Rusça Tercüme ve Rusça Çeviri

Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinde olan Rusça, dünya üzerinde en çok konuşulan 7. dildir. Slav dil grubunda olan Rusça daha çoğunlukla Beyaz Rusya,  Türk devletlerinde, Ukrayna, Belarus gibi devletler olmak üzere Doğu Avrupa ve Kuzey Asya’da yaygın olarak kullanılmakta ve konuşulmaktadır.

Yazı dilinde Kiril alfabesini kullanmaktadırlar. Telaffuzda tonlamanın yoğun olması ve Latin alfabelerindeki harflerin telaffuzu tam olarak karşılamaması sebebiyle Kiril alfabesi tercih edilmektedir.

Bulgarca, Ukraynaca ve Belarusça dillerinde bulunan kelime grupları Rusça ile ortak ve benzerlik oluşturmaktadır. Günümüzde pek çok ülkede zorunlu Rusça eğitimi verilmektedir.

Dünyanın en büyük maden, petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip olan Rusya, kapladığı yüz ölçümü olarak en büyük ülke ve nüfus yoğunluğuna göre dünyanın 9. Kalabalık nüfusuna sahip ülkesidir.

Aynı zamanda, Rusya ekonomisi satın alma paritesine göre de dünyanın en büyük 6. ekonomisidir. Rusça dilinin konuşulduğu devletleri dikkate alacak olursak bu sıralama oldukça üstlere çıkmaktadır.

Dolayısı ile, gerek ülkemiz gerek ise iş birliğimizin veya ilişkilerimizin olduğu pek çok ülkenin Rusya ve Rusça dilinin kullanıldığı ülkeler ile siyasi ve ticari ilişkileri bulunmaktadır. Ülkenin dünyanın büyük enerji ihracatı yapan ülkelerden birisi olmasını da dikkate alacak olursak ülkemizin Rusya ile ilişkileri oldukça uzun bir geçmişi bulunmaktadır.

Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Bu bağlamda, başta ticari ilişkiler olmak üzere, özellikle son yıllarda her konuda stratejik iş birlikleri ile Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler her geçen gün artış göstermekte ve buna bağlı olarak her iki ülke arasındaki ticari ve yatırım hacmi yükselen bir grafik görülmektedir.

Günümüzde, Türkiye’de yaşayan çok sayıda Rusya vatandaşının, eğitim, ticaret, evlilik, vatandaşlık ve ikamet amacıyla ülkede bulunması gibi pek çok sebepten dolayı da Rusça tercüme ve çeviri taleplerinin yüksek olmasını beraberinde getirmektedir. Türk iş adamları tarafından Rusya, her zaman yer almak istedikleri bir Pazar olmuştur. Özellikle, inşaat ve müteahhitlik firmalarının çok sayıda başarıya imza attıkları projeler bulunmakta ve her geçen gün sayıları da giderek artmaktadır. Ticari faaliyetlerin yanı sıra, Türk öğrencileri için, ulaşımı ve vize kolaylığı nedeniyle Rusya cazibe kazanan bir ülke konumundadır.

Rusya ile gerçekleşen ekonomik, siyasi vb. ilişkilerimiz bağlamında Türkçeden Rusçaya çeviri oldukça sık talep edilmektedir. Başta Rusya ya da resmi adıyla Rusya Federasyonu olmak üzere, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi Türki ülkelerinde resmi dil statüsünde yer alması ve bu ülkelerde yaygın kullanımı, Rusçayı çevirisi talep edilen diller arasında da üst sıraya taşımıştır. Türkçeden Rusçaya çeviri hizmeti bugün oldukça sık talep edilmektedir.

Türkiye’deki bir şirket Rusya’daki bir şirket ile ticari ilişkide bulunduğu durumlarda, şirket kuruluşu, ortaklık yapması veya Rusya’da yatırım yapması durumunda, ithalat – ihracat esnasında Türkçeden Rusçaya çeviri hizmetine ihtiyaç duymaktadır. Bu amaç ile, çoğunlukla firmalar arasında yaptıkları anlaşma metinlerinin her iki taraf açısından da anlaşılması adına Türkçeden Rusçaya çeviri ya da Rusçadan Türkçeye çeviriye ihtiyaç duyulmaktadır. Buna ek olarak bir Türk vatandaşı eğitimine Rusya’da devam etmek istiyorsa bu anlamda belgelerinin Rusçaya çevirisine ihtiyaç duymaktadır.

Kiril alfabesi ile yazılan Rusça, çevirisi büyük profesyonellik, beceri, dikkat ve hassasiyet gerektiren dillerden birisidir. Avrupa Dil Endüstrisi Birliğ (ELIA) üyesi olan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi gibi bir şirketle çalışmanız çevirilerinizin kaliteli, her biri belirli bir uzmanlık alanında (tıbbi, hukuki, akademik, teknik, finansal, ticari vb.) deneyimli tercümanlarla gerçekleştirilmesi adına sizlere katkı sağlayacaktır.

