyet vermektedir. Bu anlamda günümüzde oldukça fazla Farsça İngilizce tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Dil yapısı olarak birbirinden farklı özelliklere sahip olan Farsça ve İngilizce birbirlerinden oldukça farklı özelliklere sahip iki dildir. Bundan dolayı Farsça İngilizce tercüme her iki dile de hakim, her iki dilin özellikleri, kültürleri hakkında bilgi sahibi tercümanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

Farsça İngilizce tercüme hukuki alanda düşünüldüğünde iki ülkenin farklı hukuk sistemlerine sahip olduğu aşinadır. İran şeriatla yönetilen bir ülkedir, bundan dolayı yasal düzenlemeleri ve hukuki yaptırımları anadili İngilizce olan bir ülkeye göre daha ağır olabilmektedir. Bundan dolayı Farsçadan İngilizceye yapılacak hukuki belgelerin (mahkeme kararları, sözleşmeler, anlaşmalar, vekaletname, muvafakatname, kanun ve yönetmelikler vb.) çeviri işlemi her iki ülkenin hukuk sistemine, hukuki terminolojiye hakim tercümanlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Türkçe Farsça tercüme işlemi uygulanırken de aynı durum söz konusu olup, İngilizce Türkçe tercüme işlemi de hukuk ve diğer tüm dillerde aynı dikkat ve hassasiyetle ya da çok yönlü bakış açısıyla gerçekleştirilmelidir.

Farsça Noter Onaylı Tercüme

Vatandaşlık, çalışma ve ikamet izni, evlilik işlemleri, vekalet verme, hisse devri, imza beyanı, şirket kuruluş ve tescil işlemleri için Afgan ve İran vatandaşlarından Türkiye’deki resmi makamlar tarafından Farsça noter onaylı tercüme hizmeti talep edilmektedir.

İran ve Afgan vatandaşları çeşitli sebeplere dayalı olarak Türkiye’de ikamet etmek, çalışmak, eğitim görmek, sağlık hizmetlerinden yararlanmak, gayrimenkul alım-satımı yapmak, evlenmek, şirket kurmak işlemler için resmi kurumlara başvurmaktadır. Söz konusu resmi kurumlar (konsolosluk, hastaneler, üniversiteler, noterlikler, ticaret odaları, tapu, bankalar vb.) İran ve Afgan vatandaşlarından söz konusu işlemler için belli başlı belgelerinin Farsça yeminli tercümanlar aracılığıyla Farsça noter onaylı tercümesini talep etmektedir. Bu belgeler arasında diploma, transkript, nüfus kayıt örneği, vekaletname başta olmak üzere pek çok belge yer almaktadır.

Söz konusu belgelerin Farsça noter onaylı tercüme hizmeti Afgan ve İranlı vatandaşlar için kritik öneme sahiptir. Bundan dolayı profesyonel ve deneyimli Farsça yeminli tercüman kadrosuna sahip bir tercüme bürosu ile çalışmak gerekmektedir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi Farsça noter onaylı tercüme konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip, her iki dile de anadili düzeyinde hakim Farsça yeminli tercüman kadrosu ile karakter sayısı aracılığıyla belirlediği Farsça tercüme fiyatları eşliğinde kaliteli, hızlı ve güvenilir Farsça noter onaylı tercüme hizmeti sağlamaktadır.

Farsça Tercüman

Tercüme büroları artan Farsça tercüman ve Farsça tercüme talepleri doğrultusunda Farsça tercüman kadrolarını genişletmek adına belli ölçütleri göz önüne alarak Farsça tercüman alımı yapmaktadır. Buna göre tercüme büroları tarafından hem Farsçaya hem de Türkçeye anadil düzeyinde hakimiyet, belirli bir uzmanlık alanında gelişmiş olma terminoloji ve jargon bilgisi ve deneyim sahibi olma gibi ölçütler doğrultusunda Farsça tercüman alımı yapılmaktadır.

Bugün Farsça tercümanlara ticaret odalarında gerçekleştirilen İran ortaklı şirket kuruluş işlemleri, noterliklerde İran veya Afgan uyruklu vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen noterlik işlemleri, İran ve Afgan uyruklu vatandaşların nikah dairelerinde gerçekleştirdikleri evlilik işlemleri, mahkemelerde görülen dava işlemleri, tapudaki gayrimenkul alım satımları, iş toplantıları ve yemekleri, iş seyahatleri ve gezileri gibi işlemler esnasında ihtiyaç duyulmaktadır.

Farsça tercümanlar tarafından Farsça tercümesi en sık gerçekleştirilen belgeler arasında ise kimlik, aile cüzdanı, nüfus kayıt örneği, evlilik akdi, diploma, transkript, vekalet, imza sirküleri, sözleşme, kullanım kılavuzu, katalog, akademik makale, sağlık raporu vb. içerikler yer almaktadır.

İstanbul’un iş akışının en yoğun olduğu iş merkezlerinden birisi olan Perpa Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi Perpa İstanbul Ticaret Odasında gerçekleştirilen İran ortaklı şirket kuruluş ve tescil işlemlerinde ve bir alt katında yer alan Beyoğlu 25.Noterliğinde Afgan ve İran vatandaşları tarafından gerçekleştirilen vekalet verme, imza beyanı, araç satışı gibi noterlik işlemlerinde alanında uzman ve tecrübe sahibi Farsça tercüman kadrosu aracılığıyla hizmet vermektedir.

Farsça tercüme kalitesini artırmak ve Farsça tercüman kadrosunu genişletmek adına belirli kriterler doğrultusunda Farsça tercüman alımı yapmakta, her geçen yenileyici ve geliştirici çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Farsça Yeminli Tercüman

Yabancı ortaklı şirket kuruluş işlemleri ya da yabancı uyruklu kişilerin noterlik işlemleri gibi süreçler esnasında sıklıkla Farsça yeminli tercümana ihtiyaç duyulmaktadır.

Farsça Yeminli Tercümana Nerelerde İhtiyaç Duyulmaktadır?

Anadilleri Farsça olan iki kişinin evlilik işlemleri esnasında nikah salonlarında kişilerin nikah memuruna beyanlarını, nikah memurunun da kişilere soru ve cevaplarını iletmeleri amacıyla Farsça sözlü tercüme hizmetine dolayısıyla Farsça yeminli tercümana gereksinim duyulmaktadır.

İran, Afganistan, Tacikistan ya da anadili Farsça olan bir kişinin gayrimenkul alım satım işlemler için de Farsça yeminli tercüman talebinde bulunması gerekmektedir.

Ticaret odalarında İran, Afganistan, Tacikistan veya anadili Farsça olan ortakların şirket kurma işlemleri esnasında, şirket kuruluş sözleşmesinin Farsça yeminli tercüman tarafından Farsça sözlü tercümesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Noterliklerde pek çok resmi işlem gerçekleştirilmektedir. Bunlardan bazıları vekaletname, imza beyannamesi, taahhütname, şirket sözleşmesi, kira sözleşmesi gibi işlemlerdir. Söz konusu işlemler anadili Farsça olan vatandaşlar tarafından gerçekleştirildiğinde Farsça yeminli tercümana gerek duyulmaktadır.

İran, Afganistan ya da Farsça anadilli bir vatandaş adliyede herhangi bir davaya konu olabilir. Bu esnada adliyede Farsça sözlü tercüme işlemi için adli bilirkişi olarak Farsça yeminli tercüman talep edilmektedir.

Farsça Yeminli Tercümanın Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

 • Herhangi bir uzmanlık alanına (teknik, tıbbi, hukuki, ticari, akademik, finansal, edebi vb.) hakim olmak,
 • Hem Farsçanın hem de Türkçenin anlamsal ve dil bilgisel özelliklerine iyi derecede hakim olmak,
 • Hem Farsçayı hem de Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşuyor olmak,
 • Terminolojik bilgi sahibi olmak

gibi nitelikler Farsça yeminli tercüman ve Farsça yeminli tercüme işlemini kaliteli bir şekilde gerçekleştirmesi adına mutlaka sahip olması gereken nitelikler arasındadır.

Farsça Sözlü Tercüme

Türkiye ile İran arasındaki ticari işbirliklerinin bir sonucu olarak İranlı iş insanlarının Türkiye’deki gerçekleştirdikleri şirket kuruluş işlemleri,  İranlı ve Afgan vatandaşların çeşitli sebeplerden dolayı Türkiye’ye gelmelerinin bir sonucu olarak resmi kurumlarda gerçekleştirdikleri işlemler için Farsça sözlü tercüme hizmeti talep edilmektedir.

Farsça sözlü tercüme işlemi noter yemini bulunan Farsça yeminli tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Farsça sözlü tercüme işlemini gerçekleştirecek olan Farsça yeminli tercümanın hem Farsçayı hem de Türkçeyi iyi bir şekilde dinleme ve konuşma becerisine sahip olması, tercüme sektöründe belli bir tecrübesinin bulunması ve bilgi birikiminin yüksek olması gerekmektedir. Bu şekilde Farsça sözlü tercüme süreci daha kolay bir şekilde ilerleyecektir.

