Blog

Azerice Tercüme ve Azerice Çeviri

Azerice Tercüme ve Azerice Çeviri Hizmetleri Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme tüm dillerde olduğu gibi Azerice tercüme ve azerice çeviri projelerinde profesyonel ve kaliteli hizmet anlayışını sürdürmektedir. Azerice, Ural Altay dil ailesinden Oğuz dilleri grubuna aittir. Azerbaycan ve Dağıstan Bölgesi’nin resmi dili olan Azerice aynı zamanda Latin alfabesi ile Azerbaycan, Kiril alfabesi ile Rusya, Arap alfabesi ile İran’da kullanılmaktadır. Azerbaycan’da 9...

Sözleşme Tercümesi ve Sözleşme Çevirisi

Okeanos Uluslar arası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi tüm dillerde ve tüm terminolojilerde olduğu gibi sözleşme tercüme ve sözleşme çeviri işleminde de yıllardır profesyonel hizmet sunmaktadır. Sözleşme; en az iki kişi ya da iki taraf arasında gerçekleştirilen anlaşmalar bütünüdür.  Sözleşme kavramı Türk Borçlar Kanunu’nun 1. Maddesine göre düzenlenmiş olup “Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamaları doğrultusunda...

Tapu Tercümesi ve Tapu Çevirisi

Ülkeler arası sınırlarının varlığını her geçen gün yitirdiği ve insanların çok çeşitli nedenler çok rahat bir şekilde başka ülkelere seyahat etmeleriyle yeni yerleşim yerleri ve yeni hayatlar elde etmeye başladılar. Teknoloji, ulaşım, iletişim ve bilim dünyasının ilerlemesi sadece ülkelerdeki sınırları değil birçok farklılığı ortadan kaldırmıştır. Bu ortadan kalkan farklılıklardan başında da iletişim aracı olan...

Adli Bilirkişi Yeminli Tercüman

Bilirkişilik Nedir? Bilirkişi, çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olarak tanımlanmaktadır. Kamu görevlilerinin ikinci bir meslek kolu edinme yasağı bulunmasına rağmen 657 sayılı memurlar Kanunu’nun 87. Maddesine göre ikinci bir görev olarak adli bilirkişilik yapabileceklerine ve...

Şirket Tescili ve Şirket Kuruluşu

ŞİRKET TESCİLİ NEDİR? Ticaret Sicile Tescil İşlemi: Ticari işletmelerin üçüncü kişiler tarafından bilinmesi gereken bilgilerinin (ticaret unvanı, adres, faaliyet konusu vb) tescil edilmesi gerekir. Tescil işlemi iş yerinin merkezinin bulunduğu yerin Ticaret Sicil Memurluğu tarafından yapılır. Firmanızın bağlı bulunduğu İTO tescil gibi Ticaret Odalarına dilekçe ile başvuru yaptığınızda işlemleri başlatmış olursunuz. Tescil talebinde şirketi temsile yetkili kişi bulunabilir ve kimliğini ispat...

Tercüme Ücreti Hesaplama veya Çeviri Ücreti Hesaplama

Tercüme ve çeviri projelerinde herkesin merak ettiği iki unsur vardır. Bunların en başında yer alan iki unsur teslim tarihi ve fiyatlandırmasıdır. Tercüme ve çeviri projeleri ilgili tercüme şirketine iletilir. Tercüme bürosu yetkilileri tarafından belirli kriterlere bağlı olarak incelenir ve fiyat çalışması yapılır. Yapılan fiyat çalışması proje sahibine iletilir ve onay verilmesi durumunda tercüme süreci başlatılır. Fiyat Hesaplamada Kullanılan Terimler Kaynak Dil:...

İstanbul Sicil İşlemlerinin Yuzde 70’i İstanbul Ticaret Odası Perpa şubesinde gerçekleştiriliyor

İstanbul Sicil İşlemlerinin %70’i İstanbul Ticaret Odası Perpa şubesinde gerçekleştiriliyor. Ticaret Odaları Tarafından Sağlanan Hizmetler Borç Sorgulama / Borç Ödeme Faaliyet Belgesi (E-İmzalı) Faaliyet Belgesi (Islak İmzalı) Ticaret Sicil Gazetesi (E-İmzalı) Ticaret Sicil Gazetesi (Islak İmzalı) Dış Ticaret Belgeleri Tescil Başvuru Sonucu Sorgulama Vize Sorgulama Ticaret Odalarında Onaylanan ve Düzenlenen Belgeler Fatura sureti onayı Rayiç fiyatlarının onayı Ticari ve sınai eşya numunelerinin vasıflarının onayı Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporları Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı...

Form 184 Tercümesi ve Tebligat Tercümesi

Okeanos Uluslar arası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi mahkeme evraklarının tümünde ve form 184 tercüme ve çeviri işlemlerinde geniş hukuki tercüman kadrosu ile profesyonel hizmet sunmaktadır. Yurtdışında bulunan yabancı uyruklu vatandaşlar, tüzel kişiler ve yurtdışı tebliğ kararı çıkmış yabancı uyruklu Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarına yapılacak tebligat işlemi, ilgili ülkenin adli mercileri aracılığıyla yerine getirilmektedir. Türkiye’de oluşturulan talep ya da karar sonrası...

Tercüman Aranıyor

Tercüman olmak isteyen ya da mütercim tercümanlık mezunları ya da yabancı dillerini kullanarak para kazanmak isteyenler, çok farklı sektörlerde ve farklı pozisyonlarda tercüman aranıyor ilanı ile karşılaşabilirler. Özellikle son yıllarda artan sağlık turizmi karşısında hastanelerin web sitelerinde ya da kariyer sitelerinde hastane tercüman iş ilanları görmeniz oldukça mümkün. Hastane tercüman iş ilanları ilk dil seçeneği Arapça tercüman iş ilanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Tercüman aranıyor başlığının...

Ankara Anlaşması

Ankara Anlaşması Nedir?  Ankara Anlaşması 12 Eylül 1963 yılında Ankara’da imzalanmıştır. Ankara Anlaşması Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında imzalanmış olup bu anlaşmaya dahil olan ülkeler; İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, ve Türkiye’dir. ECAA Ankara Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Birleşik Krallık tarafından tanınan iş kurma vizesidir. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Ankara Anlaşması gereğince İngiltere’de serbest meslek erbabı...