Okeanos Tercüme şirketinde, tercümesi yapılacak olan metin ve  belgelerinizin ilk olarak güvenilir, kaliteli ve hedeflenen süre içerisinde çeviri işlemleri gerçekleştirilmektedir. Sonrasında, editörlerimiz tarafından büyük hassasiyet, titizlik ve dikkatle kontrol edilmekte ve teslimatını sağlamaktadır.

Rusça Tercüme ve Rusça Çeviri Türleri

Tercümede fiyat müşteri memnuniyetinden ve çeviri kalitesinden sonra gelmelidir. Rusça Tercüme ve Rusça Çeviri lerinizde sağladığımız çeviri kalitesi ve müşteri memnuniyetini Rusça Tercüme Fiyatları mızla da destekliyoruz.

Rusça Tıbbi Tercüme ve Rusça Tıbbi Çeviri

Ameliyat raporları, konsültasyon, radyoloji raporları, labratuar sonuçları gibi tıbbi dökümanların sağlık turizmi sırasında Rusça tıbbi tercüme ve Rusça tıbbi çeviri işlemleri gerçekleştirilir. Rusça tıbbi tercüme ve Rusça tıbbi çeviri işlemleri tıp alanında eğitim almış, deneyimli tercüman ve editörler tarafından çevrilmektedir.

Rusça Medikal Tercüme ve Rusça Medikal Çeviri

Rusya ile Türkiye arasında ihracat ve ithalatı yapılan medikal cihazların Rusça medikal tercüme ve Rusça medikal çeviri işlemleri gerçekleştirilir.

Rusça Teknik Tercüme ve Rusça Teknik Çeviri

Günümüzde pek çok makine ve ürün Rusya’ya ihraç edilmekte veya Rusya’dan ithal edilmektedir. Bir ürünün ya da aletin nasıl kullanılacağına ilişkin direktifler içeren kullanım kılavuzları da ihraç edilen ülkelerin dillerinde yazılmaktadır.  Dolayısıyla Rusça kullanım kılavuzu çevirisine ihtiyaç duyulmaktadır. Teknik bilgileri içeren belgelerin, çalışmaların ve yazıların kaynak dilden hedef dile çevrilmesi işlemine teknik çeviri denilmektedir. Kullanım kılavuzları da içerikleri bakımından teknik çevirisi talep edilen belgeler arasında bulunmaktadır.

Kullanıcının bir ürünü doğru kullanmasına yardımcı olan kullanım kılavuzlarının Rusça teknik tercümesi teknik terminolojiye ve teknik jargona ileri düzeyde hakim, çevirisini gerçekleştireceği ürün veya alet hakkında bilgi sahibi, hem kaynak dilin hem de hedef dilin yapısal özelliklerine iyi derecede hakim Rusça tercüman kadrosu aracılığıyla tam ve doğru bir biçimde sağlanmalıdır.

Mühendislik, otomotiv, elektronik, enerji, sağlık, turizm, telekomünikasyon, denizcilik, havacılık, bilgi teknolojileri, ekonomi, matbaa ve ambalajlama, güvenlik sistemleri ve daha birçok alanda talep edilen Rusça teknik tercüme gerçekleştirilmesi ciddi derecede profesyonellik isteyen bir işlemdir. Dolayısıyla tercüme işlemine başlanmadan önce ciddi bir ön hazırlık çalışması yapılmasını gerektirmektedir.

Kullanım kılavuzları da teknik tercüme kapsamında çevirisi gerçekleştirilen dokümanlar olarak çeviri sürecine dair teferruatlı hazırlık ve araştırma yapılmasını gerektirmektedir. Gerekli hazırlıklar ve araştırmaların yapılması terminolojik çalışmanın gerçekleştirilmesi sonrasında Rusça kullanım kılavuzu çevirisi işlemi sağlıklı bir şekilde sağlanabilmektedir.

Teknik bir dile sahip olan kullanım kılavuzlarının çevirisi işleminde günlük dilde kullanılan sözcüklerden uzak teknik sözcükler kullanılmalı, cümleler açık ve net ifadelerle hedef dile aktarılmalıdır. Kaynak dilde yer almayan ifadeler hedef dile çeviri işlemi sağlanırken eklenmemeli, kaynak dilde var olan ifadeler hedef dile aktarılırken çıkarılmamalıdır.

Okeanos Tercüme şirketi Rusça kullanım kılavuzu çevirisi ve teknik bütün belge veya dokümanlarınızın tercüme taleplerinizi teknik terminoloji ve teknik jargon bilgisine sahip, hem kaynak hem de hedef dile hakim profesyonel tercüman kadrosu aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

Rusça Akademik Tercüme ve Rusça Akademik Çeviri

Rusya’nın Türkiye’ye yakınlığı, vize kolaylığı gibi nedenlerden dolayı Rusya, Türk öğrencilerine ve  Türkiye’de Rus öğrencilerine her zaman cazip gelmiştir. Bu bağlamda eğitim ve akademik kariyer sürecinden Rusça akademik tercüme ve Rusça akademik çeviri işlemi tez, ödev, makale, kitap, dergi gibi dokümanların çevirisinde gerçekleştirilmektedir. Rusça Türkçe akademik tercüme ve  çeviri işlemleri konularına göre sosyoloji, felsefe, tarih, matematik, tıp, mühendislik gibi konularına ayrılarak bu konularda uzman kişiler tarafından çevrilmektedir.

Rusça Hukuki Tercüme ve Rusça Hukuki Çeviri

Rusça hukuki tercüme, her iki ülke arasında da devam eden ve her geçen gün gelişen ilişkilerde en çok kullanılan metinlerin tercümeleridir. Mutlaka hukuki alt yapıya veya eğitime sahip tercümanlar tarafından tercümesi yapılmalı ve her iki ülkeninde hukuki sistemini tanımak önemlidir. Bu anlamda, özellikle, sözleşmeler, şartnameler, mahkeme kararı, dava dosyaları, tebligatlar, yasal mevzuatların tercümeleri yapılmaktadır.

Rusça Yeminli Tercüme ve Rusça Noter Onaylı Tercüme

Kişisel veya kurumsal olarak, gerek Rusya’da gerek ise yurt içinde yapılacak olan bütün resmi işlemlerde gerekli olan matbu evrak tercümesidir. Doğum belgesi, pasaport, diploma, transkript, sertifika, vekaletname, bekarlık durum belgesi, taahhütname, muvafakatname, evlilik cüzdanı, ölüm belgesi gibi pek çok belgenin tercümesidir. Rusça yeminli tercümanlar tarafından eksiksiz ve birebir aynısı olarak doğru tercüme edilmesi gerekmekte ve istenilmesi halinde yeminli olunan noterlerden tasdikletilerek resmi işlemler için hazırlanması gerekmektedir.

Rusça Finans Tercümesi ve Rusça Finansal Çeviri

Rusya’da veya Türkiye’de yabancı ortaklıkları olan veya ortaklık yapacak olan, yeni yatırım yapacak olan, üstlendikleri projelerin gerekliliği ya da devamlılığı için, özellikle Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın ihracat desteklerinden veya devletin diğer kurumlarının yurt dışı şube veya benzeri yatırımlarda desteklerinden faydalanmak isteyen bütün işletmelerin dönem dönem talep ettiği, kira sözleşmeleri, banka sözleşmeleri, banka dekont ve benzeri evrakları, bilançolar, yıllık faaliyet raporları, finans analiz raporları, banka hesap ekstreleri gibi belge ve evrakların finansal tercümeleri…

Rusça Web Sitesi Tercümesi ve Rusça Web Sitesi Çevirisi

Türkiye’de ya da Rusya’da faaliyet göstermek isteyen, bu pazrlarda pay sahibi olmak veya büyütmek isteyen, ihracat veya ithalat yapmak isteyen hemen hemen her kuruluş Rusça web sitesi tercümesi ne ihtiyaç duymaktadır.

Rusça Ticari Tercüme ve Rusça Ticari Çeviri

Günümüzde, Rusya ve Türkiye arasında her gün gelişen ticaret hacmimizi dikkate aldığımızda, özellikle, sanayi, endüstri, turizm ve sağlık turizmi, enerji, savunma sanayide ve müteahhitlik projeleri  ile gelişen ilişkiler neticesinde Rusça’dan Türkçe’ye veya Türkçe’den Rusça’ya tercüme talebi oldukça artmaktadır. Bütün bunlara ilave olarak, yatırımcıların karşılıklı her iki ülkeye de ticari yatırımların yapılması ve bu yatırımlar sayesinde nerdeyse günlük ticaret hacim çok iyi seviyelere gelmiş olması sebebiyle bu talep büyümüştür. Tercümesi yapılması istenilen bütün ticari belgeler, faturalar, konşimentolar, vergi levhaları, ticaret sicil gazete ve ticaret sicil faaliyet belgeleri, imza sirküleri, yönetim kurulu kararları gibi pek çok evrak ve belgeden oluşmaktadır.

Rusça Tercüme Kalitesi Nasıl Sağlanır?

Çeviri işlemi üzerinde hassas bir çalışma isteyen oldukça önemli bir iştir. Günümüzde pek çok kimse elindeki metinleri, evrakları veya belgeleri şu ya da bu sebepten tercüme ettirmek durumunda kalmakta ve bir çok kimse bu noktada kime başvuracağı konusunda tereddüt yaşamaktadır.

Rusça Tercümede Kaliteli ve Güvenilir Hizmet…

Rusça tercüme işleminin başarılı olması sayıları artırılıp azaltılabilmekle beraber genellikle beş noktada mümkün olmaktadır. ..

İlk olarak, Rusça tercüme metninin içeriği genel bir incelemeye tabi tutulmaktadır. Bu inceleme çevirmen tarafından Rusça tercüme işlemi üzerine içeriğin niteliğine göre yol haritası çizilmeli ve ardından metin üzerinde çalışmaya başlanmalıdır. Sonrasında dikkat edilecek ikinci husus çevirmenin kaynak metnin diline, teknik özelliklerine, kurallarına ve dilin konuşulduğu coğrafyanın kendine has deyimlerine hâkim olması gerekmektedir. Bu nitelik göz ardı edildiği takdirde çevirisi yapılacak kaynak metin iyi çözümlenemez. Sonrasında hedef dilin yani çevrilecek dilin tüm özellikleri ve teknik unsurlarına sahip olunması gerekmektedir. Bunlardan yoksun bir çevirmen kaynak metni ne kadar iyi çözümleyip kavrarsa kavrasın aktarımda problem yaşayacaktır. Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus ise paragraf bazlı, cümle ve kelime odaklı ayrıntılı çeviri işlemini ifa etmektir. Bu sayede bariz hatalar ve yanlış çeviriler düzeltilecektir. Son olarak ise çeviri metni ile asıl metin kontrol edilmeli ve bu sayede gözden kaçan tüm hatalar düzeltilmelidir. Aksi takdirde en ufak bir detay metnin anlam ve anlatım bütünlüğünü bozacak ve birbiri arasındaki fark açılacaktır. Bu itibarla istenilen başarıda bir çeviri yapılmış olmayacaktır.

Tüm bu kriterlere dikkat edilerek gerçekleştirilen Rusça tercüme, Rusça acil tercüme ve Rusça yeminli tercüme işlemlerinde sürenin kısa olması kaliteden ödün verilmesi anlamına gelmez. Kısa sürede gerçekleştirilmesi beklenen Rusça tercüme, Rusça acil tercüme ve Rusça yeminli tercüme projelerinde Okeanos Tercüme şirketi olarak kaliteden ödün vermeden profesyonel geniş kadrosu ile hizmet sunmaktayız. Rusça acil tercüme işlemlerinde EN 15038 Tercüme Kalite Standartları kapsamında sağlanılan çalışmalar sayesinde sektör öncülüğü etmeye devam etmektedir. Proje teklif aşamasından teslimata kadar geçen tüm süreçte kalite standartları kapsamında hizmet verilmektedir.

Rusça belgelerin resmiyet kazandırılması adına Rusça yeminli tercüme çalışmaları yürütülmektedir. Geniş yeminli tercüman ekibi sayesinde yürütülen tüm çalışmalarda kaliteli, hızlı ve profesyonel Rusça yeminli tercüme hizmeti Perpa Ticaret Merkezi ’nde gerçekleşmektedir.

Rusça tercüme alanında son teknolojide hizmet sağlayan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi yurt içi ve yurt dışında geniş bir kadroya ve müşteri portföyüne sahiptir. Yılların deneyimini teknolojnin imkanları ile daha hızlı, kaliteli ve daha uygun fiyatlı olarak ortaya koymaktadır.

Sizler de Rusça yeminli tercüme noktasında bizler ile irtibata geçebilir ve bu sayede derin tecrübemizden istifade edebilirsiniz. Alanında ehliyet ve liyakat sahibi çevirmenlerimiz tarafınca yapılan hassas ve titiz çeviri işlemi sayesinde dilediğiniz şartların sağlandığı muntazam bir çeviri ile muhatap olacaksınız. Çeviri işleminin tüm önemli süreçlerinin dikkatle ifa edildiği çalışma anlayışımız sayesinde kesinlikle memnun kalacaksınız.

Okeanos Tercüme olarak,  Rusça Tercüme ve Rusça Çeviri leriniz sahip olduğumuz EN 15038 Tercüme Hizmetleri Standartları Kalite belge ve sistemimizin sorumlulukları ve işleyişimiz dahilinde deneyimli ve uzman tercümanlarımız tarafından sorumluluk bilincinde yapılmaktadır.

Rusça tercüme ve Rusça çeviri hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir