Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
kazakça çeviri ve tercüme

Kazakça Çeviri ve Tercüme

Okeanos Tercüme şirketi, anadil düzeyinde Kazakça ve Türkçe bilgisine sahip tercümanları aracılığıyla Türkçe Kazakça çeviri ve tercüme taleplerinizi en kısa sürede, uygun fiyat ve güvenilir kurumsal çözümleri ile karşılamaktadır. Uzman ve deneyimli ekibimizle her iki dil yönünde de dilbilgisi, yazım ve imla kurallarına uygun, terminolojik olarak doğru ve tutarlı hizmeti sizlerle buluşturmaktayız.

 

kazakistan_kazakhstan
Kazakistan – Kazakhstan

Kazakça

Gemişten günümüze Orta Asya’da konuşulan Kıpçak dillerinden birisidir. Kazakistan’ın resmi dili olan bu dil, diğer Orta Asya ülkelerinde de konuşulmaktadır.  Diğer Türk dillerinde olduğu gibi sondan eklemeli diller grubu içerisinde (agglutinative language) yer almakta ve ek olarak ünlü uyumu (vowel harmony) bulunmaktadır.

Eski Türkçe asıllı kelimeler Kazakça’da zamanla değişime uğramıştır. “Y” harfi “j”, “ç” harfi “ş”, “ş” harfi “s”ye dönüşmüştür.  Türkçe ile benzer özelliklere ve sözcüklere de sahip olan Kazakça dili, zamanla Rusça, Arapça ve Farsça gibi dillerin de etkisi altında kalmış ve değişim göstermiştir.

Kazakça Alfabe

İlk kez 38 harften oluşan Orhun alfabesiyle yazılmıştır. Daha sonrasında Arap alfabesiyle yazılmıştır. İlerleyen süre içerisinde Sovyet etkisinden kaynaklı olarak Kiril alfabesine geçiş yapılmıştır. Günümüzde ise, hem Latin hem Kiril hem de Arap alfabesiyle yazılan versiyonları bulunmaktadır.

2018 yılı itibariyle, Kiril alfabesi Kazakistan ve Moğolistan’da kullanılmaya, Latin alfabesi ise Kazakistan’da kullanılmaya başlamıştır. Çin’de yaşayan bir milyondan fazla Kazak konuşmacı tarafından ise Arapçadan türeme bir alfabe kullanılmaktadır.

Kazak alfabesi 42 harflidir ve şu harflerden oluşmaktadır: A a (А а), Ä ä (Ә ә), B b (Б б), D d (Д д), E e (Е е), F f (Ф ф), G g (Г г), Ğ ğ (Ғ ғ), H h (Х х, Һ һ), I ı (І і), İ i (Й й, И и), J j (Ж ж), K k (К к), L l (Л л), M m (М м), N n (Н н), Ŋ ŋ (Ң ң), O o (О о), Ö ö (Ө ө), P p (П п), Q q (Қ қ), R r (Р р), S s (С с), Ş ş (Ш ш), T t (Т т), U u (У у), Ū ū (Ұ ұ), Ü ü (Ү ү), V v (В в), Y y (Ы ы), Z z (З з).

Kazakça Klavye

Yalnızca Kiril harflerinin yer aldığı klavyeler bulunduğu gibi hem Kiril hem Latin harflerinin yer aldığı veya yalnızca Latin harflerinin yer aldığı klavyeler mevcuttur. Günümüzde sıklıkla kullanılanı, standart Rusça klavyenin değiştirilmiş versiyonuyla yazılanıdır.

Klavyeyi Google Play Store’dan indirmek için tıklayınız.

Kazakça Sözlük

Sözlükler diller arası çeviri, araştırma ve çalışmalarda önemli kılavuzlardır. Kazak dili için hem online hem de basılı olarak fazla sayıda kaynak bulunmaktadır. Pamukkale Üniversitesi tarafından hazırlanan pauctle Kazak Türkçesi, Türkiye Türkçesi arasında gerçekleştirilen araştırma, çalışma ve çevirilerde sıklıkla kullanılmaktadır. İngilizce Kazakça dil yönünde ise eng-kaz büyük yardımcınız olacaktır. Turuz Dil ve Etimoloji Kütüphanesi tarafından hazırlanan online Kazak Türkçesi Sözlüğü (Oraltay, Yüce, Pınar: 1984) yine sizler için fayda sağlayacaktır.

Google books “Kazakça Sözlük” için tıklayınız

Türkiye-Kazakistan İlişkileri

İki ülke arasında geçmişten bugüne ortak kökene dayalı iyi ilişkiler bulunmaktadır. İlişkiler hem çok boyutludur hem de stratejik düzeydedir. İki ülkenin mevcut ve gelişen işbirliği sonucu Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi kurumsal hale getirilmiştir. Bu noktada Türk Konseyi ve TÜRKPA’nın kuruluşunda önem adım atılmıştır.