Ticaret odalarında sayısız şirket kuruluş işlemleri gerçekleşmektedir. Şirket kuruluş işlemleri esnasında ortaklardan birisi yabancı uyruklu ise şirket sözleşmesinin maddelerinin yabancı uyruklu ortağa anlatılması için sözlü tercüme hizmeti talep edilmektedir.

Perpa İstanbul Ticaret Odası şirket kuruluş ve tescil işlemlerinin oldukça fazla gerçekleştiği kurumlardan birisidir. Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi, İstanbul Ticaret Odası Perpa Şubesi ile aynı binada bulunmasının bir avantajı olarak İTO Perpa’da gerçekleştirilen şirket kuruluş işlemleri esnasında ortaklardan birisinin İran veya Afgan uyruklu olduğu şirket kuruluşlarında talep edilen Farsça sözlü tercüme hizmetini sağlamaktadır.

Son zamanlarda ülkemizdeki İran ve Afgan uyruklu vatandaşların sayısı git gide artış göstermektedir. Bunun sonucu olarak resmi kurumlarda pek çok sebepten dolayı işlem gerçekleştirirler. Noterliklerde vekalet verme, araç satışı, imza beyanı gibi işlemler, tapudaki gayrimenkul alım satımları, nikah dairelerinde gerçekleştirdikleri evlilik işlemleri, adliyelerde görülen dava süreçleri gibi İran ve Afgan vatandaşlar tarafından resmi kurumlarda gerçekleştirilen pek çok işlem için Farsça sözlü tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Okeanos Tercüme şirketi Beyoğlu 25.Noterliği ile işbirliği içerisinde Afgan ve İran vatandaşlarının noterlik işlemleri için Farsça yeminli tercümanları aracılığıyla kaliteli ve güvenilir Farsça sözlü tercüme hizmeti sağlamaktadır.

Farsça Tercüme Fiyatları

Farsça tercüme fiyatları Farsça tercüme talebinde bulunacak müşteriler tarafından merak edilen konulardan birisidir.

Diploma, transkript, kimlik, aile cüzdanı, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği gibi pek çok belgenin Farsça noter onaylı tercümesi talep edilmektedir. Farsça noter onaylı tercüme talebinde bulunan müşteriler için tercümenin kalitesi, doğruluğu ve eksiksizliğinin yanı sıra Farsça noter onaylı tercüme fiyatları da büyük önem taşımaktadır.

Bir tercüme bürosunda Farsça noter onaylı tercüme fiyatları normal Farsça tercüme fiyatlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Çünkü noter onayı gerektiren belgeler resmiyet taşıyan belgelerdir ve yeminli tercümanın imza ve kaşesini taşımaktadır. Dolayısıyla karakter sayısının yanı sıra sayfa sayısı gibi ölçütlerde Farsça noter onaylı tercüme fiyatlarının belirlenmesindeki önemli faktörlerden birisidir.

Noter onayına hazırlanan belgelerin noter tasdiki tercüme bürolarının bağlı bulundukları noterliklerde gerçekleştirilmektedir. Noter onaylı tercümesini talep ettiğiniz belgenizin tercüme bürosu tarafından çeviri işleminin tamamlanmasının ardından noter onayı için noterlikler tarafından belirlenen ücretler de bulunmaktadır. Karakter sayısı, sayfa sayısı gibi ölçütler noterliklerde belirlenen fiyatlar için temel kriterler arasındadır.

Köklü bir geçmişe sahip olan Farsça bugün bilim, sanat, edebiyat, ticaret, hukuk, tıp vb. pek çok alanda çevirisi talep edilen dillerden birisidir. Dolayısıyla bu alanlarda sözlü ve yazılı Farsça tercüme hizmetine oldukça fazla talep bulunmaktadır.

Farsça sözlü tercüme talebinde bulunacak müşteriler için Farsça sözlü tercüme fiyatları işlemlerini gerçekleştirmeleri adına önemlidir.

Farsça sözlü tercüme fiyatları çeviri sürecinin kaç gün ya da kaç saat süreceği, sözlü tercüme edilmek üzere kaç belgenin bulunduğu, hangi ekipmanların kullanılacağı gibi ölçütler aracılığıyla belirlenmektedir. Farsça sözlü tercüme fiyatlarının belirlenmesi aşamasında Farsça sözlü tercüme talebinde bulunan müşteri söz konusu bilgilileri önceden tercüme bürosuna bildirmelidir.

Farsça Tercümede Okeanos Farkı…

Okeanos Tercüme şirketi bilgi donanımı yüksek, deneyimli ve belirli bir uzmanlık alanına (teknik, ticari, tıbbı, hukuki vb.) sahip Farsça tercüman kadrosuyla uygun Farsça tercüme fiyatları eşliğinde çeviri hizmeti sağlamaktadır.

okeanos yeminli tercüme hizmetleri[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir