Blog

Ankara Anlaşması Nedir?

Ankara Anlaşması Nedir?  Ankara Anlaşması 12 Eylül 1963 yılında Ankara’da imzalanmıştır. Ankara Anlaşması Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında imzalanmış olup bu anlaşmaya dahil olan ülkeler; İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, ve Türkiye’dir. ECAA Ankara Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Birleşik Krallık tarafından tanınan iş kurma vizesidir. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Ankara Anlaşması gereğince İngiltere’de serbest meslek erbabı...

afganca çeviri ve afganca tercüme

Afganca Tercüme ve Afganca Çeviri

Afganistan’da konuşulan yaklaşık 40 ila 50 arasında dil vardır. Dari ve Pashto, bu diller içinde resmi olanlar ve en fazla konuşulanlardır. Halkın %77’si Dari konuşurken %48’i Pastho konuşmaktadır. Dari ya da Farsi, Farsçada resmi olarak konuşulan lehçedir ve çoğu zaman lingua franca olarak bir köprü dil konumunda kullanılır. Bu iki resmi dili, %11 oranla...

osmanlıca tercüme ve osmanlıca çeviri

Osmanlıca Türkçe Çeviri ve Tercüme

Osmanlıca Türkçe çeviri ve tercüme, diğer adıyla Osmanlı Türkçesi, 14-20. yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda kullanılan ve geçerli olan resmi dildir. Bu dili Türkçe dillerinin bir çeşidi olarak değerlendirmek ve tarih içindeki yerini vurgulamak gerekir. Osmanlıca, Anadolu Türkçesi’ne dayanan ve özellikle yönetim, edebiyat gibi alanlarda kullanılan bir dildir. Öyle ki günümüzde dahi Osmanlı Edebiyatı, akademik...