Kazakistan ile ekonomik ilişkilerin başında taahhüt sektörü gelmektedir. Türk müteahhitler, Kazakistan’da 500’e yakın 24,4 milyar dolar tutarında proje gerçekleştirmiştir. Türk girişimciler tarafından gıda sektörüne oldukça fazla yatırım yapılmaktadır. Aynı şekilde inşaat, otelcilik, imalat gibi alanlarda da yatırım fazladır.

kazakça çeviri ve tercüme

Türkçe Kazakça Çeviri ve Tercüme

Bireysel ve kurumsal ilişkiler doğrultusunda birçok alanda talep görmektedir.  Vatandaşlık başvuruları, eğitim başvuruları, tedavi süreçleri, çalışma ve ikamet izni gibi işlemler bu noktada çeviri talebi yaratmaktadır.

Doğum belgesi, diploma, kimlik, ehliyet, pasaport, tıbbi rapor, transkript, sözleşme vb. dokümanlar bu kapsamda çevrilmektedir. Gerek duyulması halinde yeminli tercüman tarafından kaşelenip imzalanmakta veya noter tasdiki için hazırlanmaktadır.

Kazakça Çeviri ve Tercüme İşleminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kazakça ve Türkçe köken bakımından birbirine yakın diller olsa dahi; her iki dilinde başka dillerden almış olduğu yabancı sözcükler iki dili birbirinden ayırmaktadır. Bunun yanı sıra Kazakçanın Kiril alfabesi ile de yazıyor olması tercümanın her iki dile ve dilbilgilerine hakimiyetini gerektirir.

Dolayısıyla çeviri işlemine büyük hassasiyet, özen ve dikkat gösterilmelidir. Öncelikle tercümanın her iki dile de ileri düzeyde hakim kişilerden seçilmesi önemlidir. Bunun yanı sıra, tercümanın belirli bir uzmanlık alanı ve sektörde tecrübesi bulunmalıdır. Çeviri sürecinde ise hazırlık büyük önem taşır.

Tercüman çevirisini gerçekleştireceği konuyu mutlaka araştırmalı ve gerekmesi halinde sözlüklerden yararlanmalıdır. Anlamın doğru olduğundan ve eksik bulunmadığından kati surette emin olunmalıdır. Çeviri sürecinin akabinde metnin mutlaka kontrolü ve editi sağlanmalıdır. Böylelikle olası hataların önüne geçilebilir.

Kazakça Yeminli Tercüme

Şirket ilişkileri, vatandaşlık, ikamet ve çalışma izni başvuruları, eğitim, evlilik işlemleri, sağlık alanında birçok evrakın Kazakça yeminli tercüme işlemi gerçekleştirilmektedir. Kazakça bildiğini belgeleyerek noter huzurunda yemin etmesinin ardından yeminli tercüman unvanı kazanan kişilerce gerçekleştirilmektedir. Yeminli tercüme talepleri genellikle resmi belgeler ve resmi işlemler doğrultusunda oluşmaktadır. Kazakça yeminli tercüman kaşe ve imzasının yetersiz kaldığı durumlarda noter onaylı tercüme hizmeti sunulmaktadır.

Kimlik, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı, vekaletname, apostil vb. resmi evraklarınız için profesyonel Kazakça yeminli tercüme hizmeti sunulmaktadır. Çeviri işlemi gerçekleştirilen her evrakınız editör kontrolüne tabi tutulmaktadır. Akabinde talebiniz doğrultusunda yeminli tercüman kaşe ve imzası ya da noter tasdikine hazır tarafınıza sunulmaktadır.

 

kazakça çeviri ve tercüme fiyatları

Kazakça Çeviri  ve Tercüme Fiyatları

Tercüme fiyatları, karakter sayısı üzerinden belirlenmektedir. Yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme evraklarınız için ise sayfa sayısı üzerinden ve belge bazlı değerlendirme yapılmaktadır.

Okeanos Tercüme, kurulduğu günden bu yana uygun ve indirimli tercüme fiyatları üzerinden sunduğu tekliflerle müşterilerinin memnuniyetini kazanmıştır. Uygun fiyatlarıyla da kaliteli çeviri hizmetini müşterileri ile buluşturmaktadır.

Kazakça çeviri fiyatları için tıklayınız…

Kazakça Tercüme Bürosu

Okeanos Tercüme, tecrübesi ve uzman ekibiyle kalite, hız ve güvenirlik faktörleri bir arada hizmet sunmaktadır. EN15038 Tercüme Hizmet Kalite Standartlarında sağladığı hizmetleriyle tüm dillerde başarıyı ve kaliteyi yakalamış ve yakalamaya devam etmektedir.

Kazakça çeviri talepleriniz için info@okeanostercume.com.tr adreslerinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 0553 910 31 32 numaralı mobil/whatsapp/telegram hattı veya 0212 221 45 21 numaralı sabit hattımız aracılığıyla da bizlere ulaşabilirsiniz.